De gekozenen der K.V.P. r*i De uitslagen in de provincies Uitslagen per kieskring NIEUWE K.V.P.-LEDEN gekozen op Brabantse en Zeeuwse lijsten üagblad pc Stem Provincie Zeeland Provincie Noordbrabant Provincie Noordholland Provincie Zuidholland Provincie Utrecht Provincie Gelderland Provincie Limburg Provincie Overijsel I T"* Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Drente Kieskring 's Hertogenbosch Kieskring Tilburg Eerste ronde 2 1 EERSTE LICHTING, ONMIDDELLIJK GEKOZEN TWEEDE LICHTING, GEKOZEN NA KAMER UITBREIDING TWEEDE BLAD DONDERDAG 14 JUNI 1956 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 27714 28670 31882 18.5 19.9 20.9 2. P.v.d.A. 41950 40583 48779 28.0 28.2 32.0 3. A.R. 20698 19969 19504 13.8 13.8 12.8 4. Chr. Hist 23581 25428 23467 15.8 17.6 15.4 5. V.V.D. 12020 12393 12321 8.0 8.6 8.1 6. Comm. 1281 818 880 0.9 0.6 0.6 7. St. Geref. 14156 12850 13656 9.5 8.9 9.0 8. Ger.Pol.V. 1339 1272 1242 0.9 0.9 0.8 9 Nat. Unie 333 0.2 1U. Ned.Op.Unie 366 0.2 K.N P. 1579 1.1 Midd. 4611 3.1 Overige part. 661 2216 0.4 1.5 'I uiaai 149590 144199 152430 1 100 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 1 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 428161 467177 508688 69.8 75.8 74.9 2. P.v.d.A. 92150 83410 111418 15.0 13.5 16.4 3. A.R. 17577 16559 18254 2.9 2.7 2.7 4. Chr. Hist. 16080 18501 15744 2.6 3.0 2.3 5. V.V.D. 12164 10708 13568 2.0 1.7 2.0 6. Comm. 7794 2984 3823 1.3 0.5 0.6 7. St. Geref. 4068 2771 3956 0.7 0.4 0.6 8. Ger.Pol.V. 773 638 0.1 0.1 9. Nat. Unie 1541 0.2 10. Ned.Op.Unie 1759 0.2 K.N.P. 31365 13888 5.1 2.3 Overige part. 3005 417 0.5 0.1 Totaal I 613137 1 616415 679389 100 100 1 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K.V.P. 216161 240665 257341 21.1 23.4 23.7 2. P.v.d.A. 335001 347948 405216 32.8 33.9 37.3 3. A.R. 98123 89775 89614 9'6 8.7 8.3 4. Chr. Hist. 53608 62571 55769 5.2 6.1 5.1 5. V.V.. 115802 123001 128235 11.3 12.0 11.8 6. Comm. 1495199 140834 128952 14.6 13.7 11.9 7. St. Geref. 6341 4700 6543 0.6 0.5 0.6 8. Ger.Pol.V. 2798 3348 3279 0.3 0.3 0.3 9. Nat. Unie 6925 i 0.6 10. Ned.Op.Unie 4116 0.4 K.N.P. 28677 12400 2.8 1.2 Overige part. 17680 2211 1.7 0.2 Totaal 1023710 1027453 1085990 1 100 I 100 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percentages 1952 1954 1956 1. K v.r. 217677 234602 261295 16.8 17.9 18.7 2. P.v.d.A. 435364 465010 527850 33.5 35.5 37.9 3. A.R. 188060 177410 171263 14.4 13.5 12.3 4. Chi Hist. 129012 136247 130933 9.9 10.4 9.4 5. V V.D. 146322 143852 157837 11.2 11.0 11.3 6. Comm. 74887 64652 67403 5.7 4.9 4.8 7 St. Grtref 52756 54727 54052 4.1 4.2 3.9 8 Ger.Pol.V. 5820 5920 6284 0.4 0.5 0.4 9. Nat Unie 12584 0.9 10. Ned Op.Unie 4979 0.4 KNP. 32722 23764 2.5 1.8 Overige part. 19955 4172 1.5 0.3 T laai 1302575 1 1310356 1394480 100 Too 1 100 PARTIJEN Tweede Kamer '52 Provinciale Staten '54 Tweede Kamer '56 Percenta 1952 1954 ges 1956 1 IK V.P. 71881 82842 86336 23.3 1 27.0 2578 2. P v.d.A. 87213 87950 108997 28.2 28.6 32.6 3 A.R. 46252 46567 43007 15.0 15.1 12.9 4. Chr. Hist. 36316 39235 37216 11.7 12.8 11.1 5. V.V.D. 27419 27205 30996 8.9 8.9 9.3 6. Comm. 11330 8682 8573 3.7 2.8 2.6 7. St. Geref. 12637 10279 12320 4.1 3.3 3.7 8. Ger.Pol.V. 2794 3118 3124 0.9 1.0 0.9 9. Nat. Unie 2180 0.7 10. Ned.Op.Unie 1374 0.4 K.N.P, 8173 2.6 Overige part. 5164 1505 1.6 0.5 Totaal 309159 307383 334123 100 100 100 PARTIJEN K.V.P. P.v.d.A. A.R. Chr.-Hist. V.V.D. Comm. St. Geref. Ger.Pol.V. Nat. Unie Ned.Op.Unie K.N.P. Overige part. Totaal 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tweede Kamer '52 168154 166817 62201 78330 49426 12939 24418 1917 12495 5055 581752 Provinciale Staten '54 190533 155201 56099 91330 46352 9405 19125 2204 4740 574989 Tweede Kamer '56 201888 196259 58186 82151 49319 8925 24042 1990 2153 2454 627367 Percenta 1952 1954 28.9 28.7 10.7 13.5 8.5 2.2 4.2 0.3 2.1 0.9 33.1 27.0 9.8 15.9 8.1 1.6 3.3 0.4 100 100 PARTT TRW Tweede Provinciale Tweede Percentages f rvil 1 111 £ji\ Kamer '52 Staten '54 Kamer '56 1952 1954 1956 1. K.V.P. 264546 293341 313243 75.3 82.0 78.6 2. P.v.d.A. 44777 44451 68782 12.8 12.4 17.5 3. A.R. 3382 3332 1.0 0.8 4. Chr. Hist. 3146 2331 0.9 0.6 5. V V.D. 3181 3401 0.9 0.8 6. Comm. 8198 4761 3993 2.3 1.3 1.0 7. St. Geref. 296 187 0.1 0.0 8. Ger.Pol.V. 620 635 280 0.2 0.2 0.1 9. Nat. Unie 1015 0.3 10. Ned.Op.Unie 1069 0.3 K.N.P. 21252 6.1 Overige part. 1289 14856 0.4 4.1 Totaal 350687 358044 398633 100 100 100 ges 1956 32.2 31.3 9.3 13.1 7.9 1.4 3.8 0.3 0.3 0.4 100 „Lijsttrekker" prof. mr. C. P. M. ROMME PARTIJEN 10. K.v.r. P v.d.A, A.R. Chr.-Hist. V.V.D, Comm. St. Geref. Ger.Pol.V. Nat. Unie Ned.Op.Unie Overige part. Totaal Tweede Kamer '52 97111 99195 41894 52430 31267 22706 11278 6705 7168 r 369754 Provinciale Staten '54 103093 100228 38546 53706 30885 18647 10332 7802 1 363239 Tweede Kamer '56 111664 126837 41609 52548 30204 16310 11847 7211 765 805 Percentages 1952 1954 1956 399800 i. Om drie zetels moet nog geloot worden. De foto's hierboven geven dus slechts de 30 nü reeds aangewezen kandidaten. PARTIJEN K.V.P. P.v.d.A. A.R. Chr. Hist. V.V.D. Comm. St. Geref. Ger.Pol.V. Nat. Unie Ned.Pol.Unie Overige part. Totaal Tweede Kamer '52 12864 93940 45038 25133 31208 22288 571 8473 7410 246925 Provinciale Staten '54 13640 98945 43794 25337 27802 18827 9217 7104 244666 Tweede Kamer '56 15048 107193 43856 24302 32685 19404 615 8858 632 1169 253762 Percenta ges 1952 1954 1956 5.2 5.6 5.9 38.1 40.4 42.2 18.3 17.8 17.3 10.2 10.4 9.6 12.7 11.4 12.9 9.0 7.7 7.7 0.2 8.2 3.4 3.8 3.5 0.2 0.5 2.9 2.9 100 ,"100 j 100 PARTIJEN 1. K.V.P. 2. P.v.d.A. 3. A.R. 4. Chr. Hist. 5. V.V.D. 6. Comm. 7. St. Geref. 8. Ger.Pol.V. 9. Nat. Unie 10. Ned.Op.Unie Overige part. Tweede Kamer '52 Tota?' 16563 91006 56663 40554 21505 11459 2084 2542 6246 248622 Provinciale Staten '54 16805 90503 55927 42282 20754 8223 1459 2593 5109 243660 Tweede Kamer '56 17510 103247 55554 40284 21156 8889 1853 2563 488 842 Percentages 1956 1952 6.7 36.5 22.8 16.3 8.6 4.6 0.8 1.0 2.7 252386 100 1954 6.9 37.1 22.9 17.4 8.5 3.4 0.6 1.1 2.1 100 7.0 40.9 22.0 16.0 8.4 3.5 0.7 1.0 0.2 0.3 100 PARTIJEN 10. K.V.P. P.v.d.A. A.R. Chr. Hist. V.V.D. Comm. St. Geref. Ger.Pol.V. Nat. Unie Ned.Op.Unie Overige part. Totaal Tweede Kamer '52 8676 58454 23441 18005 20726 6220 476 1716 2120 139834 Provinciale Staten '54 9159 52438 24717 19924 24670 5648 2018 138574 Tweede Kamer '56 10347 66412 23338 18103 22603 5015 441 1788 338 610 148995 Percenta 1952 1954 6.2 41.8 16.8 12.9 14.8 4.4 0.3 1.2 1.6 100 ges 1956 6.6 37.8 17.8 14.4 17.8 4.1 1.5 100 6.9 44.6 15.7 12.1 15.2 3.4 0.3 1.2 0.2 0.4 100 (Kieskringen s-Hertogenbosch en Tilburg vormen samen de provincie Noord-Brabant T"> A DrrT T TP XT Tweede Provinciale Tweede Percentages PARTIJEN Kamer '52 Staten '54 Kamer '56 1952 1954 1956 1. K.V.P. 241660 260054 280680 72.0 77.3 75.2 2. P.v.d.A. 48017 43613 59031 14.4 13.0 15.8 3. A.R. 10709 10739 11077 3.2 3.2 3.0 4. Chr. Hist. 8512 10017 8267 2.5 3.0 2.2 5. V.V.D. 6602 5724 7338 2.0 1.6 2.0 6. Comm. 4322 1725 2176 1.3 0.5 0.6 7. St. Geref. 2860 1729 2822 0.9 0.5 0.7 8. Ger.Pol.V. 476 437 0.1 0.1 9. Nat. Unie 694 0.2 10. Ned.Op.Unie 633 0.2 K.N.P. 11126 2881 3.3 0.9 Overige part. 1616 0.3 Totaal 335900 336482 373155 100 100 100 PARTT TTTM Tweede Provinciale Tweede Percentages X .TVX\ 1 IJ J_/iN Kamer '52 Staten '54 Kamer '56 1952 1954 1956 1. K.V.P. 186501 207123 228008 67.3 74.0 74.5 2. P.v.d.A. 44133 39797 52387 15.9 14.2 17.1 3. A.R. 6868 5820 7177 2.5 2.1 2.3 4. Chr. Hist. 7568 8484 7477 2.7 3.0 2.4 5. V.V.D. 5562 4984 6230 2.0 1.9 2.0 6. Comm. 3472 1259 1647 1.3 0.4 0.5 7. St. Geref. 1208 1042 1134 0.4 0.4 0.4 8. Ger.Pol.V. 297 201 0.1 0.1 9. Nat. Unie 847 0.3 10. Ned.Op.Unie 1126 0.4 K.N.P. 20239 11007 7.3 3.9 Overige part. 1399 417 0.5 0.1 Totaal 277237 279933 306234 100 100 100 ANTHONY ERNST MARIE DUYN- STEE, geb. 24 dec. 1920 te A'dam; bezocht gymnasium Ned. en Ierse Jezuieten en Katholieke Universiteit van Ierland, de Nationale Universi teit van Ierland en het University College te Dublin. Oorlogsvrijwilliger in Engeland, Suriname en de Ned. Antillen. Na als lid van de Prinses Irene-brigade de gehele Europese veldtocht te hebben meegemaakt, vervolgde hij in 1945 zijn economische studies aan de genoemde universitei ten. Hij verwierf de graad van Mas ter of Economie Science op een proefschrift getiteld ,,Keynes theory of full employment and public fi nance". In 1948 hoofd bureau ..Scan dinavische landen" bij de OEES. Se dert 1952 bij de KLM. ANTONIUS CORNELUS MARIA WEIJTERS, geb. 6 okt. 1913 te Til burg. In 1931 onderwijzersakte, daar na PTT te Venlo, Maastricht en Den Bosch. In 1947 bezoldigd bestuurder r.-k. bond PTT-personeel ,,St.-Pe- trus". Twee jaar later penn.m. Kath. bond van Overheidspersoneel; sedert 1952 voorz. van deze organisatie. Te vens neemt hij het presidium van de r.-k. Centrale voor Overheidsper soneel waar. De heer Weijters maakt deel uit van de centrale commissie van overleg in ambtenarenzaken. In 1953 lid gemeenteraad 's Gravenhage, sedert 1955 voorzitter van de KVP- fractie aldaar. Henri Willem van Doorn, geb. ok tober 1915 te 's-Gravenhage. Bezocht daar het Aloysiuscollege en studeerde eerst klassieke letteren en daarna rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1942 bij de rechterlijke macht. In deze hoedanigheid werd mr. van Doorn in 1945 belast met de leiding van de P.O.D. te Rotter dam. In 1947 waarnemend advocaat fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag. In 1951 substituut-offi cier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam. Lid van de St. Vincentius- vereniging en voorzitter van de ver eniging van katholieke gezinsvoogdij en patronage ,,St. Raymundus" te Rotterdam. In de jaren 1945-1946 lid van het bestuur van de KVP in de kring Rotterdam. In mei 1951 voorzit ter van de afdeling Hillegersberg en in 1952 van de Kring Rotterdam. Se dert november 1953 landelijk voorzit ter van de K.V.P. Het Centraal Stembureau zal bij lo ting aanwijzen, voor welke lijst prof. Romme zitting krijgt. Voor de drie lijsten, waarvoor hij niet gekozen wordt, zullen dus die leden in de Ka mer komen, die daarvoor het eerst genoteerd staan. Dit zijn die van de Volgende vier kandidaten: de heren van Buel uit Oss, mr. Baeten uit Maastricht, Bernard Verhoeven en drs. Bogaers,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 3