BIERPRIJSVRAAG 1955 GOLD FLAKE OONZALEN KLOOSHANGARS IER IS WEER BEST WOL WOL Naast de bekende Gold Flake nu ook Opvoed Tilburgse Wolindustrie DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 „Wat zegt Joop Geesink hier over bier?" Joop Geesink zegt ZIET EERST ONZE EN U SLAAGT BETER 100 Eetkamers 100 Bankstellen 100 Slaapkamers Nog zachter nog fijner 110g geuriger SCHAPENHOUDERS N.V. Glasindustrie L. k. Wouters - Breda BRILLEGIAZEN PUNCTUAL CORRECHD dezelfde prijs! Veertiende ronde (HIERNA NOG 1 RONDE) IEDERE WEEK 666 DOZEN MET 6 ECHTE BROUWERSGLAZEN Bergen op Zl dcelte liggen p| winkels. In eel negentwintig ja uur van elke a Sint Geertruidal Als de zon wal staakt Antoon borstels en kuil pere winkel opl ochtenduren dl halen; de huisl die a raison xi In de namidl dan de klanten het pakje pud. nimmer als en vraagd. „Als a bestemd kan il Het laat zichl den hoeveel el Antoon heeft gl te brengen. De alvorens iets oa len, alle lof tol broers en zustej uitzondering hel! Antoon een bes] ,,Als ik mijn had",, aldus d ik er nooit gek al de anderen arbeid om mij I zekeren, een g- En toch moet en moeder niet zoon dit bestaar laat zich al evi opofferingen zij I Zij konden, docj latere leeftijd b| ren geleden nia het zouden zijn,! jongen dienden I Zeker, reeds H haperde er iets Antoon. Hij kon maal de lagere s hij bijna dit ondl trad aan het lid handicapt door I ogen, niet meer Er werden doktd zij gaven de oudl jongen naar het Grave te zenden lijk, dat Antoon van nog enkele I Men kan zich I mededeling voorl betekende. Men j er in het gemoed' intelligente jongj hoorde, dat hij H kon gaan. Voor zware slag, maal pure noodzaak v] Oost-Brabantse I de er zijn tijd opl Hij leerde in brl geleid tot borstel heid was er, dat] een vak beheers] Na zUn terugl Zoom kwam An Onze filmmagnaat-van-formaat - de grote man met de kleine poppen - ziet graag een glas bier in close up. „Wat een kleureffectdat tintelende goud onder sneeuwwitte kraag! Wat een actie: die sprankelende vaart waarmee kostelijk hop en koolzuur verkwikken! Wat een hoofdrolspeler in die dagelijkse film „Bieren parelen overal"! Als U poppen en Parel voor de camera had gehaald, wat zoudt U dan zeggen over bier (stééds geprolongeerd) U wint als U iets leuks verzint Ho® U wlllt! VulUwïmhiernaist in. Vraag Uw caféhouder of leveran cier om de ontbrekende letter en plak 'm in. Knip de coupon uit, plak 'm op een briefkaart en stuur die vóór Vrijdag a.s. op aan „Het bier is weet best", postbus 62, Amsterdam. Wedstrijdbepalingen De jury kiest elke week de 666 beste tinnen. De uitslag is bindend. Alle inzendingen blijven eigendom van het Centraal Brouwerij Kantoor. Publicatie van de gezamenlijke Nederlandse Brouwerijen TE KOOP AANGEBODEN: zo goed als nieuwe ijzeren Afmetingen 22 bij 20 meter. - Onder meer geschikt voor landbouwschuur met in te bouwen stallen. Te bezichtigen op het terrein van de Groente- en Fruit veiling „Zundert en Omstreken" te ZUNDERT. Te BKEDA: Fa. J. Dikhoff, Haagdijk 43-45; Fa. C. Donkers Zn., Ridderstraat 3; G. A. v. d. Ham Jr., Nieuwe Ginnekenstraat 35; Optiek Jacobs C.V., Nieuwe Haagdijk 25; W. P. v. d. Linden, Oranjeboomstraat 201; Fa. J. F. M. van Maaren, Nieuwe Ginnekenstraat 23 Fa. Piederiet-Dikhoff, Lange Brugstraat 7; M. Segers-Loomans, Nieuwe Ginnekenstraat 7; Fa. L. Smits-van Dongen, Eindstraat 13. Proef eens hoe zuiver het aroma van de vermaarde Gold Flake tabakken naar voren komt. Het uiterst fijne filter doet zijn werk goed! KLEINMEUBELEN WONINGTEXTIEL (Van onz Lezers met ei mogelijk nog heri den geleden mei Amerikaanse me ders te wekken ginds echter ni< voor het onder» aan de ouders t grijpen en op te Nederlanders me gezinsleven mind en moeders zich voor het verkri Maar toch leek sant, om het on Wij ontlenen dez Opvoeding", bet schrift van de N gemeen graag ee doorgaans intere uitvoering. In het Juli-nur vertelt een medi de bemoeienissen kundige hulp aar dit werk in Los men: In deze sta< scheiden naar kir ongeveer samenvi en middelbare sc wordt bijvoorbeek geven in de vorr Practijkdiploma Belastingrecht Examen onder Rijkstoezicht Inlichtingen schrift./mond. cursus Kraaienlaan 13, 's Gravenhage Tel. 339460 Natuurlijk in cellophaan. Steeds vers. Bosstraat 1-3, BREDA Tel. 9390 Zendt uw schapenwol tot verwerking voor dekens en breigarens naar de fabriekstad TILBURG. Vraagt vrijblijvend prijscourant. H. SLEDDENS TILBURG Markendaalseweg 16 Teüef. 4953 - 4954 Geldleningen aan ambtenaren en vast part. personeel vanaf f 100, tot mnd.-inkomen zonder borg. Wett. tarief. Vlug. zakelijk, discr lichte afl. C'V. Nationale Volks- bank-Geldsehietbank, Mauritsweg 45, Rotterdam-C., Tel.: 25743. Wij geven U gaarne inlichingen en advies.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 6