Visser-Koole.NM I CEBUTO LOURDES Rome AXEL TE5LfF- LOUISSE Goes N.V BREDA REISS Spel met de dood s- V7> Leerling-V erpleegsters SEIZOEN - OPRUIMING DIENSTBODE Granen, Zaden en Peulvruchten Granen, Zaden en Peulvruchten Coöp. Handelsvereniging van de N.C.B. ILK, Technische School „Onze Lieve Vrouw ter Duinen Tekst- en Psaimborden Het Sint Joseph-Ziekenhuis Enkele r Dikken E Iets DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953 16 AUTOREIZEN H.H. LANDBOUWERS. P. A. BROECKAERT, STATIONSSTRAAT 34 AXEL. Korut U eens kijken Inkoop van alle WED. J. TH. BROECKAERT ZN. C. M. v. d. WALLE BLOMMAERT Dansavond te OSSENDRECHT N.Br. JOS. PEETERS ANTIEKE Extra attractie bij VISSER KOOLE Lage prijzen van onze Dezelfde HOGE KORTINGEN NOORDSTR. 20 Aangeboden AUTOBEDRIJF TIGCHELAAR Boeimeersingel 6 - tel. 4361 Konden de Babys die geboren werden al pratendan deden ze dit zeker over De grote Keus-collectie van Baby-goederen van REISS. Reparaties Kunstgebitten Wat men OV( Wat 3 dagen 3 dagen 5 dagen 6 dagen 6 dagen 6 dagen 9 dagen I O dagen II dagen 1 2 dagen 1 2 dagen 1 4 dagen 1 3 dagen 1 5 dagen Deze reizen worden regel matig tot eind September uitgevoerd, tijdig aanmelden Ardennen/Luxemburg F 69, Eifel'Ahr Rijn F 65.— Parijs-Versailles F 119.— Ahr Eifel Rijn F 11 6. Ardennen Luxemburg F 135.— Beierse Alpenland F 138.— Zwitserland F 219.— Tirol/ltalië F 195.— Franse Rivièra F 305.— Lugano F 314.— Vorarlgeberg<«» F 178.— Spanje F 379.— Italië F 350.— Rivièra Alpen F 385.— Vraagt gratis reisgids bij Fraassen, A.M Z., Blanker, Z.V.T.M Cito Tours, Stoomtram Walcheren INKOOP van alle KRUISPOLDERHAVEN TELEFOON 2 Het adres voor alles op muziekgebied. ACCORDEONS, GITAREN, MONDORGELS, GRAMOFOONPLATEN enz. vindt U nergens in Zeeland als bij ons. Ook steeds gelegenheids-aanbiedingen. Momenteel een pracht SCANDALLI ACCOR DEON met 20 registers, 120 bas aan zeer aantrek kelijke prijs. (Uw oude accordeon ruilen wij in). Wij hebben prima ZAKKEN voor uw combine. Direct beschikbaar. KRUISPOLDERHAVEN TELEFOON 3 gapt snel i b wjkt hem vooïmïóvelvon e£n polshorloge, van: L. P. W IJ F F E L S Gediplomeerd Horlogemaker NOORDSTRAAT 103 TERNEUZEN IS HET U BEKEND, DAT: wij alle kunstmeststoffen aan de normale prijs GEMALEN AFLEVEREN. Wij, de enige instelling in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn, die door BRAND-besmeurde TARWE kunnen WASSEN. Wij steeds alle soorten prima kwaliteit steenkolen in voor raad hebben. Wij in alle magazijnen het speciale MINE- RALENMENGSEL voor veevoeder in voorraad hebben. De directeur E. G. van Campen. VOOR ELK FIGUUR EEN PASSEND CORSET! CORSETTEN voor zware en lichte figuren BUIKBANDEN (ook voor heren) BUSTENHOUDERS ELASTIEKE KOUSEN (lang en kort) BREUKBANDEN Naar maat en uit voorraad Dagelijks kunt U bij ons terecht voor vakkundige voorlichting en aanmeting. - Ook voor normale en jongere figuren kunnen wij U van dienst zijn. De Speciaalzaak voor Oost Z.-Vlaanderen: Drogisterij Stationsweg 9, HULST. Telefoon 113. Alleenverkoop der corsetten met de practi- sche trekbandvetersluiting „Gazella" vol gens Amerikaans systeem. 147-0 INSTITUUT AALBREGTSE Kantooropleiding en copieerinrichting. De meest succesvolle opleiding: voor MACHINE SCHRIJVEN, STENOGRAFIE, PRACTISCHE KANTOORARBEID en ETALAGE SCHRIFT. Speciaal onderricht voor geslaagden van M.U.L.O. en H.B.S. De nieuwe cursus begint met Sept. te Oostburg en te Breskens,. Aanmelden: Oostburg, Volderstraat 7 (op Woensdag in Ho tel „De Éénhoorn" van 2.304.30 uur). Een bizondere avond wacht U. HULST Zondag 7.30 uur „De Graanbeurs". Een spe ciale band, verzorgt de dansmuziek. DANSLES Nog enkele weken, en een winter vol gezel ligheid gaat voor U open. DANSSCHOOL COR BILDERBEEK Terneuzen - Tel. 2815. De trefplaats voor de kath. jongelui V Wegens uitbreidingsmogelijkheid kunnen nog enige interne leerlingen worden geplaatst voor het a.s. schooljaar wat aanvangt op 1 Sept. a:s. voor de volgende opleiding: 1 RANKWERKEN 2. ELECTRO-TECHNIEK 3. TIMMEREN 4. HUIS-, DéCOR- en RECLAMESCHILDEREN 5. BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKEN Prospectus wordt op aanvrage toegezonden. Aanvrage zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ZeerEerw. Heer Rector van de VOLKSABDIJ „O.L. VROUW TER DUINEN" te OSSENDRECHT N.Br. 55.0 TE KOOP: 15.000 K.O. ROGGENVLEGELSTRO (nieuw), waarbij 10.000 k.g. van 2 M. lang, geschikt om te dekken en te krammen. Verkrijgbaar in elke hoeveelheid bij P. V. DORSELAER Teerlingstraat BZ 243, Clinge MODERN TAXIBEDRIJF „CITAX" U draalt even telefoon 2565 en wU staan te Uwen dienste M. ZANDEE Middelburgsestraat 1 GOES. Zesdaagse treinreis 20 Aug., met Biarritz245. Comfortabele treinreis, met Parijs. 10 dgn. Vertrek 18 Augustus en 8 September. Autocar, 10 dgn. 18 Aug. en 3 September. De ideale Italiëreis, 12 dgn. trein. Met Florentië, Assisië en Stresa, 22 September. Programma's op aanvraag bij REIS- EN PASSAGE BUREAU VENLO, Kwartelenmarkt 3. Tel. K. 4700 - 3136. 48-00 Te koop voor direct 2 PRIMA BOERDERIJEN, één van 16 en één van 9 H.A. gemengd bedrijf. Brieven onder no. 35065-00 bur. van dit blad. te koop gevraagd. Kunsthandel Schretlen, Herengracht 390, A'dam. AUTOMOBIEL VEREN VEERSTROPPEN VEERBOUTEN VEERBUSSEN Vraagt Vu> leverancier. Hebt U moeilijk heden met slechte of onvoldoende vering van Uw vraebtwa. gens of van autobussen Overlegt met on« welke veer speciaal voor lading en voer tuig geschikt is en U vermijdt elk risico. mi Spoorstraat 1-3-13, Apeldoorn \r(K. 6760) tel. 2428 (4998) te HEERLEN (Zuid-Limburg) vraagt voor spoedige indiensttreding Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur. 219-00 Ook volgende week (tot en met Zaterdag 15 Augustus) Koopt U tegen dezelfde fantastisch voor Dames- Heren- en Kinderconfectie NU of NOOIT de laatste coupons voor halve prijzen Profiteer volop van Uw laatste kans bij BEDFORD VRACHTWAGEN in prima staat MINOR, 2 tact, 2 deurs, coach OPEL KAPTEIN 1952, pracht wagen OPEL cabriolet 1951, in pr. staat CHEVROLET sedan, model 1951, pracht wagen, OPEL OLYMPIA, 1948, voordelig te koop. Proefrit en deskundig onderzoek gaarne toe gestaan. WESTWAL 25 TELEFOON 3141 WIJ KUNNEN EEN SALONS gebruiken voor dag of dag en nacht. ROBER T", R. v GREMBERGEN—DE DOELDER. Markt 16. TERNEUZEN. ülllilM4IIHItlfinilllMlltllllUI«IIHIIIIilllltmillll(Illllll<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllHllllllllllltU4<lllllllilllllII>IIIUUMIIIS4lttHlll|||IIIIItIUUI>l Hierdoor delen wij U mede dat voor Breda en omstreken naast de N.V. Auto Service „Breda" door ons als Official Ford Dealer is aangesteld: Het verbinden van de naam Ford aan dit uitste kende Automobielbedrijf is een waarborg dat de belangen van het Ford-rijdend publiek in vertrouwde handen zijn. H.V. HEDERUH0SCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK.A'DAM nllimmiMtmHIUIIUIMUUHfUMItfMHIlMilMIIIHIMilllMlllllllllllllllllllirilllllllfllllllllfMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIfllltllllllllllllUMIIftllllllllfMIIIIIIMmnilMimtlllflH Bier is de beste vacantie „Als het werk op 't land gedaan met een koel glas bier," lacht de heer A.V. uit Bolsward. „Een jong meisje en een groot glas bier passen best bij elkaar - vooral in de zon!" glimlacht Mej. M.S. uit Schoorl. De Bierkieker ontdekt het op zijn tocht door Nederland. Het hele jaar door nemen duizenden fijnproevers na het werk hun bier-vacantie: een half uur vredig proeven van het gouden gerstenat. Doet u dat ook? Dan wil de Bierkieker graag uw bier-opinie publiceren - in ruil voor 6 prachtige bierglazen. (Tussen twee haakjes: drink ook bier in uw vacantie - dat is dan een dubbeleva.ca.ntid) „Het stemming in de „Sneek-week" aanzienlijk," meent de bioscoop exploitant J.M. „Schoenmaker, blijf bij je bier," zegt de schoen- modeleur C.v d.L. uit Waalwijk, ,,'t is zo gezond en de beste verfrissing na mijn werk." „Geslaagd of gezakt, examens zijn slopend, maar een glas bier na afloop knapt op," vertelt de heer P.d.B. uit Enschede. „Ik drink bier vóór zomer feesten in Hilversum, tijdens de feesten en beslist op de goede afloop," vindt feest- regisseur C.B. Denk en het is er Kijk naar de étalages en U koopt. Wij kochten groot en voor U voordelig. WEES W IJ S Voor iedere Baby is er iets hij Maar het leven gaf Pietro aan Arietta terug Begin 1937 presenteerden twee jeug dlge trapèze-artisten voor het eerst een stunt, die hun In weinige jaren wereldfaam zou brengen. Pietro en Arietta Settignano, die dagelijks samen het spel met de dood speelden, hadden el kaar lief gekregen en waren, hoewel nog bijna kinde ren. met elkaar ge- trouwd. Hun toer bestond hierin dat Pietro met 't hoofd omlaag, aan de vlte- moest verder gende trapéze een met het circus sigaret opstak en deze. op het moment dat Arietta, Inde zelfde houding aan de andere trapéze zwevend, vlak bfl hem was, met een bliksemsnel gebaar tussen haar lippen plaatste. Van het begin af aan gebruik ten ze bfj hun kunststuk Cocktails, die Arietta's en Pietro's lievelingssigaret ten waren. Voor niets ter wereld zouden ze een ander merk hebben gekocht. Op een avond merkte Pietro vlak voordat hun nummer aan de beurt was, tot zijn grote schrik, dat hij zfln pakje Cocktail vergeten had. Hfl leende een pakje wil lekeurige sigaretten van een derhelpers en hoopte vurig dat Arietta niets zou merken. Toen zvj echter de brandende sigaret tussen haar lippen had, bracht de ongewone, scherpe rook haar een 7 seconde lang ln de war. Ze maakte een onwillekeurige be weging en, terwijl er 'n kreet van ontzet ting uit het publiek opsteeg, stortte ze met 't hoofd voor over omlaag. Ze zou verpletterd zijn als niet een touw haar val had gebroken. stortte omlaag ^jet zware inwendi ge kneuzingen en een schouderfractuur werd ze opgenomen en naar het zie kenhuis vervoerd. Pietro moest ver der met het circus, en hun afscheid was hartroerend. Het zou vele jaren duren voor ze elkaar terugzagen. Het circus vertrok naar Amerika en toen na 1941 alle verbindingen waren ver broken, konden ze elkaar zelfs niet meer schrijven. Na haar genezing be gon voor Arietta een leven van een zaam zwerven. Voor de buitenwereld verborg ze haar knagend verdriet, maar 's nachts hielden verlangen en hartzeer haar uit de slaap. Na 1945 vroeg ze links en rechts naar Pie tro Settignano maar die naam, scheen van de aarde weggevaagd. In 1952 kregen de Castagnello's een troep parterre-acrobaten waarbij ze zich had aangesloten, een engagement van het grote Franse Cirque Salviati, dat in 1953 naar Nederland kwam. Eind Mei engageerde de lel- J ding van het circus een drie- tal trapèze-artisten, die zich j de Bettino's noemden. De avond van hun eerste op treden stond Arietta, in het halve donker achter de tent met een collega te praten, toen een man in een kimono gehuld, voorbijging. Ze rook een moment de geur van zijn siga ret en er ging een schok door haar heen. „Wie was dat vroeg ze met een verstikte stem aan haar vrien din. „Dat is een van de Bettino's", zei de ander. Met een kreet snelde Arietta de man achterna en greep hem bij de schouders. Hij draalde zich om en ze keek in het gelaat van Pietro. Terwijl ze elkaar omarmden stroomden de tranen langs hun wan gen. „O, mfln Arietta", zei Pietro, „de halve we reld heb ik naar je af gezocht." „En ik naar jou mijn Pietro", fluister de ze. „Hoe konden wij elkaar ook vinden", zei hij ontroerd, „waar jij nu Cas- tagnello heet en ik Betti- no." Ze lachte door haar tranen heen. „Dank zij Cocktail", zei ze, „die nog altijd Cocktail heet. en die ik herkende bij het eerste vleugje. Als die niet onvergetelijk en onveranderd 'was gebleven Sneller - beter éngoed koper. - Mevr. L. C. LOOF, Noordstraat 96 a - Terneuzen. ALBINO SNEEUWWITTE CEMENT Weerbestendig brandvrij, roestwerend, verft landhuis, boerderij, fabriek, beton bouw en ijzerconstructie blij vend prachtig wit en water dicht. Meer dan 15 jaar in de handel.. Nog niet geëvenaard. Proefpakket 5 k.g. f 12,59 rembours. Fa. ALB. J. VAN WIJK Pijnaeker Tel. (Berkei) K 1891-412. Leverancier aan Rijk»-, Gem-., en Directie- werken. WEGENS OMSTANDIGHEDEN TE KOOP AANGEBODEN prachtig nieuwbouw winkel pand, gelegen te Oosterhout, met ingebouwde koelcel, losse koelkast, etc.; zeer ge schikt voor slagerij, zuivel- winkel o.d. Ook voor ar.dere doeleinden geschikt te maken Brieven aan C. Schapendonk, Accountant, Gasthuisstraat 6, Oosterhout. 64-oo STICHTING „MOEDERHEIE" Breda (Ginneken) vraagt ENIGE NETTE MEISJES voor huishoudelijk werk. Leeftijd liefst boven 18 jaar' Brieven aan Moeder Over ste. VAN de zon van Hoo: waarin de Til teressante vot de politie mee jeugd. Deze 1< Tilburgse poli chure opgenoi meentepoli tie den lande dot nomen Uit die enqi Men heeft sp gades, een kir Verder zijn e wordt bewerk gen worden vi zend personee de politie toch zijn er gemeer leven zijn gei W/E geven hier Eissens vertel welke in zijn stad volgd: Wanneer een dadigheid of an, deling schuldig rr constaterende of ambtenaar zijn n gevens opgenomei en klas waartoe gegevens worden boek vermeld en al dan niet, met nis zijn gesteld. I afdeling administi tie verwerkt op summiere vermei pleegde vergrijp, wordt naar het h fende school gez< verzocht het kim van zijn handelin Gevraagd word het formulier mei het verzoek is vol gevraagd of de nr hoofd eventueel i geven tot het nenr regel en zo ja, we antwoord is bijgev ligt vast wat ter; heeft het schoolhc heid zijn visie ov misdragingen te voordele uiteraard opvoeding van h< mogelijkheid won praktijk leerde gemaakt. De verzending n alsook naar de d bare scholen, ga. Kinderpolitie. Een doorzending van nodig, omdat de omtrent het te me ling contact met heeft gehad, wat rechter of Voogdij, port wordt verwei Kinderpolitie de aan bij de bekend op bepaalde aspect juiste beoordeling Op deze wijze b, tige wisselwerking politie. Het komt schoolhoofd vraagt ling contact met 1 verschaft soms ge het kind of gezin Kinderpolitie nog vestigt de aandacl litie belangrijke o: Bij het terugzenc lier komt het scho ringe en vaak waarover hij zekei brief zou schrijve: ren te vermelden, weer winst voor mede haar inzicht Ook zorgt de K dat bij delicten, w: de omgeving geva heid of kennis op se dit aan het schooll naleerd. Niet opdat zake zal onderhoua op zijn hoede te d dergelijk kind niet verkeerde invloed kan uitoefenen. NA Z TN de 7 maanden Tilburg werkt, gevingen verzondei een 14-tal niet were 14 z(jn over divers andere formulieren verdeeld, zodat nie worden gesproken, nonchalance of ve: Uit de antwoorde is mij gebleken, d: dige tendenz, die wordt beoogd, ove 93-00 Ontdaan van alle bedoel romar enigszins zemelap dent, die de klok h doch niet weet hangt, er omheen aankomst van een bastianvlieger (zo niet, voelt V wel), er ongeveer als vo „Vrouw, hoor ik koeren pertang van hun neus, ik g riteit toch nog een venZe koeren allemaal om ter l dus wat aan de k nou op zo'n mome dijde eletriek niet lijn, dan maar me °P of, een paar d bevoelt en... 't is keer uw strot die voelt de katsjoe-rii Ge springt erme

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 6