De ideale sdioencw ideaal verpakt! het NEUSJE van de zalm doe°méér met KAAS SHELL n driedubbele verrassing voor vader! niemeijer shag - Erkend de beste AANBESTEDING U 'n Goede schoen met NUGGET doen! én hoog octaan én □HE Alleen (shell) biedt U beide! Super Shell met □HE DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 14 JUNI 1956 Het bestuur der Waterkering van de calamiteuze Leen- dert Abrahampolder zal op vrijdag 29 juni 1956 des voor middags 11 uur, in café „De Vriendschap" te Kats, vol gens par. 2 der A.B., onder nadere goedkeuring van Ged. Staten van Zeeiand ln het openbaar trachten aan te besteden: het,verhogen en verzwaren van een gedeelte van de zeedijk, met daarbij behorende werken en le veringen aan de Waterkering van bovengenoemde calamiteuze polder. Het bestek ligt vanaf 20 juni a.s. ter lezing ten kantore van de secr.-ontvanger te Kortgene en is vanaf die da tum aldaar verkrijgbaar ad. f 1.50 per exemplaar. Betaling per postwissel. Aanwijzing der werken op maandag 25 juni en op dins dag 26 juni a.s., telkens des voormiddags van 10 tot 11 uur. Samenkomst in bovengenoemd lokaal. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Het bestuur voornoemd, J. S. de ïtegt, voorzitter J. J. de Looff, secr.-ontvanger NUGGET SCHOENCRÈME in tube slechts 30 cent Met zoveel voordelen NIEUW Nugget in tube maakt het poetsen van Uw schoenen véél gemakkelijker 1 NIEUW Nugget in tube droogt niet uit en blijft goed tot hef allerlaatste I NIEUW Nugget in tube véél handiger, veel zindelijker. De nieuwe Nugget geeft Uwschoenen vlugger een langer-durende. nog mooiere glans I Vraag nu Uw winkelier de nieuwe NUGGET in tubei de ideale kwaliteit, ideaal verpakt! Indien U toch de voorkeur geeft aan een doosje.da nook is Nugget hel beste dol verkrijgbaar is.' NUGGET N.V., DE BILT VOOR tR^NNEN EN /vSf INGERIE Minste rdam: PC. Hooitstr. 44- Rotterdam: Meent 31 a-Den Haag: L.v.Meerdervoor» 54-Utrecht: Oudkarkhof f A rnhem: Ketelstr. 2-Nijmegen: Augustijner. 26-Breda: Eindstr. 20-Tilburg: Markt 38-Maastrlchl: Wijkarbrugstr.9b Graskaas..^. dat is het voorjaar op z'n best! Het zonnetje heeft voor sappige, groene weiden gezorgd en dus zorgden de koeien voor extra zachte fijngeurende kaas. Graskaas is zó lekker en gezond en blijft maar zó kort verkrijgbaar, dat U er nu eigenlijk elke dag van moet genieten! Vraag Uu/ leverancier 'mil ten enen om het interessante „kaasrectptenboekjt". Of zend een briefje aan Hel Nederlands Zuivelbureau, Groot Herloginnelaan 26, Den Haag extra 10 els post zegel bijsluiten). U krijgt het dan direct toegezonden. Publi^ttifr Ntd Zulvtlbw'M» On

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 9