RADION WAST stukken WITTER! A. Wilking - Hulst RIJKSPOSTSPAARBANK Wist U Dames VACATURE LEVENSPOSITIE F Dobbelaer BRAM VAN DIJKE M> n. ri,:M VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 10 MB M Gevraagd MONTEUR of HALFWAS AUTOMONTEUR Maria Ancilla Voor Autorijles Verkeer op de voorrangsv/eg gaat voor V-eb oiree dansante „CITA X" voor elk schoentje De Avonturen van Suske en Wiske DE TOMTOMKLOPPER 2 es, dfienlco/i/ien.watjs er ?Iiu zitten wein 'ttiok! Hear nisje wacht tot we snuiten trekken en kunstjes TJ TJante, ik geloof d...d...éat. we hier eerwacht wwworden! JC :x>;-?:¥:¥:;¥.;;:V:::S:W:¥ Groot pak 42 ct- 't Reuzenpak is nog voordeliger: 81 ct. och is dat minder witte b!oes|e éven zorgvuldig gewassenAlleen niet met hetzelfde wasmiddel. En dat maakt veel uit. Vergelijk zelf maar eens twee eendere stukken wasgoed't ene met RADION, het tweede met een willekeurig ander wasmiddel gewassen Ziet U 't: wast Radion witter? En oft Is't zo: hoe witter hoe schoner? En oft Rekent Radion met alle vlekken af? En of! Neem dus Radion Het trekt beter uit Goed beklante en zeer bekende Wijn- en Gedistilleerd- handel heeft vrijkomencj agentschap aan te bieden. Sollicitaties worden ingewacht uitsluitend van werklus tige personen uit goed milieu, die kunnen aantonen over uitgebreide relaties te beschikken. Brieven onder no. 37912-oo van dit blad. voor zo spoedig mogelijk. Garage „VERDUN", Hemelstraal 20, St. Jansteen, Telef. 66. KRAAMVERZORGSTERSOPLEIDING te HULST In November a.s. begint weer een cursus voor Kraamverzorgsters in het Internaat te Hulst. Inlichtingen: L, Bellingstraat 44, Hulst, Tel. 177. Nieuwstraat 69 - OOSTBURG - Tel. 254 Bachtensteene 1 - MIDDELBURG - Tel. K 1380-3859 „SPREKEN IN HET OPENBAAR" Op Dinsdag 8 September a.s. zal in de zaal van Café Res taurant „DE GRAANBEURS", Reigerstraat 18-20 te Breda een openbare les gegeven worden van de cursus „SPREKEN IN HET OPENBAAR". Wij nodigen u hier bij uit deze les bij te wonen. Het verplicht u tot niets. De cursus opent voor u vele mogelijkheden. Cursusduur 6 mnd. Laag lesgeld. Aanvang der les half acht. 971-oo Spraak- en Redekundig Instituut „RHETORICA", Valeriusstraat 27 Tel. 7283 Dordrecht llDDELb UR< LANGE NOOKDSTRAAT 40 TEL. 2518 MOLENSTRAAT 43 Tel. 38 Sint Jansteen HANDEL EN EXPORT IN POOTAARDAPPELEN Tegen levering a.s. najaar en voorjaar 1954 te koop aangeboden: Rode en Witte Eerstelingen A, Bintje S, E, A en C, Eigenheimers E en A, Record E, Voran E, Meerlander E, Alpha E, Dore B. Furore SE en B, Gin- neken B. Beleefd aanbevelend Tel. K 1195 - 229, Nisse Wij rijden met moderne FORD-CONSUL. GedipL en erkend door de F.N.O.P. - A.N.W.B. - K.N.M.V. TE KOOP: Een gebr. FORDSON TRACTOR op luchtbanden, met ijzeren wielen, kapje, licht en een scharrige 2 wegploeg, merk PRINZ in zeer goede staat. Prijs f 1600. Een gebr. Allis Chalmer Tractor. Prima f 4250. Een gebr. Deering 10-20 tractor, f 500. Een gebr. Cletrac petroleum rups tractor Een gebr. Cletrac diesel rups tractor. Zeer billijk in prijs. Een gebr. tractor cultivator, 15 tanden, onverslijtb. Een gebr. paarden cultivator, in prima staat. Een gebr. Ebenhard éénscharige wentelploeg voor tractor. STOPPELEGGEN, zeer concurrerende prijzen. Fa. W. DE SCHRIJVER, landbouwwerktuigen, Markt, Oostburg, tel. 140. Vertegenwoordiger A. J. Triou, Zuidzandsestraat 55, Oostburg - tel. 110. 4-o Dat de Corset en BEHA collectie van de WALA zo is samengesteld dat er een WALA is voor iedereen Komt U eens in onze speciale WALA afdeling praten met een van de beste deskundigen op dit gebied Mej. C. ASMUS van de KONINKLIJKE CORSET-INDUSTRIE M. J. v. d. WAAL Co. Zij staat U gaarne gratis en zon der enige verplichting ten dienste om U van advies te dienen vanaf Maandag 7 Sept. 1 uur t.m. Zaterdag. Het loopt niet altijd zo goed ai als hier met deze twee. Heel vaak is het gevaar lijk om te zeer op de voorrang te ver trouwen. Heel gauw kan het mis gaan, als men geen rekening houdt met on voorziene omstandigheden, b.v. doordat „de ander" een fout maakt. Daarom is waakzaamheid geboden, altijd. Daarom moet men overal een veilige „speling" nemen. Net als in het leven zelf: daar is het ook uitkijken en bijtijds voorzorgsmaatrege len treffen om onverwachte tegenslagen te kunnen opvangen. De goede manier om dit te doen, ligt Jongelui van 6 t/m 15 jaar! De beloning zal dit jaar bet spannende, leerzame boekje „Verkeerd Verkeer" zijn, dat in de vorm van een omslag en 15 losse hoofdstukken zal worden uitgereikt. De omslag kunnen jullie tot 30 September krijgen bij een spaarinleg van tenminste 25 cent of aankoop van zpaarbankzegels van 10 cent; de hoofdstukken van 1 October af iedere halve maand. En in December wacht mllie nog een bijzondere verrassing! voor de hand: geregeld sparen! Sparen, om zodoende een verantwoorde reserve op te bouwen. Ouders en Onderwijzers, leert de kinde- ren in het verkeer èn in het leven te zorgen voor de noodzakelijke speling voor onverwachte moeilijkheden. Laat ze meedoen aan de 5e Jeugd- spaaractie van de Nationale Spaarraad, die ditmaal in het teken van „Veilig Verkeer" staat. Meer dan 2/3 van de scholen in Nederland neemt er aan deel. Volgt hun voor beeld: Leert de jeugd veilig rijden en sparen! Deze elegante japon van rode cocktailzijde met zwarte nopje* accen tueert de heuplijn en slanke taille. Een uitstekend gebruik werd ge maakt van deze bijzonder decoratieve stof. Bijpassend zwart jasje. Kostbare schoentjes zetten de puntjes op de „i" van dit toilet. Kies getint een excusief model in een aparte teint. U weet dat et een perfect Tana onderhouds middel is voor elke leersoort en iedere kleur De superieure Tana crèmtt en dressings zijn uitsluitend ver krijgbaar bij de vakman: Uw schoenleverancier en -hersteller. MODERN TAXIBEDRIJF U draait even telefoon: 2 5 6 5 en wij staan te Uwen dienste. M. ZANDEE Middelburgs-straat 1 GOES ADVERTEREN DOET VERKOPEN !3«r Fa. K. H. BOUVAIN WESTSTRAAT 27 AXEL TELEF. 783 Zeeland's Speciaalzaak voor: CORSETTEN BANDAGES ORTHOPAEDIE Zitdag door Mevr. Bouvain HULST. Iedere Maandag van 2 tot 4 uur, Nieuwe weg 44 Tegenover Ziekenhuis. TERNEUZEN. Vlooswijkstraat 13. Iedere Woensdag van 2 tot 5 uur. Wij bezoeken in geheel Zeeland onze cliëntèle aan huis zonder prijsverhoging. Schrijft of telefoneert Axel Tel. 783. Door W. VAN DER STEEN 125-126) Vandaag maken we kennis met een tragische fi guur: Bonco, de Grote Ver- slinder. Het is maar een lui beest. Een hele stapel been deren doet echter vermoeden, dat hij niet tot de meest on schadelijke sufferds onder de verslindende dieren behoort Een paar kluiven in een schaal dienen als decoratievi versiering van de kooi of misschien zijn dat aparte beenderen van een uitgele zen soort. Hoe lui die Bonct wel is blijkt uit zijn ontwa ken. Aan dit wezen zijn Tan te Sidonie, Suske en Wiske nu overgeleverd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 10