Draineerbuizen N.V. „DE HOOP en zo lekker, zo stevig alsof II er een dag aan gewerkt had! LUXE WAGENS DEPREE 1 Bankwerker 1 Leerling electriciën NISO Techniek? I We kunnen weer O volop genieten van Soep van echte erwten - binnen lA uur klaar DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 Lastina girdle and bra Alleen Royco kan zó'n erwtensoep maken, zo heerlijk stevig en toch binnen een half uur klaar. 2 SKODA'S BESTELWAGENS 500 kg in prima slaat. 2 FORD BESTELWAGENS 250 kg. ook in prima slaat. Granen, Zaden en Peulvruchten Geen wonder dat Royco Erwtensoep zo stevig wordt. Kijk maar: echte erwten! Half zes Sloperij C. Vermast TERNEUZEN Coöp. Handelsvereniging van de N.C.B. Granen, Zaden en Peulvruchten Zes uur zonder chauffeur n Zwaar pak voedzame soep voor XQ cent SLAGERSKNECHT BOUWKUNDE, WATERBOUWKUNDE, WERKTUIGBOUWKUNDE. ELECTRÓTECHNIEK, CHEMIE. ZUIVEL, ADMINISTRATIE EN ORGANISATIE ERWTENSOEP GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding: STYLE 200 Prijs vanaf 6.75 tot 10.75 Gediplomeerden genieten voorkeur. Zich te melden 's avonds na 7 uur. Fa. R. A. POLSPOEL, Machinehandel, KOEWACHT (Telef. 35) ALLEEN ORIGINEEL NIET DIT ETIKET STYLE 100 Prijs vanaf 2.75 tot 14.75 't Is weer smullen! Smullen van die heerlijk gebonden soep, gemaakt van eerste soort erwten van de nieuwe oogst. Royco plukte ze, Royco bereidde ze voor U, mèt de zui vere vetten, mèt de geurige tuinkruiden, kortom: met alles wat hoort in zo'n dege lijke erwtensoep, waar U zo van houdt. En dat is nog niet alles. Het recept. Alleen Royco kent er het geheim van. STYLE 35 Prijs vanaf 3.2^ tot 5.95 STYLE 56 Voor een goede verzorging van Uw SPIEGELS en MEUBELGLAS Mijnsbcrgcn's Spiegelfabricage 's Heer Hendrikskinderen straat 66, Telefoon 2980 GOES. BREDA-BERGEN OP ZOOM FIRMA C. VAN STRIEN EN ZOON, V. W. Dealer GOES TELEF. 2428—2907 H.H. LANDBOUWERS Inkoop van alle P. A. BROECKAERT KRUISPOLDERHAVEN TELEFOON 2 "Een studie.Adie ook. voor U een mooie toekomst kan openen! Maar wéét wat U doet! Stel U éérst op de hoogte van de talrijke moge lijkheden, die U worden geboden door het KONINKLIJK TECHNICUM PBNA .Vraag vóór alles kosteloze toezending van de brochure „KIJK VOORUIT!" aan het Koninklijk Technicum PBNA, Arnhem, Velperbuiten singel ^90 - Twee persoons 3-delig bed en kussens f 49.50. Een-per- soons bed en divanbed f 55. Twee-persoons binnenve- rend bed gebloemd en twee gevulde kapok kussens f 98. Twee persoons opklapbed f 55, Twee persoons spi raal f 35, Twee persoons ressortdek f 4.50, Een per soons ressortdek f 3.50. Damasten sprei met stroken f 17.90. Kanten twee persoons sprei f 11.90. Kapok per pondszak f 3.75. Wol per kg zak f 1.15. MEUBELMAGAZIJN DIRECTIE ROTSHUIZEN EN WIND Door d« Inspectie van het schriftelijk onderwijs, alsmede door het bedrijfsleven erkende opleiding. H.H. LANDBOUWERS van 5 cm diameter met en zonder kraag kunnen wij u vlug leveren Tijd om te beginnen aan de erwtensoep, jggs Royco uit het pak - in de pan; koken, roeren en U ziet, U voelt, hoe die soep heerlijk smeuïg en gebonden wordt TERNEUZEN Woon- en bergplaats Oostkant naast het schietplein (Java). Tel. 2744 (5 lijnen) IN- en VERKOOP VAN ALLE SOORTEN HOUT- en IJZER WAREN (oud en nieuw) IS HET U BEKEND, DAT: wij alle kunstmeststoffen aan de normale prijs GEMALEN AFLEVEREN Wij de enige instelling in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn, die door BRAND-besmeurde TARWE kunnen WASSEN Wij steeds alle soorten prima kwaliteit steenkolen in voor raad hebben. Wij in alle magazijnen het speciale MINE- RALENMENGSEL voor veevoeder in voorraad hebben. De directeur E. G. van Campen Inkoop van alle Wij hebben prima ZAKKEN voor Uw combine Direct beschikbaar WED. J. TH. BROECKAERT ZN. Kruispolderhaven Telefoon 3 U schept de soep al op de borden. Een stevige, echte,ouderwetse erwten soep,.waar Uw man zo van houdt. Dat wordt smullen van Royco. En zo gauw klaar. Dat doet U méér TELEFOON No. 2252 Postrekening 77930 Wij hebben keus uit elf nieuwe wagens zonder chauffeur, o.a. Kaiser. 7 pers. Ford. Ford Consul, Morres groot en klein, Opel en Pontiac. Middelburg, Tel. 2344 Vlissingcn Tel. 513 en 662 GEVRAAGD: Halfwas- of leerling- Slagerij P. VAN DUYSSE, Molenstraat 26, St. Jansteen Telef. 127. 596-o De bus brengt U vliegensvlug naar het nieuwe V D-gebouw in Bergen op Zoom. Als U met de fiets wilt komen, doe dat dan onbezorgd, want Uw rijwiel wordt gratis gestald en be waakt. Moeders, breng gerust Uw baby mee. Ook de kinderwagen staat onder de veilige hoede van ons bewakings-personeel. V D maakt U in ieder opzicht het winkelen tot een genoegen. voor auto s ruime parkeergelegenheid. Nederl. Instituut Schrift. Onderwijs Prosp. v. d. bekende schriftelijke cursussen op aanvraag. Engels - Frans Duits (beginn) Emigranten Engels - Frans - Du Ned. Handelscorr. Boekhouden v. d. Practijkexamens Middenstand - M.B.A, Sociale wetgeving Belastingrecht Cursussen v.a. f 4.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 7