MJ O.vanI 1923" LEER I TALEN 1 THUIS Mogen we wat lekkers? HET NIEUWE IS^GEOPEND! LIGGEN VOOR HET GRIJPEN! SEIZOEN IS VEEL GEZELLIGER! „TANTE MANK" Ziet U er tegen op als tegen een berg? y P R IJ S V RAAG'. ér SMYRNA-WERK De familie hobby ENGELS f4.- Voetéemts dedeoboifc! DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 6 Doe mee aan de enorm gezellige 'I fcl„Wie tcaren er allemaal op de kermis? IANTRIJN N V. HARDHOUT TRIPLEX BOARDS STAATSPRACTIJKDIPLOMA NLO. HANDELSWETENSCHAPPEN „A" Dagblad De Stem dagelijks in meer dan 50.000 gezinnen Dit la sleehls één ran de 500 veertig- delige luxe cassettes boordevol NAAM: STRAAT PLAATS Indien niet gewenst doorhalei Invullen „Margriet" of „Revue eeht Sola - zilver pleet (winkelwaarde f 250, In R. K. gezin gevraagd: FLINK MEISJE voor dag en nacht, zelfstan dig kunnende werken en koken, lief voor kinderen. Loon f 85,per maand, meerdere hulp aanwezig. Mevr. Muller, Burg 's Jacob- laan 42, Bussum, tel. K. 2959—7820. 969-00 EEN BLANK FORNUIS is een sieraadvoorde keuken, (iebruikt uitsluitend IHARDHOUTHANDEL BREDA Tel. 8170 en 5273 Na kantooruren 6429 en 6219 TERHEIJDENSEWEG 122 Diverse soorten: BOEKHOUDEN In Sept. '53 aanvang nieuwe en herhalingscursussen voor: te Rotterdam, 's-Gravenhage en Tilburg. Prospectus en inlichtingen bij: J. C. Hoogheid, Lef. de Monti^nyl. 26, R'dam, Tel. 49293 Mevr. J. C. Lagerwerff, Galileïstr. 164. 's-Hage. Tel. 337129 L. v. Riel, J. v. d. Leestraat 16, Tilburg. Tel. 23962 't Is geen snoeplust, maar meestal echte trek, die de kinderen zo vaak doet vragen. Geef ze dan iets lekkers dat voedzaam en gezond is... geef ze 'n stukje kaas! Want kaas is geen luxe, maar krachtig voedsel, onontbeerlijk voor hun gezondheid. ♦Kies altijd uw lekkerste kaas, vooral voor de broodbelegging. KAAS bevat zó veel vet, eiwit, vitamines en andere belangrijke voedingsstoffen, dat haast niets het overtreft. Maak daarom op vleesloze dagen een hartig, voed zaam kaasgerecht. Er zijn tal van gemakkelijke recep ten die U vinden kunt in het kaasrecepten- boekje. Vraag het Uw winkelier voor twee 10 ets postzegels aan het Voorlichtings bureau van Voedingsraad of de te 's-Gravenhage. De nieuwe uitgave SMYHNA - WERK stellen wij voor onze abonné's beschikbaar tegen 1.50 per exemplaar. Dit boekje op mooi kunstdrukpapier gedrukt bevat tal van volledig omschreven modellen, waarvan meer dere In kleurendruk. - SMYRNA-WERK is een familie-hobby, vrouwen en mannen van alle leeftijd en met alle mogelijke smaken houden er van Smyrna te maken. D kunt een exemplaar bestellen bU de agenten van het Dagblad De Stem. Ook kunnen nog bestellingen worden opgegeven op onze uitgaven: „Frivolité", prijs 1.25 per exemplaar, en „Nu ook haken no. 6", waarvan de prijs 0.75 bedraagt. 585-oo STUUR DEZE BON AAN „MARGRIET" /„REVUE POSTBUS 244, AMSTERDAM Snollen on gemakkei IJ kor door speciale methode I Centra*I Bureau A.V.O.S. Werkapoor - Da Cultuur- bank - Kamer van Koop- handal voor Zuid-Holland an Bataafs# Petroleum Ml], kozen deze lessen voor personeelscursussen, omdat de voornaamste Nederlandse deskundigen ze schreven 00K SPECIAAL VOOR EMIGRANTEN 1 PER MAAND FRAHS SPAANS - BOEKHOUDEN Nederlandse taal (foutloos schrijven), opl.tot journallstfei, prlvé-secr.. dokters-assistente, algemene ontwikkeling,let terkunde, handelscorrespondentie. Middenstandsdiploma Practijkdlploma's I Schriftelijke lessen mei persoonlijke hulswerkconiróle if Uw eigen leraar kijkt uw werk na en helpt U verder. if Geen verplicht les-uurf U leert wanneer het U schikt. if Snellere en eenvoudiger methode. if Laag lesgeld door onze DUIZENDEN cursisten. Nederlands Talen Instituut R'dam (Nadar adret oyarbodig.) Naam Adres te wenst GRATIS en zonder verplichting Eet 70 blz. tellende cursusboekje en GRATIS proefles van Iedere week opnieuw ligt er weer zo n berg wasgoed op U te wachten. Eerst sorteren. Dan zeeppoeder, zeep, heet waterUrenlang op 't gas in de wasketel, zodat iedereen ruikt: Het is wasdag. Dan het wassen en schrobben. Spoelen en nog eens spoelen. Dan op stoelen klimmen om het goed in huis op te hangen, want het regent natuurlijk weer eens Ein delijk invochten, een paar uur strijken en vouwen. FoeiWat een werk Doe als de huisvrouwen, die het goed bekeken hebben Voor het bedrag, dat U nu aan machi- nekosten, zeep, gas en electra uitgeeft, kunt U die „berg" de deur uit doen. Laat het Udoor de wasserij maar voorrekenen. Dan zegt U met die honderd duizenden, die die natte ongezelligheid niet meer kennen, en toch óók zuinig moeten zijn: Alt U alles rekent, is hei beier en voordeliger dan Ihuiswassen I De vooruitstrevende wasser ijen die zgn aangesloten bij de Stichting Wasserij-voorlichting, zijn herkenbaar aan de blauw-witte sl/oken ..Doe de was de deur uitI" od buo auto's. Secretariaat StichtiaQ Wasserij-voorlichting Schoolstraat 43 Voorburg

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 6