AupinG Meukenfavoriet! koopmand havermout D. W. DE WIT DAGBLAD DE STEM DQ9e £*4 y^toVi^iis Uitsluitend morgen Zaterdag HALVE PRIJZEN N.Y. BATA te Best WERKMEESTER al die nieuwe voorde/en- ai die nieuwe mogelijkheden DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 27 FEBRUARI 1953 JZËAA* ^(ccttd Straks wordt Uw pand herbouwd. TZhovi doch veel vlugger voor gebruik gereed! HET VET VOOR ALLES U zult U verheugen over VO£l... GEEN SPATJE! Laat Uw kinderen ge rust toekijken. Diamant spat niet, bruist niet - geen vlam in de pan. Uw goed en Uw keuken blijven schoon. Zó zuiver is dit crèmige vet! flteoif... HOE ZUIVER! /«zuiver, maar ook door-en-door voedzaam, /«krachtig. En daar moet Uw gezin het van hebben. Allee si SS s amant is dubbel* geerèmetl t CHEMISCH REINIGEN STOMEN EN VERVEN „Het geheim van MOEDERS PAPPOT" de romige pap AO ct. per pak. Een speciale aanbieding bij van Duren dat betekent een prima kwaliteits-artikel tegen een extra lage prijs f 14." f 3.25 De grootste enig werkelijke corset-speciaolzook GINNEKENÏIRAAT BRfcDA gezin"' B i<5 Een echte Auping onder- en boven* matras moge iets duurder zijn, nooit werden enkele guldens meergezonder besteed. Want pas op een Auping wordt elk uur een rustuur en elke nacht een rustkuur. Een orginele Auping is onover troffen en toch niet duur! Elk Auping product is te herkennen aan het yiuping-etikel M.V. FABRIEK DEVENTER OOK VOOR LEDIKANTEN. Dl VAN r EN OPKLAPBEDDEN Dan is het tijd voor een modern WINKEL- of KANTOORINTERIEUR. Treedt voor binnen-betimmeringen dus in overleg met een gerenommeerde firma, die voor U ontwerpt en de gehele afwerking verzorgt. In verband met de noodtoestand geven wij een speciale korting aan hen, die ons binnen 1 maand hun opdracht verstrekken. 409-O ADVIES- cn ONTWERPBUREAU W. J. GROEN Rijnstraat 79, DEVENTER. Telefoon 6395. Kippenbouillon Bouillon Speciaal Beide producten maken een zegetocht door de keukens van de gehele wereld. De reden?— Knorr-Kippenbouillon en Bouillon Speciaal veroorzaakten een ware omwenteling: door de heldere kleur en zuivere smaak zijn ze even smakelijk als Uw eigengetrokken bouillon, Importeurs: Firma E. *an Vliet Ezn Amsterdom Z IN UW KEUKEN'. welkom »N UW Diamant met verrassend-nieuwe eigenschappen... door Amerikaans „double-creamed process" KIJK... HOE CRÈMIG! Hoe luchtig, hoe zuiver ook van kleur. Als boter te snijden. Geen ge- kruimel... prettig, voordelig. ...GEEN WALM! Ja, datlr kijkt U van op: Géén nare blauwe damp. Want Diamant wordt vlugger heet. Als een stukje oud brood er mooi bruin in wordt, is 't heet genoeg. De gebakken aardappeltjes voor nu... 't vlees en de jus voor morgen... de bitterballen voor Zaterdagavond... de koekjes voor Zondag... alles maakt U dubbel lekker met dubbel-ge- crèmeA Diamant. Alles! Ook patat,ook croquetjes, ook stamppot. Let nü eens op de bordjes van Uw kleintjes... zó leeg! L Zó zeker zijn wij van Uw enthousiasme over dubbel-gecrèmed Diamant, dat wij U garan deren: als 't U niet ten volle bevalt krijgt U Uw geld terug. Stuur dan even het aangebroken pak naar Museumpark 1Rotterdam. voor KLEDING voor chemisch reiiiigeu en stomen gegarandeerd in 3 dagen terug. Gebracht en afgehaald aan ons filiaal Haagweg 438 Tel. 4176 Breda. Stoomwasserij, Chemische Wasserij en Ververij LODA en LODALINE merken van één fabriek helpen elke huisvrouw en werken magnifiek. <XHX><>00<>0<>0<>0<X>0<><X><>C><X><><>CvC><X>0<><X><><X><X> vraagt voor haar technische afdeling voor de consfrnctle-werkplaats. Voor deze functie komen slechts prima vaklieden in aanmerking, die als baas of onderbaas hebben ge werkt, een behoorlijk organisatietalent bezitten en goed met personeel kunnen omgaan. Sollicitatiebrieven met uitvoerige inlichtingen en op gave van referenties en verlangd salaris te zenden aan de Personeelafdeling der N.V. te Best. 461-oo 000<X><><><>00<>00<>0<>0<><>ó<><><><>C<><><><>0<>C>0<X><><><> BIJZONDER STEVIG CORSET met zijsluiting en veter in de rug in mooie zware zalm kleurige stof Zelfde corset ook met voorsluiting UITSTEKENDE BUSTEHOUDER met maagband, van prachtige zalmkleurige satijn Wij garanderen elk stuk. U is niet duurder uit, maar wèl beter geslaagd bij I Breda Ginnekenstraat 1 - Tel. 7658

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 8