HET VET VOOR ALLES DUBBELGECREMED RATIIM service sunlight zeep du. s. Ve lili De Kr per zwaar dubbel stuk! Met V VICTORIA'S „BONNE MÈRE" Düs van nu af aan maar één vet voor alles Diamantwant het is dubbel-gecrèmed. £4 meer poen on derwets-oc TV ONDERSTS- goedkoop- 4 zo'n prijsverlaging kan ml on I gebruiken DE DOLLE MUSKETIERS De Avonturen van Suske en Wiske A/el sis u die koffiepot m mün kop af krist, iai ik eens lessen wal u voor tambiks ver jaardag moet doen.' M ...eierenhoofd inde koffie- jitiks voer lambik ea pot en nu kris ih_ hem ff nu dai nos!^ er niet meer af. Tante! y Hf VerdorieIbatis een duideldke stille wenk! Ik sa gauw i/en of er nos Winkels openm'J""KBÉ lie ia ten in dat boek van een man met een dieren masker...en toen wilden we dat spelen en toen stak l/iske haar... kerneiWat gebeurt hierri) DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 B 3 NSDeRCANOSe HV/S VROUW Altijd een tractatie voor groot en klein! Diamant 'i> <t~> <n"ï 'o- De eerste vaste bijvoeding voor baby. Grotere kinderen zijn er dol op... maar ook volwassenen genieten ervan bij een kopje thee of cacao. En niet te vergeten heerlijk bij vla en zeer geschikt om te verwerken in allerlei nagerechten. Victoria Bonne Mère, uitsluitend eieren, bloem en suiker, 48 cent per 100 gram. GEMAAKT VOLGENS AMERIKAANS „DOUBLE-CREAMED PROCESS Nu smaakt al wat U opdient fijner! Nog even en U zult begrijpen, waarom de Amerikaanse huisvrouw op getogen is over dat volkomen nieuwe vet. Want 't is nu ook in Nederland, 't is er nu ook voor U! 't Kan vandaag al in Uw keuken zijndubbel-gtcrèmed Diamant - dat alle andere bak- en braad- middelen ouderwets maakt. ZagU ooit eerder zulk crèmig vet? Nee! Nooit eerder kon U vet snijden als boter. Dit wel! En dan de resultaten Niet te ver tellen maar zegt dat stille smullen van Uw kinderen niet genoeg? Alles smaakt zo heel anders, haast eens zo lekker. Ja, alles! Niet alleen 't vlees, de gebakken aardappelen. Ook patat, croquetjes. Ook koekjes, cake, wat U maar wilt. En niet te vergetenUw stamppot - zo smeuig, stevig. U ziet het: redenen te over om terstond een pak Diamant te halen. Kijk... hoe kostelijk crèmig! Maak dat forse pak maar's open. Zie hoe luchtig, hoe crèmig... hoe zuiver ook van kleur. En als boter tesnijden. Geen ge- brokkel - makkelijk, prettig, zuinig! ...NU GEEN WALM MEER! Gelukkig, van die nare blauwe damp bent U af. Geen mens zal meer kunnen ruiken, dat U aan 't bakken bent geweest. Da's voorbij! Want als dubbel-gemwd Diamant op baktemperatuur is gekomen, is 't „walmpunt" nog lang niet bereikt, 't Wordt veef ^neller heet. Weet U hoe U kunt zien of 't heet genoeg is? Heel eenvoudig met een stukje oud brood. Wordt het mooi bruin, dan kunt U aan de slag gaan... en U wéér verbazen! hebt u kans op een invasie van deze schadelijke, vraat zuchtige dieren. Laat de RATIN SERVICE genadeloos, radicaal, afdoende de ratten, muizen en ander onge dierte te lijf gaan, met de meest moderne middelen. Zelf bestrijding kan nooit dat frappante resultaat heb ben, dat de RATIN SERVICE boekt, want 35 jaar ervaring, alom ter wereld, leerde RATIN de „vijand" kennen als geen! Uw brief aan de RATIN SERVICE is als het doodvonnis voor de ratten in uw huis of uw zakenpand. En de RATIN SERVICE executeert snel, geruisloos, ongemerkt, maar: afdoende! Vraagt inlichtingen of inspecteursbezoek Bijkantoren te Groningen en Breda fUCL- GEEN SPATJE) Alweer een uniek voordeel - dubbel prettig voor U. Uw keuken en kleren blijven schoon, geen vlam in de pan. En U heeft tevens het klare bewijs, dat dübbcl-gecrémed Diamant intens zuiver is. /«zuiver, dus ook /«krachtig. ntf"... ROOMZUIVER! Alles eens zo lekker en veel voedzamer. Zie Uw jus 's, klaargemaakt met Diamant en een scheutje melk. Voor 't eerst heeft U ze zó heerlijk goudbruin! Zó zeker zijn wij van Uw enthousiasme over dubbel-gecrémed Diamant, dat wij U garanderen; als 't U niet ten volle bevalt krijgt U Uw geld terug. Stuur dan even het aangebroken pak naar Museumpark 1, Rotterdam. NED. RATIN MIJ. N.V. ÈONINGINNEGRACHT 135 - DEN HAAG TELEFOON (K 1700) 116859 adverteert IN DIT BLAD!! mntusmtmo I£7- SUNLIGHT, f? P0RTEM0NNE 'n Schat van haakmodellen: Kleedjes KraagjesHandschoenen, Gordijnen BedspreienZakdoekrandjes, enz. De agent van het Dagblad De Stem zal U gaarne een exemplaar bezorgen. Door W. VAN DER STEEN 15-16. Tante Sidonie heeft de wenk, die Lambik gaf vanuit de telefooncel heel goed be grepen en daarom haast zij zich alle mogelijke moeite te doen zo vlug mogelijk een geschenkje te pakken te krij gen. Tot haar grote ontstelte nis mislukt dit in alle toon aarden. Wanneer Tante thuis komt is echter haar aandacht direct afgeleid door een an der tafereel, dat echter niet zoveel uitstel kan lijden. Wis ke is namelijk te ver gegaan in het medeleven met de spannende avonturen van de musketiers en heeft zich een koffiepot aangemeten, die ech ter niet te verwijderen blijkt. Een pijnlijke situatie. Qocu nut wirtms idn otsiortti tri Tnnrt drnnit komt vnn ten hou de Kennis thuis. kHOeifli! \M0ti!!fó £R IS IN Hl merdebat vari uitste verkiezingen Het zal er ecl toch van korr ergste noodgel boden is. De voorberi raadsverkiezir te gemeenter gang. En bij altijd verzet band met de werk toch nie het een deel gaan opeisen. Er zijn ve waar de gemei is geraakt doe welke de land Dat is in b vooral het gi plaatselijke kv derscheidingen lijsten in het 1 De K.V.P. k niet met eige: houdt zich afz len ons wel der plaatselijk kiezen. £R ZIJN ECI en daar h< onder v lijsten tevens landelijke pa zal zich de v< langs de prin gen, al geeft tiek een wat het gemeente principiële te{ name zal men bus in 't Zuid scherp tegeno' Laatstgenoemt soort overwin dat op 25 Jun gedachte zich gezet en hoop geslagen bress Daarentegen zijde alles in: mage van Jui en op zijn mi rein terug te Het zal van als dit ook ine de P.v.d.A. i: maakt wordei tot mislukken den haar pre zakken. Het zal echt de K.V.P. afhi bereiken zal. blik heeft ook sloten aan d« kiezingen deel £)EZE part: onvrede politiek v. voldongen feit hadden voltro: bestaansreden mene onvrede k.V.p. Dit opti partij had echt volg. Onder c k.V.p. waren in het optreden tij alsmede in Duynstee een i lijst van de k. ten gunste van Prof. Duynstf rusten op een n verstand, zegt wordt aangew; vang der huize mebiljetten me Hoe men hi denken, het k] worden, dat h K.N.P. de vluc vorderd heeft c vorderen, als het deelnemer raadsverkiezinj Wat kan dae genover staan? rianen in de daar de verzv stelselmatig z het goed rechl lijk optreden t grote vraagstu noopten tot uit bij niet in het ook in menig Ad Nico 7) Stom van hei de deur niet Uat zou-ie nó< «ij maar niet staan. Dat-ie z, Hoe zou het Hert zijn? Hei sehng in de ts deur, op z'n t Hij veert ovc armen uit. Maar Veder schenkt een hor zeggen: dat te grazen avond Een prop set Hij Weet wel Joet. Maar zó ÏÏJ1}' °m hier it stuk te slaan. Zi komen om hem pei af te rossen zou uit zijn. Di dan zou hii stikkedonker li er nog benauwc Eindelijk valt slaap Hij ziet ouderlijk huis v? slecht-i bord. Het hijger bord af en zet borst. Dreif,c de grote horen; ]u;st als hij denk

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 4