Meer dan honderdduizend gulden VINK 1 VAN HOUTEN Be\ 42 Canadabomen WOL WOI RENAULT- MET EEN KANS VAN 1 OP 40 Dè sportieve creatie van het jaar CO-OP Zoiets doet alleen de EIGEN WONING HEEFT ALLES VOOR U GARAGE C. BOS - KLOOSTERL AAN 21-Tel. 497 Sas van Gent bespaarden de leden van de Coöperatie extra, doordat de prijzen van CO-OP koffie drie maanden lang zijn gehandhaafd, ondanks de hogere prijzen op de wereldmarkt. Ook nu enkele van deze prij zen enigszins zijn aangepast, blijft CO-OP koffie toch nog goedkoper. i Niet om het gewin - maar voor het gezin! Waar hebt U recht op? KANTOOR W. A. DEN BOGGENDE, Axel Bij insehrijying te koop Kanariekwekers bestelauto IILBlihiNE WOLIMII NIKIE Firma J. R. PEAIIEEUW en Zn. j 4 y 13 Ook kap DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 TELEVISIE Gerrit de Jonge - Axel 1® Als U Lodaline vraagt, neem dan geen genoegen met 'n fles, die er op lijkt. Verlang voor Uw geld échte Lodaline, het beproefde vloeibare wasmiddel waar honderdduizenden vrouwen terecht op vertrouwen. Daar hebt U recht op! "TT - iA-X,. SJ Dank je wel winkelier. Dat is de fles die ik hebben moet. Inschrijvingsbiljetten in te leveren uiterlijk 4 oktober 1956. Voorwaarden verkrijgbaar ten gemelde kantore. 446-o cxxxxxxx><xxxxxxxxxxx><xx><>cx>oo<k><xx>oo<xx> SCHAPENHOUUEKS Ook voor U is een eigen woning mogelijk Slechts weinig eigen geld be nodigd. en op gemakkelijke voorw. vrij van schuld te krijgen. Zend een gefr. briefk. met „K" en uw adres aan Bouwkas Ned. Gemeenten, Javastraat 7 Assen en ontvangt gratis„Over het Verkrijgen v. e. eigen huis en hoe uw gemeente U daar bij wil helpen". 825-0 - II.Vrachtrijders H.H. Landbouwers In een oude stad een oude zaak". - Wij leveren le klas BIETENNETTEN Eigen fabrikaat, geen tus senhandel, dus lage prijzen. Voor het repareren kunnen wij u het juiste touw leve ren. Vervaardigen van touw werk voor alle branches. Franco. A. de Bruijne, Touwslage- rij, Lange Delft 52a,. werk plaats Oostkerkplein 6a. Geopend 8-12 u. en 1-5 u. Tel. 3386, Middelburg. Zondag 30 september koopt Fa. AMIJS uit Helmond kanaries en betaalt voor afgeruide mannen, gele, bon te en kleuren f 8.Kopen ook poppen, bastaards en parkieten. Vogels brengen in Oosterhout bij café 't Duifje, Zandheuvel 80, tussen 10.30 en 12 uur In Breda bij café Prins Maurits, Mauritsstr, 5, tussen 12.30 en 2 uur. Voor ieder vak, het juiste pak Welk beroep U ook heeft, steeds zult U erva. ren, dat een goede kwa liteit en prettig passen de vakkleding U vele voordelen biedt. OVERALLS blauw - khaki wit, Sportmodellen en met rits, in elke maat KLM - Beva - Sanfor Manchester kleding De beste kwaliteit Schuttersveld. Voor al Uw witte vakkleding De Berkel STOFJASSEN en korte WERKJASSEN De Speciaalzaak Confectie Vakkledingshuis „Sportief" FAN E L I C H I Fortuinstr. 25-27, tel. 256 Bergen op Zoom. TE KOOP 1000 kg laadvermogen A. WILKING HULST 2 clubs, met 4 stoelen, armfauteuils met 4 stoelen, dressoirs, grote en kleine maten. Hang- en legkas ten, uitschuiftafels, keukentafels, kloostertafels, Engelse en eiken ledikanten, 1-2 persoons, lage linnenkastjes, keukenstoelen, losse stoelen, enz. Verder alles op gebied van antieke en moderne meubelen. VINK, AXELSESTRAAT 10, Telefoon 2165. TERNEUZEN Zendt uwe schapenwol tol vei wei King vont dekens en breigarens naai de fabriekstad ril.BUKG Vraagl vrijblijvend prijscourant H Sl.KDDKNS lil.BURG «yyyxxvxxKxxxxxxxyxxxxxxxxxxxiooooooooo- Terneuzen Telefoon 2281 TUINDERSGLAS zowel in plat als in kasglas PRIMA ZWARE TUINDERSLIJSTEN Direct uit voorraad leverbaar kunt U een Volkswagen de Luxe ad f 5.275,een Lambretta scooter ad f 1.440, twee Philips-telcvisie apparaten met elk één antenne ad f 925,een Pfaff 230 Automatic ad f 783,twee casettes E 3 Zilfa, Pleet ad f 652, twee Solexen ad f 399,50, zes Philips radio's BX 453 ad f 278, twee Parker sets '51 met gouden doppen ad 135,50, vijf Philips platenspelers in koffertje ad f 112,en nog 978 andere waarde volle prijzen, ter totale waarde van f 18.500,winnen in een loterij van 40.000 lotjes van slechts f 2,50 t.b.v. de stichting van een nieuwe pa rochiekerk der Paters Redemptoristen te 's-Iiertogenbosch. De trekking heeft onherroepelijk plaats op 12 oktober 1956 voor de notaris J. van Hellenberg Hubar te 's-Hertogenbosch. Trekkingslijsten worden tegen vergoeding van 15 cent toegezonden. Bestellingswijze: per giro 120.556 t.n.v. R.K. Kerkbestuur van O.L. Vrouw 's Gravesandestraat 34 te 's-Hertogenbosch, per bank Lentjes en Drossaerts te 's-Hertogenbosch (giro 6656) met vermelding van be stemming, per telefoon K 4100 8456 en per brief of postwissel aan Pastoor W. v. d. Drift, 's Gravesandestraat 34 te 's-Hertogenbosch. Toezending onder rembours is desgewenst mogelijk. Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van justitie d.d. 27 maart 1956. 2e afd. A. nr. L.O. 550/148. «f> /ÜMéf ■tt? Stap in de royale ruimte van deze charmante vierdeurs-verschijning, geef gas en rijd volkomen geruisloos naar Uw doel het wijze besluit voor de aankoop van deze fantastische auto. Verbaas U over de ideale acceleratie, de magnetische wegligging en de ongelooflijk lage aanschaffingsprijs van f. 5580.- RenaultCalandplein 2, Den Haag - Tel. 185000 Dealers, overal in Europa J Twee - Twee, de punten zijn gedeeld waarom die heerlijke van Houten reep dan niet? Dat kikkert óp, dat 's altijd raak en bovendien 'n gedeelde reep is dubbele vreugd I ....stukken beter melk melkhazelnoot naturel roomtoftee melkmocca Vai de 7e ma „Vocation ling, geho centrum hebben v< en van m paters, br ten zien h pingen-tei seerd te 7 Aanleiding vormde de hoejte aan jers van E gegevens va tholieken 1 was, vergelij land (1 per ste gezicht nen komen, maar weinig en tot bijzo staat. Onget voor de kat dan voor de protestantse hoejte aan dan men uil gunstig cijjei Het geboorte tholieken ligt het landelijk\ lende grote splitst worde bevolkingscei steeds meer g al: Engeland ragebied. E Het kathol vooral gecorv steden en de buiten zal m< lieken bij elk vindt ze wèl o platteland het uitgesproken bisdom Groni: pervlakte en ken is bij or Engeland zijn bisdommen, waar de kathc wonen, dat it Oostpriesterhu sen: rijdende Om een voc diocees JVIene 1.000.000 in wc tholieken. Dat 2,5 procent, in Engeland draagt. Het is dergelijke situ; vraagt dan w grotere pari zijn. Ook het vo Er is voor nodi£ sius van neer men poort van Nieuwkuy trokken h fen. Want Pater Tar del is een man, als v gen uitdri We willen veel dingen cisius iets daar heeft mee voor zo gelen, die h ensermonnik gelijk is. Er zondere red teren van Schijndel. 4 oktober a fessiefeest. Pater Tai is een rasec geboorte, 2 1 er het lever zijn lagere tolische Sch Paters Assu tel. Op 7 ja naar Nieuwl Cisterciensei 1930 in het oktober 1931 en 26 juli 19 gewijd. En1 voor pater 1 del een zeei Hij was al aan de admi Bernardus 1 ongeveer 60( de tot het van 20.000. ding werd h College in L 1940. In 1939 richters van bedevaart. J waaraan p Schijndel nt zijn hart ha aan de histo de heemkun hij voor vel soonlijkheid. van de oor zich aan de geschiedenis derlandse vóór de Ref van de hi „Fusia Cath en richtte commissie landen'" op de Heemkui had en heef Schijndel ec de onderzoe oudheidkunc Heusden sa roedeloper verband sti anderen het blad „Met door zijn ve om zijn inh den. En of genoeg was us ook nog Culturele V in 1948. In datzei: bestuurslid viering van van de Or< rijke bijdra boek. Een jubilaris tei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 6