MUZIEK- EN TUINFEEST KERMIS TE TURKEIJE koff¥5T™ 10 FIBBE BIJ BATA! DIENSTBODE SCHEEFJESWOL SCHUTTERSHOF - GOES DANSEN Naar de Ardennen iMARKTVERKOOPl ORIGINELE MARKTKRAAM SPOTPRIJZEN! PROFITEERT! Metaalbewerkers H.H. AANNEMERS MÜZ Aï maken bekend Dagblad De Stem: 1 Mutct DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDE ~3 JULI 1950 Deze week Duikdemonstraiies v/d Onderzeeboot 0-24 Keuze uit 7 soorten BISCUITS 100 gr. 16 ct., 200 gr. 25 ct Keuze uii 10 soorten KOEKJES 100 gr. 20 ct., 150 gr. 25 ct. Keuze uit 4 soorten ZUURTJES 100 gr. 16 ct., 200 gr. 25 ct Keuze uit 6 soorten GEVULDE PRALINES 100 gr. 25 ct ,- "Ti 9.95 «STA* 57.95 1 MIDDELBURG Openbare aanbesteding schieting Grondwerken Fa. VEft&OOYEN 1. WIE WINT TE PHILIPPINE Wij verwachten U allen De gezamenlijke slagers van Sluiskil Doet uw voordeel Viissmgen Middelburg TYPEN F I C K N G E R MELK EN PUUR Kwatta blijven altijd geldig le hypotheek 3V2 pet. huishoudster kamers te huur R.K. MEISJE R.K. Jongedames m.u.l.o. H.B.S. GYMNASIUM of LYCEUM t'N VLOTTE SLIP-OVER Schoenen voor SENSATIE - PRIJZEN 11 Reisbureau, Tragel II gevraagd E. Z. V. V. Machinefabriek! „NOOIT GEDACHT" Bei 'N TINTELEND EVENEMENT. 1001 ATTRACTIES. GRANDIOOS UCHTFESTIJN van 3-5 uur in bet hartje der tentoonstelling op en in de Maas. Iedere duik duurt SO minuten l GEOPENDVAN 10-18 EN 1 tf-24 UUR - ENTREE i VAN 1.50 TOT OM TOURINGCARS! TRIPS NAAR AHOY' GROOT SUCCESI HEBT V SOMS GEEN WILSKRACHT Het Is een publiek geheim, dat marsen met slappe, terugwij kende kinnetjes, dUf euvel trachten te ver- V stoppen achter enor me baarden. Uw kin mag waarachtig ge- zieu worden. Tóón haar dan ook. Wek niet de schijn, dat ge iets te verbergen hebt, maar laat geen haartje op Uw gelaat achter. Tijdrovend werk? Weineen! Het is eert kwestie van een goed mesje. Het beste mesje komt van eigen bodem. Heug, stoppels sterven allemaal aan NATIONAAL hebt U, wanneer U 25 ct. besteedt (suiker uitgezonderd) en daarbij een grote ONTBIJTKOEK van 38 ct. voor 25 ct. koopt. hebt U, wanneer U een kwartje besteedt aan één der onderstaande reclame artikelen en daarbij die grote ontbijt koek koopt. Vanille Waaiers Marie, Petit Beurre enz. Kleingoed, Spritsjes, Zandwafeltjes enz. Kristaldrops, Frambozenblokjes, Vruchtenpastilles, Ananasbabbeis Vanille-Advocaat, Sinaasappel-Citroen, enz. cuHe&n m - TEG£N S*°tPRIJZE N Voor de Dame Zen»e''mante,39.95 Zomeriaponnen 95 Zom.rbl.»« Rokken Egyptisch katoen Meisjesjurken 7.9 Meisjesmantels7 g5 Heren-Sportcolberts 19.95 Heren Costuums 59.95 Tweedjassen 49.95 Pantalons 12.95 Jongens plus-four costuums 19.95 Oplcnooppakjes 7.95 Overhemden Zei/binders q. 98 Herensokken 7.93 Dameskousen 1.93 Dames-pu//0vers 99fl LANGE NOORDSTRAAT 10-12 Namens de heer C. Marteyn te Eede zal door ondergete kende overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B., in het openbaar worden aan besteed: het bouwen van de boer derij met woonhuis met daarbij behorende wer ken in de Gemeente Eede Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekeningen (bestek Middel burg 239, bur. Aardenburg 98) ad. f 12.50 verkrijgbaar bij architect W. Uit den Boo- gaart, Peursenstraat 22 te Aardenburg, of zij worden, na ontvangst van een post wissel, groot f 12.75 toegezon den. Restitutie f 10 bij onge schonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op Dinsdag 8 Augustus 1950 op een in de nota van inlichtin gen nader aan te geven plaats en uur. 598-0 De architect B.N.A., W. Uit den Boogaart Aardenburg, Tel. 78. „WILLEM TELL" Kloosterzande op staande wip op Zater dag 29 Juli. Begin 3 uur. Inleg vanaf 2.30 u. 593-0 Het Bestuur Uw adres voor met Dragline en Kipauto's is: Bosschenhoofd H 55, Telefoon 475 en 473, 820-OO Roosendaal PHILIPS HUISHOUDKOELKAST PRIJS f 925.- mel 12 maanden PHILIPS-garantit lnb.drljlit.llin, en eerdere i.rric.-v.rl.nin, geschiedt door Philips vfaag „Tour de France 1950" Pagblaü Pc^ïem Dit biljet uiterlijk op Donderdag 3 Augustus 1950 in te leveren bij de agent van het Dagblad De Stem of bij een der kantoren van het Dagblad De Stem te Breda (Reigerstraat 16), Roosen daal (Molenstraat 45). Bergen op Zoom (Zuivelstraat 26), Waal wijk (Grotestraat 189), Goes (Westsingel 75), Hulst (Dubbele Poort 7), of Oostburg (Nieuwstraat 22). de Tour de France 19507 ANTWOORD: TM HIFI UU TT TT) wordt de laatste étappe Dyon-Pa- L. lit VïdLj\Ij I1JD rijs, 314 km) door de winnaar van die sappe afgelegd 7 ANTWOORD: Ingezonden door: NAAM: STRAAT: WOONPLAATS: Duidelijk invullen De gezamenlijke slagers van Sluiskil maken hun eliëntèle bekend, dat zij vacantie houden, op 31 Juli, 1, 7 en 8 Augustus. 584-0 Zaterdag 29 en Zondag 30 Juli 1959. Was U reeds op één onzer vorige feesten? Ja? Dan hoeven wij U thans niet meer uit te no digen. U komt vanzelf! Was U er nog niet? Dan moet U nu zeker komen! Prachtige concerten! Philippiense mosselen! Prima dranken! Dansmuziek door het orkest van Jasper An- thonissen. 589 o Ondergetekenden, de gezamenlijke slagers van Sluiskil, 585-0 dat zij geen klanten van elkander overnemen, die bij een van hen nog achterstallige schul den hebben tc voldoen. 585-0 ZONDAG 29 en MAANDAG 31 JULI a s. l>jj L. Veraert GOEDE CONSUMPTIE. PRIMA DANSMUZIEK Zondag 30 Juli Pnlingbollinjc. Maat meebrengen. Be gin 3.30 uur. Ook Hoeneïboiling. NUTTIGE EN MOOIE PRIJZEN. 538-0 Wij ontvingen een pracht-collectie KOFFERS in de maten van 50 tot en met 75 cm, vanaf f 6.95. 625-0 EN KOOPT ZO'N PRACHT-KOFFER BIJ Van Zaterdag 29 Juli at kunt U bij ons uw schoenen zelf uitzoeken aan een De laatste opruimingsparen worden thans verkocht voor Laat deze kans niet voorbijgaan. Komt en wéér de beste reportages 'n Droom van een sta tiejurk voor plechtige gelegenheden. Alles voor Baby U hoeft zich geen zor gen te maken, wan neer U Uw uitzetje laat verzorgen door 622-0 Coé/ TETER. DIJK 119 - BREDA N.V. KWATTA - BREDA op courante woon- en S winkelhuizen >n grotere plaatsen E Grote posten, ook lande S rijen met grote over- 5 waarde 314 pet. J Wend U tot het vanouds bekende adres: 381 v.d.Sei^&Co Nieuwe Glnnekenstr 43 B Breda. Hij zij en het geluk11 Het verrukkelijke, I luchng-speelse Parfum |f Valdelis schept een sfeer van echte blijheid en geluk. GEVRAAGD per 1 Septem ber FLINKE R. K. voor dag en nacht, in gezin met 4 kinderen. Goed loon. Kreugel, Parallelweg 13 Kloctinge. Aanmelden vóór 15 Augustus. 624-o GEVRAAGD bij boerenfa milie tussen 35 en t5 jaar Alleen voor huishoudelijk werk. Briever. onder no. 34587-0. bur. v. d. blad. Vanaf 12 Augustus in omgeving van Westen- Schouwen. Brieven onder letter K aan Bcckh. S. Ochtman Zoon, Zierikzee 599-oo Gevraagd: voor dag en nacht, In gezin met 4 schoolgaande kinderen. Liefst per 1 Sept. Mevrouw KAMPHUIS, Gent sestraat 77, Telefoon 554758, Scheveningen. 481-00 Groot Damesconfectie bedrijf t© Amsterdam vraagt voor zijo op t© richten atelier te DEN BOSCH uit beschaafd milieu, met ten minste opleiding doch bij voorkeur die tevens in het bezit zijn van of opleiding hebben genoten voor het diploma coupeuse of costumière. Leeftijd 20-26 jaar. Gegadigden, die - na enige tijd te Amsterdam ingewerkt te zijn - blijk hebben gegeven de vereiste karaktereigenschappen te bezitten, wordt een interessante, leidende, goed gesalarieerde functie geboden, waarin zij hun capaciteiten tot volle ontplooing kunnen brengen. Brieven met opgave van leeftijd, opleiding, vervulde functies enz. onder no. 34554-00 bureau v d. blad. voor do otamhoudorl Zon zelfgebreide slip-over is een ideaal kledingstuk voor elke jongen, die van stoeien en ravotten houdt. Maar die slip-over moet dan ook tegen een stevig stootje kunnen Het beste breimateriaal hiervoor is natuurlijk Scheepjeswol. Scheepjeswol, heeft een mooie soepele draad en is ijzersterk. Verkrijgbaar in alle tinten, was- en kleurecht. Ifoor beter breiwerk - betere wot, dues,, KONINKLIJKE SCHEEPJESWOLFA8RIEKEN VEENENDAAL A.S. ZATERDAG 29 JULI, 8 in zaal en/of tuin. Muziek: THE ORPHEANS en nieuwste vet sterker-installatie - speciale verlichting. 623- :F BORGEN BEGINT DE MARKTVERK00P Op Zondag 13 Aug. naar Brussel - Namen Dinant en verder de mooie Ardennen. Op geven en inlichtingen: 586-0 Tel. 188, HULST en fa. Picavet-Martens, Nieuw-NanM voor directe indiensttreding ST. JANSTEEN - HEIKANT TELEFOON ZESI Uitga Verse Reige strati C.J. H. B. Hooft ment: per p postb Postr abon Bure: Zoi ZO St( reger: gasfal want leen dezer ander Hf ren. lands dan De om e bevor dien waarc aldus De nister vruch binet, ben g en De dens naar

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 6