Zó vielen de punten GEZIN EN SCHOOL *ilic!olaas T Dr. H. Struycken ten grave gedragen Za Her Magistrale partij Reshevsky-Najdorf Gevechten in Nepal Breda-heren sneuvelden kansloos Confectiefabriek afgebrand Ned. journaliste in Rusland gevangen? Amerikaanse hulp aan Europa rs® Wees wijs ïKSS?* vf REI SS Wintermantel Wollen Japonnen Modehuis Rita DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 13 NOVEMBERR 1950 Het internationaal schaaktornooi Amsterdam Trifunovic streed tegen de klok r\E STRIJD in de eerste ronde van het internationaal schaaktournooi te Amsterdam ontbrandde op 9 van de 10 borden op felle wijze. Alleen Golombek en Gudmundsson namen na 13 zetten reeds genoegen met remise en konden op hun gemak het verloop van de overige partijen bestuderen. Nieuwe kampioen (Oosterhout) is pas 20 jaar Etappe-plaatsen 3 Landen-Ronde vastgesteld 2c Rood 5 c3 Bronsgroen 6c4Groen lOc5 Violet 2Q"c7BIouw Ongeslagen records omvergehaald Hun invloed op het godsdienstig leven der jeugd Beeld van H. Maagd op brandstapel Grote belangstelling uit alle kringen Officiële mededelingen 'TANTE BLANK huishoudster VISSER-ANTlIONISStN Motorpak Sport in 't Kort Colle De sfeer in de grote zaal van de Beurs deed herinneren aan de grote tournooien van vóór de oorlog. In alle hoeken stonden grote demonstra tieborden, waar tientallen liefhebbers de zetten met interesse en naarmate de speeluren meer vorderden, met spanning volgden. Onnodig te vermelden, dat de grote belangstelling zich wilde concentreren op de partij Reshevsky-Najdorf, wel ke reuzen het lot reeds in de eerste ronde tegenover elkaar had gebracht. Maar de enthousiasten moesten even geduld hebben, daar Reshevsky met het oog op de afloop van de Sabbath eerst later verscheen. Magistraal was de partij tussen Res hevsky en Najdorf. Volgens de mees te deskundigen kleefde er geen foutje aan het spel van beide grootmeesters, schitterend manoeuvreerden zij met de stukken, nu eens op de konings-, dan weer op de koninginne-vleugel. Bij een van zijn vele wandelingen antwoordde Najdorf op een vraag hoe hij stond: wij spelen beiden scherp opverlies. Deze partij werd aan de 40e zet af gebroken. De partij Pirc-Euwe gaf een inte ressant duel te zien, dat na wederzijds correct spel na de 26e zet op voor stel van Euwe remise werd gegeven. De klok speelde verscheidene mees ters parten. Trifunovic, de Slavische meester stootte op hardnekkige tegen stand van de jeugdige veelbelovende Carel van der Berg, die een pion voor kwam te staan. Beide schakers ge bruikten veel tijd en tenslotte bleken zij voor 15 zetten ieder nog drie mi nuten over te hebben. Wedstrijdlei der van Harten stelde zich bij het bord op, volgde nauwkeurig de vlag getjes van de klok. Trifunovic had geen tijd om de zetten te noteren. Toen het vlaggetje van zijn klok viel dacht de heer van Harten, dat hij de voorgeschreven 40 zetten niet had ge daan, maar de Zuid-Slaviër wees triomphantelijk op 't blaadje van z'n tegenstander, die wel alle zetten had bijgehouden. Op de seconde af was hij aan de nederlaag door tijdsoverschrij ding ontkomen. DE UITSLAGEN VAN DE EERSTE RONDE: BILJARTEN Bij promoveert naar hoofdklasse D« «indstrijd om het kampioenschap van Nederland eerste klasse 47/ heeft een ongekend spannend verloop gehad. Door de verrassende nederlagen, welke de belde spelers, die na de 5e ronde aan 't hoofd van de ranglijst stonden, leden, t.w. Eichelsheim en Oosterhout, had be halve deze spelers ook Schmidt nog een kans op de titeL De slot partij en Eichelsheim-Oosterhout en Kruythof-Schmidt moesten dus de be slissing brengen, waarbij vooral de laat ste partij een zeer spannende is geweest. Eichelsheim, die gedurende het gehele tournooi de leiding had, faalde in zijn laatste twee partijen en moest bovendien nog de tweede plaats aan Kruythof laten, die over een verrassende „eindsprint'* bleek te beschikken. De Amsterdammer Schmidt behaalde evenals de eerste drie aankomenden 10 matchpunten maar het gemiddelde bracht de beslissing in het voordeel van Oosterhout, daar de mini- mum-grens voor de hoofdklasse 16 be draagt, wist Oosterhout niet alleen door rijn gemiddelde van 16.08 zijn tegenstan ders achter zich te laten, doch ook pro motie naar de hoofdklasse te bewerk stelligen. Deze speler, die sinds twee jaar aan het georganiseerd wedstrijdwezen van de NBB deelneemt en pas 20 jaar oud is, betekent zeer zeker een aanwinst voor de hoofdklasse van de Ned. Biljartbond. Voor het overige wisten alle spelers sich in de eerste klasse te handhaven. Van Loon wist zijn laatste party tegen de Jong te winnen (300—286). De eindstand luidt: 1 Oosterhout 10 1930 120 110 16.08 33.33 S Kruythof 10 1909 134 122 14.24 18.23 3 Eichelsheim 10 1855 136 >28 13.63 21.' Schmidt 10 1920 164 84 11.70 16.66 f de Jong 6 1826 147 105 12.42 23.07 «Beekman 4 1550 143 87 10.84 14.28 Mol 4 1812 151 108 10.67 16.66 van Loon 2 1649 153 99 10.77 13.61 Het tournooi-gemiddelde bedroeg 12.41 hetgeen vrij hoog genoemd mag worden. Vorig jaar was dit gemiddelde 9.57. Kramer-O'Kelly afgebroken. Tarta- kower-Rossolimo 0-1. Pilnik-Foltys af gebroken. Pirc-Euwe V2-V2. Stahlberg- Kottnauer 1-0. Trifunovic-van den Berg 0-1. Van Scheltinga-Donner af gebroken. Reshevsky-Najdorf afgebro ken. Gudmundsson-Golombek 1/2V2 Szabados-Gligoric 0-1. De afgebroken partijen worden Maandagochtend om 10 uur in het Am sterdams schaakhhuis gespeeld. De partijen van de tweede ronde begin nen Maandagavond om 6 uur in de Effectenbeurs te Amsterdam. TERNEUZEN VERLOOR VAN MAX EUWE (4-6.) Voor de hoofdklasse competitie van de Kon. Ned. Schaakbond werd te Terneu- zen de wedstrijd Terneuzen-Max Euwe (Breda) gespeeld, welke door Breda werd gewonnen met 6-4. De gedetailleerde uitslag luidt: M. J. Quakkelaar (Terneuzen)A. van der Heijden (Breda) 1/2-1/2; G. E. van Halsema-J. van Ginneken 1-0; A. Stad houders-A. Stof meel 0-1; P. J. van de Sande-F. Louwers Vs-i/2; J. P. van der Staal-R Meuwissen 0-1;" G. den Dekker- A. van Kervel 1/2-1/2-; G. Dijselelynck- M. Kleyn 0-1; A. van der Staal-C. van Unnik 0-1; H. Voorhans-J. Bastiaansen 1-0; Mr G. Tichelman-P. Smaling 1/2-1/2» HOCKEY FORWARD 2-MIDDELBURG 3-3. In een prettig en sportief gespeelde wedstrijd heeft het danig verzwakte Mid delburg een kostbaar puntje op de For ward-reserves weten te veroveren, door hen een 3-3 gelijk spel af te dwingen. Enkele jonge spelers, die het hoofdstede lijke elftal completeerden, voldeden goed en bleken in sommige gevallen zelfs een aanwinst. Voor de rust was de thuisclub iets in de meerderheid en wist dit in een doel punt uit te drukken. Onmiddellijk na de hervatting maakte Francke uit een straf- bully de gelijkmaker. Er ontstond nu een spannende en volkomen gelijk opgaande strijd, waarin om beurten gescoord werd. Het einde kwam met 3-3. HANDBAL GROTE ZEGE VAN MARATHON. Slechts enkele competitie-wedstrijden vonden doorgang. In de eerste klasse werd zowel de heren- als de dames wed strijd van Hellas afgelast. In de tweede klasse begon Marathon goed, want EMM moest met een 96 nederlaag naar Mid delburg terug. In de tweede klasse dames deelden De Zeeuwen en EMM de punten eerlijk door een 3-3 gelijk spel. In de afdeling Zeeland kon slechts één wedstrijd doorgang vinden. In de tweede klasse heren bleven de EMM-reserves baas in eigen huis en stuurden Hellas 5 met een 7-2 nederlaag naar Goes terug. WIELRENNEN Naar wij vernemen zullen de na volgende steden, in de te noemen volgorde, als etappeplaatsen worden aangewezen voor de volgende jaar te verrijden Drie Landen Ronde te Maastricht (start), Tilburg, Antwer pen, Keulen, Bielefeld, Maastricht (fi nish). De organisatoren hebben zulks besloten in een gisteren gehouden bij eenkomst. zoals onze lezers zich zul len herinneren hebben wij reeds eer der van de route met de genoemde steden in ons blad melding gemaakt. Kr blijkt intussen tevens uit, dat is afgezien van het in het plan opne men van Luxemburg. BEELDGROOTTE 22_27m.m. ZEGELGROOTTE 26.31 m.m. KAMTANDING 12 3/4.12 '/2 TROEPEN van het nationalistische Nepalese congres, dat de afgetre den koning, steunt, zijn de plaats Bir- ganj in Nepal binnengerukt en heb ben daar een voorlopige volksregering gevormd. Zij zouden op negen plaat sen in Nepal hebben toegeslagen. De afgetreden koning heeft de wijk ge nomen naar New-Delhi in India, waar hij door de premier Pandit Nehroe werd begroet. Het congres-leger zou Nepal van India uit zijn binnengevallen en zou georganiseerd zijn door leden van het nationalistisch congres, dat vorig jaar naar India is gevlucht. Van de ande re kant heeft de regering van India bekend gemaakt, dat er maatregelen zijn genomen, om te voorkomen, dat grondgebied van India gebruikt wordt voor militaire operaties tegen Nepal. Het belang van India bij Nepal het enige Hindoe-koninkrijk ter we reld is, dat Nepal een bufferstaat vormt tussen India en Tibet. E'en kwade dag voor Breda, eveneens een kwade voor Push, en het sneuvelen van ongeslagen records, zie daar het resultaat van een zeer regen achtige competitie-Zondag, die even veel regen ais verrassingen bracht. Venlo heeft ons en Breda niet in het onzekere gelaten! Met een over tuigende zege werd door de Limburgse ploeg het trotse ongeslagen record van de blauwen omver gehaald. En terecht, want de landskampioenen rekenden in kampioensvorm met hun grootste rivalen af. Push heeft het in de lichtstad tegen H.T.C.C. niet tot een goed einde we ten te brengen. Toch deed de nieuwe opstelling het niet slecht! Zwart-Wit liet M.O.P. in het Sport- parkzand bijten, een verdienstelijke prestatie van de Bredanaars, die daar door de Bosschenaren op de ranglijst voorbijstevenden. Tilburg liet er tegen E.M.H.C. geen gras over groeien en behaalde een overtuigende zege. Promotie-klasse B. Zwart-Wit n le verde een felle strijd met Tilburg IX en deelde terecht de punten. In Roo sendaal heeft Pelikaan tegen Forward verbeten gevochten; resultaat: een zeer eervolle nederlaag. Den Bosch bleef de baas over Oranje-Zwart en Eindhoven behaalde een moeizame zege op E.M.H.C. II. 2e Klasse A. Middelburg deed wat verwacht werd en ontfutselde aan VOEVBAL. Eerste kluut B. 1 Gool-NEC 0-6. Internationaal: Jeugd. België-Neder- land 3-4 (Rust 3-1). Zuid 1. Derde klasse B: Best Voor- Uit-MULO 2-1. 3e klasse D. Meto-Middelburg 0-S. Vierde klasse D. TAC-DWC 3-1. Vierde klasse E. Breda-Groen Wit 1-2. Se klasse B. DOSKO 4-Steenbergse Boys 3 11-1. Luxemburg-België B 2-2. Zwitserland-Zweden 4-2. Interland: België-Nederland 7-2. Belgisch Militair-Nederlandse militai ren 3-1. Antwerpen-Rotterdam 4-1. Brussel-Amsterdam 4-1. Bulgarijë-Hongarijë 1-1. Zaterdagmiddagcompetitie. Ie klasse, Arnemuiden 1-VKC 1 3-1; Colijnspl. Boys 1-Wemeldinge 1 0-2; Ka- pelle 1-Nieuwdorp 1 2-4; Krabbendijke 1 -Wolf aartsdijk 1 1-0. 2e klasse A. Veere 1-SVD 1 5-2; 's Heer Hendrikskinderen 1-Kats 1 4-1; Be velanders 1-Nieuwland 1 4-0; Wissekerke 1-Serooskerke 1 4-4. 2e klasse B. Wemeldinge 2-Colijnspl. Boys 2 2-3; Rillandia 2-Wolfaartsdijk 2 0-1. 2e klasse G. RGS 1-VSC 1 4-1; Nieuw- dorp 2-VCK 2 onb.; 's Heer Arendskerke 1-Arnemuiden 2 2-2; Nieuwland 2-Meeu- wen 1 1-3. 2e klasse D. Driewegen 1-Zaamslag 1 2-4; Hoek 1-AZVV 1 afg.; Spui 1-Tern. Boys 1 1-3. 2e klasse E. Kloetinge 3-Zaamslag 3 afg.; Zaamslag 2-Driewegen 2 3-2; Tern. Boys 2-Spui 2 1-1; De Beren 2-Hoek 2 1-2. Juniorencompetitie. JUNIOREN B. Groep 1: Zeelandia 1- Zeeuwen uitg. Groep 4. RCS 1-Walcheren 1 1-6. Zondagcompetitie. 2e klasse B. Breskens 3-RCS 3 4-1. HANDBAL. District Zuid 2e klasse. Heren: Ma rathon 1EMM 9-6; Dames: De Zeeuwen 1-EMM 3-3. Afd. Zeeland 2e klasse. Heren: EMM 2 —Hellas 5 7-2. Dames le klas. EBHV 1-Flora 5-0; Dames 2e klasse. Were Di 2-EBHV 2 0-1. Heren le klasse. SOA-EBHV 1 2-8; EBHV 2-Longa 2 6-1. Volt 2-PTT onb. 2e klasse. PTT (Breda)-EBHV 3 7-0; SOA 2-Olymp 10-0; SOA 3-Geel Blauw n.g. HOCKEY (HEREN). Eerste klasse. Westen. HDM-HHYC 0-7; BMHC-Be Fair 1-1; Laren-HOC 2-3; Amsterdam-TOGO 1-2; Hilversum-Gooi 1-2. Zuiden. HTCC-Push 2-1; Zwart Wit» MOP 2-0; Venlo-Breda 6-0; EMHC-Til- burg 1-6. Oosten. DKS-Upward 7-1; PW-Arn- hem 4-0; Union-Deventer 1-0; Hengelo- Nijmegen 5-0. Noorden. HVA-GCHC *-0; RAP-Mep- pel 0-2; Groningse Studenten-Groningen 2-0; GHBS-LHC 2-9. HOCKEY (DAMES.) Eerste klasse. Westen. TOGO-Rood Wit 2-1; Amsterdam-BDHC 2-2; Be Fair- Hilversum 1-0; HHYC-Gooi 0-1. Zuiden. HTCC-Oranje Zwart; 1-5 VKH-Tilburg 0-0; Venlo Girls-MOP 5-1; EMHC-Push 2-1. Oosten. Union-Deventer 2-1; DKS- Quick 0-2; EHV-PW 1-1; Nijmegen-Al- melo 3-1. HOCKEY (HEREN.) Zuiden. Promotieklasse A. VKH-Geel Zwart 11; Tegelen-Venlo 2 2-5; Maas- tricht-HMHC 3-1; HUAC-HTCC 2 4-1. Promotieklasse B. Den Bosch-Oranje Zwart 3-0; Pelikaan-Forward 2-3; Eind- hoven-EMHC 2 1-0; Zwart Wit 2-Tilburg 2 2-2. Tweede klasse A. Forward 2-Middel- burg 3-3; DES-Breda 2 1-4; Liberty-Tem po 6-0; Cadetten-Push 2 2-3. Tweede klasse B. MOP 2-Oranje Zw. 2 5—2; HOCO-Den Bosch 2 1-0; Eindho ven 2-MEP 0-7; Hopbel-Rapidity afg. Tweede klasse C. Maastricht 2-Con- cordia 1-2; Venlo 3-Weert 2-2; Heerlen- Eindhoven 3 1-1. Oosten. Promotieklasse: EHV-Zwolle 3-1; Zutphen-Almelo 1-2; Oosterbeek-Uni- on 2 3-3; Bully-Wageningen 3-0. Rapide 1-Breda 3 0-2; Breda 3-Rapi- de 1 2—0; Rapide 2-Push 5 6—0; Push 5< Rapide 2 1-3. HOCKEY (DAMES). Westen. Promotieklasse A: Straw- berries-Pinoke 5-5; Kampong-Amsterdam 2 4-2; Amersfoort-HBS 2-0; Amsterdam 3-Laren 2-3. Promotieklasse B. BDHC 3-De Kie viten 1-3; BDHC 2-MRHC 1-2. Zuiden. Promotieklasse: Den Bosch- Heerlen 2-1; Keep Fit-Breda 4-1; For- ward-EMHC 2 1-0; Tilburg 2-Eindhoven 0-2. Tweede klasse A. Tempo-HUAC 3 2; MOP 2-Pelikaan 3-0; Push 2-HOCO 2-1 Forward 2-Breda 2 0-2. Tweede klasse B. Geldrop-Eindhoven 2 afg.; Oranje Zwart 2-HTCC 2 11; Hopbel-Rapidity afg.; Nuenen-MEP afg. Tweede klasse C. Green Star-Heer len 2 4-1; Venlo-Venlo Girls 2 3-5; Tege- len-Concordia 1-4. Rapide 1-Nuenen 1 6-0; Nuenen 1-Ra- pide l 1-3. FrankrJjk-Pakistan 7-3. KORFBAL. Eerste klasse. Noord-Holland: SVK- Swift 3-3 (gest.) Overijssel. HKC-AKC 7-5; Groen' Zwart-DOS 2-3; Gelderland. Wilskracht-ZKC 0-4 (ge staakt). Noord. WWMD-Sparta 6-3. Zuid. Odilo-DETO 0-12: Rust Roest- Eindhoven 4-3. Forward II een punt. Het ongeslagen record van Breda II kwam in Kaats heuvel tegen D.E.S. niet in gevaar. Het was trouwens toch een goede dag voor de blauwtjes want Push II wist *- het hol van de Cadetten de zege veroveren. Een puntenverdeling zou beter zijn geweest. Liberty had met Tempo weinig moeite en sloeg de Bergenaren op gedecideerde wijze. 3e Klasse A. Het tweevoudige ge vecht tussen Breda III en Rapide le verde een verdiende tweevoudige ze ge voor de Bredanaars op. Zwart-Wit III week niet van de goede weg af en stuurde Tilburg III met een nederlaag naar huis. DAMES le klasse. Push deed het in Eindhoven lang niet slecht en ging tegen E.M.H.C. op zeer eervolle wij ze ten onder. Het moreel van de groen-witten schijnt uitstekend te zijn. Oranje-Zwart kwam met de volle buit uit Eindhoven door een zege op H.T.(C.C. Venlo Girls gaf M.O.P. geen schijn van kans en V.K.H. wist zo waar een draw tegen Tilburg te force ren. Promotieklasse A. Het ongeslagen record van Breda sneuvelde in haar strijd tegen Keep Fit. Enthousiasme en dash waren de grondslagen, waar op Keep-Fit haar overwinning bouw den. De Bosch behaalde een met een „de hakken over de sloot"-zege op Heerlen. Forward H stuurde EAI.H.C. II met lege handen naar huis, en Eindhoven wist over Tilburg n te zegevieren. 2e Klasse A. De Push-reserves heb ben hun ongeslagen record tegen H.O.C.O. kunnen handhaven. Een puntenverdeling zou misschien een juister beeld gegeven hebben. Breda n maakte geen vergeefse reis naar Forward H want veroverde bei de punten. Mej. Luijkx en Mej. M. Piederiet waren de uitblinksters. Tempo zorgde voor een welkome verrassing door A.V.A.C. belde pun ten afhandig te maken. Pelikaan stelde enigszins teleur door zonder winstpunten van M.OJP. II te rug te komen. 3e Klasse A. Liberty kwam met lege handen van Were Di, welk resultaat wij verwacht hadden. VOETBALLEN VLISSINGEN-ZIERIKZEE 4-5. De competitiewedstrijd in de eerste klasse van de Zeeuwse Schaakbond tus sen Vlissingen en Zierikzee is in een voorlopige 54 overwinning voor de club uit Schouwen en Duiveland geindigd. Een partij moest worden afgebroken, doch daar deze voor Vlissingen in het gunstigste geval in remise kan eindigen, is de zege voor Zierikzee definitief ver zekerd. De gedetailleerde uitslagen waren J. Jansen-J. J. van de Ende 0-1; P. V(jn -dr J. J. Westendorp Boerma 1/,-Vi-; B. Schreuder-dr J. L. Braber 0-1; G. Ruyg- A. van de Westen 1-0; Ir G. de Regt-M. van den Hoek J Steutel-A. J. van 't Leven 1-0; G, Steinhauser-C. J. Cou- mou 1/2-1/2? Langendtjk-P. J. van den Ouden 0-1 A. Mast-J. Klaassen afg.; J, Meijers-O. Vleeshouwer i/t-i/t. GYMNASTIEK Quick (Huizum) tweevou dig clubkampioen van Nederland Te Leeuwarden organiseerde de turnvereniging Quick (Huizum) Zon dag ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan de clubkampioenschappen keurturnen van het K.N.G.V. De organiserende vereniging wist zowel bij de dames- als de herenploe- gen de eerste plaats te bezetten, waar door deze vereniging voor de vijfde maal achtereen, met haar dames al thans, op dit kampioenschap beslag legde. I^ORT geleden hield het „Institut d'Etudes Politiques" een zeer in teressante enquête. Men wilde onder zoeken, hoe de houding was van de Frans studerende jeugd ten opzichte van het Geloof in verband met de gezinnen, waaruit deze jeugd voort komt. Het resultaat van deze enquête bevestigt een oude ervaring. Het toont n.I., hoezeer ook thans nog 'n goed katholiek gezin, maar ook een goede katholieke school de jonge mens tegen onchristelijke invloeden wapent en hem een veilige basis geeft voor zijn godsdienstig leven. De eerste vraag, die de studenten voorgelegd werd, luidde: „Hoeveel kinderen hebben uw ouders gehad?" De tweede vraag betrof de godsdien stige praktijk der ouders en de ant woorden daarop bevestigden het ver band tussen godsdienstigheid en kindertal: 12 3 énige kinderen 48% 24% 28% ui, gezinnen met hoogst. 4 kinderen 70% 21% 9% uit gezinnen met 5 en meer kinderen 82% 8% 10% 1: regelmatig praktiserend; 2: onregel matig praktiserend; 3: ongelovig. Met betrekking tot de godsdienstige praktijk der ouders en hun invloed op de kinderen gaf de enquête het vol gende beeld: Bij 100 niet-praktiserende studen ten deden beide ouders hun gods dienstplichten in 20 gevallen: één van beide ouders in 50 gevallen; géén van beide ouders in 30 gevallen. Daarentegen had iedere groep van 100 praktiserende studenten in 62 ge vallen twee gelovige ouders; in 24 ge vallen één en in de overige 14 ge vallen géén. Een andere vraag belichtte het ver band tussen gezinsmilieu, soort van school en godsdienstigheid. Allereerst toonde zij, dat de kinderrijke gezin nen de voorkeur geven aan de ka tholieke bijzondere school boven de neutrale staatsschool. Van de gezin nen met meer dan vier kinderen had den 86 pet. de katholieke school be zocht en slechts 14 pet. de staats school. Van de gezinnen met vier of minder kinderen gingen slechts 48 pet. naar de katholieke school en 52 pet. naar de staatsschool. Van de studenten waren; 1 2 3 op de staatsschool 44% 30% 26% op de kath. school 69% 19% 12% 1: regelmatig praktiserend; 2: onregel matig praktiserend; 3: ongelovig. Ook hier blijkt dus weer, dat de op voeding in gezin en school een bijna allesbeslissende factor is voor de godsdienstige vorming. B.A. IY/EGENS het houden van een preek over Maria Tenhemelopneming op 15 Augustus is te Wilna in Litauen de eerwaarde heer D. Humnicki ge arresteerd door de communistische politie. Aldus hebben Baltische vluch telingen in Stockholm medegedeeld. De priester bevindt zich op 't ogen blik in de stadsgevangenis. Te Riga werd een beeld van de H. Maagd geprofaneerd en verbrand, ter wijl de daders vlugschriften ver spreidden, waarin de aartsbisschop van Riga, mgr. A. Springovics op in fame wijze werd belasterd. Mgr. Springovics heeft sedert vier jaar zijn herderlijke taak niet meer kun nen uitoefenen, daarin belet door de communistische regering. CEN SOLEMNELE uitvaartdienst vond Zaterdagmorgen om 12 uur plaats in de kerk van het H. Hart te Breda voor de zielerust van Dr. H. Struycken, in leven oor-, neus- en keelarts te Breda. De beide zijden van de middenbeuk waren bezet met de honderden, die de overledene wilden gedenken in hun gebed, alvorens het stoffelijk over schot naar het kerkhof werd overge bracht. Pastoor Bouman met assistentie van zijn bei'de kapelaans Oomen en Smit. droeg aan het in zware rouw gehulde altaar de H. Mis op. Burgemeester C. Prinsen van Bre da, vergezeld van de wethouders Meijs en Romsom, woonde deze H. Mis van Requiem bij. terwijl ook de secreta ris der gemeente Breda Mr. Ph. v. Woensel tot de aanwezigen behoor de. Tientallen artsen en specialisten uit de stad betoonden Dr. H. Struy cken de laatste eer. Er was een ver tegenwoordiging van het stedelijk gymnasium, vele industriëlen uit Bre da en elders merkten wij op onder hen, die Dr. Strycken de laatste eer bewezen. Velen van de aanwezigen behoorden tot de leden van de rech terlijke macht. Generaal-majoor Van der Kroon van het militair gerechts hof te Den Haag, kolonel van der Kroon, divisie-commandant der Ko ninklijke marechaussee, de garni zoenscommandant kolonel C. van Miourik, evenals de gouverneur der Koninklijke militaire Academie, ko lonel K. Puffius brachten de gestor vene de laatste eer. Verder merkten wij op Mgr. Sweere, regent van het klein-seminarie IJpelaar en Mgr. A. van Loon uit Oosterhout. Ook de let terkundige Pieter van dier Meer de Walcheren was in de kerk aanwezig, evenals de oud-burgmeester van Bre da van Slobbe. Na de absoute in de kerk vond de teraardebestelling plaats op het kerkhof Zuylen, waar Dr. Struycken ter ruste werd) gelegd in de schaduw van zijn zoon. die hem pi.m. een jaar geleden in de dood was voorgegaan. Hier verrichtte pastoor Bouman de plechtigheid aan het graf. De kist was gedekt door verschillende kran sen, o.m. een van de Kon. Ned. Mij. Grote schade te Groningen pEN DEEL van de gebouwen der bekende confectie-industrie der fa. Leefsma aan de Oude Boeteringe straat te Groningen, benevens het kantoor en het woonhuis van de makelarij Muylwijk zijn door brand verwoest. De brand ontstond in de confectie-fabriek en greep door de zeer brandbare voorraden zeer snel om zich heen. De schade aan de fabriek, de ma chines en het woonhuis is nog niet te bepalen, maar zal zeer groot zijn. De voorraden, die grotendeels door brand- en waterschade verloren zijn gegaan, hadden de waarde van een half millioen. tot bevordering der geneeskunde. Een krans van het gemeentebestuur weTd ijl de droeve stoet meegedragen, zij werd later door burgemeester Prinsert op het geopende graf gelegd. Op het kerkhof merkten wij nog op Prof. Dr. J. Ketelaar van de univer siteit te Amsterdam en Mgr. prof. Dr. Sassen van de universiteit te Leiden. Minister Struycken zoon van de overledene was het die na de be- aardingsplechtiigheid de talrijke aan. wezigen dank bracht voor de laatste eer, aan zijn vader bewezen. Ten huize van de overledene was later nog gelegenheid tot condoleance. Practisch alle autoriteiten, die in de kerk en op de begraafplaats waren, waren ook hier aanwezig. Hier merk ten wij nog op het Tweede Kamerlid Dr. C. Mol uit Etten-. Tot dwangarbeid veroordeeld WOLGENS verhalen van enige uit Rusland in ons land teruggekeer de krijgsgevangenen, zou een Nede... landse journaliste, mevrouw Meyi- berg, in Rusland tot 25 jaar dwang arbeid zijn veroordeeld. Zfl was re dactrice van „Het Volk" tijdens dt bezetting en zou in dienst hebben ge staan van de S.D. Het consulaat t« Berlijn was van geruchten daarom trent op de hoogte, maar bewijzen waren niet te krijgen. Ook het be richt der gevangenneming is trouwens nog niet bevestigd. Ook na 1952? FNE ECONOMISCHE HULP aan Europa moet gedurende minstens achttien maanden na afloop van het plan-Marshall, in 1952, voortduren, al dus een rapport, dat de voornaamste adviseur van president Truman over de buitenlandse economische politiek "na het plan-Marshall, bij de president heeft ingediend. OPENBAAR GEHOOR INZAKE EEK AAN TE LEGGEN BOVENGRONDSI HOOGSPANNINGSLIJN TUSSEN ORTHEN EN OSS. De Commissie Electriclteltswerker. (Ministeriële adviescommissie inzakt ruimtelijke ordening van eleetrieiteits werker)) maakt bekend, dat op 27 Novem ber 1950 belanghebbenden in de gele genheid zullen zijn eventuele bezwaren tegen het tracé ener aan te leggen 50 kV-bovengrondse hoogspanningslijn tus sen Orthen en Oss, ter kennis van de Commissie te brengen. De Commissie zal daartoe op 37 No vember a.s. van 14.15 uur—16 uur zitting houden ter Provinciate Griffie van Noord Brabant te 's Hertogenbosch. De lijn is getraceerd door de gemeen ten 's Hertogenbosch. Rosmalen, V Geffen. Oss en Berchem; tekeningen van het tracé liggen ter inzage ten ge meentehuize van deze gemeenten. 181-W Op Dinsdag 14 November a.s. hopen onze geliefde "ouders F. de Klerk en M. de Klerk-Vlassenrood de dag te herdenken, waar op zij vóór 25 jaar iin het huwelijk traden. Dat zij r,»g lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen: Rosa en verloofde. Ria, Paul. Hontenisse, Zoutestr. 19. Post Hulst. 780-O November 1950. Voor uw belangstelling, be toond bij het overlijden van onze geliefde man, vader en grootvader JAN RAMONDT Sr. betuigen wij U onze harte lijke dank. De familie Ramondt. Sas van Gent. 776-0 Hiermede betuig ik mijn har telijke dank aan H.H. Geeste lijken, Kath. Thuisfront, Fan fare „De Scheldezonen", fa milie, buurtbewoners, vrien den en kennissen, voor de vele blijken van belangstelling on dervonden bij mijn thuis komst uit Indonesië. Sold. J. Vermeirssen Nieuw-NameVi, Nov. '50. 774-0 Commissarissen en Directeu ren der ALGEMEENE FRIESCHE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Leeuwarden, maken hiermede bekend dat de verkiezing der leden van de Algemene Vergadering van de leden zal plaats heb ben aan het Hoofdkantoor te Leeuwarden, Nieuwestad 9 en de kantoren te Amsterdam, Rokin 115 en 's Gravenhage, Kneuterdijk 20 op Dinsdag 12 December 1950, van 10 tot 12 en van 3 tot 4 uur. Zij, die aan de stemming wensen deel te nemeen, moe ten daarvan vóór 28 Novem ber 1950 per eigenhandig ondertekend schrijven en on der toevoeging van polis en bewijs van laatste premie - kwijting (en onder opgave van duidelijk adres) aan de Directie Leeuwarden, Bur- maniahuis, Nieuwestad 9, ken. nis geven. Het stembiljet zal minstens drie dagen vóór de aanvang der stemming door de Directie te Leeuwar den worden toegezonden. 768-00 DE ECHTE SCHUURBUADJES in oude kwaliteit wéder overal verkrijqbaar WEIGERT ALLE NAMAAK Gevraagd: een flinke R.K. op Pastorie te Breda. 2de meisje aanwezig. Brieven met volledige inlich tingen onder no. 50596-OO, bu reau van dit blad. Eftcpboringen Watervoorzieningen crtxarir VJesnsto -*c: StPPE Opger/chf 1^11, Tel 363 (Focscnaaci TE KOOP (compleet) met laarzen, kap pen en bril. Tegen zeer lage prijs. Te bevragen: v. WATERSCHOOT, Blokken 20 Terneuzen Te Bazel werd voor 8000 toe schouwers de landen ijshockeywed- strijd Zwitserland—Zweden gespeeld, de Zwitsers wonnen met 4—1. De tus senstanden luidden: 1—4, 2—1, 1—0. vindt bij ons een enorme sortering kleine meubelen en heerlijk zittende fauteuils, ia moderne en klassieke stijl. Leuke, practische cadeau x, z.a. Fauteuil» Boekenkasten Bijzettafels Dame» bureautje» Mimitafel» - Wandmeubelen Schoor steenloperVoetsakken, enz- in iedere prijsklasse Meubelen Tapijten Gordijnen Bedden Dekens Hoofdmagazijn: Nieuwe Binnenweg 166 -168 - 170 - 172 Filiaal t Nieuwe Binnenweg 1 (hoek Westersingel) SpeciaalEiuls Perzische tapijten Mauritsweg 58 naast Dykshoorn fc. O, «tin we enl?' !ripder Confectie verbaast ieder Zie étalage. *n Damesmantel, •n Damesjapon, 'n Blouse, »n Bok, 5 'n Jongensregenjasje, *n Herenregenjas En nog veel meer bu. WH hebben weer HIJNEBT Dameskousen. Hofleverancier van Koning Publiek. 778-0 Het wordt NU tijd voor een nieuwe Wij brengen U dit najaar een uitge breide collectie in verschillende prij zen en modellen. Vanaf f 47.50 RUIME KEUZE in in diverse maten en kleuren. Vanaf f 29.75 PRACHT POPELINE REGENMAN TELS, dubbel en met ruitvoering. Vanaf f 69.50 BIJ RITA SLAAGT U ZEKER. Bosstraat 27 Telefoon 769 BERGEN OP ZOOM. 728-xxx-'' ZESDE Uitgave: Verschijn Reigerstra 877 stratie C. J. v. H. B. Ho L. Hoofdred mentsprij per post f postbestel Postrek. r abonnemc p\E DAGfe Mevr. kwam pro Mansoor onderwijzt „huwde" ongeval. Van me< Adabi tw£ om van z hoofd te Dit be ling van per-gere< dat uits huwelijk en voorts tie zij steld. 70 MEN in Sin tevens ui graaf", dat De polit deur-aan-d door leden Association Majid ten Hulpfonds fonds) plo spronkeljjk voor de pe 31 Decemb Het fond om de pleegmoed genoot" M QE PRES los De schoten. Hij was men, toen ver wierp TWINTIG sterdamme pleegd op TWINTIG treuren Versailles.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 6