Silvikrin Voorjaarstijd - Vernieuwingstijd KARPETTEN vanaf f 24,- tot f 300,- NAEYE'S WONINGINRICHTING DE LICHTBRON VERUGHTINGS MAGAZIJN eTUlatthaus- Passion vlasbraak H.H. Landbouwers!! MEL0TTE Wiedmachines Fa, L E, Weemaes-KiJidt Lopers - Deurmatjes - Deurkleedjes - Slaapkamerkleedjes Cocos enz. enz. melk- zuivelzaak BUSSENVERF verkopen wij NIET Herseur van Alstein K 2298 Van Sprang ANTONISSEN ZOON Hassia Vlaszaaimachine SIGARETTENPAPIER LATEX-MATRAS ong. 6 ct HONIG'S SOEP^^tt^b/ per berd! »N WOENSDAG 5 MAART 1952 Onze prijzen zijn onovertroffen Komi U eens kijken aan zeer voordelige prijs Onze voorjaarscollectie is gereed. TE KOOP: H.H. Paardenfokkers. Na zw, AANBESTEDING. demonstreert Terneuzen - Tel. 2124 Axel - Tel. 109 Franco Uverlng. J. M. DE BRUYN HULST staat wederom op de boerderij ter dekking en komt evenals vorig jaar ook de merriën aan huis dekken. M. van Fraayenhove, - Tel, 24 - Axel CCgr WAARDEBON "mi H.H. Landbouwers en Vlassers, GEBR. VAN CADSAND, ITALIAANSE ACCORDEONS ITALIAANSE ACCORDEONS SCANDALLI ACCORDEONS HOHNER ACCORDEONS Soepel en toch sterk sigarettenpapier van Van Nelle. Brandt krijtwit op VAN NELLE'S TE KOOP F. DOBBELAER t VLAGGENPARADE Uit 100 verschillende land» vlaggen en andere Interes bijzonderheden. Verzamel? vlaggeplaatjes. bij ledef een plaatje! /v KENT U HET VERl tussen de Luxemburg^ Nederlandse vlag? If. is geen schande, w/ precies hetzelfde. \f i tussen Faam Pepe/ kwone pepermunt k/ li kijk wel; Faam F fm fcreid met de k Brmuntolie ter/ f\ hond: Van 100 landwK de vlag en WA derheden. Bim Pepermunt mfl voortaan voor* prachtig kleuren] lijk w*»: Ffk bereid met iK.^ per muntolie ter o maakt de hoofdhuid vruchtbaar Betere nachtrust Minder werk Slaapkamers zonder stol Geen bedden metr opschudden. De REGINA LATEX matras verliest nooit haar veerkracht I U geniet een Terkwikkende slaap op millioenen kleine luchtcellen. Direct sis U opstaat, ligt de REGINA LATEX matras weer recht en fris, als nieuwNooit vermindert deze wonderlijke soepel- - heid. Vraag bijzonderheden in de goede bedden- of meubelzaak Indien U geen adres bekend is, mtndt U dan tot N.V. Gebr. Veters, N. Z. Voorburg- mal 2, AMSTERDAM-C (Tevens adres v. d. handel) v- ZELF-VENTILERENDE air-condltioned de VLAG VAN MEXICO Elk« scholier kent die vlag. want elk kind is dol op Faam Pepermunt en snaart de kleu- rige vl#ag|die je bij elke jr ca de NU DUBBEL GEXOT Faam Pepemunt. p° ite versnapering at® ,®r is vlaggepla^l® van Fa ig plaatje gratis s eens een juffen»; DE VLAG voor Faam Pepe; zonde, zuivere versn reid met de Rostbaal muntolie ter wereld.' rol met het bekende een kleurig vlaggeplaat; KLEINE GESCHEN1 ONDERHOUDEN DE VRIENDSCi Zo'n prachtige rol pittige Pepermunt is een altüd wel attentie bij jong en oud FAAM-PEPERMUNT wordt bereid met de kostbaarste pepermunt? olie ter wereld I EEN TIEN VOOR AARDRIJKSKUNDE haalt ieder kind. dat de 100 Faam vlaggeplaatjes heeft. Van 100 landen de vlag en vele an- dere bijzonderheden. Bij elke rol met rood etiket zo'n prach tig plaatje gratis. ;XIC0 die vW op F34" t de kl«; r die je w permunt t hn voor b kskunde .ind. dat de w jplaatjes heeft S"-»-! vlag en veftjg rol met rodd etiket zo'n pracï s ma3r(fturen. AG EN WIMPER, m de strijd om k*®. zuiverheid. Faak"! "(biat-, „II. bereid met de ko. !4. pepermuntolie ter „oïer- ial meer dan 11° Jaaru mijn regenjas r[n, gisteren verdwenen vo« Hr" mag hem gerust hou" als ht) de 2 rollen Ir: .1 j munt en de 12 vla i 1 van Faam maar teru.ztuun TE KOOP een bij JOS JANSSENS, Emmalaan 56 Koewacht Een zachte, gebon den soep. 6 bor den 35 cent. VERMICELL1SOEP Een goudgele, krach tige soep. 6 bor den 35 cent. JULtENNESOEP Een overheerlijke groentesoep- 6 borden 35 cent. KONINGINNESOEP Een prachtige crème- soep. 5 borden 35 cent de alles overtreffende Vraagt inlichtingen bij: PRIJSOPSLAG NA PRIJSOPSLAG J Ondanks dit alles kunnen wij U NU nog leveren J 4 de alles overtreffende 4 TELEFOON 4 KLOOSTERZANDE. J 92e JAARG Uitgave: N. Verschijnt elkl Reigerstraat lP nistratie: 8778. redacteur: J. «I q j. v. Hootegel H. B. L. de Ril I v. M. Vercatl I vooruitbetaling, f 6.30, per wel bestelling) f 'I Postrekening r" landse abonn. Bureau voor 1 in goede staat zijnde ZAAIMACHINE, werkbreedte 2 meter en een rolsleper. Hundersmarck - Smederij OVEZANDE. 773-0 TE KOOP GEVRAAGD: of wijk met behoorlijke wo ning. Liefst Brabant of Zee land. Contanten aanwezig. Brieven onder no. I5772-oo bureau van dit blad. VERKRIJGBAAR VOOR DE ZAAI: De van ouds gekende VOEDERBIETENZADEN. Soorten: Lange Rose Groenkraag en Gele Barres. SUIKERBIETZADEN in soorten, alle ontsmet. RIJNBURGER UIENZAAD, goed bewaarbaar, soort-echt, extra voor export. Wordt onder volle garantie geleverd. 729-o J. M. DE BRUYN, Zaad- en Graanhandel, HULST Tel. 65 ZOON VAN DE NATIONALE KAMPIOEN „KAREL VAN CERTAIN" Naguib el 1 premier en TTwee gema, 1 's avondf oven-al gepl houder P. a de Kanaaldi Koedijk woo Zij hebber door verbrei achterzijde x gen via de d huiskamer, zat. binnen, man slecht de aanwezig] het aehterhi zorg zijn po: DE NED. P: ontkomen aa op Maiakka rilla's. Hij s en verwond: ONBEKEND waargenome Zee. Het is hier proefn] nieuw soort TOT DUSVlJ bij de ramp sonen zijn a honderd gev lijk, dat het ken. DE BOUW pingen ho|| met diam; een Boec Rangoon, reldvrede) HET ZOONJ familie Verb het raam Het is aan den. IN HET L dam is een schrijver Ar DE TELEVI: jaardag Kon dingsdag) ven. DE STRAAT ken van Ai opgebracht, 114.000 guldij IN OOSTEN voorkomen, het terugger Prins Starhe compromisvc DE U1TZEN het Nederlan 120 nederl ver in Indo staatsburger: den haag| stad gaan zuf de productiiL en w. vragel millioen. WeersveL hedenavonl Verandcl slechts er I Zwakke til Zuid en i| 'ets zachte I Vandaag I Maan op ]l op 7.13 ue uur. Namens de Woninbouwvereniging „Werkmansbelang" te Terneuzen zal ondergetekende op Zaterdag 22 Maart 1952 trachten aan te besteden: Het bouwen van 72 étagewoningen, in 3 blok ken resp. van 30, 24 en 18 woningen aan de Rozenstraat te Terneuzen. Bestek met 8 tekeningen verkrijgbaar ten kantore van ondergetekende tegen betaling van f 25.per stel (franco per post f 25.50). Restitutie voor inlevering van ongeschonden exem plaren f 15. ARCHITECTENBUREAU L. DE BRUIJNE, 758-0 Herengracht 3, Terneuzen, Tel. 2291. op 5, 6, 7 en 8 Maart a.s.! Wij nodigen U uit tot het bijwonen van enige de monstraties in onze zaak met: DE KENWOOD CHEF FOOD MIXER, het ideale keukenapparaat; PHILISHAVE, 't meest verkochte droogscheerapparaat; PHILIPS HUISHOUDKOELKAST, de droom der moderne huisvrouw; PHILIPS INFRAPHIL, de pijn bestrijder; PHILIPS en SIERA RADIO, voor de verwende luisteraar. Aanvang: Woensdag, Donderdag en Vrijdagmid dag om 2.30 uur en des avonds om 7.30 uur. Zaterdag alleen des middags om 2.30 uur. Donderdag zal een Philips Expert aanwezig zijn van de afdeling Koelkasten en Philshave. Tevens kunt U gebruikte Philips scheerapparaten gratis laten controleren. Donderdag is tevens een expert van Philips aan wezig, die een causerie zal houden over Philips Medische Apparaten. V Lange Noordstraat 14, MIDDELBURG. Telef. 3373. GROOTHANDEL in tegels en bouwstoffen zoekt voor het rayon Noord - Brabant (West) riet standplaats Breda le VERKOPER Vereist wordt algemene bouwkundige kennis en ruime kennis van bouw stoffen. De voorkeur hebben zfj, die daarbenevens bewijzen van verkoopkracht kunnen overleggen. Schriftelijke sollicitaties indienen bij Fa. LOUWERSE DE PRIESTER MIDDELBURG Geen bezoek dan na af spraak. 766-00 CASSETTES vanaf f 37.20 LEPEL en VORK f 1.20 6 LEPELTJES IN ETUI f 3.60 KAASSCHAAF f 4.60 SALADE COUVERT f 5.40 6 TAARTVORKJES IN ETUI f 5.40 KLAARLIGGEND VOOR DE ZAAI: GERST: Balder - Kenia - Saxonia HAVER: Marne - Binder - Adelaar ERWTEN: Rondo Blanca tarwe - Groenvoer mais - Nodak 301. Alle zaaizaden van zware kleigrond. NAK ge plombeerd. Concurrerende prijzen. Zaad- en Graanhandel HULST - Tel. 65 Zuivere lijnolieverven maken wij voor u klaar in elke gewenste kleur. ONZE PRIJZEN GRONDVERVEN, alle kleuren f 2.70 per kg LAKVERVEN, alle kleuren f 3.70 per kg MATVERVEN, alle kleuren f 3.20 per kg Wij leveren alles op schildergebied en geven u gaarne advies voor de bewerking Stopverf Plamuur Verfverdunning Ter pentine Terpentijn Siccatief Puimsteen Schuurpapier Gips Krijt Alle soorten Vernissen Matolin Afbijtmiddel Bruine en Groene Carbolineum Kwasten Penselen Glas Behang SCHILDERSBEDRIJF AFD. DROGISTERIJ GINNEKENWEG 71 BREDA Tel. 9584 Zondag 23 Maart a.s., 14.30 uur precies ROTTERDAMSCH PHILHARMONISCH ORKEST ROTTERDAMSCH PHILHARMONISCH KOOR DIRIGENT: EDUARD FLIPSE Inlichtingen omtrent extra-bussen en plaatsbespreken bij: Van Benthem en Jutting, L. Delft 64, Middelburg; A. Hooge- steger, Westsingel 98. Goes; drs. W. Janssen, Het Vrije A 205, Zierikzee, J. Ouwendijk, Langestraat 38a, Oostburg; J. Ch. Cornelis, Blang Raja, IJzendijke; A. Standaert, Noord straat 32, Terneuzen. Zander's Muziekhandel, Lievevrouwestraat 31. Bergen op Zoom; Pianohandel Schulte, Wilhelminastraat 1, Breda; A. Maessen, Vug'htstraat 1, Roosendaal; Muziekhandel Spiero Stationsstraat 44, Tilburg; secretariaat Lyceumstraat 4, Hulst. Aanbevelend, 759o PROFITEERT VAN DEZE 3 AANBIEDINGEN SLAAPKAMERSCHALENf t.25 HUISKAMERKAP MET DEMPER JJ JQ GANGLANTAARN compleet f 3^5 v.h. BRINKMAN Tolbrugstraat 18 Breda. - Telef. 7289 - 9514. 752-oo Uitsl. voor de Zeeuwse op lage: 4 regels of minder f 0-90 iedere regel meer 10 ct. Bij 3 achtereenvol gende gelijkluidende plaat singen wordt de derde plaatsing tegen halve prijs berekend. 25 letters, cij fers of leestekens gelden voor een regel. PERSONEEL GEVR. Direct gevr. nette huisbediende Brieven, met afsch. getuigsclir. onder no. 1506. Mevrouw Surie, Vijverlaan 71 g, Rotterdam, tel. 27941, vraagt in gezin met kinderen, voor direct een flink meisje, v. d. en n. Meerdere hulp aanwezig. 1565 TE KOOP GEVR. Stenen schoorsteenhonden en handnaaimachine (mag ook oud model zijn) te koop gevraagd Br. onder no. 51, Dagblad De Stem, bijk. Goes. TE KOOP AANGEB. Een in goede staat zijnd da mesrijwiel te koop aangeboden geheel compleet. Te bevr. bij J de Meester-Adam, Kijkuit K 45, Axel. 936 Ruiters te koop deklatten, boon stokken, tomatenstokken, eiken hout, verkrijgbaar bij G. Schuren, Stoppeldijk 93. 937 Een z.g.a.n. keukenfornuis te koop, bij J. J. v. d. Voorde, Zoutedijk 16. Kloosterzande. Enige 1_ en 2-pers, ledikanten met of zonder spiraal te koop en enige nachtkastjes. Koopje. Br. onder no. 52, Dagblad De Stem, bijk. Goes. WONINGRUIL Woning ruil Nijmegen - Breda. In Nijmegen aangeboden mid denstandswoning, bev.kamer ensuite, 3 slaapkamers, voor- en achtertuin, keuken en bij keuken, omg. Goffert Park; gevraagd een dergelijke woning te Breda. Br. onder no. 1577. HANDEL Minder roken of nooit meer roken naar verkiezing. - No Smoke f 1.55 1,95. Remb. franco huis. Postbus 48 L. B. Roermond. 151106 Voorjaardus schoonmaaktijd. z Komt U eens kijken naar onze prachtige collectie BEHANGSELPAPIER. Enorme voorraad, dus gro te keuze enzeer lage prijzen - Vraagt u onze stalen ter inzage, het verplicht u tot niets. Verder prima LAKKEN en VERNISSEN, WATER VERVEN en VERFKWASTEN, enz. enz. A. VAN TIENEN, Gravenstraat B 84 Clinge (Z.) Tel. 48 laat Uw vlas machinaal zaaien met onze nieuwe Beleefd aanbevelend, EERSTE VERKORTING K 3 AXEL. 120 bas 475.— 2 reg. 80 bas 415. 4 reg. avagenvoorj/ Middelburg, 2 ijzeren balken NP 22 lang 4.70 m. 240 st. verglaasde pan nen, witte wandtegels met plinten, enz. Bevragen bij C. J. Dieleman, Terneuzensestraat A 256 a, Zaamslag, tel. no. 40. 771-0 schenkt nieuw haar, verwijdert roos omdat Molenstraat 43, St. Jansteen. Tel. 3i Handel en export in POOTAARDAPPELEN Biedt nog te koop aan: Bintje A, Eersteling A, Eigen heimer A B, Industrie A B, Voran A B en Alpha c, 760-o Beleefd aanbevelend Silvikrin Uw haarwortels voedt met de complete reeks der 14 natuur lijke haarbouwstoffen waaronder Tyrosine, Tryptofaan,Cysteine Inde juiste verhouding. Gebruikt 1. Silvikrin-Puur, de ge concentreerde biologi sche haarvoeding tegen sterke haaruitval, dun haar en hardnekkige roos. 2. Silvikrin Lotion met ol zonder olie (Vitoll). iedere morgen. Houdt het haar ge zond, mooi <n gemakkelijk te kappen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 6