Voorjaar VAH DER HEER Wi\ COfPijeshuqd 15.75 Er kan nog meer bij EEN WOONHUIS Diplomatic Courier GIFTIGE LIPPEN DE LAATSTE GRENS De Zoon van Ali Baba 75.000 gulden aan prijzen. WANT VAN HAREN SCHOENEN ZIJN eereR EN GOeOKOPBR Concertgebouw Terneuzen Luxor Theater Terneuzen Hofzicht Theater - IJzendijke Ledel Theater Oostburg „LIMELIGHT'' HET CENTRUM AXEL BIOSCOOPGEBOUW Hulst DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 27 FEBRUARI 1953 OPENBARE AANBESTEDING Voor het komende brengen wij U een smaakvolle collectie MANTELPAKJES TRICOTPAKJES VOORJAARSMANTELS Veelzijdige aantrekkelijk heid De Katholieke Illustratie - voor heel het gezin. En nu, als KLAP op de vuurpijl: INTEKENBILJET woningruil huizen Ledel Theater Oostburg OLYMPIA-THEATER SAS VAN GENT Willem Deze mi BEGIN FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Geboren: Jan-Dio, zoon van Em. Verbunt-de Vlam. Tilburg; Yves, zoon van J. Ceenegrecht-Dolhain, Maas tricht. Overleden: Lucie de Quay, 77 jaar, Uden. Pater Nic. Boots O. Carm., 43 jaar, Oss. Pastoor P. Verheggen, 68 jaar, Baexem. Hiermede danken wij allen ook namens wederzijdse ouders, voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. J. ClaejjsLauret W. Claejjs IJzendijke Febr. 1953. Rozemarijnstraat 20. BEKENDMAKING. De burgemeester van Honte- nisse maakt bekend, dat ene Openbare verkoop zal plaats hebben van strand goederen, gelegen op 't erf van de heer Al. Menu te Kloosterzande, Groenendijk 92. Deze verkoop geschiedt op Zaterdag 28 Fe bruari 1953 te 13.00 uur. Be taling contant. De burgemeester voornoemd, C. J. van Hootegem. Kloosterzande, 25 Febr. 1953. KAISER Rotterdam de Lux 1951; HENRY K 1951; VOLKSWAGEN 1950 Hydraulische remmen; CITROëN 1949; STANDAARD 8 1947; STANDAARD 8 1947; AUSTIN 10 1947; STANDAARD 1946 bestelwagen; MINOR stationcar 1949 GARAGE DE MUYNCK VLISSINGEN. Telef. 2008 TE KOOP AANGEBO DEN: tevens winkelpand, voor alle doeleinden geschikt. Direct aanvaardbaar. Te bevragen bij F. de Mul, Markt A 173, Philippine. 421-0 BIUARTLIEFHEBBERS op ZATERDAG 28 FEBRUARI om 7 uur BILJART WEDSTRIJD en uitreiking der bekers in de Bruyn's Restaurant te Hulst. REVANCHE-PARTIJ: PRUDENT FREYSER. kampioen van Z. Vlaanderen tegen R. VAN OVERLOOP, kampioen van het Waesland. Algem. gemidd. 40. 473-0 De ondergetekenden zullen namens het Gemeentebe stuur van RUCPHEN op Maandag 16 Maart om 11.30 op het Gemeentehuis trachten AAN TE BESTEDEN: Het bouwen van een Rijkswerkplaats (opp. 375 M2) Bestek en tekeningen verkrijgbaar bij de Arch, a f 15.- (rest. f 10,of na toez. van f 15,30 franco per post. Architectenbureau 442-00 W BEN LENGKEEK B.N.A. Straatweg 4143. Rotterdam. Tel. 40465 oooooooooooooocooooooooooo- met zeer goede pasvorm uitsluitend het betere populaire en betere genre Wij besteden de meeste zorg en aandacht aan de kleding, die U staat. DAMESMODEHUIS Noordstraat 27-29 Terneuzen Telefoon 21 52 X Bontmantels en Bonireparatie '^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO UitsL voor de Zeeuwse oplage 4 regels of minder 0.90, iedere regel meer 10 ct. Bij 3 achtereen volgende plaatsingen wordt de derde plaatsing tegen halve prijs berekend. 25 Letters, cijfers of lees tekens gelden voor een regel. PERSONEEL GEVR. Enkele dagen per week gevraagd flinke hulp tegen 1 Maart a.s. Ad. d,e Nijs, Statenboom C 311, Clinge. 691 7>eftig en eerlijk meisje ge vraagd van 16 tot 18 jaar, goed voorkomen. Voor de huishouding en winkel aan te leren, goede behandeling. Van Zaterdagmid dag tot Maandagmorgen vrij. Ed. Maes, De Berlarimontstraat 34, Deurne bij Antwerpen. Kapper gevraagd 1ste of 2de kapster. G. Rullens, Dames-He renkapper, Blockmekerstr. 23, - Made. TE KOOP GEVR. Te koop gevraagd me* spoed Belg. plattebuiskachel met oven Ko Dierkx, Erasmusstr. Oost burg. HUWELIJKEN K.K. jongeman zoekt kennis making met R.K. meisje 2025 jaar. Br. met foto, welke onder erewoord retour onder no. 8811 Bijk. B. op Zoom. S-sSr:' Dat is een der kenmerken van de k.i., Neerlands oudste en beste geïllustreerde weekblad. Al meer dan 80 jaar een vertrouwde huisvriend in vele tienduizenden Katholieke families, generatie na generatie. Steeds op de bres voor de culturele ontwikkeling van het Katho lieke volksdeel Maar evengoed een plezierig en gezellig blad, en „bij" als geen ander! Echt een blad voor héél het gezinHet zet de roemrijke traditie voort van Banning, Snieders en Vesters, maar thans met de beste moderne Nederlandse auteurs als Antoon Coolen, Edmond Nico las, Helene Swildens en vele anderen. De K.I. is een veilige gids op uw reis om de wereld. In foto-nieuwsjournaal boeiende reportages - feuilletons korte verhalen toneel film - personalia - sport - humor - puzzles geeft de K.I.vorming, ontwikkeling en verpozing van het hoogste gehalte! Een grote voorjaarsprijsvraag van de Katholieke Illustratie, die 20 Maart begint met 1 luxe auto FORD ZEPHYR, 5 veertiendaagse ROME-reizen, 3 tiendaagse LOURDES- reizen, 2 PHILIPS-radiotoestellen, 2 HUSQVARNA-naaimachines, 2 HOOVER-wasmachines, 5 PHOENIX-rijwielen, enz. enz., in totaal meer dan 10.000 prijzen ter waarde van 75.000 gulden! Voor iedere abonné, ook voor de nieuwe! Dit is een kans, zoals U van Uw leven niet meer krijgt! Grijp haarAbonneer U op de Katholieke Illustratie, nü, direct! Bovendien ontvangt elke nieuwe abonné gratis het interessante speciale Watersnood-album van de Katholieke Illustratie - 48 pagina's onvergetelijke foto's. De Katholieke Illustratie is het oudste en het beste geïllustreerde weekblad van Nederland. rV t Aan Adm. Katholieke Illustratie, Nassaulaan 51, Haarlem, Aecoord I Noteer mij als abonné 9per week 30 cent I *per kwartaal f. 3.90 Naam Adres Woonplaats- doorhalen wat niet verlangd wordt. 15 TE KOOP AANGEB. Sparren boonstaken te koop 1.50 per 10 st. en f 1.per 10 st. Bevr. bij Ch. van Boven, Gravenstr. B 346, Clinge.687 Bij inschrijving te koop 44 cana dabomen. A. L. Stallaert-Elias, Kruisdorp. 688 Champion 2-rijïge aardappel planter en Internationale combi ne R 62, 6 vts. met opgebouwde motor, met orig. pick-up-ophas- pel, wegens aanschaffing van zware self-propelled M.H. Alles prima staat. Inl. bij Jac. Hop mans. Oud Prinslandsepolder, Dinteloord, tel. Kruisland 108. Verplaatsbaar café-restaurant of cantine te koop groot 200 M2. Prijs f 15.000. Br. ond. no. 1589. a 2 ton vrachtwagen te koop Ford V 8 1945 i.g.st. ook inger. voor veewagen. H. Claassens, St. Jozefgtr. 11, Roosendaal, tel. 578. Niet van nieuw te onderschei den batterij radio-toestel. W. Mahu, Kloosterzande. 697 2 mantels te koop, zwart en bruin f 15, 3 jurken 2 zwart en 1 bruin f 9.-, 2 paar zwarte schoenen f 5.- suède, 2 wollen damesjumpers f 2.50. Alles zo goed als nieuw. Te bevr. agent v. d. Stem te Hulst. Dekrijpe zeugjes te koop. G. J. van Kampen, Noordstr. 3, Wals oorden. 694 Een buiskachel te koop. Te be vr. Lindenlaan 27, Westdorpe. Prima werkende koelinstallatie met verdamper en lekbak te koop. Ov^spot prijs. Slagerij Lnders, Walsoor don tel. 33. 695 Een wagen op luchtbanden te koop. Draagvermogen 25C1 kg. J. de Jonghe, 3e Kerkdreef Hei kant. 698 HANDEL In- en verkoop van 2e hands automobielen, banden en onder delen. Ook ruilen. C. van Beek, Waspikseweg 23, 's Gravenmoe? Telef. 18. Grote sortering gouden, zilve ren, doublé en andere sieraden. Ook slaagt U beter voor verlo vingsringen en fantasieringen, heren- en damespolshorloges en zakhorloges, pendules en wetv kers. Alles met garantie. Verder alle Sola-artikelen. J. de Bue, Brouwerijstr. 32. Oostburg, tel. 45 Toen ik mijn fiets, bij Sportex rijwielhandel, Hulsterweg 35, Kloosterzande had laten revide ren en richten was ze weer als nieuw. J. W. 696 Effen 1-persoons lakens slechts 398 ct. Effen 2-persoons lakens 495 ct. „De Volkswinkel" Goes. Qp elke markt in Zeeland. 64 Geborduurde lakens. Let wel 180 x 240 cm slechts f 6.95. „De Volkswinkel", Goes. Op elke markt in Zeeland. 65 Prima tafellakens, frisse ruit- dessins, was- en kleurecht. Nu slechts 395 ct. „De Volkswinkel" Goes. Op elke markt in Zeeland. Prima Hollandse Baddoeken in de betere soorten, aan zeer voor delige prijzen. „De Volkswinkel" Goes. Op elke markt in Zeeland. Prima badstof keukendoeken, slechts f 1.25. „De Volkswinkel" Goes. Op elke markt in Zeeland. Prima badstof washandjes: 15 - 25 - 35 - 45 - 49 ct. „De Volks winkel" Goes. Op elke markt in Zeeland. 69 R'dam-Breda 2e etage bevat. 3 k. en keuken, waranda, zolder, huur 4 gld. gevr. woning met werkruimten Breda of omgeving. Br. onder no. 1695. R'dam-Breda en omstr. bevat. 4 kamers, keuken, kolenhok, wa rande, nette buurt, nieuwbouw, f 8.05 p. w. Br. no. 1696. Heb mooi heel huis te Eindho ven. Wil ruilen met dito te Bre da of naaste omgeving. Br. on der no. 1702. Nieuwbouwhuizen in alle prij zen vanaf f 11.000. Vrije vesti ging. Inl. makelaar» v. d. Berg Co., Breda. Gezien de grote belangstelling voor de reportage met de WATERSNOODRAMPFILM, vertonen wij deze op verzoek nogmaals op Zaterdag 28 Februari om 2, 3, 4, 5, 6 uur. Kinderen 0.35. Volwassenen 0.50. Een deel der recette wordt afgedragen aan het Rampenfonds. Elegante flat met leuke koperen garnering. In zwart en bruin leder Buitengewoon voordelig Fraai kinder-sandaletje. Zeer soepel met lederen onderwerk. In London Tan en wit leder. Nergens goedkoper. 20-23 24-26 Prima beige leder dames derby-molière met crêpe ot lederen zool. Zeldzaam voordelige sportschoen filialen te BRKDA: Eind- straat 2- WAALWIJK: Grotestraat 291 - BERGEN OP ZOOM: Kremerstraat 13 - ROOSENDAAL Molenstraat 103 GOES: Lange Kerkstr. 47 - MIDDELBURG: Lange Delft 42 - VLISSINGEN: Walstr. 68 - DEN BOSCH: Pensmarkt 32 TILBURG: Heuvelstraat 44a. Zaterdag 28 Februari en Zondag 1 Maart. Aanvang 8 uur. Brengen wij U een adembenemende film, een kijkje in de toekomst. „DE KONING DER RAKET MANNEN'' De menselijke raket stort zich uit de wolken op zijn prooi. New-York aan de rand van de onder gang als een wanhopige geleerde een wereldstad ver woest. Toegang 14 jaar. Vanaf Vrijdag 27 Februari t.m. Maandag 2 Maart. Aanvang 8 uur. Piper Laurie in de schitterende en boeiende Technicolor „DE ZOON VAN DE KALIEF" Roekeloos, gewaagd, romantisch, opwindend!! Toegang 14 jaar. Zondagmiddag Voorstelling 2 uur: KONING DER RACKETMANNEN Zondagmiddag Voorstelling 4.30 uur: DE ZOON VAN DE KALIEF Dinsdag 3 en Woensdag 4 Maart. Aanvang 8 uur. Roy Rogers in „RODEO IN VLAMMEN Roy Rogers redt een Rodeo-show van de ondergang. Een film die Uw volle belangstelling geniet. Alle leeftijden. Zaterdag 28 Februari te 8 uur, Zondag 1 Maart te 5 en 8 uur met CARY GRANT en BETSY DRAKE. Geen vacantie werkt zo verfrirssend als dit ver haal, waarin Cary Grant met veel kostelijke hu mor vertelt hoe zijn vrouw omspringt met vijf kinderen, een hond, zeven katten en een groot wit konijn. Toegang 14 jaar. Zaterdag 28 Febr. Zondag 1, Maandag 2 en Woens dag 4 Maart, 8 uur CHARLY CHAPLIN in zijn nieuwste en grootste film „Limelight'' is het verhaal van Calvero, een Engelse Variété artist die op zijn retour is, en een aankomend danseresje terug houdt van het plegen van zelf moord. Hij poogt haar het vertrouwen in het leven terug te geven. Tussen beiden ontstaat een warme vriendschap en wanneer de clown Calvero geheel ten onder dreigt te gaan, tracht ze hem op haar beurt te helpen. Doch Calvero accepteert deze situatie niet en verdwijnt uit haar leven, wetende dat zijn plaats zal worden ingenomen door Neville, een componist. Zondagmiddag Voorstelling 2 uur: „RODEO IN VLAMMEN" Alle leeftijden. Zondagmiddag Voorstelling 4.30 uur: „LIMELIGHT" alle leeftijden Vanaf Vrijdag 27 Febr. t.m. Maandag 2 Maart: 8 uur: Jane Powell en Danielle Darrieux in Metro Goldwyn Mayer s vrolijke Operettefilm in Technicolor, met een schat van nieuwe songs, vol vaart en humor: JONG, KNAP EN RIJK. Jane Powell in 'n vlotte musical vol aardige vond sten en melodieën. Zondag Matinee-voorstelling: 5 uur. Alle leeftijden. Wegens voortdurende prolongatie in Rotterdam van de film „De verboden vrucht", zal deze film in afwijking van onze eerste aankondiging thans vanaf VRIJDAG 13 MAART in ons Theatef vertoond worden. Zondag 1 Maart 2,30 uur; Dinsdag 3 en Woensdag 4 Maart 8 uur: Red Skelton en Sally Forrest in M.G.M.'s geestige muzikale comedie met zes songs en een fan tastisch ballet in Technicolor: WEGPIRAAT Nr. 1. Anderhalf uur gieren van het lachen. Alle leeftijden. Zaterdag 28 Februari, aanvang 6.30 en 9 uur en Zondag 1 Maart, aanvang 4.15 uur; naar het beroemde boek van Peter Cheyney, brengt Tyrone Power, Patricia Neal en Hildegarde Neff in een verhaal van spionnage en contra-spionnage In Parijs, Salzburg en Triëst. Zijn contactman werd ver moord, het succes van zijn missie lag in twee vrou wenhanden. z Toegang 14 jaar Zondag 1 en Woensdag 4 Maart, aanvang 8 uur: Gene Tierney, Cornel Wilde en Jeanne Crain in: Een grootse speelfilm vol spanning en hartstocht, haat en jalouzie. Zij deinsde zelfs niet terug voor moord van de Zeven Zonden beging zij de zwaarste. Toegang 18 jaar. Zaterdag 28 Februari om 8 uur. Zondag 1 Maart 'om 2 30 uur: James Stewart, Arthur Kennedy en Julia Adams, tezamen in een Super Western van de hoog ste klasse in schitterende Technicolor kleuren. iBend of the River). Een voedselkaravaan trekt door de onherbergzaam ste streken naar het vrije, onontgonnen land van Oregon. De laatste grens., tussen de beschaafde we reld en de wilde, vijandige en door Outlaws bevolkte landen, moest overschreden worden (14 jaar). Zondag 1 Maart om 5.15 en 8 uur. Maandag 2 Maart on. 8 uur: De snel populair geworden sterren, de kr.ppe, kranige Tony Curtus en de charmante, vurige Piper aurie in een verhaal, zó roekeloos, gewaagd, romantisch en opwindend als het Oosten zelt. Een Perzische prins tartte de wilde "horden van de Kalief voor de lippen van een vrouw. Zelfs Aladdin's w.onderlamp brengt U geen schouw spel, zó betoverend, zó spannend en zó groots 444-0 (14 jaar). De leeftüdsgrenzen in bovenstaande advertenties zijn aangegeven door de keuring van de Centrale Com missie. Voor het oordeel van de Katholieke filmcom missie verwijzen wij naar de rubriek Stad en Land in dit nummer. op hel schamend begaan. D wijde boch Op de hoog mensen aa verschoten het cadave steekt de n groeten, dit klaart. Er i V/Ien proeve regels. Ni' vooreerst niet gen, dat er lev| men dit niet j straten zijn no onder een zw ment had gele een triester a zwaar gehaven postkantoor, g het water stroomt het bi weer, maar no helemaal prijs. Die eerste w volkomen. Nu sedijk en de men met de au dorp komen, makkelijker toe huis te gaan; nog kunnen ree huisraad. De mensen berusten in hu de zon liggen, een grapje te weer iets van h ginds in de zeei stuk neergelate beurd, zal het duren, of het g kan gedicht wot moeten zijn va: de droogmaking /~\ver de Pelser semeer gei weg kan men Links en rech wrakke meubel: 518de I 5000: 7880 1500: 19919 3 400: 4175 10624 1: 3254 3498 5157 l 12117 12206 12552 1 !<f 80- 1150 1152 1869 1918 •2685 2730 2799 3913 3932 3967 '4739 4762 4878 "<>022 6025 6041 7204 7277 7463 «003 8072 8090 T)141 9170 9173 '10034 10084 10153 ,10732 10764 10895 11399 11488 11516 •12534 12568 12677 13698 13724 13822 14433 14491 14492 15124 15159 15265 16581 16687 16700 16724 1800-1 18029 18034 18885 19028 19175 20591 20603 20642 S 21443 21492 21497

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 6