KLIMOP - TENTOONSTELLING Terneuzen i6t.e m.23 juni a s. (B> Pontiac Horloge e V. d. REE Lege r( en Hiermede hebben wij de eer U uit te nodigen in onze stands, op de te TERNEUZEN te houden MIDDENSTANDS TENTOONSTELLING van 13 23 juni a.s., voor het bijwonen van onze doorlopende demonstraties en shows van: HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN SPEELGOEDEREN LIG- EN VOUWSTOELEN, KLAPTAFELS M Organi nauwi NIEUW gekozei en Ze Tweede rc KAMER BRABA Wij leveren nu alle DOELMATIGE vloeren FABRIKAAT KROMMENIE HET OP DE TENTOONSTELLING te Terneuzen NAAR VOOR UURWERKEN waaronder weer veel nieuwe snufjes wonderen der techniek het laatste nieuwe op dit gebied TERNEUZEN DAGBLAD DE STEM VAM DONDERDAG 14 JUNI 1956 Behalve linoleum leggen wij thans ook de moderne cumaronhars en plastic-asbest tegel vloerbedekkingen van het betrouwbare fabrikaat Linoleum Krommenie. Vooral bestemd voor Winkels, kantoren, café's, kerken en voor gangen, keukens, .badkamers en halls in woningen. Vraag om kleurenfolders cumaronhars tegek> ffl. f? fraöle gemarmerde kleüren dooren door, waarmee talloze combinaties moaelijk -zijn, plastic-'asbest tegels soépe| en toch slijtvast;grote bestendigheid tegen zuren, alkaliën en vetten. In 10 aantrekkelijke kleuren» Wij demonstreren doorlopend deze produkten in onze stand NIEUWSTRAAT 14 Terneuzen. Tel. 2284 tegenover Hotel Des Pays-Bas Van 16 tot 23 juni op de tentoonstelling MarEt Terneuzen Beter dan ooit zult u in de gelegenheid zijn, het Pontiac hor loge van nabij te beschouwen. U hoeft niet bevreesd te zijn de Pontiac stand binnen te lopen, omdat u bang bent tot kopen gedwongen te worden; wij zitten daar inzonderheid om u alle gegevens te verstrekken die u als toekomstig koper van een Pontiac horloge dient te weten. Zeker, u mag kopen doch ons doel is, eens rustig met u te praten en het Pontiac horloge als kwaiiteitsprodukt voor tp leggen. Wij nodigen u uit tot een bezoek aan onze stand, waarin u de verscheidenheid en de schoonheid van het uurwerk getoond zullen worden. dat is bekend, doch wij zijn ook alleen in Zeeland in het bezit van het meester-diploma voor horloge makers, Dit dwingt ons de garantie zuiver na te komen, hetgeen wij tevens als een erezaak beschou wen. Komt door geheel Zeeland op verzoek met de collectie aan huis. NOORD STRAAT 70 C. 1 van Lienden (P.vd.A) Het zit erop. De con telefoon (het is midden die anders zonder ophou brui aan gegeven en sta lokaal zo goed a's verlati de grote papiermanden p beschijnen helder het ov< fiekoppon, overschotjes a sigarettenpeuken. Een deel van de redacti huis, een ander deel zwer de zetterij om de opmaj teren. Want vannacht is die cijfers en staatjes in dan ooit voor de man, woordelijk is voor het aai krant. De zetmachines ri zetters zuchten, want s angstig nauwkeurig werl partij moet precies krijgc toekomt. Vandaar dat de ning van de redactie ziel middernachtelijk uur naar verplaatst heeft. Het is overigens allemE gaan. De uitslagen kwame tig binnen en nadien strooi matig de regels over'het t< dat in drievoud de uits! Zodoende kon er vlot gewe Redacteuren bleken plo kemeesters, zij goochelde fers en gemiddelden. Zor den stroomden ook de uitslagen binnen. Sneller werd er opgenomen aan d die uren aan één stuk b( Schrijfmachines ratelden verwijderd lokaal zat een bij de radio. DE EERSTE UI Het was vijf minuten toen de eerste Bredase ver bernardus johani BUKL, geb. 13 juni 1913 te j baehtsschool. Studeerde te politieke en sociale wete Maakte o.a. deel uit va Bossche Diocesane Bond I r.-k. Werkliedenvereniginj Lid gemeenteraad Oss en Staten Noord-Brabant. Vq Adviesbureau voor Beroe lid Kamer van Koophand. genbosch en omstreken. FRANCISCUS JOHANI MAN BACHG. geb. 5 se Groningen. Gymnasium ei versiteit Utrecht. Na er accountantskantoor te Roti 1924 tot 1923 redacteur vai bode. Daarna directeur t Middenstandsbond bisdom Z,es jaar later directeur na I reau van deze standsorga was voorz. Centrale Raa Lorisumenten)5recjjet 1Jo2 is hij lid van de Twe onhrvSV- Van zijn hand pubhkaties over PBO e standsaangelegenheden V s Gravenhage KVP. CORNELIS FRANCISCl TERLEE, geb. 9 sept. 1925 I gymnasium. Na de oorl financiële afwikkeling iile I 1947 Min. van Oorlog al commies bij de sociale diei vrijgesteld leider van de Haarlemse diocesane KAJ alen voorz. van deze orga H' .«Kins in dagelijk Pa^rf bisdom Haarlem. Lid I raad Rotterdam. rnS.PlUS MARIA CORNELIS VAN DONGE maart 1906 te Aardenbur baar Spitsbergen voor de derlandse Spitsbergen Com net verongelukken van de vaarder Nobile in 1928 r deel uit van een hulpexpedi waarnemend burgemeester denburg en te Oostbure Ir gemeester van zijn ge Heeft zitting in de Prov. zeeland en bestuurslid Zee )-cntrum. Voorz. r.-k. H Zeeuwsch-Vlaanderen, Boi

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 12