Doet als tienduizenden: Abonneert U op Dagblad De Stem SLEM I g „PHILIPS" N LijsTder prijswinnaars van onze grote Tour de France prijsvraag 1953 (vervolg) waardebons» p» SS'K SSfJftf£tSU*,SMVSrS:"DuvdRIET: 55S«SJR.SSSS 5SJSS sfess .v®JA' W ie wil ruilen? M. de Dreu en Co's Corma Bedrijfsregenkleding C Corn's v d. Reepe EEN AUTO M. de Dreu en Go's v 295' lste verwarmingsmonteurs Hulpmonteurs HAAST Uü NOG enige w" „DE FIETS VOOR NIETS" -w E. J. SINKE - DE GRAAG f 5 aangeb door: JOS KIMMEN AI, niwielhandel Oer. Majellastraat 7, inspecteur Belangrijke prijsverlaging GARAGE „ZEELAND" VERHUUR VAN TENTEN DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953a VERKLARING DE „ASSUMIJ" VAN 1896 Bloemencorso Zundert is een kostbaar bezit De R.V.S. roept sollicitanten op Internationale tentoonstelling WAALWIJK 1953 fl Radio Gram. Comb. '00 Fa. D. F. V. d. HEIJDEN HULST TERNEUZEN meubelmagazijn '10e prijs: Een WAARDEBON van f5 aangeb. door: GOEDKOPE KEüS, Antwerpsestraatweg 108, Bergen pp Zoom: RIA BEUSSELAARS, Koffie- bos, HALSTEREN. 240a prijs: Een WAARDEBON vani f 5 aangeb. door: DAGBLAD G-E H. K. v. ALPHEN, Molenstraat 18, ULVÈNHOUT. •'41e en 242e prijs: TWEE FLESSEN WIJN (één voor een inzender uit ^avPéLrer,:0aan1eb:Toor:elHART: MsAS?avee„~idpelSCbHEr^E^E|, *dV nriis' Een WAARDEBON van Dongem HAIffiY SANIHG. Klappeij- straat 74, OOSTERHOUT. 244e nriis: Een FLES SCHILLETJE, aangeb door: CEES JOOSEN, café Olvmpia" Nieuwstraat 68, Made: AD VERKOOYEN, Stuivezandsestr. 22 STUIVEZAND, post Made. 245c prijs: Een TOURINGCARREISJE ter waarde van f 5, aangeb. door HEISBUREAU MUSA EXPRESS, Sta tionsstraat 95, Waalwijk: ADRI VAN GOOL, Gasstraat 6, OOSTERHOUT. '46e prijs: Een FLES WIJN, aangeb. door: HOTEL DE WITTE LEEUW, A. Lambregts. Raamsdonksveer: MEJ. NETTY SANDIG, Klappeystraat 74, OOSTERHOUT. 247e prijs: BUS BOTERHAMWORST, (voor een inzender uit Z.-Beveland), aangeb. door: J. P. VAN STEE, slage rij, Molendijk 21, 's Heerenhoek: P. TIMMERMANS, Borselsedijk 51, BORSELEN. 248e prijs: Een WAARDEBON van f 5 (voor een inzender uit Z.-Beve land), aangeb. door: SCHOENHAN- DEL SCHAAP, Lange Kerkstraat 24, Goes: W. F. v. STEENBERGEN, Hoofdstraat 53, OVEZANDE. 249e prijs: Een FLES ADVOCAAT (voor een inzender uit 's Heerenhoek) aangeb. door: D. DE JONGE, Manu facturen en Levensmiddelen, Hoofd straat 12, 's Heerenhoek: DIGNUS VETTE, Werrilaan 6, 's HEEREN HOEK. 250e prjjs: Een WAARDEBON van f 5 (voor een inzender uit Zeeland), aangeb. door: FRITS GERRITSEN. L. Kerkstraat 35, Goes: MATTIE VAN EYKEREN, Molendijk 1, 's HEEREN HOEK. 251e prjjs: Een WAARDEBON van f 5 (voor een inzender uit Zeeland), aangeb. door: KLEINE BAZAR, Wijn gaardstraat 18, Goes: C. HIJSTEN, Oud Ovezandseweg 3, OVEZANDE. 252e prijs: Een LEDEREN FIETSTAS aangeb. door: LOUIS VAN DIJK, L. Brugstraat 45, Breda: Mej. C. VER- DIESEN, Postlaan 11, BREDA. 253e pi'üs: Een FLES ADVOCAAT, aangeb. door: J. DE JONGE, Woning inrichting, Dorpsstraat 1, 's Heeren hoek, voor een inzender uit Z.-Beve land: J. M, STOKX, Dorpsstraat 27, 's HEERENHOEK. 254e prijs: Een COCOS DEURMAT, aangeb. door: WONINGINRICHTING VAN OLPHEN, Gir" kenstraat 64, Breda: ANDRé MEEL ESEN, Mid dellaan 105, BREDA, 255e t.m. 257e prijs: 3 x 10 CONSUMP TIES, 10 voor 'n inz. uit R'donk en R'donksveer, 10 voor een inz. uit Hank, 10 voor 'n inz. uit G'berg, aan geb, door: J. DE HOOGH, café „De Driesprong", Maasdijk 6, Raamsdonks veer: Mej. G. DE WIJS, Oude Melk- haven 10, RAAMSDONK (dorp); S, v, d. BROEK, Munster kerk 25, DUS- SEN; A. BELLAARD, Veenestraat 5, GEERTRUIDENBERG. 258e prijs: Een WAARDEBON van f 5, aangeb, door: KIMMEL WONING INRICHTING, Ginnekenstraat 9, Bre da: E. v. GROESEN, v. Coothplein -56a BREDA. 259e prijs: Een FIETSPOMP (voor 'n inzender uit Zeeland), aangeb. door: P. PIETERSE, Sport- en Rijwielhuis, Keizerstraat 7, Goes: W. PANTUS, Zakpolder 14, OVEZANDE. 260e prijs: Een PAAR NYLON KOU SEN, (voor een inzendster uit West- dorpe), aangeb. door: G. v. PAEMEL, B 123, Westdorpe: R. HEYMAN, B 25, WESTDORPE. 261e, 262e, 263e prjjs: 3 WAARDE BONNEN van f 1.50 voor schoenen en kousen, voor verschillende inzen ders uit Zeeland, aangeb. door: RIAL, schoenen, kousen, ook reparatie, L. Vorststraat 85, Goes: A. VERBART, Knaphof F 245, LEWEDORP. BERTUS DE HOND, Dorpsstraat 23, 's HEERENHOEK; P. DE KONING, Kaneeldijk 60, KWADENDAMME. 264e prijs: Een ZELFBINDER, aangeb. door: A. J. NOUWENS, textiel- en woninginrichting, Haagse Markt 13-14 Princenhage: J. P. v. d. BURGT, v. d. Spiegelstraat 4, BREDA. 265e prijs: Een FRUITSCHAAL, aang. door; THEWES, galanterie- en huis houdelijke artikelen, Kortemeestraat, Bergen op Zoom: M. SUYKERBUYK, Canadaplein 11, OSSENDRECHT. 266e, 267e, 268e, 269e prjjs: Voor vier inzenders uit Putte, Ossendrecht, Hoo- gerheide of Bergen op Zoom een REIS PER TOURINGCAR naar het Bloe mencorso te Zundert, aangeb. door: Touringcarbedrijf BOLDERS, Ossen drecht: J. WIERICX, Artilleriestr. 31, BERGEN OP ZOOM; J. L. VISSER, Canadalaan 3A, BERGEN OP ZOOM; JOS. BOGERS, Lievevrouwestr. 34, OSSENDRECHT; L. PH. OERLE- MANS,, Mondafseweg 29, BERGEN OP ZOOM. 270e, 271e, 272e, 273e prijs: Een KOP KOFFIE met slagroom en gebak, een slaatje of iets dergelijks, tot een be drag van f 3 per persoon, voor vier verschillende inzenders uit O. Z. Vlaanderen, aangeb. door: LUNCH ROOM DE JONGE, te Axel: WILLY LAURET, Havenstraat A 178, Phi- LIPPlNE; LEVINA THIERENS, Gent sestraat A 5, KAPELLEBRUG; CH. DE KLERK, Oude Kaai B 154, te GRAAUW; MADELEIN RINGOOT, Heuvelstraat 2, ST. JANSTEEN. 274e t.m. 293e prijs: 20 maal 1 kg TOFFEES, met een totale waarde van f 60, voor 20 verschillende inzenders, aangeboden door CONFISERIE „DE BIE", St. Jansteen: D. C. E. ROM- BOUTS, Dr. Mollerstr. 21, Etten; G. M. THIJS, Schorsmolenstraat 38, BRE DA; A. D. BROOIMANS, Turnstraat 16. BREDA; VAN MIGHEM, Bredase- weg 174, ETTEN; C. F. M. ANTONIS- SEN, Valkenierslaan 313, BREDA; H. BAKKERS, Ahornstraat 9, BREDA; SJANNY WELTEN. Dorpsstraat B 216 WAGENBERG; G. JONKMANS, Middellaan 76, BREDA; ANNA HOP PENBROUWERS, Klein Zundertse- weg 38, ZUNDERT; WILH. DE PIJ PER, St. Annestr. 19, OUDENBOSCH; ANTOON DE GRAAUW, Nwe. Haag- dijk 7a, BREDA; C. BARTELEN, Rijksweg E 23, WOUW; J. F. MAR TENS, Molenstraat 2, WAALWIJK; C. v. d. BROEK, Heul 36, HOEVEN; GERRIT BROEDERS, Rijksweg 146, DORST; PIET VAARTEN, Raadhuis- str. 21, ALPHEN; R. v. MEELEN, Noorderweg 13, SPAARNDAM (N.- H.); MEEUWESEN, Dassemus B 23 CHAAM; A .TIELEMANS-Crul, St. Janstr. 40, OOSTERHOUT; ADRI van den BROEK, Zuideindsestr. 35, MA DE. 294e t.m. 298e prijs: VIJFMAAL EEN OKAY IJSTAART (voor 5 verschil lende inzenders), aangeb. door: ROOMBOTER-IJSFABRIEK, Gilze: L. A. BIELARS, Zandbergweg 152, BREDA; FRANS TIELEN, Lange- noordstraat 128, ZEVENBERGEN; L, LIGTVOET, Keiweg 82, OOSTER HOUT; MARTI REYNTJENS, Dorps straat A 85, CHAAM; JAC. GEERTS Prins Hendrikstraat 186, BREDA. 299e prijs: Een FLUITKETEL, aangeb. door: J. STOOP, Kerkstraat 96 Raamsdonksveer, smederij en huis houdelijke artikelen: ETIENNE SCHUTTE, St. Janstr. 9, OOSTER HOUT. 300e prijs: Een SCHEMERLAMPJE, aang. door: RIJWIELHANDEL „GER- KO", Dorpsstraat 62, Dussen: JAC. SCHROOT, Keizer Napoleonweg 24, HANS. 301e prijs: Een kg ROOMBOTER, aang,\b. door: ROOMBOTER- en IJS FABRIEK, Gilze: JOH. C. MEYVIS, Bavelselaan 79, BREDA. 302e prijs: Een DRAAGBARE DAR- MON LANTAARN (voor een inzen der uit Brabant), aangeb. door: RA DIO VAN TILBURG, Ginnekenweg 131, Breda: J. VERHEULEN, Jan Klaassenstr. 27, BREDA. 303e prijs: Een FLES EAU DE CO LOGNE, aangeb. door: D. v. RIET VELD VAN EYSDEN, Lange Kerkstr. 40, Parfum en Toiletartikelen, Goes: W. GEIJS. Doelstraat A 124, HEIN- KENSZAND. 304e prijs: Een ZELFBINDER, aangeb. door J. TUINDER. Kledingmagazijn „Modern", Zuivelstraat, Bergen op Zoom: J. LEYTEN, Molenstraat 10, OSSENDRECHT. 305e prjjs: Een BALLPOINT, aangeb. door: J. E. v. EYKELENBURG, Gro testraat 233, Waalwijk: A. J. v. d. BOOM, Gasthuisstr. 50, KAATSHEU VEL. 306e, 307e, 308e, 309e, 310e prijs: 5x EEN DOOS SCHENKER SIGAREN, voor 5 verschillende inzenders uit Oosterhout, aangeb. door: F. Z. DON KERS, Sigarenmagazijn „Speciaal", Nieuwstraat 5, Oosterhout: NËLLEKE DEN BOER, St. Janstr. 9, OOSTER HOUT; W. BLOEMSAAT, Keiweg 37, OOSTERHOUT; J. F- VOERMANS, Koningsdijk 16, OOSTERHOUT; W. G. DE HAAS, Molenstr. 22a, OOSTER HOUT; ALB. V. d. OUWELAND, Pro- vincialeweg 35, OOSTEIND (Ooster hout). 311e prijs: Een DOOS KLEURPOT LODEN „Gold Faber" (voor een in zender uit Breda of omgeving), aang. door: REPRODUCTIEBEDRIJF Fa. TIGGELMAN, Academiesingel 2, Bre da: mevr. wed. A. JANSEN, Lage- kantstraat 1, BREDA. 312e prijs: Een ELASTIEKEN SPORT RIEM, aangeb. door: LEO VAN GAS TEL, Herenmodes, Haagdijk 26, Bre da: M. NEUFéCLISE, Wassenaarstr. 13 BREDA. 313e prijs: TIENMAAL GRATIS EEN „RITS" OPHALEN (voor een inzend ster uit O. Z.-Vlaanderen), aangeb. door: HOEFEYZERS Kousen- en Wolhuis. Hulst: G. MALEFASON, K. Bellingstraat 8, HULST. 314e prijs: VIJFMAAL GRATIS KNIPPEN, aangeb. door: B. ROOY- MANS, kapper, Grotestraat 117, Waal wijk: mevr. VAN EYK, Canadezen- straat 6, WAALWIJK. 315e prijs: Een prima kwaliteit BAD HANDDOEK, aangeb. door: F. HOT TEN Jr., Wouwsestr. 40, Bergen op Zoom: H. J. NIJSSEN, Oudlandsestr. 17, STEENBERGEN. 316e prijs: Een KISTJE SIGAREN, aangeb. door: J. v. d. BERG, Sigaren magazijn, Zuivelstr. 51, Bergen op Z.: ADR, WIERKC-Suykerbuyk, Dorps straat A 259a, WOENSDRECHT. 317e, 318e, 319e prijs: DRIEMAAL 1 SERIE TERRY CLIPS (gereedschaps klemmen), aangeb. door: W. BOERS, Wilhelminastraat 24, Breda: M. F. JONGENEEL, Odilia v. Salmstr. 32, BREDA; L. v. LOENHOUT, Gaffel straat 28, BREDA; ADR. VAN DIJCK, Willem Barentzstraat 44, BREDA. 320e t.m. 328e prijs: NEGEN SJAALS voor drie inzenders uit Z.-Beveland, drie inzenders uit O. Z.-Vlaanderen, 3 inzenders uit W. Z.-Vlaanderen), aangeb. door: STOFFENHUIS, Mag- dalenastraat, Goes: R. J. ASSELMAN- SCHIMMEL, Paardenvest 4, SAS v. GENT; ED. v. DRIESSCHE. Hulster- weg 101, KUITAART; JOHAN PIE TERS, Oranjestraat 14, IJZEND1JKE; C. WIJFFELS-ROETE, Weststr. 62, AARDENBURG; W. VERMEULEN, Noodplan M 4, BRESKENS: A. VAN GINK. Drieschouwen 3, AXEL; AN NEKE VERBRAAK, Heernisseweg 17, GOES; A. CH. L. VAN HOVE, Hoofd straat 36, OVEZANDE; P. L. AERTS, Fransjesweg B 96, KWADENDAMME 329e prijs: Een SPORTRIEM, aangeb. door: LEDERWARENFABRIEK „LE- NARI", Leeuwenstraat, Oosterhout: mevr. wed. v. MOAK, Rijksweg 119, DORST. 330e prijs: Een DOOS SWANN HE REN-ZAKDOEKEN, aangeb. door: Herenmodehuis „AU BON MARCHé", Bergen op Zoom: CORRY OTTO, Wil- helmietenstr. 41, HUYBERGEN. 331e prijs: Een DOOS BONBONS, aangeb. door: C. J. V. EGERAAT, brood en banket, annex Jamin-depot, Antwerpsestraatweg 37, Bergen op Z.: M, RASENBERG, Spoorstr. 5, PRIN SENBEEK. 332e prijs: Een DOOS FIJNE SIGA REN, aangeb. door: Fa. C. PENNING (J. Kramer), in sigaren, sigaretten en tabak, Eindstraat 1, Breda: A. NUI- TEN, Lindestraat 21, BREDA. 333e prijs: Een BRIL-éTUI, (voor een inzender uit Zeeland) aangeb. door: FOCUS, Opril Grote Markt, Goes: P. COPPENS, Clara's pad 1, HEINKENS- ZAND. 334e prijs: CHRISTOFFEL AUTO PLAQUETTE, aangeb. door: Fa. P. J. CARDON, Speciaalzaak in religieuse artikelen. Lange Vorststraat 83, Goes: JOH. BLOUS, Baarleseweg 32, AL PHEN. 335e prijs: Een DOOS SIGAREN (voor een inzender uit Z.-Beveland), aangeb. door: SIGARENMAGAZIJN DE MUNCK, Lange Vorststraat 98, Goes: G. RAAS, Graszode F 161, 's HEER- ARENDSKERKE. 336e prijs: Een BON voor 10 MAAL GRATIS SCHEREN, aangeb. door: J. v. Dortmont, Dames- en Herenkapper, Dussen: A. PEETERS, Dorpsstraat 2 G, DUSSEN. 337e prijs: Een DOOS SIGAREN, aangeb. door: SIGARENMAGAZIJN „DE SPORTWERELD", hoek St. An- toniusstraat-H. Hartplein, Waalwijk: JAC. ADRI AANSEN, Besoyensestr. 63, WAALWIJK. 338e prijs: Een BABY-EDAMMER (voor een inzender uit Zeeland), aan geb. door: M. HOOGESTEGER, Le- vensmiddelenbedrijf, L. Vorststraat 108, Goes: M. STEIJN, Hoofdstraat 29, OVEZANDE. 339e prijs: Een LUXE DOOS SIGA REN (5 stuks), voor een inzender uit Z.-Beveland, aangeb. door: J. RENT' MEESTER, kapper, Molendijk 12a, 's- Heerenhoek: KAREL WESTDIJK, Westhavenpad 3A, HANSWEERT. 340e prijs: Een GEROOKTE VAR KENSWORST, aangeb. door: W. van SCHIJNDEL, Rund-, Kalfs- en Var kensslagerij, Grotestraat 219, Waal wijk: J, DE GRAAUW, Engelsestraat 28, WAALWIJK. 341e en 342e prijs: TWEE TULBAN DEN (voor twee inzenders uit Zee land), aangeb. door: BAKKERIJ VLEUGEL, 's H.H. Kinderenstraat 33, Goes: L. RIJK, Molendijk 70, 's-HEE- RENHOEK; C. KNUIT Cz„ B 68, Cla rispad, HEINKENSZAND. 343e prijs: Een DOOS FIJNE SIGA REN, aangeb. door: Sigarenmagazijn v. BOXTEL-PULLES, Grotestraat 209, Waalwijk: A. v. RAVENSTEIN, Put straat 56, WAALWIJK. 344e prijs: Een KRENTENBROOD van 2 kg (voor een inzender uit 's Hee renhoek), aangeb. door: WED. W. v. 't WESTEINDE, Bakkerij, Hoofdstr, 2, 's Heerenhoek: CATH, VERMEU LEN, Molendijk 18, 's HEEREN HOEK. 345e prjjs: Een WAARDEBON van f 2.50, te besteden bij P. J. Parée, Dorpsstraat 3. 's Heerenhoek, aangeb. door: P. J. PAREE, Electriciteit en Radio, 's Heerenhoek: C. F. J. VER HAAR, Goesestraatweg 2, 's HEEREN HOEK. 346e prijs: Een TULBAND (voor een inzender uit Z.-Beveland), aangeb. door J. RIJK, bakkerij. Molendijk 24. 's Heerenhoek: W. RIJK, Plataanweg 1, OVEZANDE. 347e prijs: Een BLAUW BORD, aan geb. door: BLOM, Haagdijk 58, Haag- weg 70, Breda: B. DEN RIDDER, Gasthuisstraat 1, BREDA. 348e prijs: Een WAARDEBON van f 2.50 voor vleeswaren, aangeb. door: SLAGERIJ L, DE BRUYN, Dreef 3, Breda: J. VERWIJMER, Mr. Storm- straat 13, BREDA. 349e prijs: Een FIJN STUK GEBAK aangeb. door: BANKETBAKKERIJ NIEBERG. Tolbrugstraat 14, Breda: J. UITDEWILLIGEN, Olivier v. Noord straat 48, BREDA. 350e prijs: Een BAGAGEDRAGER, aangeb. door: C. v. DIJK, Ginneken- str. 78, Breda: J. v. HOOYDONK, Gr. IJpelaardreef 28, BREDA. 351e prijs: TWEE BLIKKEN DOP ERWTEN, aangeb. door: J. FRAN KEN, Antwerpsestraat 102, Bergen op Zoom: J. FRANKEN. Halsterseweg F 63, BERGEN OP ZOOM. 352e prijs: Een POND OUDE KAAS, aangeb. door: W. P. KOPPE, boter, kaas en eieren, Kerkstraat 107, Waal wijk: M. C. v. d. VEN, Grotestraat 99, WAALWIJK. 353e prijs: Een GROTE KRENTEN MIK, aangeb. door: WED. v. d. WA TER, brood- en banketbakkerij, Gro testraat 352, Waalwijk: J. F. ALESSIE, Stationsstraat 26a, WAALWIJK. 354e prijs: Een WAARDEBON van f 2.50, voor vleeswaren (voor een in zender uit Z.-Beveland), aangeb. door: J A v. ZUNDEREN. slagerij, 's Hee renhoek: G. J. J. PEPERZAK, Werri laan 4, 's HEERENHOEK. 355e, 356e, 357e, 358e prijs: 4 PAAR PLASTIC HANDSCHOENEN voor de huishouding (voor 4 inzenders), aang. door: CHEMISCHE FABRIEK „CEL- LIN". Dongen: M, PERTIJS, Nonple- zier, ETTEN; LAMBERT v. d. VORST, Noord 396. TERHEIJDEN; J. v. RIJCKEVORSEL, Wernhout 98, ZUNDERT; M. A. J. BUIKS, Lagen Ham 79, DONGEN. 359e prijs: Een GROTE KRENTEN MIK, aangeb, door A. v. DIJK, Mo lenkade 25, Dussen: CEES RADINGS, Oude Zeedijk 23, DUSSEN. 360e prijs: Een BALLPOINT, aangeb. door: „DE PAPIERMOLEN", Ginne kenstraat 15, Breda: W. MACHIEL- SEN, Markkade 3, BREDA. 361e prijs: Een FLES EAU DE CO LOGNE (voor een inzender uit Z.- Beveland)! aangeb, door L. MEN- HEERE, drogisterij „De Winkel van Sinkel", 's Heerenhoek: J. VER- SCHUURE. café De Schelde, WE- MELDINGE. Voor de winnaar van de eerste hoofd prijs. zijnde J. KAMPS, Zwaluwstraat 5, SLUISKIL, werd als extra premie beschikbaar gesteld een FOTO met handtekening van Wout Wagtmans, alsmede een FLES WIJN, aangeboden door Wout Wagtmans. Door Wim van Est werden bovendien als prijzen beschikbaar gesteld: 1 KISTJE SIGAREN van 25 stuks, ter waarde van f 10, gewonnen door: JOH. BROOS, Molenstraat 139, ROO SENDAAL, en 1 KISTJE SIGAREN van 25 stuks, ter waarde van f 10 voor de St. Willebrorder met de beste inzending, zijnde: D. LUIJKX, Dorps straat 37, ST. WILLEBRORD. Voor de eerste 200 prijswinnaars werd tevens een SMITLI ZAKJE VERSNAPERINGEN beschikbaar ge steld door: SUIKERWERKFABRIEK A. SMITS VAN GILS N.V. te Ooster hout, totaal waarde f 50. De Fa. A. v. d. BIGGELAAR Co, N.V., te Roosendaal, stelde eveneens ter beschikking: 1 PAKJE v. d. BIG- GELAAR'S EXPERTO SHAG voor de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e en 50e prijswinnaar. 1 PAKJE v. d. BIGGELAAR'S UNIC SHAG voor de 55e, 60e, 65e, 70e, 75e, 80e, 85e, 90e, 95e en 100e prijswinnaar. 1 PAKJE v. d. BIGGELAAR'S GOL DEN MIDWAY SHAG voor de 110e, 120e, 130e, 140e, 150e, 160e, 170e, 180e, 190e, en 200e prijswinnaar. Totaal 30 pakjes Shag. FORD VEDETTE 1953 tegen FORD TAUNUS PREFECT of ANGLIA of VOLKSWAGEN. FORD CUSTOMLINE 1953 tegen FORD 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 of 1951. SKODA Bestelwagen, 500 kg, tegen kleine luxe wagen of kleine bestelwagen 250 kg, on verschillig welk merk. Aanbiedingen aan: ANJELIERSTRAAT 5-7, Telefoon 3441 - 3442 V, GOES J? KWALITEIT: Beter dan elk ander merk PRIJS: Lager dan elk ander fabrikaat Vraagt uitsluitend „CORMA" bedrijfsregenkle ding, omdat „CORMA" stoffen waterdicht zijn en bovendien bestand tegen de inwerking van oliën, vetten en zuren. In alle plaatsen verkrijgbaar. Waar niet voor radig, wende men zich tot de fabrikant PAPEGAAISTRAAT 8-10 GOES TEL. 2530 Ondergeteekenden verklaren bij dezen.dat de schade betreffende hunne verzekerde dieren dezer dagen op de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door ALGEMEENE PAARDEN- EN VEEVERZEKERING 's-GRAVENHAGE M. VAN BRAGT, Hank, A. P. v. d. VELDEN, Zeelst, L. H. DEVENS-CUSTERS, St, Pieter, M. KNOPS, Doenrade, H. G. PETERS, Didam, W. D. LEGERSTEE, Delft, H. v, d. WAL, Finsterwolde. Inspecteur Ad. MARIS, G. de Graaffstraat 83, GOËS Tel. K 11C0--2998. OP 6 SEPTEMBER A.S. Aanvang half drie Zitplaatsen f 2.00 Staanplaatsen f 0.50 Vóórverkoop te BREDA, Kiosk V.V.V., Stationsplein 19, Tel. 8838, te ZUNDERT: Kaarten worden toegezonden na storting van het verschuldigde bedrag op postrekening 15645 van de gemeente-ontvanger te Zundert. Het bedrag behoort uiterlijk 3 Sept. overgemaakt te zijn. Eveneens zijn op de gemeente-secretarie kaarten a contant verkrijgbaar tot uiterlijk Zaterdag 5 Sept. tot 18 uur. 202-OO Laat deze dus op geregelde tijden wassen en smeren in ons nieuw moderne Ford WAS- EN SMEERSTATION Het kost U haast geen tijd en de prijs kan geen bezwaar zijn. Tankstation voor benzine, petroleum en dieselolie. Ruime gelegenheid tot stallen. ANJELIERSTRAAT 5-7, GOES, Tel. 3411 ZUSTERSTRAAT 32-34-36, MIDDELBURG, Telef. 2972. voor de betrekking ven Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inhch- tfngen ook omtrent opleiding ie richten aan de aid. „Organisatie Buitendienst" der R.V.S. Westerstraat 3 Rotterdam-C. ENTREEPRIJZEN: ToegangskaartenI 1.50 Dagkaarten f 2.50 Abonnementskaarten f 10.00 Na 21.30 uur toegangsprijs f 0.75 Kinderen beneden 14 j. half geld Gezelschappen genieten reductie Abonnementskaarten kunnen aan het Bureau worden aangevraagd, waarbij pasfoto moet worden gevoegd. 74.00 PRIJS Pracht toestel met in gebouwde platenspeler voor 3 snelheden. Eventueel betaalbaar in maandelijkse ter mijnen van 17.75 De speciaalzaak met de grootste keuze en steeds het nieuwste. WOLTER DROS N.V. vraagt en Aanmelden: Wolter Dros N.V., v. Persijn- straat 25, Amersfoort. 204-oo DODGE DODGE DODGE GOED NIEUWS van de wereldberoemde DODGE-personen- en vrachtautomobielen. Vraagt de berijders naar kwaliteit! OFFICIAL DEALER VOOR WALCHEREN, NOORD- en ZUID-BEVELAND. J. SUKKEL, Rotterdamse kade 27-29-31 MIDDELBURG, Tel. 2057. dSSSSM; SSVS. P- J. J. VAN BEERS Jt**jstraat^l9^^ Telefoon 128 Steenbergen N.B. DAGEN EN DAN GAAT Neemt nog deel aan het ballonnenspel. LEVENSMIDDELENBEDRIJF Zes stoelen met leer f 90, Leren club f 73.50, Dames- haardfauteuil f 28.50, Ligstoel met kussens f 35. Zitje. 4 fauteuils en tafel f 140. Zware fauteuils met hoge rug 1 80. en f 98. Boekenkast, tevens bureau, eiken f 155, no Theemeubel f 49.50. Eiken dressoir f 98. Kleine linnenkast f 75. Slaapkamer old finish, twee persoons bed, 2 beklede stoelen, tafel, nachtkastje en commode f 175. Kapstok f 5.95. KLOKSTRAAT 7 TEL. 2527 Door Zeeland alles franco huis. GOES WONINGRUIL Half herenhuis te Breda aangeb, Gevr. woonruimte te Eindho- ven. Br. onder no. 4737. Woningruil A'dam-Breda. Aan geb. mooie 2e etage A'dam-Z. huur f 54.- p.m. gevr. woning te Breda of omg. Liefst Ulvenhout of Mastbos. Br. Dijkhuizen v. Tuyll v. Serooskerkeweg 93, Amsterdam-Z. Bussum-Breda. Aangeb. Bus- sum nieuw huis, gevr. huis in Breda of omg. Br. onder no. 4709 VERLOREN Verloren blauw jasje met ritssL in Koestr. of Klapstr. Terug bez. tegen bel. bij E. Matthijs, Mo lenweg, Koewacht. 853 Verloren van Koewacht rich ting Heikant Absdale 2 gtaalre- pen. Terug te bez. bij C. F. Nachtegaal Transp. bedr. Hei kant. 850 GEVONDEN Tegen terugbetaling van adver- tentiekosten terug te bekomen; Portemonnaie met inhoud. Laten liggen gedurende de kermis in IJssalon te Philippine. D« groepscommandant der rijkspo litie te Philippine. 4813 REIZEN Uitsl. voor de Zeeuwse oplage 4 regels of minder f 0.90, iedere regel meer 10 cent. Bij 3 achtereen volgende plaatsingen wordt de derde plaatsing tegen halve prijs berekend 25 Letters, cijfers of lees tekens gelden voor een regel. Een ltinderledikantje te koop aangeb. met bed en trekwagen- tje ad. f 25.-. J. de Faber, Kal- verdijk 5 Walsoorden. 845 Garage Motor Service Cappen- dijk, Tel. 2030 Terneuzen: Biedt aan wegens inruil. 2e h. brom fietsen Solex, Teha, Mosquito, 2e h. rijwielen, 2e h. 125 cc. mo- torrijw., 2e h. 250 cc. Jawa 1950. PERSONEEL GEVR. Net R.K. meisje gevr. voor d. of d. en n. zelfst. kunn. wer ken. Geen was. Hoog loon. Br. onder no. 4760. Een dienstmeisje gevraagd - AanmeldenDokter Boeykens, Dorpsstraat 70, Stekene. Flinke dienstbode gevraagd, hij Hotel Eggermont, Stationsweg 26 Hulst. 835 Deftig R.K. meisje gevr. voor alle werk, inw. bij gezin van 2 pers. Goed loon. Aanm. J. Tem merman, St. Pietersnieuwstr. 19 Gent. 849 TE KOOP GEVR. Piano of harmonium te koop gevraagd. Muziekhandel Koster- Dey, Axel. 426 TE KOOP AANGEB. Prima kriekpeertjes voor in maak te koop a 25 ct. per kg. A. de Koeyer, Boschdorp 108, Hulst. 854 Salonvleugel te koop, klein mo del. Schulte Piano- en Radio- handel, Wilhelminastr. 1, Breda Vleugel te koop (Fiedler) in staat van nieuw, wegens plaats gebrek. Pracht instr. Br. onder no. 4726. Wegens inruil zeer voordelig te koop Austin bestelwagen bouwj. 1952, Austin bestelwagen bouwj. 1950, nieuwe Skoda bestelwagen bouwj. 1952. Garage Rima, Hoogstraat 110, tel. 3006 R'daal. Een brede buiskachel te koop. Te bevragen B 25 .Westdorpe. Motorrijwiel T.W.N. 250 cc. te koop aangeb. in zeer goede staat. Te bevr. Westkade 107, Sas van Gent. 841 Melotte paardenploegen te koop (Nieuw) 1 paards wendploeg f 325.-; 2 paards wendploeg f 375.-; 2 a 3 paards wendploeg f 410.-; Melotte 2-wegs tractor- ploeg f 850.-. Fa. W. Schipper en Zn. Goes tel. 3244. 78 Melotte 4 schar aanbouw stop- pelploeg te koop (nieuw) met 3 punts ophanging f 585.-; Melot te aanbouw-cultivator met 3 punts ophanging f 465.-; Tractor Cultivatoren 9 tands f 780.-; Tractor Cultivatoren 11 tands f840.-. Fa. W. Schipper en Zn. Goes, Tel. 3244. 79 TE HUUR GEVRAAGD Gepens. echtpaar z. kind. mid- delb. leeftijd, zoekt een woning of gedeelte van woning te huur in Sas van Gent. Br. onder C.P. agent Dagblad De Stem, Sas van Gent. 836 TE HUUR AANGEB. Zoutelande te huur gemeub. kampeerhuisjes en wagens voor zien van gas en licht 2-10 pers. Vraagt prospectus. Duinweg 75 Zoutelande. 4800 HUIZEN Woonhuis te koop met c.a. 600 M2 bouwgrond. Stroodorp 2, Sluiskil. Te bevr. Stroodorp 12. Openlijke dank aan God en de O.L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand voor verkrijgen gunst door het bidden van de kracht dadige Noveen der drie Wees gegroeten. N. N. 851 Nieuwbouw, vrije vestiging, v.a. f 10.500 Makelaars v. d. Berg, en Co. Nieuwe Ginnekenstr. 43 Breda. 4446 Een goed onderh. werkmanswo ning te koop. Direct te aan vaarden. Te bevr. Wed. Ver- straeten, Sasdijk 37, Stoppeldijk. Hollanders in België vinden, t* Leuven stadhuis) uitstekende logies met ontbijt, frs. 125 per 2 pers. p.d., bij besch. Holland se dame. Elke 20 min. verbin ding naar Brussel nabij het huig Welis, Eikstraat 14 - Leuven. Aanvr. vooraf. HUWELIJKEN R.K. landbouwer, j. m. oud 50 J. flink pers. mooi bedrijf, zoekt kennism. m. R.K. meisje uit goede stand 35-50 j. Geheimh. verzekerd. Br. no. 77 Bur. v. <L blad HANDEL Nationaal voorraad aardappel' rooiers, verbeterde constructie, lange levensduur, prima wer king, laag in prijs, vraagt pros pectus. Hector's landb. mach. Imp. Wouw (N.B.) tel. K 1658- 325. 8387 Kindje blij zegt tatata, heeft een plasticbroekske S.G.A. Voor beginners serie gebr. ac cordeons i.g.s. vanaf f 50.- Eeck- hout's Muziekh., Lange Nieuw- str. 14 Hulst (Z.) Tel. 191. 848 Maisrennen van gecreosoteerde palen. Voor subsidie KI. B.b. maten vgl. R.L.V.D. Uw adres Frans Dekker, Westsluis P. 41a, Tel. 2024, Terneuzen. 429 Uien-rennen, zoals geplaatst bij Coöp. Vruchten veiling Terneu zen. Uw adres Frans Dekker, Westsluis P 41a, Tel. 2024, Ter neuzen. 428 DIVERSEN Een dag naar de Efteling. „Dat is pas vacantie Uw accu reviseren wij onder garantie, ook ruilen. Veel te vredenheidsbetuigingen. A. Boomaars, Westerstr. 1, Tel. 159 Klundert. 9104 Feestgedicht naar gegevens voor jubileum, huwelijk enz. Caba retprogramma voor iedere feest avond. Guus Keddy. Oude Vest •>R0 Breda, telef. 7517. Verkoping bij afslag Zaterdag 8 Augustus om 2 uur bij J. Cambreer. Oostdijk n n. 3. Os- senisse de huishoudelijke in boedel. Een zo goed als nieuwe buiskachel, naaimachine, kast, stoelen, tafels, vleeskuip en wat verder zal worden aangeboden. Zondag 9 Aug. Grote schieting bij Wed. B. de Smet, Kapelle- brug begin 3 uur. 844 Hulst. Soc. De Gouden Leeuw bij Aug. de Gucht Grote jubi leum schieting voor J. Burm op Zondag 9 Aug. Vooruit f2.50. Terug f 2.-. Begin 3 uur. 842

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 5