Zwd ddje erbij f FORD j MEUWSEN CLARIJS CLARIJS K. CLARIJS JUBILEUMPRET TELEFOONNUMMERS Vraag Vrijblijvend Voorlichting Door Degelijke Deskundigen 10 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 NOVEMBER 1953 10 Demi's en regenjassen DAMES OPGELET NOG EEN WEEK :90 Dagblad De StemBreda 8778 8181 en 9781 Esders' Dameskleding Superieur en binnen ieders bereik! LANGE NOORDSTRAAT MIDDELBURG TOB NIET LANGER ZELF V&D V&D V&D V&D VROOM DKilESMAN* Bij de marine KONINKLIJKE MARINE Ce Avonturen van Suske en Wiske DE KNOKKERSBURCHT luchtledige vierkantswortel'f!0 s voor uw Autobanden voor uw landbouwbanden INDUSTRIETERREIN - GOES - TEL. 3080 Vulcaniseer- Cover- en Bandenhande) Steeds meer specialiseert MEUWSEN zich op de fijnste, modernste demi's en regenjassen, waaronder de „grote" merken „Kynoch" speciaal Amerikaanse slip-on demi's f 179.50 idem. f 1 89.50 „Harris Tweed" f 139.50 Prima „Shelter" regenjassen f 59.50 f 79.50 f 97.50 „Burberry" regen jassen f 135— Een zaak naar 'tl man z'n hart! Breda - Eindstraat 19 Wegens omstandigheden van particulier te koop: Super de Luxe, Sedan 1950 met overbekleding en verwarming Weinig bereden; in staat van nieuw. Uiterste prijs f 7000. Deskundig onderzoek gaarne toe gestaan. Br. onder no. 46317-0 bur. Dagbl. De Stem, Goes J a a r wegens enorm succes WOLLEN JAPONSTOF, A% NIEUWE DAVERENDE AANBIEDINGEN ROK en JAPONSTOF, WOLLEN MANTELSTOF, 140 cm. breed. In 4 moderne kleuren p.m. Reeds 60 jaar weet iedereen Voor stoffen MUNDHEIM No. 1 AMSTERDAM: Nieuwendijk 226 DEN BOSCH: Hinthamerstraat 22 Ferd. Bolstraat 92 HAARLEM Barteljorisstraat 14 Zeilstraat 15 BREDA: Veemarktstraat 13 Advertentie-afdeling: 8178 (uitsluitend voor het op geven van advertenties) en onderwerpen, de admi nistratie betreffende, zo als: abonnementen, boek houding) (uitsluitend voor gesprek ken van redactionele aard) Vriendelijk verzoek aan al onze lezers: Wilt U toch vooral steeds het juiste nummer draaien? Dir. en Adm.: Redactie: Onderstaande modieuze m DAMESMANTEL een royale swagger van zuiv_, mohair zibeline in 104 75 I fraaie anthracietk/eur Uitgelezen collectie nieuwe model len W I N T E R M A N T E L S van bijzonder mooie kwaliteit. Swaggers en geklede modellen van exclusieve importstoffen, AQ 75 reeds vanaf Maak uw wensen bekend aan onze afdeling WONINGINRICHTING Daar maakt men voor U een becijfering voor: Het geven van nieuwe fleur aan uw kamers met een modern, fris behang. Het leggen van een har moniërende vloerbedek king. Het als nieuw opmaken van Uw matrassen, oer sterk en op lange levens duur berekend. Het opnieuw stofferen van uw kamer, «peuken of trappenhuis. Het overtrekken van uw meubelen met een fleu rige, bij uw interieur passende stof. Voor deze en 1001 andere V&D werkzaamheden staat U een staf vakkundig personeel ter beschikking Bel even op: nog dezelfde dag hebt U de stalen in huis en op het afgesproken tijdstip «»n bekwame behanger of stoffeerder. BERGEN OP ZOOM TELEF. 1550 vliegtuigmaker - vliegtuigmonteur „Je herinnert je Henk van onze Ambachts school nog wel, hè Die is vliegtuigmaker, vliegtuigmonteur bij de M. L. D. geworden. Ik was gisteren bij hem. Ik ben wat je noemt zwaar onder de indruk en ga ook in- lichtingen vragen „Vind je het niet reuze interes sant, om dat allemaal 's te zien? Je zult je wel kunnen voorstellen, hoe ik me hier in mijn element voel. Het is machtig, om bij zo'n modern bedrijf als de Marine Luchtvaartdienst u zijn. En bovendien heb je een baan voor je leven. Bij de Koninklijke Marine is voor (linke jongemannen van 16 jaar en ouder weer plaats in vele dienstvakken, als matroos, telegrafist, electroinonteur, vuurleiding monteur, chauffeur, marinier, marinier van de verbindingsdienst, vliegtuigmaker (-mo tormonteur, - vliegtuigmonteur, - metaalbe werker, - bekleder - parachutepakker) enz. "Dat bezoek aan Henk heeft een hele verandering in m'n leven gebiacht. Je vóélt je verantwoordelijk, heid, je bent wat je noemt „bij de tijd'' en bovendien als alles goed gaat - hoef ik me geen zorgen voof de toekomst meer te maken - IJcll at-ltuit ijcirvrvs^i vil/,. Breda Kloosterlaan 50, dag. v. 8.30-12.30 en 13.30-17 u. Zaterd. v. 8.30- 12.30 u. Buitendien Maand. v. 19.30-20.30 u. in het gebouw „Lange Stalle" Keizerstr. hoek Vierwindenstr. Goes Gem.huis, Donderd. v. 17-17.30 uur. Middelburg Koepoortstr. 8, Donderd. v. 12.15 u. Roosendaal Gem.huis, Dinsd. v. 17-19 u. Terneuzen Gem.huis, le, 3e Vrijd. v. d. mnd v. 13-14.30 u. Bergen op Zoom G.A.B., ingang Blauwehandstr., Dinsd. v. 12-14 u. en te 's-Gravenhage Hoofd Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123- Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij de volgende adressen: 2324. We zien het, 't is de jaloezie, die Lambik parten speelt. Jerom, die bij tante Sidonie zwaar op de schoot zit, ligt hem zwaar op de maag. En om de verkropte woede weg te werken, gaat Lambik met een uitgestreken gezicht allures van een politie man aannemen. Het wordt een waarachtig kruisverhoor, dat, gezien de ervaringen van Lambik, op een nederlaag voor de sterkste partij moet uitlo pen. Maar Wiske is er ook nog. Bekijk het laatste plaatje maar eens. Door W. VAN DER STEEK lef femme/te. ikhebdie riek geziepzullei Ter grootte edit een pletiord.cn fl Juist... gekleurd he r ttogat geheime innig en gewel dig heet1lom dat spec mal gewekitg heet hef Is 'tmet f Th of."... G'J alle donderse.. Y. tf/ks/s ermwaar"fen formidabele riek is het "!!n plaats van gekleurd, pik/wart' In.plaats van heet Jskoud"''En geheim zinnig l Hof voor geen ruf centen! fn daar eet dat'een heethuisvoor over- Wieg lambik'tis nu algoed. he 'Gekleurd)^ hooptt l/ermatedud isde dag dat wifjot'zwartjoud ofheet, leg gomaarJjfg die hersen/oze bundel pezen in [hu/s haalden r-^rr-7£- eens uit hoe die vlek m de kelder is W \JfMnji?) <rr EM YL..-J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 10