MA' BRILLEN FOCUS our V. Ma Lorenz radio geeft meer LORENZ WONING Garage J. M. Kooien Praktijkdiploma Boekhouten luisfemeugrfe door grotere luisterraimte! DRAINEERBU1ZEN Levensmiddeleiizaak GOES DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 Speciaal adres voor WASMACHINES, tevens CENTRIFUGES, reeds vanaf fl 149.50 TERNEUZEN - DIJKSTRAAT 7 - TEL. 2056 TIJDMETING IS ZWITSERSE KUNST U hebt zijn naam nooit gehoord - maar hij is wereldvermaard C. DE KRAKER REPARATIES KUNSTGEBITTEN Een goed idee drink Fa. Bayings-Beyersbergen Waarlijk... wonderbaarlijk! WITSERLAND BORGWARD De avonturen van Suske en Wiske Het vliegende hart 'k Ze/die paraplu maar pekken'. Het mocht onderwee eens regenen! i En ah het dan toen wet regent, kanikimerenmd als vaisctierm X7i gebruiken! f Oud Niets Wciarsc wapen öikkei m I Sinds 1893 GOES MIDDELBURG ELASTIEKE SPATADERKOUSEN In alle kwaliteiten in voorraad. Nylon - Lastex versterkt met nylon. Zware katoen, enz. Enkelkousjes en Kniestukken. CORSETTEN Gemaakt en aangemeten op eigen ateliers BUIKBANDEN LENDENGORDELS RECHTHOUDERS STEUNZOLEN Prima pasvorm volgens gipsmodel ALLE BANDAGES, ook op medisch voorschrift t GOES Opril Grote Markt, Tel. 2039 HET SPECIALE ADRES Indien gewenst bezoeken wij U aan huis. U ziet Zwitserse horloges in etalages van Narvik tot Kaapstad, van Santiago tot Sydney... Heel de wereld heeft er van gehoord, heel de wereld wil ze hebben. Waarom toch? Het antwoord is eenvoudig. De maker van het goede Zwitserse gesteende anker-horXogt. is op horlogegebied de beste vakman ter wereld. Hij bezit de overgeërfde bekwaamheid van generaties. Hij heeft de strengste van alle horlogemakersopleidingen doorlopen. Zijn precisie-instrumenten zijn de modernste ter wereld. Hij is ingenieur en kunstenaar tegelijk. Wanneer u dus een horloge wilt hebben, dat jarenlang gelijk blijft, dat van binnen even mooi gemaakt ia als van buiten, - ga dan naar een horloger, vraag hem u wat goede Zwitserse gesteende anker-horloges te laten zien en profiteer van zijn vakkundig advies. HET HART VAN EEN GOED HORLOGE Deze twee stenen op dt anker-bekken grijpen 432.000 keer per dag de tandjes van het ankerrad en laten ze dan weer los. Slechts stenen zijn bard genoeg om jaar in, jaar uit slijtage op dit punt te weerstaan. Voor blijvende nauwkeurigheid zijn stenen op andere plaatsen nuttig - maar twee stenen hiér *IJn onmisbaar. Het vakmanschap van uw horloger/juwelier is uw waarborg De H O R L O G E-I N D U S T R I VAN In SEPTEMBER begint In TERNEUZEN een nieuwe cursus voor het Aanmeldingen en inlichtin gen na 18 uur bij: Rozenstraat 61, TERNEUZEN Voor de Lourdesreizen van 7, 14 en 21 Sept. zijn er nog enkele plaatsen. Wij gaan ook op: 28 Sept. en op 5 en 12 October. ROME 20 September. SPANJE 24 Sept., 8 en 22 Oct. Vraagt u de programma's bij Reisbureau PEETERS Venlo, Kwartelenmarkt 3 Tel. K 4700-3136. Woning bureau SMITS, Breda, Gro te Markt 10. Sneller, beter èn... goedkoper J. Steigenda, Keizersdijk 53 RAAMSDONKSVEER. HAAGWEG 250 - BREDA Spectrum weergave! Edelhouten klankkast! Voor een prijs waar óók muziek in zit! Als U het spectrum studio-ge! nid wilt horen, luister dan naar de Lorenz Radio. Een wonderbaarlijke-schoonheid van muziek, diep en „dimmens". Gaaf en grandioos, dank zij de vergrote luisterruimte en de edelhouten klank kast. Een wonder van schoonheid - ook voor het oog. En van het voordelige prijsverschil betaalt U jarenlang Uw radiobelasting! Vraag gratis demonstratie en inlichtingen. Over de wijze van betalen wordt U het altijd eens) IMPORTEURS N V. v/b CLAESSEN ca AMSTERDAM-C. Lorenz Radio Het voorbeeld van méér tui stervreugde Televisie het toonbeeld van méér kijkvreugde. /céuztór- U kunt het zelf horent PERSONEN-, BESTEL- en VRACHTWAGENS France elegance Amerikaanse souplesse Duitse degelijkheid Agent voor Walcheren, Noord- en Zuid Beveland: TE KOOP een zeer gunstig TE KOOP gelegen en modern ingerichte te AXEL aan de Walstraat. Binnen 1 jaar ontruimd te aanvaarden. Nadere inlichtingen te beko men bij notaris J. Meijling te Axel. Kraagloos, lang 30 cm plm. 15000 st. 5 cm f 65.p. 1000 st., plm. 3500 st. 6 cm f 100 P. 1000 st., plm. 8000 st. 8 cm f 180 p. 1000 st. Di rect leverbaar. Fa. KLAASSEN en JANSEN, AXEL, TELF. 741 TE KOOP op dorp in Z. Vlaanderen ruim beklante 4%, Tevens geschikt voor bakkerij Brieven onder no. 42651-0 De Stem, Terneuzen. 's-HEER HENDR1KSKINDERENSTRAAT 62 Telefoon K 1100—2525 b.g.g.h. 3889 Door W. VAN DER STEEN 7-8. Lambik heeft kramp gekregen en is van de neus van de Gyronef ge tuimeld. Er is weinig meer aan te doen. Tante doet nog een poging tot redding door de ongelukkige man haar parapluie na te gooien en merkwaardig genoeg krijgt Lambik die te pakken. Weer een beetje opgewekter zweeft hij door het lucht ruim, totplotseling de stok van de parapluie het begeeft. Nu is het Wiske die een reddingspoging onder neemt en die lijkt ons tame lijk safe. lek tullen proberen an begrafenis wat uit te stellen, kinderen!) Spreekt ine de by hen o] klacht telken om met hun bleem van li mijn vacantie Toen wy ee: studeerden en juist deze pro staan. Gedurende meisjes een huishouden, n zichzelf kan wil men zijn gen en wil m< geld zo grooi behalen. Dat de Mater Am; bleem in het staat is iets immers gedui zoveel nuttige leerd of op wordt geweze over heeft or door te breni Zou bovenst sie zijn gewe gehouden ge trekken, dan staan van het meer dan ger Toch kwarr trekjes naai de verste verl ben. Allereerï en vrij de leei ten te zeggen der valse sch heid, maar a niet tevoren i de vragen ni€ waren, maar sprek groeidei als de derde-; gen en als de volgde ken waarvan alle OI Natuurlijk v het meest tek was wel, dat kwam, dat n cursus onder\ Wij geloven, houden indiei met een cursi paald tijdsbej handeld. Ook door middel v jes de meisje en hen maar over de Mate gen en wij m dat wij daari Niets bleek enthousiasme hun school té Op onze tr de school ni41 moet bij vrie vriendjes, bic zijn, vooral w het Mater An velen nog dë een flauw Van tijd to avonden geho lingen hun vr meebrengen e betreffende j werk meer gc ten blijkbaar men gekeken pituleren. Typisch is, den kon disti meisje verloo kering krijgt, aan de scho< zich is dit deze school ji voorbereid or hel ge lie De V. S. ring uiting heid over kaans materi hebben haar licht wensen schepingen riaal uit Frai Verder ver verzekering zwaar mater scheept en d tingen zullen Op het mo stukske zit te Geloven en daal druk be brijberg heer brijberg derl a-s. in Orleai jn de Grote Twee en tac werden er ge len er nog va aan te binder andere prijze dere duivenn weer een Pii gend by de Zilvervloo bespringen, fl piepers zijn zwaar ge wee; we al jaren i zonnebrand beeft op de nr venvlees gek verwachten i tachtigduizen door de recht Worden inger Verleden j; tigduizend rir deelnemende ventig ten h< percentage rr

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 8