MÉÉR TIJD... VOOR VRIJE TIJD fprpvf2©4^li Lassie Klaar Havermout zó uit het pak op de borden, melk en suiker toevoegen en klaar is Uw ontbijt! LASSIE000HAVERMOUT lÖRMÏCi Lourdes SEMTEX HYPOTHEEK- GELDEN N.V. JOHAN" STOFZUIGER vloeren r fr DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 14 beschikbaar Brigittenstraat 17, UTRECHT, Tel. 03400-19727. SIEMENS STANDARD helpt deze moderne slede-stofzuiger de huisvrouw besparen. perfecte hulpstukken f185 compleet Alle verzekeringen RELIK VAN HOOFT Woningstoffeerder WAT U DOEN MOET? Slechts één trekking en wel op 16 December a.s. Het beste ontbijt in de kortste tijd! koekoekklok Zeen G-etangxijA G ^ANTRIJN N V Hardhout Triplex Boards SVEDEX board- en fineerdeuren S)H SLa StfgJS s 11 vanaf f 3000,on woonhui zen. woon-winkelhuizen en boerderijen. Voor nieuwbouw tot 50% van de netto-stdchtingskosten; aanbieding op tekening. Gunstige aflossingsvoorwaar- den. Medewerkers R J. van Aalst. Maikt 64, ETTEN. K-1608-488 J. P. Broeders. Kerkhofweg 12. ZEVENBERGEN. Tel. 321. C. W. M. Brouwers Brem straat 23, ST. WILLE- BRORD Tel. K-1653-394. C. W. van Dongen, Oude Baan 40. DONGEN Tel. K-1623-2490. W. v. d. Hammen B. v. d. Klokkenlaan 47 WAAL WIJK. Tel. K. 4160-2285. C. C. H. J. Hermus Baronie laan 27, BREDA, K-1600- 9912. J. Peetoom. Baronielaan 306, BREDA. Tel. K-1608-5117. J M. J. v. d. Poel, Juliana- laan 33. ULVENHOUT J. v. Nispen St. Anthonius- straat 41, WAALWIJK. A. A. Schijven. Parkstraat 28. ST WILLEBRORD. Tel. K-1653-242. P. J. Zomers, Halsterenseweg E 147, Bergen op Zoom. Tel. 1011. 949 Bij de zilvergrijze Siemens STANDARD slede- stofzuiger worden nieuwe, lichte en onbreek bare plastic mondstukken medegeleverd. U kunt hiermede Uw meubilair en kleden niet beschadigen. 7 Hulpstukken o.a. een draaibare zuigmond met een rubber opsteekborstel, een spleet- zuiger en een mondstuk waaraan stotlen en gordijnen niet blijven „kleven". De wasbare PERLON stofzak kan vlug en hygiënisch ge reinigd worden. De Siemens STANDARD is de stofzuiger, die een elegante vorm en grootste zuigkracht bij kleinste vermogen en geringste gewicht in zich verenigt. vraagt demonstratie en brochure bij Uw leverancier extra hulpstukken verkrijgbaar Deskundige Adviezen Nieuwe Glnnekenstr. 11 Brpda Telefoon 8477 WIJ VRAGEN voor directe indiensttreding een bekwame Een allround vakman, die zelfstandig kan werken, bieden wij een prima betrekking en het zeer gun stige voordeel van een spoedig beschikbare wo ning. Sollicitaties te richten aan: BISCHOFF N.V., Tel. K 1184-2313, Walstraat 15, Vlissingen. fy v Gelukkig nieuws voor huisvrouwen, vrijgezellen en schoolkinderen. Lassie Klaar Havermout voor iedereen, die beter wil ontbijten zonder een seconde te verspelen. Wat is Lassie Klaar Havermout? Havermout die U niet meer hoeft te koken! Havermout, die gaar uit het pak op Uw bord dwarrelt- Uitsluitend verkrijgbaar in het pak met het Lassie-kopje. BRIEFKAART 50 ScRi-yf oplossing op achterzijde. AFZENDER: Aan Prijzen Loterij 1956 EIIGELSHOVEN 1e. Neem een briefkaart 2e. Los rebus op. 3e. Zet Uw naam, straat en woonplaats en oplossing rebus op de kaart. 4e. Plak naast de 7 cl porto 50 cent voor één kans ol 1 gulden aan geldige postzegels voor twéé kansen. Trekkingslijst 10 cent extra plakken. Plakt U 1 gulden voor 2 kansen dan ontvangt U trek kingslijst gratis! 5e. Stuur de kaart aan: Prijzen-loterij 1956 te Eijgelshoven. Girohouders kunnen storten op giro-nr 332158 t.n.v.Prijzen-loterij 1956 Eijgelshoven. U kunt ook overmaken per briei of postwissel aan dit adres. U dingt zó vaak mede als U f 0,50 aan ons toestuurt, dusvoor II,- 2 Xvoor f 2,50 5X,enz. Toest verl t.b.v de bouw van een parochiekerk aan het R.K. Kerkbestuur van de Parochie v d H Pastoor v Ars te Eijgelshoven Goedg bij Min Beschikking d.d 8-5-'56, 2e aid A No LO 550/183 prijs prijs prijs prijs je P'ijs I» 6e t/m 15e 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs Auto, t.w.v. I 5.000,- Auto, t.w.v. f 5.000,- Auto, t.w.Y. I 5.000,- Scooter Huiskamerameublement prijs 10 Televisietoestellen Electr. Naaimachine Electr. Wasmachine Bromfiets Dames- of Herenrijwiel Tuinameublement Linnenuitzet Slolzuiger 1 Kampeertent 1 Kampeertent Electr. Pick-up V.' .V. - V.' w w V.' ••V 400 prachtige prijzen w.o. Horloges, Rolschaatsen, Electr strijkijzers, Autopeds, Fototoestellen, Langspeelplaten, Vulpenhouders, enz. enz. Als bijzondere attractie: EEN EXTRA PRIJS van: 10.000 sigaretten en 1 OOO sigaren. Voor de waarde der auto's kunnen oók goederen naar keuze worden genomen. vertrek 9 oktober. Naar ROME 17 oktober. Reisbureau PEETERS Venlo, Kwartelenmarkt 3, tel. K 4700 - 3136. TE KOOP ook per stuk. van inrichting. 13 MOOIE 1NBRAAKVRIJE BRANDKASTEN maten variërende van 70 cm. tot 1.90 m. hoog. Brieven onder no. 36760oo bureau van dit blad. ■-M. Pap in „no-time" De race met de klok is gewon nen. Geen 5 minuten, geen 3, zelfs niet 1 minuut koken meer. Lassie Kla&rmout is bord-klaar. Groot pak 75 cf Normaal pak 40 cf Weg vuile pannen Geen gekook meer, dat scheelt wat! Weet U nog hoe vreselijk zo'n pap-pan aangekoekt kon zijn Dat is afgelopen nu - Hoera.' N. V. KONINKLIJKE PtLLEKIJ MERCURIUS VH GEBROEDERS LAAN-WORMERVEER Uw oliekachel of oliehaard is „SHEÜL" brandstof olie waard Voordelige Aanbieding originele Schwarzwalder ROEPENDE Deze klokken zijn versierd met fijn handsnijwerk, hebben een bijna onverslijtbaar uurwerk en een regelbare slinger,waardoor ze precies op tijd lopen' Bovendien brengen zij gezellig heid in Uw huis, want de KOEKOEK „ROEPT" ELK KWARTIER leder die binnen 10 dagen bestelt, sturen wij deze mooie klok tegen de speciale prijs van I 1 5.95 tranco rem bours met garantiebewijs voor 1 jaai BESTEL- EN WAARDEBON leder heelt het recht de klok om te ruilen, als deze niet mocht voldoen, want wij leveren alle soorten uurwerken en zijn gevestigd sedert 1935. NAAM: ADRES: vertoekl t« xenden echt» roepende Schwarzwalder Koekoekklok(ken) 115 95 Tientallen dankbetuigingen ter Inzage GRAND C0MPT0IR UNIVERSEL d'HORLOGERIE HOMERUSLAAN 83 - POST BU S «4 - UT R ECHT BREDA Tel 8170 en 5273 Na Kantooruren 6429 en «219 I HARDHOUTHANPEl TERHE1JDENSKWEU 122 Diverse soorten .LAMINATED PLASTIC moderne architectuur moderne vloerbedekking decoratief practisch onverwoestbaar dia deze drie eigenschappen verklaren het wereld succes van SEMTEX plastische tegelvloeren. Dit zijn de verdere voordelen: stofvrij) brandvrij; vlekvrij,- bestand tegen lichte zuren) geluiddempend) anti-slipbijna geen onderhoud en bij dit alles ook nog goedkoper! "K" J. C. v. Lieshout Zn., Schermlaan 39, Rotterdam Koene Tegels N.V.. Voorburg Vraag uitvoerige inlichtingen bij: N.V. NEDERLANDSCHE DUNL0P RUBBER BANDEN MIJ. A1d._5eoutex 1 Weesflêisiidè 144ii4? - Ajaaterdam-r JqL_I41234i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 8