„Hier ben ik dan!" zegt de Bierkieker Het bier is weer best! SPECIALE AANBIEDING JULIA v. d. WALLE 95, maggi* Stoffencollectie GROOT BAL Het gesprek van de dag kippenbouillonsoep 48ct DE STOFFEN MAN NAJAARSSEIZOEN N obels-Molducci Magazijnknecht De Gruyter GRATIS „Hansa" Scheermesjes L. P, WIJFFELS -ga Bezoekt de Jubileumbolling te Pauluspolder „Kip, ik heb je" Aparte Hoeden, Truitjes en Vesten ..Rul mops" te Antwerpen 8 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 8 s TE ZANDBERG S ZONDAG 7 SEPTEMBER OPENBARE VERKOPING BIJ INSCHRIJVING S. I. TROOSTWIJK BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE BREDA De machines en installaties der Gemeentelijke Gasfabriek CAPPENDIJK DAGBLAD DE STEM HULST Reparaties Kunstgebitten is onze bijzondere een unicum in Nederland NIEUWE en GEBRUIKTE JUT E-Z A K KEN Wat vergeet een Nederlander nooit in België Dit is nu mijn eigen bierkiek. Er onder zou moeten staan: „Na 4 maanden kieken rust ik uit met bier," lacht de Bierkieker, „want bier is de beste leunstoel." Ja, vrienden, mijn taak is voor lopig ten einde. Ik heb u laten zien, dat hartelijke mannen en charmante vrouwen overal in Nederland een eigen bier-wijsheid hebben. Want het beste bier past bij alle goede dingen des levens. Dat het u goed moge gaan! Proost! „Op feestjes sped ik vaak piano en ais beloning vraag ik dan een groot glas koel bier," vertelt mej„ Cv.d. confectie-contiolense in Rotterdam. „Wanneer wij 's avonds met vrienden bij elkaar zitten, dan brengt een glas bier de gezelligheid er in," vindt de Friese landbou wer B. M. „Omdat ik veel in het openbaar spreek, waardeer ik bier dubbel," vertelt mevrouw A. M. uitZutphen, „om zijn smaak en om zijn frisheid." ,Bij het populaire Nederlandse lied hoort de popu laire Nederland se drank BIER!" zegt de populaire radio-zanger m. t. p. „Als je ingespannen schil dert, kom je wel eens niet tot eten - dan is een glas bier mijn lunch," lacht de Amsterdamse kunstschilder B. B. ,,Op raad van de specialist dronk ik per dag 4 liter bier," zegt de heer J. A. d. K. uit Zevenbergen, „die smake lijke kuur verloste mij van nierstenen 1 <xxx>oc»ooooooooooooo<x><>o<x>o<x>oooooooooc DANSEN DANSEN O Tijdens de Kermisdagen op Zondag 6 en Maan- X dag 7 September in de zaal „Juliana" met prima O orkest: The Rhitme Band. Begin 3 uur X Beleefd aanbevelend, V C DE VILDER. ZANDBERG. X oc><>o<><>o<><><x>o<>o<x><>o<><><x>oc><><x><><>o<><><>c<><>oc ^OOOOOOOOOOOOGGOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOC te KUITAART in de tent van GHERE. Prima Band. H. J. DE VLIE- 32-0 Begin 4 uur. iQQOOOGGOGGGQGOGOGOOGOOOGQQOOGOOGGOOOCN makal&ar ln machine», besaigd taxateur te AMSTERDAM. Kloveniersburgwal 69, telefoon 32665. ia! Ingevolge directe opdracht van op Woensdag 16 September 1953, des namiddags om 3 uur, in Hötel „Het Wapen van Nassau", Prinsenkadê 7tè Breda, in het openbaar bij Inschrijving verkopen w.q.v.k. Een kapitale electr. kolenlos- en transportinstal latie (Stork, Hengelo 1922) met 180 mtr. hoofdbaan en tussenbanen van 37.50 en 51.- mtr. voor verdeelbruggen. Hefvermogen 10 ton Personenlift met vrijstaande schacht. (200 k.g.) opvoerhoogte 15 mtr., met twee stopplaatsen cokesbreek- en sorteerinstallatie met schuine lift, sorteer- zeef en breker. Cap. 300 h.l. p/udrie uitneembare gegoten ijzeren zniverkisten 6.- x 6.- x 1.40 mtr.; handloopkraan pl.m. 5 ton, spanw. 9 mtr.Duplex stationsgasmeter 30.000 mtr.3; gietijzeren teerafscheldersammoniak- en naphtalinewassers„Reutter" waterkoeler; stoomexhaus- torentwee centraalgasgeneratoren (1000 mtr.3/uur) met roterend rooster en autom. ontslakking; teerreservoir inh. 10.000 ltr.plaatijzeren koelers at 1.80 x 10.30 mtr. „Deutz" gasmotor; pompen; zware gietijzeren leidingen electr. motoren tot 25 P.K.partij Silica normaal- en vorm- stenen; electr. trilzeef; cokesbrekers; draaibank; enz. VOOR AMOTIEHet generatorgebouw en de ifzercon- strnctie van het breek- en verdeelhnis en het bunker gebouw. BEZICHTIGINGSDAGEN i ven Woensdag 9 Sept. 1953 op aHo werkdagen behalve Zaterdags, van 9 tot 4 uur on op da dag dar Inschrijving van 8 tot 12 uur. INSCHRIJVINGSBILJETTEN op aanvrage verkrijgbaar bij de makelaar S. I. Troostwijk postbus 665 te Amsterdam, telefoon 32565. EEN ORIGINEEL ZWITSERS POLSHORLOGE: e gekleurde wijzer plaat radium wijzers en cijfers e Centrale secondenwijzer e antlmagnetlc gegarandeerd vol gens de garantie bepalingen van de fabrikant voor de gebruikers van onze, reeds overal bekende en geprezen Deze unieke aanbiedin gheeft tot doel U tot vaste afnemer te maken van onze „HANSA"-scheermesjes, die nu ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Deze mes jes zijn vervaardigd uit prima staal van 0.08 mm. Ze zijn te gebruiken in elk ndrmaal scheerapparaat. De „HANSA"-scheermesjes zullen weldra in de kleinhandel te verkrijgen zijn tegen de prijs van f 1.25 per 10 stuks. Bij bestelling van 100 „HANSA"-scheermesjes voor de prijs van f 12.50, ter kennismaking GRATIS boven staand afgebeeld armbandhorloge. Vult onderstaande bon in en zendt deze binnen 8 dagen aan ons op. Bestellingen worden in volgorde van ontvangst uit gevoerd. U kunt ook uw bestelling afhalen aan ons kantoor, dagelijks van 9-5 uur, 's-Zaterdags van 9-12 uur. BESTELBON Hansa Import, Keizersgr. 260, Amsterdam, Tel. 64211 U gelieve mij op bovenstaande voorwaarden te zenden 100 stuks „HANSA"-Sclieermesjes waarbij gratis het afgebeelde horloge door U zal worden bijgeleverd. NAAM ADRES WOONPLAATS ST MOTORLIEFHEBBERS Hier is het Motorrijwiel waar U op hebt gewacht. MAICO M. 200 197 cc Maico motor. Vermogen 11 P. K. Snelheid meer dan 100 K.M. Telescoop voor vork. Zwevende achtervork. Vier versnel lingsbak. Versn. klikker in K. M. teller. Tankinhoud: 16 Liter. Buddy-seat PRIJS 1595.— MAICO 175 cc. Vier versnellingen. Automatische voetschakeling. K. M. teller en snelheids meter. Tankinhoud 12 liter. Vóór. en achter telescoopvering. PRIJS 1395.— MAICO, SNEL - ZUINIG - BETROUWBAAR 1 Dealers voor Zeeuwsch-Vlaanderen: GARAGE MOTOR SERVICE Axelsestraat 174 - Telef. 2030 - TERNEUZEN Dagelijks in meer dan 50.000 gezinnen. FLANELLEN LAKENS VAN PRIMA KWALI TEIT IN FRISSE STREEPDESSINS 150 x 200 c.m. f 8.25 180 x 235 c.m. f 9.60 195 x 240 c.m. f 10.60 VERDER ONTVINGEN WIJ EEN GROTE ZENDING GEBLOEMDE KEPERFLANEL In alle kleuren 80 breed vor slechts Prachtkwaliteit f 2,10 per Mtr. Telefoon 54. 4 'J'r v DIE INSPANNING MET'N PRACTISCH NOORDSTRAAT 103 TERNEUZEN Absoluuf onzichtbaar len voor 1 cent per gaatje met een v warme bout en FEALON-STOPPAGE, mm 100 reparaties voor 95 cent FEAL0N bespaart U tientallen guldens stoppage-kosten De gerepareerde plaats blijft soepel Voor alle stollen te gebruiken t Eenvoudige behandeling. Gebruiksaanwijzing is in het boekje afgedrukt Binnen enkele minuien klaar Winkelbaken, brandgaten, scheuren, dunne plekken, alles repareert U zonder moeita en Absoluut onzichtbaar FEAL0N REPARATIE FOLIE KOST PER EKIE VOOR 100 REPARATIES y tf. ~tZa\ L) mij ee" boek'S IsctUctrembourskostem naam adres plaats jsfrea»' Sneller - beter èn.. goed koper. Mevr. L. C. LOOF, Noordstraat 96a, Terneuzen OP 6 SEPTEMBER A S. Aanvang 5 uur. zegt U, wanneer In 5 minuten tovert U uit het Zïlverzakje 4 flinke borden wonder- lekkere kippensoep. U de nieuwe smaak MAGGIs Kippen bouillonsoep geproefd hebt! Zo'n voortreffelijke smaak, verkregen door een speciaal ZWITSERS RECEPT, is zelfs voor de meest ver wende fijnproevers een verrassing. Het malse vlees van jonge kippen en andere fijne ingrediënten worden voor deze heel even gekruide soep gebruikt. Vraagt U steeds naar MAGGIB Kippenbouillonsoephet nieuwe Zilverzakje met de grote kip en de naam MAGGI erop. per zïlverzakje. Enige voorbeelden van prijzen: Gebloemde keperflanel (ook poppetjes) 80 cm br. 1.59 Cocktailzijde, zeer grote keus, 90 cm breed 1.98 Kinderruiten (prachtige tinten) 90 cm breed 2.25 Tinneroy, zeer fijn ribsfluweel, 70 cm breed 2.75 (in de modekleuren) Schotse ruiten (warme kleuren) 90 cm breed 2.90 Fantasie japonstof (zuiver wol) 130 cm br. 4.50 3.98 Uni japonstof (zuiver wol) 130 cm breed4.50 Corduroy (8 kleuren) 70 cm breed 4.25 Velour chiffon (modekleuren) 90 cm breed 7.00 Mantelstoffen (zuiver wol) 140 cm breed9.50 Mohair mantelstoffen (de mode) 140 ent breed 12.90 Komt U eens kijken, ons devies is: voor iedere beurs een stofjeEIS GOED. BOSSTRAAT 20 TELEF. 913 BERGEN OP ZOOM WE STARTEN HET met een collectie en onze geven Uw garderobe DAT wat er aan ontbreekt STIJL 1953—1954. Als steeds PRIMA PASVORM en kwaliteit. MODEHUIS Noordstraat 17, Tel. 2671, Terneuzen Voor ons filiaal te Dongen, gevraagd Leeftijd niet ouder dan 30 jaar. Zij die interesse hebben voor deze prettige werkkring, gelieven zich aan te melden op 7 Sept. a.s. tussen 7 en 8 uur aan onze winkel HOGE HAM 61, DONGEN. I III, i null ALLE SOORTEN LEVERT UIT VOORRAAD: VAN ESSO'S ZAKKENHANDEL MEPPEL. Scherp concurrerende prijzen. Tel. MEPPEL 912 en 675 - b.g.g. 1351 (K 5220) Een broodje CRAB van de Op 5 September zal Brussel zich verrijken met eenzelfde zaak in het volle centrum ANSPACH- LAAN 50 (tussen Brouckèreplaats en Grand Ba zar) eveneens onder de naam „ROLMOPS" Vlaamssprekende bediening - Zelfde kwaliteit Zelfde prijzen. 601-oo Het Huis waar men alles bekomen kan VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN DAF vraagt: Gereedschapmakers Gereedschapdraaiers Revolverdraaiers Productiedraaiers Grof bankwerkers Carrosserie-plaatwerkers Plaat-bankwerkers Electrisch lassers Spuiters Uitsluitend schriftelijke sollicitaties U richten aan de afdeling Per soneelszaken, Geldropseweg 303 te Eindhoven. Men vermelde op brief en enveloppe letter DS.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 8