De uitslagen in enkele grotere gemeenten ZO STEMDE ZEELAND Hoe Brabant stemde DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 14 JUNI 1956 AMSTERDAM 'sGRAVENHAGE ROTTERDAM MIDDELBURG VLISSTNGEN GOES HULST TERNEUZEN BREDA OOSTERHOUT TILBURG Tc vergelijking: de cijfers tussen haakjes zijn die van de Kamerverkiezing 1952 BERGEN OP ZOOM ROOSENDAAL WAALWIJK MAASTRICHT PARTIJEN Tweede Kamer '52 Staten '54 Provinciale Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 71569 80893 83820 15.3 17.0 17 1. K.V.P. 1293 1529 1740 17.86 21.0 22.5 2. P.v.d.A. 164264 172647 197568 35.1 36.3 40 2 2. P.v.d.A. 2475 2522 2869 34.19 34.07 37.1 3. A.R. 38042 33498 33412 8.1 7.0 6.8 3. A.R. 728 747 672 10 05 10.2 8.6 4. Chr. Hist. 17807 22558 18422 3.8 4.8 3.7 4. Chr. Hist. 1076 1207 1131 14.86 16.05 14.6 5. V.V.D. 49856 55494 56763 10.7 11.7 11.5 5. V.V.D. 655 497 561 9.04 6.08 7.3 6. Comm. 104538 101715 92914 22.4 21.4 18.9 6. Comm. 55 §8 37 0.75 0.8 0.5 7. St.Gerei. 1224 1615 1375 0.3 0.3 0.3 7. St. Gerei. 642 571 584 8.86 7.9 7.5 8. Ger.Pol.V. 1078 1130 1345 0.2 0.2 0.3 8. Ger.Pol.V. 124 117 115 1.71 1.6 1.5 9. Nat. Unie 3742 0.8 9. Nat. Unie - 15 0.2 10. Ned.Op.Un. 2527 0.5 10. Ned.Op.Unie 12 1.69 0.2 K.N.P. 10846 5028 2 3 1.1 K.N.P. 123 Overige part. 845. 1155 1.8 0.2 Overige part. 67 22 0.9 0.3 Totaal j 467680 475733 491888 100 H)0 100 Totaal 7238 7770 7736 100 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 5o395 59337 66590 17.5 18.5 19.8 1. K.V.P. 25U39 29609 32002 53.8 62.4 61.0 2. P.v.d.A. 102152 111925 127802 32.2 35.1 37.9 2. P.v.d.A. 10837 10743 13948 23.3 22.7 26.6 3. A.R. 46392 40958 36443 14.7 12.8 10.8 3. A.R. 1358 1011 1428 2.9 2.1 2.7 4. Chr. hist. 23457 23767 22444 7.4 7.5 6.7 4. Chr.Hist 1217 1320 1136 2.6 2.8 2.2 5. V.V.D. 40995 45585 49722 12.9 14.3 14.8 5. V.V.D. 2440 2395 2889 5.2 5.1 5.5 6. Comm. 20902 18416 17839 66 5.8 5.3 6. Comm. 932 308 456 2.0 0.7 0.9 7. St. Ger. 4375 4873 4365 1.4 1.5 1.3 7. St. Ger. 90 163 99 0.2 0.3 0.2 8. Ger.Pol.V. 719 834 857 0.2 0.3 0.2 8. Ger.Pol.V. 67 51 0.2 0.1 9. Nat. Unie 8597 2.6 9. Nat. Unie 283 0.5 10. Ned.Op.Unie 2164 0.6 10. Ned.Op.Unie 142 0.3 K.N.P. 13244 12341 4.2 3.9 K.N.P. 4182 1831 9.0 3.9 Overige part. 9285 922 2.9 03 Overige part. 379 0.8 - Totaal 316916 j 318957 336823 O O H O O 100 Totaal 46541 47380 52484 100 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 48374 52779 57675 13.0 14.0 14.4 1. K.V.P. 8003 9098 9741 80.9 88.2 87.4 2. P.v.d.A. 158927 171024 188440 42.6 45.2 47.2 2. P.v.d.A. 1126 941 1136 11.4 9.1 10.1 3. A.R. 39325 39889 37010 10.6 10.6 9.3 3. A.R. 90 62 75 0.9 0.6 0.7 4. Chr. Hist. 24068 26496 25435 6.5 7.0 6.4 4. Chr. riist. 43 68 53 0.5 0.7 0.5 5. V.V.D. 44793 40332 44450 12 0 10.7 11.1 5. V.V.D. 39 32 80 0.4 0.3 0.7 6. Comm. 35664 31323 33575 9.6 8.3 8.4 6. Comm. 49 21 0.5 0.2 7. St. Gerei. 8344 8785 8594 2.2 2.3 2.2 7. St. Gerei. 8 15 6 0.1 0.1 0.1 8. Ger.Pol.V. 1758 1630 1788 0.5 0.4 0.4 8. Ger.Pol.V. 7 4 9. Nat. Unie 1111' 0.3 9. Nat. Unie 8 0.1 10. Ned.Op.Unie 1106 0.3 10. Ned.OpUnie 26 0.2 K.N.P. 5792 3554 1.6 0.9 KN.P. 490 103 4.9 1.0 Overige part. 5568 2126 1.4 0.6 Overige part. 37 0.4 Totaal 372613 377938 399184 100 10" 100 Totaal 9897 10319 j 11152 100 100 100 's HERTOGENBOSCH partt ifn Tweede Provinciale Tweede Percentages "P A BTT TTTAJ Tweede Provinciale Tweede Percentages Sr nil X IJ jjXN Kamer '52 Staten '54 Kamer '56 1952 1954 1956 sr t\ï\ I IJ r^IN Kamer '52 Staten '54 Kamer '56 1952 1954 1956 1. K.V.P. 17171 20709 21297 58.7 7c.8 64.5 1. K.V.P. 36743 41271 461$2~ 60.8 67.9 70.7 2. P.v.d.A. 7001 5658 9043 23.9 19.3 27.4 2. P.v.d.A. 18771 14487 16003 22.8 23.9 24.5 3. A.R. 600 670 713 2.0 2.3 2.2 3. A.R. 639 493 926 1.1 0.8 1.4 4. Chr. Hist. 409 790 457 1.4 2.7 1.4 4. Chr. Hist. 458 504 396 0.8 0.8 0.6 5. V.V.D. 564 364 791 1.9 1.3 2.4 5. V.V.D. 610 386 743 1.0 0.6 1.1 6. Comm. 989 501 374 3.4 1.7 1.1 6. Comm. 1595 607 598 2.6 1.0 0.9 7. St. Ger. 22 39 0.1 0.1 7. St. Ger. 104 76 65 0.2 0.1 0.1 8. Ger.Pol.V. 57 72 0.2 0.2 8. Ger.Pol.V. 60 36 0.1 0.1 9. Nat. Unie 112 0.3 9. Nat. Unie 181 0.3 10. Ned.Op.Unie 119 0.4 10. Ned.Op.Unie 157 0.3 K.N.P. 2259 553 7.7 1.9 K.N.P. 6107 2587 10.1 4.3 Overige part. 199 0.7 - Overige part. 305 367 0.5 0.6 Totaal 29271 29245 33017 100 100 -100 Totaal 60392 60778 65287 100 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 813 888 1070 6.5 7.4 8.4 1. K.V.P. 7897 9088 10617 53.0 60.3 64.9 2. P.v.d.A. 4690 4751 5341 37.4 39.4 41.8 2. P.v.d.A. 3451 2977 3776 23.2 19.8 23.1 3. A.R. 2312 2330 2299 18.4 19.3 18.0 3. A.R. 676 544 696 4.5 3.6 4.2 4. Chr. Hist. 1778 1917 1731 14.2 15.8 13.5 4. Chr. Hist. 322 273 353 2.2 1.8 2.2 5. V.V.D. 1188 1137 1270 9.5 9.4 9.9 5. V.V.D. 643 605 602 4.3 4.0 3.7 6. Comm. 208 104 111 1.7 0.9 0.9 6. Comm. 185 78 123 1.2 0.5 0.7 7. St. Ger. 781 767 812 6.2 6.4 6.4 7. St. Ger. 48 36 55 0.3 0.2 0.3 8. Ger.Pol.V. 79 82 77 0.6 0.7 0.6 8. Ger.Pol.V. 18 10 0.1 0.1 9. Nat. Unie 35 0.3 9. Nat. Unie 63 0.4 10. Ned.Op.Unie 27 0.2 10. Ned.Op.Unie 69 0.4 K.N.P. 124 1.0 K.N.P. 1583 10.6 9.8 Overige part. 563 79 4.5 0.7 Overige part. 85 1483 0.6 Totaal 12536 12055 12773 100 100 100 Totaal 14908 13084 16364 100 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percenta 1952 1954 ge» 1956 1. K.V.P. 1430 1236 1898 10.4 9.1 12.8 1. K.V.P. 10275 11744 13216 62.2 70.5 72.4 2. P.v.d.A. 6392 6608 7644 46.5 48.7 51.7 2. P.v.d.A. 3014 2161 3645 18.3 13.0 20.0 3. A.R. 1571 1717 1515 11.4 12.7 10.2 3. A.R. 223 213 315 1.4 1.3 1.7 4. Chr. Hist. 1609 1572 1677 11.7 11.6 11.3 4. Chr. Hist. 205 341 225 1.2 2.1 1.2 5. V.V.D. 972 1315 1278 7.1 9.7 8.6 5. V.V.D. 193 143 205 1.2 0.9 1.1 6. Comm. 483 336 354 3.5 2.5 2.4 6. Comm. 116 42 67 0.7 0.3 0.4 7. St. Gerei. 287 246 276 2.1 1.8 1.9 7. St Gerei. 34 36 19 0.2 0.2 0.1 8. Ger.Pol.V. 20 35 37 0.2 0.3 0.3 8. Ger.Pol.V. 12 7 0.1 0.1 9. Nat. Unie 58 0.4 9. Nat. Unie 115 0.6 10. Ned.Op.Unie 52 0.4 10. Ned.Op.Unie 437 2.4 K.N.P. 131 1.0 K.N.P. 2365 1948 14.3 Overige part. 840 481 6.1 3.6 Overige part. 68 0.4 11.7 Totaal 13735 13546 14789 100 100 100 Totaal 16505 16628 18251 100 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1 K.V.P. 1103 1239 1254 14.9 18.0 16.1 1. K.V.F. 4834 5805 5919 67.72 78.5 75.0 2. P.v.d.A. 2190 2355 2766 29.58 30.5 35.6 2. P.v.d.A. 1034 656 1043 14.48 8.9 13.21 3. A.R 1000 977 989 13.51 13.0 12.7 3. A.R. 257 213 232 3.58 2.9 2.94 4. Chr. Hist. 1434 1769 1556 19.37 24.0 20.0 4. Chr. Hist. 463 580 492 6.48 7.8 6.23 5. V.V.D. 520 628 723 7.02 8.5 9.3 5. V.V.D. 126 82 151 1.76 1.1 1.91 6. Comm. 33 26 22 0.44 0.3 0.3 6. Comm. 46 18 0.64 0.23 7. St. Gerei. 305 304 368 4.12 4.3 4.7 7. St.GereI. 55 27 25 0.76 0.4 0.32 8. Ger.Pol.V. 40 52 46 0.54 0.8 0.6 8. Ger.Pol.V. 1 9. Nat. Unie 37 0.5 9. Nat. Unie 8 0.10 10. Ned.Op.Unie 12 0.2 10. Ned.Op.Unie 6 0.06 K.N.P. 88 1.19 K.N.P. 262 28 3.94 0.4 Overige part. 689 39 9.30 0.6 Overige part. 0.64 Totaal 7402 7389 7773 100 100 100 Totaal 7097 7391 7894 100 100 100 Tweede Provinciale Tweede Percentages Tweede Provinciale Tweede Percentages PARTIJEN Kamer '52 Staten '54 Kamer 56 1952 1954 1956 Kamer '52 Staten '54 Kamer '56 1952 1954 1956 1. K.V.P. 1624 1970 1954 68.9 82.3 78.6 1. K.V.P. 21404 25796 28197 53.3 62.8 63.1 2. P.v.d.A. 434 315 437 18.4 13.1 17.6 2. P.v.d.A. 11245 12327 14188 28.0 30.1 31.8 3. A.R. 13 7 10 0.5 0.2 0.4 3. A.R. 276 266 0.7 0.6 4. Chr. Hist. 31 33 24 1.3 1.3 1.0 4. Chr. Hist. 266 178 0.7 0.4 5. V.V.D. 52 29 33 2.2 1.2 1.3 5. V.V.D. 711 778 1.8 1.7 6. Comm. 7 2 3 0.3 0.1 6. Comm. 1417 520 538 3.5 1.3 1.2 7. St. Gerei. 5 4 4 0.2 0.1 0.2 7. St. Ger. 58 23 0.1 0.1 8. Ger.Pul.V. 2 1 0.1 8. Ger.Pol.V. 126 195 58 0.3 0.5 0.1 9. Nat. Unie 10 0.4 9. Nat. Unie 206 0.5 10. Ned.Op.Unie 11 0.5 10. Ned.Op.Unie 231 0.5 K.N.P. 169 7.2 K.N.P. 4401 11.0 Overige part. 22 32 1.0 1.3 Overige part. 234 2174 06 5.3 I otaal 2357 2394 3487 100 100 100 Totaal 40138 41012 44863 100 100 100 AARDENSURG Totaal geldig: 1957 (1926), KVP 1189 (1156), PvdA 430 (338) AR 118 (130), CH 62 (58), WD 143 (160), CPN 2 (7) SGP 7 (8), GPV 0 (-), NU 2 (-), NOU 4 (-). AXEL Totaal geldig: 4240 (4098) KVP 833 (712), PvdA 1047 (919), AR 738 (732), CH 726 (772), VVD 245 (249), CPN 10 (6), SGP 200 (180), GPV 411 (-), NU 9 (-), NOU 21 :-). BAARLAND Totaal geldig: 465 (497), KVP 110 (106), PvdA 103 (75), AR 83 (105), CH 101 (112), VVD 24 (24), CPN 6 (21), SGP 35 (39) GPV 0 (-), NU 1 (-), NOU 2 (-).' BIERVLIET Totaal geldig: 1140 (1149), KVP 393 (327), PvdA 443 (436), AR 38 (45), CH 109 (146), VVD 115 (128), CPN 2 (1) SGP 33 (40), GPV 4 (-), NU 2 (-),' NOU 1 (-). BRESKENS Totaal geldig: 2012 (1872), KVP 192 (131), PvdA 1063 (962), AR 109 (104), CH 340 (311), VVD 251 (229), CPN 31 (32), SGP 19 (15), GPV 2 (-), NU 4 (O. NOU 1 (-). CADZAND Totaal geldig: 631 (647), KVP 24 (15). PvdA 315 (297). AR 33 (62), CH 116 (98), WD 126 (132). CPN 3 (9) SGP 9 (5), GPV 1 (-), NU 1 (-), NOU 1 (-). CLINGE Totaal geldig: 1648 (1560), KVP 1354 (1193), PvdA 263 (289), AR 4 (9), CH 3 (15) WD 3 (9), CPN 7 (3), SGP 2 (li), GPV 2 (-), NU 2 <-), NOU 8 (-). GRAAUW Totaal geldig: 879 (913), KVP 779 (680), PvdA 82 (181), AR 10 (5), CH 1 (4), WD 2 (5), CPN 0 (3). SGP 0 (0), GPV 0 O, NU 1 (-), NOU 4 (-). GROEDE Totaal geldig: 1221 (1303), KVP 196 (204), PvdA 523 (478), AR 55 (74), CH 125 (156), VVD 305 (337), CPN 5 (6), SGP 6 (6), GPV 2 (-), NU 0 (-), NOU 4 (-). HEINKENSZAND Totaal geldig: 1170 (1181), KVP 582 (555), PvdA 127 (78), AR 130 (141), CH 251 (251), VVD 35 (49), CPN 1 (-), SGP 44 (51). GPV 0 (-). NU 0 (-), NOU 1 (-). HOEDENKENSKERKE Totaal geldig: 894 (905), KVP 477 (445), PvdA 119 (88), AR 49 (58), CH 118 (124), WD 24 (36), CPN 1 (3) SGP 102 (110), GPV 0 (-), NU 2 (-), NOU 2 (-). HOEK Totaal geldig: (1564), KVP 39 (30), PvdA 549 (551), AR 148 (135), CH 307 (277), VVD 163 (191), CPN 3 (5), SGP 231 (278), GPV 73 (-), NU 1 (-), NOU 3 (-). HONTENISSE Totaal geldig: 3049 (2930), KVP 2687 (2425), PvdA 205 (283) AR 18 (23), CH 93 (96), WD 25 (26)CPN 2 (3) SGP 4 (9), GPV 9 (-), NU 0 (-), NOU 6 (-). HOOFDPLAAT Totaal geldig: 627 (669), KVP 502 (520), PvdA 42 (63), AR 12 (13), CH 52 (45), WD 10 (8), CPN 2 (1), SGP 7 (7), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 0 (-). IJZENDIJKE Totaal geldig: 1467 (1429), KVP 931 (734), PvdA 320 (322), AR 56 (72), CH 73 (90) VVD 74 (99), CPN 8 (12), SGP 4 (5), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 1 (-). KLOETINGE Totaal geldig: 1097 (1075), KVP 53 (48), PvdA 361 (309), AR 132 (130), CH 344 (350), WD 134 (128) CPN 6 (3) SGP 59 (49), GPV 0 (-), NU 7 (-), NOU 1 (-). KOEWACHT Totaal geldig: 1282 (1304), KVP 947 (947), PvdA 301 (214) AR 8 (5), CH 8 (5), VVD 7 (14), CPN 7 (2), SGP 0 (-), GPV 0 (-), NU 3 (-), NOU 1 (-). KRUININGEN Totaal geldig: 2672 (2522), KVP 467 (400), PvdA 907 (785), AR 266 (303), CH 390 (412), WD 291 (270), CPN 7 (6), SGP 325 (317) GPV 3 (-), NU 5 (-), NOU 11 (-). NIEUWVLIET Totaal geldig 293 (300)KVP 2 (3) PvdA 133 (111); AR 13 (14); CH 35 (34); VVD 106 (123); CPN 1 (3); SGP 2 (3); GPV 0 (0); NU 0 (0); NOU 1 (0). OOSTBURG Totaal geldig: 2042 (1864), KVP 659 (501), PvdA 660 (544), AR 170 (168), CH 145 (146), WD 338 (292), CPN 7 (11), SGP 39 (41), GPV 9 (-), NU 6 (-), NOU 9 (-). OUD-VOSSEMEER Totaal geldig: 1194 (1198), KVP 306 (272), PvdA 214 (189) AR 189 (203), CH 252 (268), WD 87 (115) CPN 2 (8), SGP 132 (119), GPV 1 (-), NU 3 (-). NOU 8 (-). OVERSLAG. Totaal geldig 132 (143). KVP 93 (93); PvdA 24 (32); AR 0 (1); CH 12 (14); WD 1 (1); CPN 0 (0) SGP 2 (2); GVP 0; NU 0; NOU 0. OVEZANDE Totaal geldig: 781 (735), KVP 644 (608), PvdA 31 (30) AR 11 (14), CH 87 (80), VVD 4 (6i, CPN 0 (-), SGP 0 (1), GPV 0 (-), NU 2 (-;, NOU 2 (-). PHILIPPINE Totaal geldig: 595 (576), KVP 462 (399), PvdA 94 (120), AR 11 MO), CH 19 (16) WD 2 (4), CPN 2 (2), SGP 4 (1), GPV 1 (-), NU 0 (-), NOU 0 (-). RETRANCHEMENT Totaal geldig: 374 (376), KVP 9 (11), PvdA 206 (181), AR 29 (32), CH 50 (55) WD 77 (19), CPN 1 (2), SGP 0 (-), GPV 0 (-), NU 1 (-), NOU 1 (-). RILLAND-BATH Totaal geldig: 1231 (1266). K.V.P, 129 (149), P.v.d.A. 366 (287), A.R. 106 (137), C.H. 327 (370), V.V.D. 110 (86), C.P.N. 0 (3), S.G.P. 190 (186), C.P, N. 0 (3) S.G.P 190 (186), G.P.V. 3 (0), N.U. 0 (0), N.O.U, 0 (0). RITTHEM. Totaal geldig: 298. KVP 2; PvdA 60: AR 47; CH 149; WD 9; CPN 0; SGP 29; GPV 2; NU 0; NOU 0. SAS VAN GENT Totaal geldig: 2071 (1878), KVP 1079 (812), PvdA 776 (696), AR 23 (39), CH 37 (58), WD 129 (175) CPN 12 (15), SGP 6 (7), GPV 1 ('-), NU 1 (-), NOU 7 (-). SCHOONDIJKE Totaal geldig: 1170 (1184), KVP 250 (226), PvdA 377 (361), AR 149 (219), CH 101 (98), VVD 209 (220), CPN 1 (-) SGP 23 (24) GPV 9 (-), NU 4 (-), NOU 2 (-). 's-GRA VENPOLDER Totaal geldig: 756 (764) KVP 66 (60), PvdA 90 (77), AR 97 (110), CH 191 (181) WD 13 (4), CPN 3 (2), SGP 294 (288), GPV 1 (-), NU 1 (-), NOU 0 (-). 's-HEER ARENDSKERKE tTotaal- geldig: 2557 (2539). K.V.P. 529 (497), P.v.d.A. 453 (315), A.R. 567 (589), C.H. 720 (731), V.V.D 128 (97), C.P.N 2 (4), S.G.P. 143 (133), GPV 6 (-), N.U. 6 (-), N.O.U. 3 (-). 's-HEERENHOEK Totaal geldig: 760 (733). K.V.P. 698 (535), PvdA 27 (30), A.R. 15 (14), C.H. 11 (16), V.V.D. 2 (3), C.P.N 0 (0), S.G.P. 0 (0), G.P.V. 1 (0), N.U. 3 ("0), N.O.U. 3 (0). SLUIS Totaal geldig: 1321 (1282), KVP 658 (615), PvdA 435 (363). AR 33 (39), CH 94 (103) WD 98 (107), CPN 2 (7), SGP 4 (4), GPV 2 (-), NU 2 (-), NOU 1 (-). ST. JANSTEEN Totaal geldig: 1988 (1752), KVP 1523 (1221), PvdA 403 (374), AR 8 (23), CH 11 (23), WD ±5 (32), CPN 10 (7) SGP 4 (9), GPV 4 (-), NU 3 (-), NOU 7 (-). THOLEN. Totaal geldig: 1789 (1754). K.V.P. 130 (118) PvdA 380 (288), A.R. 225 (253), C.H. 397 (376), V.V.D. 160 (131), C.P.N. 4 (3). S.G.P. 482 (507). G.P.V. 3 (0), N.U. 5 (0), N.O.U. 3 (0) VOGELWAARDE Totaal geldig: 2008 2024), KVP 1835 (1811), PvdA 88 (111), AR 23 (20), CH 48 (44), VVD 5 (10), CPN 1 (2), SGP 5 (3). GPV 0 (-), NU l(-), NOU 2 (-). WATERLANDKERKJE Totaal geldig: 278 (276), KVP 113 (113) PvdA 73 (56), AR 13 (21), CH 30 (29), WD 31 (30) CPN 0 (-), SGP 17 (18), GPV 0 {-), NU 1 (-), NOU 0 (-). WESTDORPE Totaal geldig: 1239 (1149), KVP 908 (761), PvdA 263 (247), AR 9 (11), CH 20 (22), WD 29 (43) CPN 3 (8), SGP 2 (3), GPV 2 (-),' NU 3 (-), NOU 0 (-). YERSEKE Totaal geldig: 2789 (2699), KVP 112 (108) PvdA 817 (608), AR 439 (475), CH 549 (474), WD 203 (153), CPN 21 (37), SGP 645 (608), GPV 0 (-), NU 5 (-), NOU 7 (-). ZIERIKZEE Totaal geldig: 4152, KVP 513, PvdA 1616, AR 801, CH 481, VVD 531, CPN 27, SGP 165, GPV 10, NU 4. NOU 4. ZUIDDORPE Totaal geldig: -446 (453), KVP 373 (356), PvdA 83 (67), AR 0 (3), CH 4 (5), VVD 2 (6) CPN 0 (3) SGP 0 (1), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 4 (-). ZUIDZANDE Totaal geldig: 477 (518), KVP 19 (15). PvdA 221 (208), AR 25 (38), CH 45 (46), VVD 158 (179) CPN 0 (4), SGP 6 (8), GPV 0 (-),' NU 0 (-), NOU 3 (-). ALPHEN EN RIEL Totaal geldig: 1708 (1643), KVP 1654 (1565), PvdA 39 (30), AR 3 (2), CH 2 (3), VVD 6 (2) CPN 0 (1), SGP 0 (-), GPV 0 (-'), NU 1 (-), NOU 3 (-). BAARLE-NASSAU Totaal geldig: 1944 (1814), KVP 1848 (1652), PvdA 49 (58) AR 9(14), CH 8 (11), VVD 6 (7), CPN 4 (4), SGP 2 (1), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 2 (-). CHAAM. Totaal geldig 1291 (1207); VKP 1166 (1054); PvdA 68 (51); AR 12 (14); CH 39 (48); WD 3 (8); CPN 2 (1); SPG 0 (0); GVP 0 (0); NU 0 (0) NOU 1 (0). DINTELOORD Totaal geldig: 2342 (2248), KVP 928 (816), PvdA 457 (368), AR 285 (297), CH 369 (366), VVD 103 (114), CPN 13 (21), SGP 207 (226) GPV 0 (-), NU 2 (-), NOU 5 (-). DONGEN Totaal geldig: 6503 (5889), KVP 5895 (5017), PvdA 386 (334), AR 51 (70), CH 104 (89), VVD 32 (30) CPN 10 (12), SGP 9 (16), GPV 2 (-), NU 4 (-), NOU 10 (-). DRUNEN To'aal geldig: 3134 (2869), KVP 2868 (2532), PvdA 153 (156), AR 18 (21), CH 33 (32), VVD 31 (12), CPN 7 (12), SGP 9 (12), GPV 1 (-) NU 10 (-), NOU 4 (-). DUSSEN Totaal geldig: 2216 (2064), KVP 1407 (1227), PvdA 165 (134), AR 278 (310) CH 221 (209). VVD 23 (15) CPN 2 (5) SGP 116 (110), GPV 2 (-), NU 1 (-), NOU 1 (-). ETTEN SN LEUR Totaal geldig: 6275 (5929) KVP 5357 (4770), PvdA 668 (696), 'AR 42 (41). CH 139 (128), WD 34 (35) CPN 13 (24), SGP 4 (9), GPV 0 (-),'NU 9 (-), NOU 9 (-). FIJNAART Totaal geldig: 2606 2508), KVP 1163 (996), PvdA 325 (264) AR 276 (287), CH 730 (800), WD 49 (55), CPN 5 (4), SGP 50 (64), GPV 0 (-) NU 1 (-), NOU 7 (-). GEERTRUIDENBERG Totaal geldig: 2204 (1848), KVP 1643 (1312), PvdA 339 (270), AR 56 72), CH 83 (71), WD 49 (46), CPN 9 (10), SGP 7 (10), GPV 1 (-), NU 6 (-), NOU 11 (-). GILZE EN RIJEN Totaal geldig: 6681 (5710), KVP 5884 (4841), PvdA 448 334) AR 101 (96), CH 60 (45), WD 124 (101), CPN 13 (16), SGP 8 (8), GPV 1 (-), NU 21 (-), NOU 21 (-). 's-GRA VENMOER Totaal geldig: 790 (810) KVP 24 (26), PvdA 108 (70), AR 387 (411), CH 185 (197), WD 44 (53) CPN 2 (3), SGP 29 (40), GPV 8 (-), NU 1 (-), NOU 2 (-). HALSTEREN Totaal geldig: 4082 (3711), KVP 3104 (2574), PvdA 679 (660), AR 116 (107), CH 64 (77), WD 67 (63) CPN 22 (27) SGP 4 (16), GPV 4 NU 9 (-), NOU 13 (-). HEUSDEN Totaal geldig: 1824 (1638), KVP 1003 (967), PvdA 412 (314), AR 84 (76), CH 162 (156), WD 67 (49). CPN 44 (6), SGP 51 (55), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 1 (-). HOEVEN Totaal geldig: 2369 (2333), KVP 2181 (1936). PvdA 141 (194) AR 10 (8), CH 6 (10). VVD 5 (8), CPN 11 (15)! SGP 4 (3), GPV 0 (-), NU 2 (-), NOU 9 (-). H. EN L, ZWALUWE Totaal geldig: 2511 (2451), KVP 1303 (1184), PvdA 390 (336), Aft 97 (174), CH 614 (622) VVD 68 (82), CPN 6 (5), SGP 30 (28) GPV 0 (-), NU 1 (-), NOU 2 (-). HUYBERGEN Totaal geldig: 530 482); KVP 498 (445); PvdA 20 (17), AR 7 (3) CH 1 (2), WD 0 (3), CPN 0 (-) SGP 1 (-), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 3 (-). KLUNDERT Totaal geldig: 2748 (2659), KVP 861 (832), PvdA 316 (272), AR 893 (932), CH 482 (424), VVD 46 (62), CPN 6 (3), SGP 137 (138), GPV 3 (-), NU 3 (-), NOU 1 (-). LOON OP ZAND Totaal geldig: 7128 (6372), KVP 6370 (5365), PvdA 380 (389), AR 50 (74) CH 114 (102). WD 21 (16), CPN li (27), SGP 166 (148), GPV 2 (-) NU 5 (-), NOU 9 (-). MADE. Totaal geldig: 3347 (3087) K V.P. 2771 (2417), P.v.d.A. 284 (321), AR 83 (114), C.H. 100 (115), V.V.D. 76 (60) C.P.N 9 (11), S.G.P. 11 (6), GP.V 0 (0), N.U. 0 (-). N.O.U. 13 (-). N. GINNEKEN Totaal geldig: 3170 (2840) KVP 2790 (1820) PvdA 280 (232), AR 28 (22), CH 23 (23), WD 34 (22), CPN 4 (15), SGP 2 (1), GPV 2 (-), NU 7 (-), NOU 0 (-). I NIEUW-VOSSEMEER Totaal geldig: 825 (827), KVP 705 (689) PvdA 61 (70), AR 7 (8), CH 21 (32), VVD 15 (13), CPN 3 (3), SGP 0 (-), GPV 0 (-), NU 0 NOtr 13 (-). OSSENDRECHT Totaal geldig: 2232 (1841), KVP 1547 (1270), PvdA 466 (398) AR 78 (27), CH 45 (32), WD 66 (24), CPN 7 (20), SGP 9 (4), GPV 0 (-), NU 7 (-), NOU 7 (-). OUDENBOSCH Totaal geldig: 3718 (3349), KVP 3173 (2620), PvdA 365 (265) AR 37 (49), CH 44 (42), WD 48 (32)', CPN 12 (19) SGP 3 (1), GPV 2 (-), NU 20 (-), NOU 14 (-). OUD-GASTEL Totaal geldig: 3864 (3590) KVP 3464 (2991), PvdA 302 (244) AR 14 (13), CH 43 (54), WD 12 '(19), CPN 11 (14), SGP 0 (4), GPV 0 (-), NU 9 (-), NOU 9 (-). PRINSENBEEK. Totaal geldig: 2188 (2001); KVP 2018 (1820); PvdA 152 (83); AR 6 (3); CH 0 (5); WD 5 (10); CPN 3 (4); SGP 0 (2); GVP 0 (0); NU 1 (0); NOU 3 (0). PUTTE Totaal geldig: 955 (812) KVP 682 (576), PvdA 193 (117), Aft 26 (14), CH 10 (12), WD 13 (9), CPN 11 (20) SGP 5 (2), GPV 2 (-), NU 5 (-), NOU 8 (-). RAAMSDONK Totaal geldig: 4046 (3667), KVP 2883 (2600), PvdA 333 (201), AR 159 (179), CH 463 (453), WD 67 (65) CPN 27 (9), SGP 103 (94), GPV 0' (-), NU 4 (-), NOU 7 (-). RUCPHEN Totaal geldig: 6405 (4665), KVP 5585 (4063), PvdA 692 (375), AR 50 (25), CH 9 (9) VVD 19 (10), CPN 21 (23), SGP 8 (3), GPV 1 (-), NU 3 (-), NOU 17 (-). RIJSBERGEN. Totaal geldig 1768 (1610); KVP 1659 (1456)PvdA 72 (42)AR 15 (12)CH 12 (15); WD 4 (6); CPN 2 (7); SGP 0; GPV 1; NU 0; NOU 3. SPRANG - KAPELLE Totaal geldig: 3193 (3075), KVP 181 (161), PvdA 729 (501), AR 921 (903), CH 835 (830) WD 108 (129), CPN 7 (15), SGP 394 (734), GPV 8 (-), NU 10 (-), NOU 0 (-). STANDDAARBUITEN Totaal geldig: 1165 (1049), KVP 1109 (873), PvdA 23 (36), AR 6 (7), CH 21 (28), VVD 2 (2), CPN 0 (1), SGP 0 (-). GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 4 (-). STEENBERGEN Totaal geldig: 5913 (5333), KVP 4707 (4050) PvdA 824 (616), AR 70 (56), CH 1Ó1 (106),. WD 142 (132), CPN 16 (31), SGP 30 (33), GPV 2 (-), NU 7 (-). NOU 14 (-). TERHEYDEN Totaal geldig: 2610 (2460), KVP 2373 (2136) PvdA 183 (172), AR 11 (14), CH 2é (33) WD 13 (17), CPN 2 (6), SGP 0 ('2), GPV 0 (-), NU 0 (-), NOU 2 (-). TETERINGEN Totaal geldig: 1159 (1045), KVP 1052 (849), PvdA 85 (102) AR 5 (6), CH 1 (7) VVD 11 (10), CPN 1 (6), SGP 0 (3)', GPV 1 (-), NU 1 (-), NOU 2 (-). VLIJMEN Totaal geldig: 4287 (3802), KVP 3798 (3321), PvdA 396 (261), AR 16 (16), CH 41 (30), WD 17 (225 CPN 7 (13) SGP 0 (5), GPV 1 (-)', NU 5 (-) NOU 6 (-). WASPIK Totaal geldig: 1699 (1668), KVP 1351 (1331), PvdA 109 (48), AR 105 (81), CH 104 (41), WD 5 (1) CPN 2 (4) SGP 21 (34), GPV 1 (-5, NU 0 (-)! NOU 1 (-). WILLEMSTAD Totaal geldig: 1126 (1085), KVP 107 (102), PvdA 288 (213) AR 246 (283), CH 428 (414), WD 33 (36) CPN 1 (-) SGP 20 (28), GPV 1 (-), NU 1 (-)! NOU 1 (-). WOENSDRECHT Totaal geldig: 2672 2402) KVP 2112 (1744), PvdA 370 (369) AR 66 (38), CH 35 (42), WD 58 (71), CPN 7 (12), SGP 7 (2), GPV 2 (-), NU 7 (-), NOU 8 (-). WOUW Totaal geldig: 3054 (2886) KVP 2678 (2335). PvdA 294 (232), AR 18 (13), CH 14 (25), WD 16 (19), CPN 17 (8), SGP 2 (2), GPV 0 (-), NU 2 (-), NOU 13 (-). ZEVENBERGEN Totaal geldig: 4897 (4569), KVP 3615 (3086), PvdA 426 (310). AR 127 (160), CH 541 (550) WD 94 (72), CPN 21 (24), SGP 5' (4), GPV 51 (-), NU 9 (-), NOU 8 (-). ZUNDERT Totaal geldig: 4814 (4122) KVP 4361 (3384). PvdA 271 (236), Aft 39 (55), CH 70 (65), WD 44 (42), CPN 11 (21). SGP a (6), GPV 3 (-), NU 2 (-), NOU 8 (-).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 4