3531 FELIX KUK! SIMON DE WIT c H.H. AANNEMERS Bekendmaking HET VENSTER N.V, NIEUWE HAV.-BANK D' r L0UWEB5E <M iDEPDIE5TER] „Voor de goede huisvrouw is er maar één azijn en dat is de échte Natuur- azijn Dieseltrein ramt autobus BONTMANTELS ZOMERPRIJZEN PEPERZAK Als U een kater hebt, DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 25 JULI 1950 Grondwerken Fa. VERKOOYEN A. AElzerman Afwezig Afwezig G. H. Vijgeboom Vrije woning onger sSterker Slanker Firma GERRETZEN AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING Reisprogramma van „Zeeland-Tours" I I I I I I I COMPAGNON R.K. I" 'n Tintelend evenement 1001 attracties Stoomtram Mij'. Breskens-Maldeghem N.V. Bioscoop- en Concertgebouw, Hulst Enige passagiers zwaar gfewond OPENBARE VERVOERMIDDEL ONGEVALLENPOLIS (ov.o.-poiis), 2.50 PER JAAR f 5.000.- BIJ OVERLIJDEN f 10.000.- BIJ ALGEH, INVALIDITEIT QeeHZieSPfoortvoteeezj Maar KUKalkalivrtf. trrf~LS2£P£ Erf* DE MOTTENVANGER 'ie schuld molles is dus de Mtenmeren t gekste is du niemd die vent M'MiU iltei/msdM oplossen!/" TA BIJ Aan allen, die door hun ge schenken en belangstelling meegewerkt hebben, om mijn thuiskomst uit Indone sië- tot een onvergetelijke dag te maken, betuig ik hiermede ook namens mijn tamilie mijn hartelijke dank. Sergeant Edgard Kalle Westdorpe, Juli 1950. 220-O PUBLICATIE Burgemeester en wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat de ge meentelijke zweminrichting op Zaterdag 29 Juli a.s. des middags voor het publiek ge sloten zal zijn. 241-0 Middelburg, 21 Juli 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd, N. Bolkestein, burgemeester J. Ph. Koene, secretaris. WEG MET DIE DUKE PRIJZEN. Bij VINK koopt U eerste kwaliteit meubelen, bedden en kleding voor minder dan halve prijs. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden- AXELSESTKAAT 10, TEL. 2165 TERNEUZEN. Uw adres voor met Dragline en Kipauto's is: Bosschenhoofd H 55, Telefoon 475 en 473, 820-oo Roosendaal AFLEVERING BINNEN 1 WEEK. SERVICE-STATION VOOR BREDA EN OMGEVING: REIGERSTRAAT 30, TEL. 9001. Dierenarts te Goes van 25 JULI tot 29 JULI Voor spoedboodschappen Dierenarts Gaakeer te Ove- zande en Dierenarts Klaas- sen te Heinkenszand. 239-0 van 26 JULI—9 AUG. '50 Jr. ASSURADEUR Irenestraat 32. tel. 2677 TERNEUZEN 237-0 TE KOOP Op rustige stand te koop te Sas van Gent, vrijkomende kleine middenstandswoning, die binnen een paar weken door koper betrokken kan worden. Desgewenst hypo theek beschikbaar. 222-0 Nadere inlichtingen ten kan tore van notaris van Es- broeck te Sas van Gent. en voelt U zich en bent cürect 2 mate* 'm een JOJA MASSAGECORSET ZONDER BALEINEN Duizenden domei pioitieter. ai ven deze prachtige Ame rikaanse uitvinding en widen nooit meer anders. Prijzen van 24.50 tot 31.50 PASSAGE 5—7 BREDA 546-Cv Burgemeester en wethouders der gemeente Terneuzen zullen op 31 Juli 1950 om 10.00 uur v.m. ten gemeente huize aldaar in het openbaar trachten aan te besteden het verbouwen van een school tot kléuterschool en een gedeelte tot brandweergarage c.a. Bestek en tekening zijn t.m. 29 Juli 1950 tegen betaling van f 7.50 per stel (rest. f 2.50 op de dag van aanbeste ding), verkrijgbaar bij de Centrale Dienst van Bouw- en Woningtoezicht en Gemeentewerken in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen, Herengracht 10 te Terneuzen, alwaar dage lijks tussen 9 en 12 uur v.m. inlichtingen zijn te beko men. 219-0 De Centrale Dienst van Bouw- en Woning toezicht en Gemeentewerken in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Namens de heer Herman, te Eede (gem. Aardenburg), zal door ondergetekende, overeenkomstig het Aanbeste dingsreglement W.B., in het openbaar worden aanbe steed: het herstellen en vernieuwen .van een woonhuis en schuur met bijbehorende werken aan de Rijks weg te Eede (gem. Aardenburg). Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekeningen (bestek Middelburg no. 227, bouwno. Aardenburg no. 97) ad f 12.50 verkrijgbaar bij de ar chitect Marktstraat 18 te Aardenburg, of zij worden na ontvangst van een postwissel groot f 12.75 toegezon den, restitutie f 10 bij ongeschonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op 21-8-50 op een in de Nota van Inlichtingen aan te geven plaats en uur. De architecten: Joh. A. Wentink, arch. B.N.A., Ir. H. C. Wentink c.i., Joh. van Dijk, arch., J. Kolff, technisch medewerker „Ingenieurs- en Architectenbureau", Marktstraat 18 te Aar denburg. 201-O PROVINCIALE STOOMBOOTDIENSTEN IN ZEELAND In verband met het verrichten van baggerwerk in de haven van Hoedekenskerke, kunnen op de lijn TER NEUZEN—HOEDEKENSKERKE, op Donderdag 27 Juli a.s. en op Vrijdagmorgen daaropvolgend uitsluitend pas sagiers worden vervoerd. 223-o COöP. BOERENLEENBANK ST. JANSTEEN Vanaf Donderdag 27 Juli a.s. is het kantoor der bank terug gevestigd HOOFDSTRAAT 13 als voorheen. Wederom telefonisch bereikbaar. 221-0 Het bestuur De persoon, die op 22 Juli per vergissing een GRIJS GESTREEPTE JAS heeft aangetrokken uit het café Verbeek te Ovezande, wordt vrien delijk verzocht deze te komen ruilen tegen belo ning. Terug te bezorgen bij G. Franse, agent, Mo lendijk te 's Heerenhoek. 238-0 t.m. 12 Augustus 1950 Uitknippen Uitknippen DAGTOCHTEN: Maandag 31 Juli en Enige dagtocht naar Namen en Di- Zaterdag 12 Augustus nant met het Maasdal f 10.per pers. Dinsdag 1 en Vrijdag Prachtige dagtocht naar Zuid- 11 Augustus Limburg f 10.per pers. Donderdag 3 en 10 Schitterende dagtocht naar Am- Augustus sterdam en Schipholf 7.50 per pers. Zaterdag 5 Augustus Bekende dagtocht naar Brussel en Antwerpen f 6.50 per pers. Zondag 6 Augustus Mooie dagtocht naar Belgische kust en Kemmelberg f 6.50 per pers. Maandag 7 Augustus Fraaie dagtocht naar .het Gooi f 7.50 per pers. Dinsdag 8 Augustus Populaire dagtocht naar Den Haag - Scheveningen f 6.50 per pers. MEERDAAGSE REIZEN 2, 3 en 4 Augustus Driedaagse tocht door Nederland. langs de mooiste plekjes van ons vaderland. Prijs met inbegrip van tweemaal logies en drie diners f 35.per pers. 5 Augustus Tweedaagse tocht naar Zuid-Lim burg. Ons succes van vorige zomer. 10 Augustus Prijs met inbegrip van logies en twee diners f 25.per pers. DEZE REIZEN GAAN ALLE DOOR Voor de Belgische reizen gelieve u voor een paspoort of bewijs van Neder landerschap te zorgen. BIJZONDERE GELEGENHEID: 4 en 9 en VIJFDAAGSE TOCHT NAAR DE VOGEZEN van Maandag 14 t.m. Vrijdag 18 Augustus. Dit is een prachtige tocht vol ongekend natuur- en stedenschoon. De prijs bedraagt slechts f 125 per persoon, met inbegrip van logies en maaltijden. U dient voor een geldig paspoort te zorgen. U kunt zich tot 1 Aug. opgeven aan onderstaande adressen, waar men u ook gaarne een prospectus van deze reis geeft. Deze trip gaat alleen bij voldoende deelname door. Gratis prospectus en alle nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de ver koop-adressen te: MIDDELBURG: T.C.W. (v. Graafeiland), TSirfkaai 11, tel. 3200; „Stoom tram Walcheren", Markt, tel. 3043 en 3044; V.V.V., Verkeershuis, Lange Delft, tel. 2112. VLISSINGEN; Garage de Muynck, P. Krugerstraat 209, tel. 2008; V.V.V., Verkeershuis, C. Buskenstraat, tel. 2345; Weka Pijpenhuis, Walstraat 31, tel. 2840; Sigarenmagazijn ter Meulen, Walstraat 34, tel. 2341. GOES: Kantoor A.M.Z., Spiegelstraat 5, tel. 2200. Verder bij de A.M.Z.-kantoren en agentschappen te Borssele, Hansweert, Kamperland, Rilland, Wemeldinge en Yerseke. 202-O Haal de wrijfdoek slechts licht over de was. Peli wrijfwas bevat namelijk zoveel edele wassoorten dat U maar weinig nodig hebt om toch een prachtige glans te geven aan Uw meubelen, linoleum of parket. Daarom is Pelt niet alleen de beste, maar ook de zuinigste en dus de goedkoopste wrijfwas! Peli wrijfwas met Vlidosol - tegen houtworm en andere schadelijke insecten - alléén in de bekende gele bus. Grote doos No. 2 45 ct. Grote bus No. 3: 90 ct. Verhoog de gezel- I" ligheid van Uw huls met tegels in I uw gang of hal In pracht-tinten bfj: '1 I l middelburg ■fcaa» tel 32« jH Voor alle inwoners van MADE en Omstreken Wij staan op de Markt met een grote partij Hoge werkschoenen f 4.50, werkbroeken f 4, windjacks f 3.50, regenjassen f 4.50, overhemden f 2.25, wollen overhemden f 4, enz. enz. Door bestaande machinaal timmer- en aanne mersbedrijf in Oost Z. Vlaanderen, wordt ge vraagd een in bezit van VESTIGINGSVERGUNNING. Voor ernstige werker goede toekomst. Brieven onder no. 34235-0 bureau Dagblad De Stem. Uitsl. voor de Zeeuwse op lage: bij max. 20 woorden f 0.83; elk woord meer 5 ct. Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen f 2.20; elk woord meer 5 cent per woord en per plaatsing. PERSONEEL GEVR. Zelfstandige R.K. huishoudster gevraagd, in Den Haag, boven 30 jaar, bij alleenwonend leraar. Brieven met prijsopgave onder no. 4466. TE KOOP AANGEB. Zo goed als nieuwe sextant te koop, tevens prismaverrekijker en kruisnet met toebehoren. Brieven onder no. 74, Dagblad De Stem, Goes. Wegens overcompleet prima trap- naaimachine te koop, tegen bil lijke prijs, tevens geschikt voor handnaaimachine. Brieven no. 73, Dagblad De Stem, bijk. Goes. TE HUUR GEVRAAGD Academisch gevormd echtpaar zoekt vrije étage. Gestoffeerde of gemeubileerde kamers met keuken of gebruik van keuken. In of directe omgeving van Bre da. Brieven no. 4459. VERLOREN Verloren op Zondag Z Juli te Westdorpe een wit-zwarte re gencape. Terug te bezorgen bij M. Kalle, B 58, Westdorpe, le gen beloning. 989 Verloren: kindermanteltje met cape. Van school St. Jansteen naar Tragel. Terug te bezorgen bij Th. Saman, Tragel 65, St. Jansteen. 988 DIVERSEN Hebt U zich nog niet opgegeven voor morgen in het Valkenberg. Breda. Dan is er nog maar een winkelier die u helpen kan. Het is A. van Aert, Veemarktstraat 4, Breda. Woensdag zal er geen reclame worden gegeven, maar een bij zonder goed cabaretgezelschap zal optreden. Wij noemen on der anderen de Cavelli's en de Joly Players. CA 7 zegt Mevr. LotgeringUillebrand. „Het fijne, natuurlijke aroma en de zachtzure smaak van de Natuurazijn zijn in de verste verte niet te evenaren, laat staan dus te vervangen. Verdund chemisch azijnzuur wordt óók wel verkocht als (tafel)azijo en zelfs als Natuurazijn(«)*. Maat de échte Natuurazijn is een geheel ander product met gehéél andere eigenschappen. Voor de goede huisvrouw die met zorg en liefde het eten bereidt is er maar één azijn en dat is de echte^ Natuurazijn Echte Natuurazijn is te herkennen aan een gave dop met een blauwe N er op! (In Amerika, Frankrijk, Engeland, Belgri en andere tanden h bet bt) de wee terboden verdund ehemscb azijnzuur nnder de benaming „azijn" u verkopen.) Onuitsprekelijk schoon lichtfestijn Het oubollige „Oudt- Rotterdam" Rondvaart door de herstelde havens (5 kwartier) Geopend alle dagen van 10 tot 18 uur avondprogramma van 18 tot 24 uur FMREE f. 1.50 geldig gedurende 10 tot 24 uur voor dag- en avondprogramma ENTREE f. 0.60 geldig 18 tot 24 uur, alléén avondprogramma. KINDEREN HALF GELD. TE BRESKENS In verband met de afsluiting op 25 dezer van de weg Draaibrug- Sluis, komen de busritten Draaibrug-Sluis en omgekeerd te vervallen. Ook de busritten no. 16 en 19 Draaibrug-Aarden burg en terug op werkdagen komen te vervallen. In de plaats van Sluis-Draaibrug en omgekeerd wordt tijdelijk verreden Sluis-(Kaai) Oostburg (Markt) via Potjes en terug op werkdagen vervroegen de vertrekuren uit Sluis van bus 60 en 62: 10 minuten en van bus 98: 20 minuten en op Zondag van bus 36 5 minuten de vertrekuren van Sluis naar St. Anna ter Muiden worden op werkdagen resp.: 8,10, 9.10, 13.10, 18.10, 21.10 uur en op Zondagen 10.10,12.10, 14.22 en 18.22 uur, de ver trekuren van St. Anna ter Muiden op werkdagen 8.21, 9.30, 13.30, 18.30 en 21.30 uur en op Zondagen 7.30, 10.30, 12.25, 14.30 en 18.30 uur. Zie verder affiches bij de agenten. Breskens, 24 Juli 1950. De directeur ir. J. F. Denie De prachtfilm wordt HEDENAVOND 8 uur nog GEPROLONGEERD. 251-0 Toegang 18 jaar Een waarschuwing voor allen, die van openbare vervoermiddelen gebruik maken. Op onze po pulaire kunt U voor slechts reeds een verzekering sluiten voor Indien U als betalend passagier van een openbaar vervoermiddel (tram, trein, autobus, taxi) een ongeval overkomt als gevolg van een evenement aan dat vervoermiddel - De verzekering is geldig over de ^gehele wereld. (Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen zijn uitgesloten.) 749-00 Opgave van naam, adres, beroep en geboortedatum is voldoende. Eerste kosten, zegel inbegr. f 0.75. Een zeer solide Maatschappij met grote extra reserves. SCHIEDAM. POSTGIRO 19154 nu weer tegen NU bontkleding kopen betekent: Keus maken uit de nieuwe wintercollectie Tientallen guldens besparen Grktis bewaren tot de herfst in onze gekoelde ruimten Desgewenst betaling bij aflevering beheerst 91 vak DEN HAAG BREDA L. v. Meerdervoort 291 Catharinastraat 7 Bij ValkenbospL Tel. 336665 Tel. 8357 it Bewaren van al Uw bontkleding tegen geringe ver goeding in onze gekoelde ruimten, MODERNISEREN - REPAREREN dan kunt U niet beter doen dan een pakje FELIX" KATTENBROOD kopen. Dat is prima en gezond. En het is niet duur ook. Probeer het eens! kattenbrood Leest U nu eens wat Klik precies doet en is! In Uw eigen belang! KLIK houdt Uw wol krullend- kroezig en maakt het niet - zoals zeep - hard, glad of stug. frist de Verbleekte kleuren op en herstelt de oude kleur geheel. maakt zij èn wol glanzend nieuw ook als er al door zeep het nieuwe af is! Was toch Uw wol en zij veilig Vraag nil om KUfe YnKM««P*V (mei ^orteerd. vruchtjes) AmandeUiespuddmj 100 (met echt. stukjes amandel) Kersenjam (i*mm oogst) p0 Marie biscuit. 250 9,m 3It - Frambozen drup* 20°,rfa"ïoo .tuk.) 11( DOOR W. VAN DER STEEN 122. Ja ja. Tante Sidonie die weet het wel. Zij gaat tot de grond der dingen. Zij tast het kwaad in de wortel aan. De Mottenvanger is het, die alle kwaad veroorzaakt en in plaats van zich te wenden tot de onredelijke en redeloze Lambik gaat ze de Mottenvanger besluipen en met haar zwaard beprikken. Wii vinden haar toch maar een on dernemende tante. Zo op haar leeftijdwe zouden het haar. geloven wij, niet nadoen. De plaats waar de mottenvang-oefeningen plaats hebben, kent ze uit de ver halen van Wiske, die hier imn- -rs al eerder heeft gezeten. De Mot tenvanger schrikt zich een hoedje. ZESÏ' Uitga' Ven Reigi atratii C. J.v H. B. Hoofd I ments| per pc postbc| Postre abonr Bureai pold Belg geko gië. had. Ongt wenc het l aan 1 ten z En d vo Behali en Na Ciney termai ploffir werd versp maal was In 1 Zuider een e: werd rails fing v delijke op de spring: In draden! spoorrl mast I blazen! strooid Bergen Bepa voorwi lijn Ai ling dc is gep Brusse sneitre de ljjn geen o Naas steeds in het voorne: te verld 7KER het waar bijeen 1 bescherl rijkswal De ei twintig I ren, dal van de I dat hij I had voi|

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4