IS MEER R00DE-# STER PIJPTABAK VenhcJk IE KOOP S3 et DfV ik een ereplaats De nieuwe TéheVi, -Tomatensoep Méér glans! HAARVERFKAM ft/cU CALVÉ »uuU£, daév&edt, iëftcü-Soepen-Enig in hun soort! DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 5 MAART 1952 he, doeltreff^e $chadelijke in«*tenl KOEK y tr m y DAGBLAD DE STEM toin/ek TÖ ési/iy óevnrf&l Eén zakje =4 borden; Kooktijd: 5 minuten. Per zakje f. 0.85 De avonturen van Suske en Wiske In EEN Ni ld GEBiED,ACHTER DE WESTON liOT EEN GOUDADER, DE "BiBBERGOLDCLflitl,, WA/LR ECHTERNlll GEDOLVEN KAN WORDEN, daar EEN kWADE GEEST HET GOUD BESCHERNT- DE GOUDADER liGT OP HETGE- bIed der f lat feet Indianen, die angstvallig alle blanken weren 0/1datze liever gezond bl'jven en de Kwade geest het hun beveelt. BIBBERGOUD 7lotfeets...zö in depippzok ritten. Hun Sochem-M'zonnesteek., bij vertrokken neor blonken... hümet pion von Bibbergoudmijn leuren' fat klop.t!bun vriendje weet wel..hu volzond rit ten Jeettdot gekocht'. (OLDon bibbergoudmijn vanhemziin! Qjoertiüoppossen... Von Bibbergoudmijn \nog nood iemond weergekeerdzijn... zij olie, Ik uw Aflens vernield. om F Meets te helpen* i'j woeste krijgers JM beter vriendmet hen' -•v> >-i^O$Ot Tg<5CNjl-r^"V rten met zorg in Edele v,asSOOf>rorobineerd, geven PeUWriiS"lan9 op meubelen, een prachtig b Tiovendien p„k«e»li»ol«»»;E;*1DOSOL, Peli bZuM uorrn en an K>kgndt ^el«_bS«l Grote bus No. 5* et Grote doos No. 2 [no *atiesyzz59^Z VERKADE KOEK; VERKADE KOEK in het midden: zo hoort het! Een goed Nederlands ontbijt is niet volledig zonder die vertrouwde Verkade Koek. En ziet, hoe zelfs kinderen, die minder grage eters zijn, van een plakje geurige Verkade Koek op het brood genieten. - Probeert U ook eens een beschuit met Koek. Verrassend lekker zult U het vinden! - Verkade Koek bij het ontbijt is een goede gewoonte en.... een voordelige broodbelegging. Neemt U echter geen genoegen met een willekeurige Koek. Vraagt uitdrukkelijk Verkade Koek aan Uw winkelier. Prima Gemberkoek f. 1,50 Sucadekoek Extra Fijn f. 1,35 Snipperkoek Extra Fijn f. 1,10 Gemberkoek kl. model f.0,65 Snipperkoek kl. model f. 0,60 Snijkoek f. 0,57 Ruyterontbijtkoek groot model f. 0,45 Ruyterontbijtkoek kl. model f. 0,26 A. volledige badkamer-installatie met gasgeyser (Juncker), ook voor butagas en (of) warmwaterboiler (Daalderop). B. honderd meter RIETMATTEN, hoog 2.10 meter, ge schikt voor tuinders. C. een grote 3-deurs witgelakte KLEERKAST. Bevragen: NOTARIS VERBIST, Kloosterzande, tel. 2. syst. dr. Hufeland, geeft het haar een mooie natuurkleur. Geeft niet af en is onschadelijk. Kam 5 jaar garantie. Zend haarlokje. Rembours f 6.90 Fa. BLUMENBERG REUTER Postbus 39 Leiden ilV$ 50&*" •t Ko"** van SLECHTS Uw leverancier heeft het: E vraag erom! Hmmmm, ruik eens! 't Is klinkklaar, gesmolten vet! Zulk stevig vet geeft hardwerkende mensen uithoudingsvermogen Goudbruine resultaten, ook in de frituurpan. dagelijks in meer dan 50.000 gezinnen ALLES WAT GOEDE SIGARETTENVLOEITJES HEBBEN. HEEFT „FUMETTE" OOK TtAAflV.. «""fi og"2s met I rol je een fum£Ue 'eCHTE"ciga,e e' Mèar: is een zonnetje op Uw tafel 1 De volrijpe tomaten, die erin zijn verwerkt, zijn voor U als een groet uit het zonnige Zuiden. Een bord van deze pittige soep verwarmt het hart en de maagi Importeurs Firma E. van Vliet Ezn van Breestraat 185 Amsterdam Z 9596. De Eenzame Ekster oog gaat nu maar open kaart spelen en hij geeft een heel verhaal waarin ons de moei lijke positie van onze drie vrienden duidelijk wordt Ze zullen straks, op hun verdere weg naar de Bibbergoudmijn met een stelletje gemene in dianen, te maken krijgen. Tevens weten we nu, la' die oude indiaan, verbonden aan het circus waar Lambik zul ke prachtige stuipen op het wilde paard beleefde icnte. lijk van Lotje getikt is. Het is ons tenslotte ook duidelijk, dat Lambik wis en waarach tig als eigenaar erkend wordt van die goudmijn. En dit al les voor een vastgeplakt rit je op een wild paard B.v ar eemtieEksteroog vertelt DOOR W. VAN DER STEE»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 4