„Robben'-triomf in zwemrace om begeerde Schelde-beker Wim van Est. in m criteriu V onaantastbaar ETTEN Zware nederlaag voor Schulte en Wagtmans TENNISKAMPIOEN V. DALSUM Auto-rallye door de Sahara En Pieter van Est zegevierde bij de amateurs Vlissingse boulevard getuige van fraai duel lüagMai) lent Kayser eerstélïeer, Lenie de Nijs eerste dame, Vmtevogel eerste Zeeuw Nasleep staking in Assen Onberekenbare stroming deed prachtig strijdplan mislukken Grotere „hoek" SCI JELDE-ZWEMR ACE is ook een beetje FOLKLORE Voorlopige Ned. Elf wonnen met 6-0 Van Est 2 te Lokeren Boeiende tijdrace Verpletterend Opnieuw Rijnvos Dc uitslagen Afdoende geklopt... TWEEDE BLAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 1955 VLISSINGEN, Zaterdagavond. (Van onze speciale verslaggever.) VLAK VOOR EEN BREDE schepenrij een nog vaag silhouet tegen de verre einder van Zeeuwsch-Vlaanderen zagen duizenden Vlis- singers Zaterdagmiddag twee nauw bewegende stippen. Het waren de linnen zwemkapjes van Kayser en de Bruyn, beiden al over de helft gevorderd in het enorme watervlak van de Wester-Schelde, een met glinsterende golven belegd mozaiek. De stippen waren het enige uiterlijke ver- toon van een duel van zeldzame heftigheid. Want daar in het verraderlijkste water van Nederland ontdekten zij in elkaar de meest te vrezen tegenstander. Eerst was het gevecht eenzaam geweest, alleen bepaald door de worsteling met de stro ming (op het keerpunt van het tij nog even aarzelend tussen eb of vloed), en met de venij nige golfslag van het water. Maar nu, als met opzet dicht bijeen gedreven, werd het duel bo vendien persoonlijk. In dit gevechts-model (het primitieve man- tegen-man) bleek de Amersfoorter de Bruyn van de start af vooraan in het selecte deel nemersveld van twintig onmiskenbaar de zwakste. Hij zag de armen van Kayser sneller slaan, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, gelijk een bijna mechanische schroef, gedreven door de zorgvuldig verdeelde krachten van deze „fond-zwemmer". Het werd hem duidelijk, dat de Robben- zwemmer de Kayser moest winnen. Hij ver loor terrein. En in het slot van de zwemrace, met het badstrand aan de Boulevard Evers al in zicht, moest hij zich ook laten voorbijgaan door twee leden van de sekse, die men door een of ander misverstand nog altijd voor de zwak ste aanziet. Tussen de zwerm van volgboten waren Lenie de Nijs en Jannie Koster aan hun slot-offen- sief begonnen. Zij zwommen de Bruyn soepel voorbijVan die twee had Lenie de Nijs nog de meeste adem. Zij veroverde de damesprijs. Daarmee werd de Robben-triomf nog dui delijker. De Hilversumse zwemclub „groot" geworden met de mysterieuze trainingsschema's van Jan Stender gaarde in deze veertiende Schelde-zwemwedstrijd al het trophee-zilver Niet ver achter deze uitgelezen kopgroep finishte de Zeeuw Simon Ventvogel. Hij had in het eerste deel van de zwem-race krachten gespaard om in het slot met steun van de sterker wor dende eb-stroming harder te kunnen toeslaan. Ergens in het denkbeeldige midden van de Wester-Schelde dook zijn stevige kop even iets hoger uit het water. Hij zag de Bruyn, ver voor hem, maar reeds met haperingen in zijn slag. Hij zag ook Kayser. Pas op dit moment ging Ventevogel zijn zuinig gespaarde energie verbruiken. Zijn snelheid nam toe. In zijn volgboot keken de roeiers aandachtiger naar zijn vorderingen. Maar het strijd plan van de Zeeuw mislukte. Hij kreeg bij zijn laatste „sprong" niet de verwachte steun van de stroom. De vloed zette langer door dan men had berekend. De eb-stroom «liet op zich wachten. De prachtig bedachte aanval van Ventevogel bleek onmogelijk. de Nijs te feliciteren, de rustige Zeeuwen de Rijk en v. d. Heuvel, tamelijk snel achterna gezwommen door nóg een provinciegenoot: De Souburger Caljouw, die op het laatste moment voor de Bussumer Visscher was ingevallen. Van de Brabantse dames bleef al leen de slanke Bredase Annie van Gerwen binnen de twee uur. Haar stadgenote Lilian Tammen, het piep jonge Bergse Krabben-zwemstertje M. Meesters en Ria Aarts, eveneens uit Bergen op Zoom, hadden meer dan twee uur nodig voor deze ge nadeloze oversteek. Het onberekenbare water zorgde voor deze tegenstander. Iedereen had gedacht, dat men het eerste stuk met steun van de vloedstroom en het tweede met steun van de eb- stroom kon zwemmen. Voor wat het eerste betreft, klopte de theorie. Maar het water wachtte met afgaan. Alle deelnemers werden zodoende ge dwongen in een grotere „hoek" te zwemmen dan zij hadden begroot. Aan het stoute huzarenstuk, dat Geertje Wielema en enkele andere sterken in 1953 uithaalden een rechte oversteek zonder zich met de voordelen van de stroom te verwen nen waagde zich niemand. Intelligente zwemmer Kayser liet zich pas in de laatste kilometer met de aanval in. Hij zorg de er alleen voor positie te behou- i den. Zijn volgsloep was al die tijd in de voorhoede zichtbaar. Maar hij liep niet uit. Het moest hem toen al duidelijk zijn, dat het beter was de gebiedende stroom niet te weer staan. Kayser behalve sterk, ook in telligent zwemmer zag, dat de man vóór hem te vroeg afboog. Dat hij te snel de vloedstroming verliet en met vertwijfelde slagen naar het blanke strand in Vlissingen begon te trekken. Die man was de Bruyn. Later, in het man-tegen-man-duel, dat de terug gekomen Kayser hem opdrong, moest hij voor dat teveel aan krachtsinspanning boeten. I Genadeloze oversteek Op het badstrand weinig gar derobe, veel levenslust beleefden samen gedromde badgasten het slot: Eerst de druipende Kayser, hijgend, «naar breed grijnzend en genietend van het applaus en de waarderend Joeiende scheepshoorns, die voor de tweede achtereenvolgende maal voor hem klonken. (Ook het vorig jaar ^verd hij winnaar). Later Leni de HNijs, spichtig en kouwelijk, maar bij haar recordverbeteringen kennelijk ai gewend geraakt aan hulde. Pal daar achter juffrouw Koster. Vervolgens met minuten tussenpauze, de dap-1 pere zwerm, die deze zware over tocht volbracht: Simon Ventevogel, eerste Zeeuw en als zodanig warm bejubeld, de Engelsen Wright en Gue, juffrouw Meinsma, vorig jaar eerste dame en thans de eerste om Leni Uitslagen De complete uitslag werd: heren: 1 Kayser (De Robben, Hilversum) 1 uur 29 min. 7 sec. 2 De Bruyn (Neptunus, Amersfoort) 1.34.46. 3 Ventevogel (De Zeehond, Vlissingen) 1.38.36. 4 Moolhuyzen (Neptunus, Arnhem) 1.41.34. 5 R. Wright (Bae- ver Sw. C. Gravesend, Engeland) 1.41.44. 6 C, de Rijk (Luctor et Emer- go, Middelburg) 1.44.21. 7 P. v. d. Heuvel (Scheldestroom, Breskens) 1.46.32. 8 J. van Rijk (DJK, Amster dam) 1.46.42. 9 D. Vink (De Robben, Hilversum) 1.55.17. 10 M. Caljouw (Van onze speciale verslaggever). VLISSINGEN, Zaterdagavond. Zo'n Scheldebeker-zwemwedstrijd is ook een beetje folklore. Dat kan niet anders. Het moedige, niet aflatende gevecht tegen het water is zo Zeeuws, zo zeer gebonden aan de geschiedenis van dit in de zee gestrooide land, dat ze wel geestdriftig moeten worden als het gevecht eens een keer speels is. Daarom waren er denkelijk de vissersboten uit Breskens, met de netten kunstigopgebonden als gold het een vlootschouw. En daarom waren er al die duizenden mensen, op beide oevers rekkend naar een glimp van een zwemmer: Forse Zeeuwen, in de klassieke kledij van hun land en Zeeuwsen in het badpak uit het laat ste modeblad. Statige Zeeuwen, streng als de jury bij een ringrijderij en grappen de Zeeuwen als op een bruiloft. Een gezelschap van uitersten. Maar allen geboeid door de vraag, wie van de zwemsters of zwemmers het eerst meester zou zijn van die moeilijke, ontembare Schelde. Het welkom, dat zjj de aankomers bereidden had dan ook Iets plech tigs. Net alsof men hen niet alleen feliciteerde met het behaalde spor tieve succes. Net alsof daar nog extra-hulde aan werd toegevoegd. De hulde vermoedelijk, die Zeeuwen brengen aan mannen, die een dijk weten te dichten of aan loodsen, die, weer of geen weer, een schip w-eten binnen te krijgen. In het algemeen de hulde voor mensen, die bewijzen het water de baas te kunnen. Het welkom had iets nadenkends. Misschien hebben wij dat daar op het patrouillebootje vlak voor de kust bij Breskens en later op het geblakerde badstrand in Vlissingen wel helemaal verkeerd staan te bekijken. Misschien was er alleen maar de geestdrift voor de prestatie om met je eigen spieren net zo lang in het rond te slaan tot je heel die water-lap hebt gehad. Mis- stonden al die mensen daar om eens een lolletje te beleven. Maar dat is nauwelijks te geloven. Het water, ziet Gij, het water is er zo „eigen", dat het altijd wel indruk moet maken. Franse competitie gestart Ook met de Franse voetbalcompe titie is een begin gemaakt. De resul taten van de eerste wedstrijden van de eerst divisie luiden: Metz-Sochaux 3-1, Bordeaux-Nancy 3-3, Nimes-Ra- cmg 1-5, Marseille-Lens 2-2, St Etien- ne-Reims 3-1, Nice-Strasbourg 2-1, Se- dan-Lyon 2-2, Lille-Monaco 2-0, Troyes-Toulouse 0-2. PP tic METS-banen te Schevenin- zijn de nationale kampioen- Jnippen tennis gespeeld. In het Ieren enkelspel werd M. v. Dalsurn kampioen. Op de foto ontvangt de kampioen heren enkelspel uit han den van de voorzitter de kampioensbeker. Hocleey-oefenmatch Het Nederlands hockey-elftal ln zijn voorlopige samenstelling heeft vanmiddag in Laren een gezellige en nuttige oefenwedstrijd gespeeld tegen een combinatie, die met 60 onder ging. Ondanks de enthousiaste tegen stand maakten de voorlopige Neder landse elf een half dozijn doelpunten hetgeen vertrouwen schenkt voor de komende wedstrijd tegen India op 28 Augustus. Grimsbergen nam drie doelpunten voor zijn rekening, Bouw man scoorde tweemaal waaronder een strafbully en van Erven plaatste ook en treffer. Het sterke overwicht van de wit ten was in bijzondere mate te dan- Ken aan de middenlinie, die weer mei recht de ruggegraat van het elftal me„ LoSgere als geroutineerde Wagener als uitblinker. De 7w»»r ude h,ad het daardoor niet Hoewel Vorstman een vrij hït rin»! T;!^vij.d sPeelde, 'Wist men wevlf vl l?nk te houden door goeo kk 's» keeP« de Ruiter en back Blekemolen, die inviel voor Both S^rHnn in aeft een beenblessure opgegeid. met 231 kunnen worden Te Lokeren is een wedstrijd gehou den over 100 km, waaraan 30 renners deelnamen. Van Est werd in de eind sprint met ongeveer 10 meter ver slagen door Stan Ockcrs (B.), die de strijd won in 2 uur 46 minuten. Derde werd Van Looy (B.). Piet Haan kwam als 18e aan de finish, terwijl Schulte op de 20ste plaats eindigde. (SVZ, Souburg) 1.57.51. 11 L. Gue (East Ham S.C., Londen) 1.59.48. 12 E. Lameyer (HZC, Hilversum) 2.06.48. Dames: 1 Lenie de Nijs (De Rob ben, Hilversum) 1.30.27. 2 Jannie Koster ('t Gooi, Bussum) 1.32.04. 3 mej. A. Prins (HDZ, Amsterdam) 1.42.55. 4 mej. A. Meinsma (HZC, Hilversum) 1.44.16. 5 mej. A. van Gerwen (Surae, Breda) 1,54.33. 6 mej. M. Meesters (De Krabben, Bergen op Zoom) 2.03.10. 7 mej. L. Tammen (Surae, Breda) 2.15.13. 8 mej. R. Aarts (De Merwede, Dordrecht) 2.23.7. (Volledige uitslag) ENGELSE LEAGUE De uitslagen van de wedstrijden, ge speeld voor de eerste divisie van de Engelse league luiden: Birmingham City-Manchester United 2-2, Blackpool -Arsenal 3-1, Cardiff City-Sunderland 3-1, Charlton Athletic-Luton Town 2-2, Cbelsea-Bolton Wanderers 0-2, Everton-Preston North End 0-4, Hud- dersfield Town-Portsmouth 1-0, Man chester City-Aston Villa 2-2, New castle United-Sheffield United 4-2, Tottenham Hotspur-Burnley 0-1, West Bromwich Albion-Wolverhampton Wanderers 1-1. Uitslagen vriendschappelijke voetbalwedstrijden Er werden dit weekeinde weer ver- sohillende vriendschappelijke wed strijden gespeeld. De uitslagen waren: Leeuwarden-R.B.C. 3-3. ADOBW 6-3. Wilhelmina-F. C. Turnhout 12. NAC-Brugge 4-1. DOSKO—EBOH 6—2. Karlsruhe-PSV 6-0. Willem II— Anderlecht 0-1. Motorrijders bieden excuus aan Zaterdagmiddag is het laatste woord gesproken over de rijdersstaking in de grote prijs van Nederland op het circuit van Assen. Op een door de sportcommissie van de KNMV be legde openbare bijeenkomst, waarop de betrokken rijders de gelegenheid konden krijgen hun standput naar voren te brengen, verscheen alleen de Engelsman Phil Heath. Hij ver tegenwoordigde de andere renners, die gestaakt hadden. Heath begon met een verklaring voor te lezen over de oprichting van een Professional Riders Associa tion" om hogere startgelden te ver krijgen en in het algemeen om de voorwaarden voor de rijders in in ternationale wedstrijden te verbete ren. De heer Bruinsma maakte hem er echter op attent, dat de KNMV niets van de PRA weet en zo die al be staat, dan was deze organisatie nog niet opgericht tijdens de TT in Assen. Heath bood verontschuldigingen aan, ook namens alle andere rijders, voor hun gedrag en gaf nog een uiteenzetting, waarom zij meer start- geld wilden hebben. De heer Bruinsma antwoordde dat er niets veranderd was aan het feit, zoals het ter tafel ligt. ,,Als er geen maatregelen genomen worden, zal het in het vervolg onmogelijk zijn een wedstrijd te organiseren, omdat men er niet zeker van is, dat de rijders wel tegen het overeengekomen startgeld zullen uitkomen". Schakers in Gothenburg De uitslagen van de afgebroken partijen uit de derde ronde van het interzonaal schaaktournooi te Gothen burg luiden: Medina (Venezuela) Filip (Tsjechoslowakije) 0,5-0,5, Pil- nik (Argentinië)-Najdorf (Argentinië) 0,5-0.5. De uitslag van de afgebroken partij uit de vierde ronde luidt: Fu- derer (Zuidslavië)-Panno (Argentinië) 0,5-0,5. (Advertentie) Met het doel te bewijzen dat moderne auto's op normale wijze een groot gedeelte van Afrika kunnen doorkruisen, en tevens om het toeristenver- I keer tussen België en de Belgische Congo aan te moedigen, zal van eind December tot begin Maart de eerste rallye van België naar de Congo worden gehouden, via de Sahara, en terug. IJZEREN WILLEM VAN EST, de beste Nederlandse rouïeur, reed Zon dagmiddag in het befaamde „Criterium van Etten" Gerrit Schulte, Woutje Wagtmans, Alberic Schotte, Hein van Breenen, Thijs Roks, Gerrit Peeters, Lucien Gillen en zijn broer Nico, eenvoudig tegen de vlakte. Géén wielren ner was bekwaam om Willem in de korte, maar vinnig opgevoerde tjjdrace over tien kilometer te benaderen. Met zijn grote verzet maalde de Sint Wil- lebrorder de kilometers weg alsof dit alles niets had te betekenen. Glimla chend „gooide" h(j zijn fiets over de streep. Zonder de chronometers te raadplegen wist van Est toch, dat h(j a 1 ie concurrenten op een afdoende, aan duidelijkheid niets te wensen overlatende manier, had geklopt. En Willem van Est liet het hier niet hij. Hij zette zich voor een nieuw duel achter de scooter van Karei Kaers. Hij vertrok in eerste positie en hij zorgde er angstvallig voor, dat zijn hijgende collega's alleen zijn rugnummer kregen te zien. En nog achtte Wim deze daden niet voldoende. Want ook in de derde manche liet hij blijken, dat hij en niemand anders de sterkste renner is. Tot tweemaal toe werd Willem door pech te ruggeslagen. De eerste maal slaagde hij er in de helft van het veld in te lopen, de tweede maal (één kilometer voor het einde moest van Est van scooter verwisselen!) kwam hij enkele meters op Hein van Breenen te kort. Maar Wim's triomf was er alleen maar groterom. Hij ver wierf zeer terecht het praedicaat van „De Onaantastbare". Tegen hem viel deze middag eenvoudig niet te vechten. De zon brandde op het parcours. Gerrit Schulte, de zilveren wieier- vorst, kreeg van voorzitter Simon Diesens een bloemen-mker en reed een ererond'e. Het woord was aan de krachtpat sers, de temporjjders. Eén voor één werden zij op de witie kalkiijn ge plaatst. De tijdwaarnemei- telde tot drie en weg was een coureur. De zesduizend toeschouwers ver heugden zich op het komende duel. Moesten zij niet jaren lang uit de kranten lezen, dat Wim van Est on aantastbaar was in zulk een gevecht? Met hun eigen ogen konden zij nu de strijd volgen. Woutje Wagtmans, gestart achter Alberic Schotte en Thijs Roks, vloog weg. Het publiek applaudiseerde. Maar het stond perplex toen Wim van Est zich op zijn machine zette en de eerste kilometers als een raket over het zwarte asfalt snelde. Wout Wagtmans verspeelde in de eerste ronde reeds acht second'en aap IJze ren Willem. Merkwaardig genoeg handhaafde Gerrit Schulte zich op het niveau-Wagtmans. De rest kwam niet voor een ere plaats in aanmerking Wim van Est wierp alle records omver. Voor zijn tweede ronde had hij slechts drie minuten en negenen vijftig seconden nodig. Dat was niet alleen recordtijd, maar het was te vens de nederlaag voor Woutje Wagt mans en Gerrit Schulte. Zij vochten tot het bittere einde. Maar zij begrepen, dat zij niet kon den reiken naar het tempo van „beul- Willem". (Diep over zijn stuurstang gebogen draaide „de sterke" zijn me ters. Zijn benen waren zuigstangen, zijn ogen vuur! 37 Seconden kwam Gerrit Schulte op van Est te kort. Wout Wagtmans bereikte slechts een derde plaats, 40 seconden achter zijn dorpsge noot, Lucien Gillen was bijna een minuut teruggeslagen, knapen als Gerrit Peters, Alberic Schotte, Hein van Breenen, Nico van Est en Thijs Roks verloren meer dan zestig se conden. Het feit, dat Willem van Est op een grootse wijze d'e rit-der-waar- heid had gewonnen, had nog slechts weinig te betekenen. De organisato ren hadden immers beslist, dat niet de tijd, maar de plaats, welke de renner veroverde beslissend zou zijn voor het algemeen klassement. Van Est had dus maar één karig puntje voorsprong op Gerrit Schulte, twee op Wout Wagtmans. Dat viel van Est een beetje tegen en „geladen- verscheen hij aan de start voor de eerste manche achter de scooters over 32 kilometer. De Sint Willebror- der vertrok als eerste. Hij had zin in de overwinning, maar ook zin in de grote premie, die voor een speciaal puntenklassement beschikbaar was gesteld. Wim nestelde zich aan de lei ding en wat anderen ook probeerden, zij kregen geen voet aan de grond. Lange tijd vochten Gerrit Schulte en Wout Wagtmans voor de tweede plaats. De Bossche jubilaris ging de laatste tien kilometer zó hard, dat Wout naar adem snakte enmet 27 seconden werd verslagen. De tweede manche toonde de ver pletterende kracht van IJzeren Wil lem het beste aan. Als laatste van start gegaan zat Wim na drie kilo meter reeds vrolijk aan de kop ie sleuren. Hij deed dat zodanig, dat Gerrit Peeters en Lucien Gillen het verstandiger vonden niet meer aan te dringen, nadat zij machinedefeci hadden. Hij deed het ook zodanig, dal er een wonder moest gebeuren wilde van Est nog onttroond worden. Zijn grootste rivaal, Woutje, had door bandbreuk een ronde achter stand opgelopen, maar nu werd van Est zelf getroffen door dit euvel. De rouleur had spoedig een reserve-fiets te pakken enhet was een koud kunstje voor hem om Wagtmans, Roks en Schulte, die tweehonderd meter vóór hem lagen, in één ronde te overvleugelen. Van Est diende alleen nog af te rekenen met Hein van Breenen, die plotseling een beste course was gaan rijden. Ook Hein kon het niet houden, maar doordat van Est een kilometer voor de streep van scooter moest ver wisselen, slaagde Hein er toch in deze manche als eerste te eindigen. Pauw Rijnvos, schitterend tijdracer in de Ronde van Brabant, bevestig de zijn capaciteiten op dit speciale gebied, door op het lichtlopende par cours van Etten dit nummer voor zich op te eisen. Soepel draaiend handhaafde Rijnvos zijn winst na de eerste ronde (drie seconden) in de tweed'e. Piet van Est deelde met de verrassende Frans Hofmans de twee de plaats. Adriaan Braspenninckx werd een goede vierde, Jantje Ko- nings vijfde. De beslissing bracht de scooterwed strijd. Er vormden zich spoedig twee groepen. Adriaan Braspenninckx, Piet van Est en Frans Hofmans, nestelden zich zo stevig aan de leiding, dat één van hen de manche moest winnen. Pauw Rijnvos vertrok zeer slecht, herstelde zich wat, maar zag toch geen kans Theo Lambregts te over vleugelen. Dit was voor hem de ge nadeslag, want ofwel kwam nu de overwinning bij Piet van Est of bij Frans Hofmans terecht. Piet van Est, zeer tactisch, liet Frans Hofmans geen meter gaan. Adriaan Braspenninckx, zeer sterk, profiteerde van dit duel en poetste de plaat. In de laatste kilometer kwam Piet van Est naar voren. Zo verbluffend hard sneed hij over óe weg, dat hij Hofmans eenvoudig liet staan en zelfs tot op twee meter van Braspenninckx kwam. die daarmee in enkele minuten honderd meter prijs had moeten geven. Bij de nieuwelingen, een gewone koers over zestig kilometer, speelde Jo Bol uit Hoeven een eerste viool. Maar op de eindmeet werd hij door Miel Verstraete uit Ede geklopt. Beroepsrenners: Tijdrit over 10 ki lometer. 1. Wim van Est, 13 min. 36 sec.: 2. Gerrit Schulte, 14.13; 3. Wout Wagtmans 1416; 4 Lucien Gillen 1425; 5. Gerrit Peeters 14.39; 6. Hein van Breenen en Alberic Schotte 14.41; 8. Nico v. Est 14.43; 9. Thijs Roks 14.49; Achter scooters: le manche, 32 ki lometer: 1. Wim van Est 38 min. 1 sec.; 2. Gerrit Schulte op 32 sec.; 3. Wout Wagtmans op 59 sec.; 4. Thijs Roks; 5. Alberic Schotte; 6 Gerrit Peeters; 7 Lucien Gillen; 8. Nico van Est; 9. Hein van Breenen 2e manche. 48 kilometer. 1. Hein v. Breenen in 58 min. 9 sec.; 2. Wim van Est, op_l sec.; 3. Gerrit Schulte op Alberic Schotte; 6. Wout Wagtmans; 7. Nico van Est. Eindstand: 1. Wim van Est. 4 pun ten; 2. Gerrit Schulte, 7 punten; 3. Wout Wagtmans 12 punten; 4. Al- berich Schotte, 16,5 punt; 5. Hein van Breenen 16.5 punt; 6. Thijs Roks, 17 punten; 7. Gerrit Peeters, 20 punten; 8. Lucien Gillen 20 punten; 9 Nico v. Est 23 punten. Amateurs Tijdrit over 6 1/2 kilo meter. 1. Pauw Rijnvos, 9 min. 26 De amateur schudde met zijn ro de kop. De tijdrit viel hem zwaar, maar toch finishte Piet op slechts drie seconden van winnaar Pauw Rijnvos. Zijn slag haalde hij thuis in de meeting achter de vlammende scooters. Weliswaar stak nu Adriaan Braspenninckx zijn hoofd aan het venster, maar Piet van Ést was wel zó bij de pinken, dat hij zich van de eerste plaats in het eindklasse ment verzekerde. En daarmee was de overwinning van de van Es'.'en compleet. sec.; 2 Piet van Est, 9,29 en Frans Hofmans 9,29; 4. Adriaa nBraspen- ninckx 9,37; 5. Jan Konings 9.44; 6. Bram Heeren 9.46; 7. Adrie Roks, 9.51; 8. Jef Roovers 9.57; 9. Henk van Glerum 10 min.; 10. Theo Lambregts, 10,01. Achter scooters, 3 kilometers. 1. Adriaan Braspeninckx in 43 min. 4 sec.; 2. Piet van Est; 3. Frans Hof mans; 4. Theo Lambregts; 5. Pauw Rijnvos; 6 Jef Roovers; 7. Bram Hee ren; 8. Henk van Glerum; 9. Jan Konings; 10. Adrie Roks. E'ndstand. 1. Piet van Est 4 1/2 p. 2 Adriaan Braspenninckx. 3. Frans Hofmans; 4. Pauw Rijnsvos; 5. Bram Heeren; 6. Konings; 7. Jef Roovers; 8. The Lambregts; 9. Adrie Roks; 10. Henk van Glerum. Nieuwelingen: 1. E. Veastraete, Ede, 60 k.m. in 1.30.33: 2. J. Bol, Hoe ven; 3. P. Hanegraaf, Breda; 4. A. v. d. Steen. Etten; 5. J. van. Geel, Le- 1 min 7 sec.;' 4.' Thijs Roks; 5. pelstraat; 6. J. Suijkerbuijk, Nispen; 7. A. van Hassel, Rucphen; 8. M. Heeren, sint Willebrord; 9. J. Hor vest, Etten; 10. A. Loos, Kruisland. Bobet won „Gouden wiel" Louison Bobet heeft te Daumesnil de wedstrijd om het „gouden wiel" achter scooters gewonnen. Hij legde de 80 km af in 1 uur 18 min. 4d,4 sec. Gemiddelde snelheid CC,492 km p. uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 5