KING KONG (geestelijk gedegenereerd) was niet de verrader van Arnhem Ook in Bordeaux won een Italiaan I Ui Daar komen de schutters.... Kinderen zien zeer scherp Zweedse athleten sterker dan Zeeuwen Flitspuit spoot buiten de grens! Uit het Rapport der Enquete-Commissie Ronde van Frankrijk Nederlanders konden weer best mee DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 24 JULI 1950 Prachtig geslaagde ontmoeting te Vlissingen KORFBAL Grote plannen voor het Amerikaanse kerkhof te Margraten MARKTEN - Benelux-schieting te Goes HIJ LIEP NAAR DE VIJAND OVER OM VERLOOFDE EN BROER TE REDDEN DE HEER D. A. van Hilten, hoofd van de sectie krijgsgeschiedenis van de generale staf, heeft medege deeld, dat er na de landing in Nor- mandië, bij de opmars van de geal lieerden naar het Noorden en het Oos ten, herhaaldelijk op last van het ge allieerde opperbevel voor verschillen de plaatsen plannen ontworpen zijn voor luchtlandingen, bij de Seine o a. en ook voor Noordelijk gelegen plaat sen. Men kreeg de opdracht die lucht landingen op papier voor verschillende mogelijkheden uit te werken. Van al die uitgewerkte plannen werd slechts een enkel plan ten uitvoer gebracht. Toen de Canadezen in April 1945 door het Oosten van ons land oprukten, zijn er bijvoorbeeld aan een afdeling Fran se parachutisten, gereed gehouden in Engeland en die ter beschikking ston den van het Canadese commando, op drachten verstrekt, o.a. om bij Deven ter, Zutphen, Zwolle, Steenwijk en rondom Assen luchtlandingen voor te bereiden. Van al deze voorbereide luchtlandingen is alleen de luchtlan ding in de omgeving van Beilen en rondom Assen uitgevoerd. Van een egel naar het Onze Vader Opnieuw in klasse ment gestegen WJe kennnen de gebedsformules zo goed van buiten, dat we er niet meer bij denken. Maar die vaste ge beden zijn eigenlijk ook maar steun, om toch ons hart tot God te ver heffen als die ware gesteltenis niet ten volle aanwezig is. Wil men echter zijn eigen aandacht en die van de kinderen wekken, dan improvisere men een gebedje, recht uit het hart. Dat helpt meestal de verstrooiing verdrijven. Zulk bidden valt wel mee maar het moet geprobeerd worden. Vreest U maar niet, dat Uw kind het stuntelig vindt, want dat staat al verbaasd over uw durf om van de vaste formules af te wijken. 10e nationale bedevaart van het Heilig Hart PES I AAA No naar DE PE ZESDE tJltgave Verschi. Reigers' etratie C.J.v.1 H. B. I Hoofdr< mentspi per pos' postbes Postrek abonne Bureau /"TNDER voor de atheli'ek wel bijizon- der gunstige weersomstandighe den vond Zaterdagmidag op het ge meentelijk sportterrein aan de Bos weg te Vlissingen de atletiekwed strijd plaats tussen, de Zweedse ath- letiekvereniging Tjalve uit Norrko- ping en de Zieeuwse athletiekploeg De belangstelling was vrij groot. De voorstelling der ploegen, een nieuwtje voor Zeeland, was bepaald indrukwekkend. In een lange rij kwamen de athleten 't veld op. Eerst de Zweden, voorafgegaan door hun vlaggen, daarna de Zeeuwse ploeg. ZEEUWS RECORD KOGEL STOTEN. Pr zijn deze middag enkele zeer goede prestaties geleverd. De bes te waren wel die van de twee Zweed se hoogspringers Petersson en Fors- man, die het ieder tot 1,78 meter brachten. Maar ook Houtepen uit Middelburg verrichte een keurige prestatie met een sprong van 1,73 meter. Zwigtman bracht het tot I.68 meter. Bij de juniores werd G. Bras eerste op de kogelstoten met II,13 meter, hetgeen meteen een Zeeuws record betekent, want dit maal werd met een kogel van 6 k.g. gestoten. De 100 meter werd een complete Zeieuwse overwinning, terwijl op de 800 meter van Akkeren dadelijk de leiding nam. Hoewel hij ernstig door Stromberg bedreigd werd, stond hij deze niet meer af. Walker, di'e aan vankelijk in vierde positie had gele gen, kwam in de laatste ronde on weerstaanbaar opza ten en bezette de derde plaats. De 3000 meter bracht twee Zweden op de eerste plaats, maar op de 5000 meter werd G. Dob- belaere tweede. Ook het discuswerpen en het kogelstoten werd door «en Zweed gewonnen, maar de Zweedse estafette werd door een goede 200 me ter van de Pagster en een niet minder keurige 400 meter van de Joode een Zeeuwse zege. Bijzonder spannend was ook het hoogspringen bij de junioren. Ten slotte sprongen alle deelnemers 1.54 meter. De 100 meter bracht een fel duel tussen Karlsson en Gillissen, dat tenslotte met minimaal verschil door de Zweed gewonnen werd,. De 4 x 100 meter ging voor de Zeeuwse ploeg verloren door enkele zeer slechte wissels. Ook de enkele toegevoegde dames wedstrijden brachten spanning, voor al op de 100 meter en bij het hoog springen. De verdere uitslagen waren: Heren,: 100 meter: 1 G. de Pagter Z. 11 8 2 J. W. Becks Z 12,2; 3 B. Johans son T 12,6, 4 R. Smeditn T 12,6. 800 meter: 1 H. van Akkeren Z 2.2.5: 2 R. Stromiberg T 2.5. 3 B. Wal ker Z 2.7.5. 4 R. Sundin T 2.93 1500 meter: 1 L Pettersson T 4.16.8 ronde van bosdorp te HULST OP 6 AUG De Ronde van Bosdorp, waarmede de Hulsterse wielersupportersclub vorig jaar begonnen is, met de be doeling deze elk jaar te laten ver rijden, is voor dit jaar vastgesteld op 6 Augustus a s. Deze ronde, die vorig jaar bestond uit een criterium voor beroepsrenners was geen onverdeeld succes, in zo verre. dat verschillende renners on nodig de wedstrijd staakten. De Ronde van 1950 is echter anders ingericht en de contracten zijn dus danig opgemaakt, dat deelname ver zekerd is en dat ook de deelnemers niet zonder goede reden zullen op geven. Dit jaar bestaat de Ronde van Bos dorp uit een wedstrijd achter Derny- motoren. Tussendoor wordt een cri terium voor nieuwelingen verreden. Het verloop zal zijn: le manche ach ter Derny's. 30 k.m. voor nieuwelin gen; 2e manche echter Derny's; weer 30 k.m. voor nieuwelingen; 3e manche achter Derny's. Men ziet, een mooi en interessant programma, waaraan, de wielersport liefhebbers hun hart kunnen ophalen. En dan de deelnemers, acht renners van formaat. Wim van Est, die zich ineens beroemd maakte, dooi dit jaar de wedstrijd BordeauxParijs op grandiose wijze te winnen. Theo Middelkamp, die vorige week het nationale baankampioenschop voor profs op zijn naam zette. Sjef So- mers ex-kampioen van België, 3e in Bordeaux-Parijs, in welke wedstrijd hij si eerder tweemaal overwinnaar was. Henk Faar.,hof, wereldkampioen liefhebbers 19491950. De Belgische kampioen 1950 De Beuckelaer. En verder nog H. Lakeman, Od. v. d. Meerschaut (de Witte) en Karei de Baere,. Een achttal, die geen onbe kenden zijn in de wielerwereld. Ook onder de gangmakers zijn er die hun sporen op wielergebied ver dienden. Het zij.ni Martin v. d. Broeck, Belgisch ex-kampioen achtervolging; Maurice de Wolf, ex-kampioen snel heid. C. Bogaert, 3 x kampioen van Nederland en winnaar van de Ronde van Nederland 1950; Cools, ex-kam pioen, snelheid van België en verder Karei Kaers, Th. Baelemans en K. de Ruyter. Het zal de eerste wedstrijd achter motoren zij® i'n Zeeland. GENTSE KORFBALLERS IN MIDDELBURG. De Gentse korfbalclub Ganida bracht de Zeeuwse hoofdstad haar traditionele jaarlijkse bezoek. Zaterdagmiddag kwamen eerst de junioren A, van Swift in het veld tegen de senioren van Arnemuiden. Het werd een aantrekkelijke spannen de wedstrijd. Arnemuiden was de V'- lukkigste en won met 32. Hierna bond Swift de strijd aan tegen Ganda 2. Het einde kw\m met een gelijk spel: 22. De hoofdschotel, die wedstrijd tus sen Swift en Ganda, werd een snelle en levendige partij. In de vijfde mi nuut gaf Looise met een mooi schot zijn club de leiding. Enkele minuten later was de stand weer gelijk. On- middelijk na de vakwisselimg volgde een onverwachte aanval van Swift, waaruit de kleide mejufrouw Looise scoorde (2—1). Hierna was Swift voortdurend in de aanval, maar bij Ganda lukte het beter. Nadat de ge lijkmaker was gescoord. ,nam de Bel gische ploeg nog voor de rust de lei ding. (23). In de eerste minuut na de hervat ting deponeerde de Ru met een be heerst schot de gelijkmaker in de korf, maar reeds enkele ogenblikken later nam Ganda onverwachts op nieuw de leiding. Het duurde bijna een half uur, aleer Eiff de gelijkmaker kon score®. Aan beide zijden werd nu fel gestreden voor het winnende doelpunt, doch de verdedigingen ston den, pal, zodat Ganda voor het eerst in Middelburg een punt wist te ver overen. 2 P. van Leeuwen Z 4.24.1. 3 G. Moller T 4.29.5. 4 C. Schout Z 4.58. 3000 meter: 1 V Kregert T 9.9. 2 B. Hanssoni T 9.20. 3 H. Witte Z 9.50. 4 M. Vreeke Z 10.19.4. 5000 meter: 1 A. Andersson T 16.15. 2 G. Dobbelaere Z 17.1,8. 3 S. Jonsson T 17,9, 4 J. v. d. Voorden Z 17,51.3. Discuswerpen 1 A. Gullberg T 39.93, 2 W. Eriksson T 39.20. 3 H. Hantson Z 32 45. 4 M. Grootjans Z 32. Kogelstoten: 1 W. Eriksson T 13,22. 2 R. Hantson Z 11.95: 3 A. Gullberg T 11.86. 4 J. Heystek Z 11.36. Junioren: 100 meter: 1 B. Karlsson T 12. 2 J. Gillissen Z 12,1. 3 L. G. Jonhsson T 12,6. 4 Z. van Damme 12,6. 300 meter: 1 B. Karlsson T 38. 2 B. Johnsso» T 40.1. 3 W. Koster Z 40.6. 4 J. Antheunisse Z 42,2. 800 meter: 1 J. de Waard Z 2,1,6. 2 H. Goran Axen 2.9.6. 3 H. van Damme Z 2,14.7. 4 S. Andersson 2,21,1. Hoogspringen: 1 L. G. Johansson, T I.54, 2 Z. van Damme Z 1.54. 3 B. Won- dergem Z 1.54. Kogelstoten: 1 G. Bras Z 11.13; 2 L. G. Johansson T 10.65, 3 W. Vaarzon Morel 10.64, 4L Berg 9.39. Dames: 80 meter: 1 L. Minderhoud, De Zeeuwen, 11,2, 2 A. Plompen, EMM 11.6; 3 E. Wijgman, De Zeeuwen, 11 7. 100 meter: 1 J. Smith, Achilles 13,9; 2 C. Poppe, Achilles, 14. 3 M. de Wijze De Zeeuwen, 14.1, 4 C. Donze De Zeeu wen 14.6. Kogelstoten: 1 M. de Wijze De Zeeu wen, 9.51. 2 J. Smith Achilles 8.62 3 A. van Belzen, Achilles 8,25. 4 E. Lu- dikhuyze, EMM. 791. Hoogspringen: 1 A. van Belzen, Achilles, 1,38. 2 H. Heikens, EMM 1.33 3 M. de Wijze, De Zeeuwen, 1 33, 4 J Smith, Achilles, 1.33 5 E. Ludikhuyze EMM, 1,28. TJET AMERIKAANS kerkhof te Margraten (Limburg) telt thans in totaal 8254 graven van gesneuvelde Amerikaanse militairen. De in op dracht van de Amerikaanse regering vervaardigde plannen en tekeningen van het grote oorlogsmonument, wor den binnenkort verwacht. Op aanwij zingen van „The Americain Battle monument commission" in Parijs, worden deze plannen door architect Boosten te Maastricht nader uitge werkt, waarna de aanbesteding zal geschieden. Met het plaatsen der marmeren kruisen en David-sterren zal dit jaar nog een begin worden gemaakt. Het grote oorlogsmonument met in begrip van een kapel voor het hou den der godsdienstoefeningen, wordt omgeven door een water-bassin ter weerkaatsing van het bouwwerk. Het ligt in de bedoeling van dit monu ment af de bezoekers gelegenheid tot uitzicht te bieden over het gehele kerkhof en omgeving. Ook wordt er in de plannen ruime aandacht ge schonken aan nieuwe aanplantingen. De totale kosten van het gehele pro ject worden geraamd op ongeveer 3 millioen dollar. KAPELLE, 22 Juli 1950. Grote Vel ling: Dubb. Princ. z.dr. 15—15.50, per 100 k.g.; Kleine Veiling: Kersen: Klerken 24—90, Krieken 60—62, Zure Morellen 27 —31; Pruimen: Early Laxton 10—84, El- dense blauwe 3139, Kasprulmen 82—100, Oranjeprulmen 11—34, Tollenaarsprulmen 10—28, Occulanen 6—12; Dlveraen: Proli fic 2234, Duitse zure bessen 21—24, Kruisbessen 13—29. Frambozen 60—99, Bramen 54—82, Yellow Transparant 10— 40. Perzikappel 3—19, Early Victoria 5— 22, Oomskinderenpear 853, alles per k.g.; Perziken 71/,—16. per stuk. TIET IS VERWONDERLIJK, hoe een handjevol Vlamingen in enkele ogenblikken de altijd wat kille stemming boven de Schelde kan ontdooien. Amper waren Zaterdagmorgen enkele bussen met de „Schelde- schutters" uit Groot-Gent en de fanfare uit Moerbeke in onze Gan- zenstad aangekomen of de lucht zat reeds vol jolijt en muziek. De blijde gezichten en de vrolijk heid van de Belgen, die direct een rondgang maakten door de stad, werkten aanstekelijk. De broederschap met de schutters van .Jacoba van Beieren" was zó beklonken en na d'e officiëele ontvangst ten stadhuize werd dit ook het geval met onze vroedschap. Bij di'e officiële ontvangst heeft allereerst burgemeester ten Cate de vrienden van over de streep hartelijk begroet en de beoefenaars van de eeuwenoude sport alle heil toegewenst en toevloed van nieuwe leden. M. Kegge, de voorzitter der Goese volgelinge,ra van „Vrouwe Jacoba" gaf ook van zijn goede gevoelens t.a.v. „die met de handboog' blijk, hopend op immer inniger toenadering met de Vlaamse confraters. De voorzitter van „de Schelde", schepen Braakman uit St. Amands- berg gaf een staaltje van Zuidelijke welsprekendheid weg waar de Zeeu wen stil van werden, welk oratorisch meesterschap later door de volksver tegenwoordiger v. Struyveldt, nog eens knap werd nagedaan. De uitstekende stemming werd naar het Zendth gejaagd door de Hollandse lafeni9 en een dito sigaar en met moeite maakten de schutters zich los van het aloude Goese stedehuis. Dit kon echter niet eerder gebeuren dan nadat omstuwd door pijldragers 'burgemeester ten Cate zich met de echtgenote van, de Gentse schutters- koning mevr. Hesters, die een hoofd vogel als een bepluimde 42 centimeter drog, op de bordestrape® had laten vereeuwigen. z Eindelijk Toffelden de trommen; vingen de gulden bellebomen een fonkeling der zon; vlogen vanen en vlaggen omhoog en marcheerde d'e bonte, plezante stoet naar het club lokaal van de heer Baarends. DE WEDSTRIJDEN. 'V'adat in Slot Ostende de maaltijd was gebruikt, begon "s middags half drie op de weide van de heer Huyge een geanimeerde schieting,e waaraan, met <fe veertig Belgische zender was, en W. de Jonge, nesp. van „St. Sebas- tiaan" en „Soranus" uit Heinkens- zand; hoogkallen: L. en G. Provoost van „De Schelde", Gent le onderkal: M. van Sue, Jac. van Beieren, Goes; 2 onderkal Boncinck, De Schelde, Gent, le klep: P. van Driesche, idem; 2e klep L. Meyaard, Juliana, Oudelande. 3e klep H. Drie- dijk, Doel naar Hoogier, Wolphaarts- dijk, 4e klep Deutschaveur, De Schel de; 5e klep J. Korstanje, Spes Nostra Ovezandc. 6e klep: V. v. Imschoot, De Schelde. Liggend spel: Hoogvogel: H. A. Mol, Willem Teil, Kapelle, le zljvogel A. de Jonge, Wil lem Teil, Ovezande, 2e zijvogel E. v. Straten, De Schelde. Meeste kleine vogels: A. Sorber, De Batavieren, Goes. Meeste vogels Belgen: E. v. d. Starten. De Schelde, Meeste vogels Zeuwem: A. Sorber De Batavieren, Goes. Behalve 12 medailles waren er nog verschillende andere fraaie prijzen. Een aardige attractie was nog dat de Vlaamse harmonie 's middags op d Grote Markt een concert gaf. IN ook ruim tachtig Zeeuwse schutters deelnamen. Beide partijen gaven elkaar weinig i'n vaardigheid toe, maar naar ver houding lieten de Belgen de meeste vogels tuimelen en was ook de hoofd prijs voor hen. De uitslag van, de schieting luidt: Hoogvogel: O. van Imschoot, „De Schelde" Gent; zijvogels: J. Vermeulen HAAR VIERDE BOEK doet de Parlementaire Enquête Commissie enige mededelingen over de zender „De Flitspuit", die in de oorlogsjaren in Nederland zeer de aandacht trok, omdat men de indruk kreeg, dat die in bezet gebied stond. Thans blijkt, dat dit niet zo was. Over de Flitspuit heeft de heer Laming van de Britse S.O.E, (verzets organisatie voor bezette gebieden) me degedeeld, dat hij de radio-uitzendin gen hiervan heeft georganiseerd. De heer Sluyser schreef de teksten. De moeilijkheid daarbij was, dat gegevens uit Nederland slechts zeer schaars doorkwamen. Voorzover hij die van Engelandvaarders te weten kwam, gaf hij ze aar. de heer Sluyser door om bij het maken van zijn teksten te gebruiken. Echter moesten de reacties welke de Flits.) uit gaf op de gebeur tenissen in Net'e. land voor het groot ste gedeelte gebaseerd worden op de grondige kerm:» die de heren Sluyser or. Laming hadden var toestanden en verhiuiiugen in Nederland. Het was voor het grootste gedeelte werk. waar bij men zelf uit enkele feiten een en ander moest afleiden. Tooh gelooft de heer Laming uit het feit, dat men in Nederland de indruk had. dat de Flitspuit een in Nederland opgestelde te mogen concluderen. dat het werk niet slecht is gedaan. Met zijn aftreden is ook de Flit spuit ter ziele gegaan. Dat de FUtspuit zo snel reageerde op gebeurtenissen in het bezette ge bied. kwam hierdoor, dat de Engelsen via Stockholm, binnen 24 uur, de in houd van alle mogelijke Nederlandse kranten telegrafisch doorgezonden kregen. DE rol, welke Lindemans, alias King Kong in het England-Spiel gespeeld heeft, is van weinig betekenis geweest. Toch zijn er om zijn figuur in verband met gebeurtenissen, welke in Septem ber en October 1944 plaatsvonden, fantastische verhalen ontstaan. Kort gezegd komen deze verhalen hierop neer, dat Linde mans op 15 September 1944 aan de Duitsers mededelingen zou hebben gedaan over de aanstaande aanval van de geallieerden op Arnhem en dat hij zijn wetenschap hieromtrent mede zou heb ben geput uit de contacten, welke hij voordien onderhield met het hoofdkwartier van de Bevelhebber der Nederlandse Strijd krachten, terwijl ten slotte wordt gesuggereerd, dat zijn dood in gevangenschap op 20 Juli 1946 onder verdachte omstandig heden plaats heeft gevonden. LEZING VAN SCHREIE- DER Ochreieder heeft echter verklaard, dat King Kong met 't England- Spiel helemaal niets te maken heeft gehad. Einde 1943 vertelde Giskes aan Schreieder, dat Lindemans zich in België aan een van de V-mannen van Giskes aangeboden had om voor de Duitsers te werken, wan neer daarvoor zijn, in Brussel ge vangen zittende, verloofde vrijgela ten zou worden. Giskes is zelf naar België gegaan en heeft met Linde mans onderhandeld. Op grond van deze besprekingen is ten eerste de samenwerking tot stand gekomen tussen Lindemans en Giskes en werd ten tweede de verloofde door Brussel aan Schreieder overgedra gen. Deze heeft haar toen vrijgela ten. De broer van Lindemans, die hier gevangen zat, werd ook vrij gelaten. Giskes noemde Lindemans King Kong. Lindemans is te Rotterdam in een café opgevallen. Hij heeft zich daar op een of andere manier eigenaardig gedragen, daarop heeft iemand de Si- cherheitspolizei gewaarschuwd en hebben twee ambtenaren Lindemans gevangen willen nemen. De ambtena ren beweren, dat Lindemans naar zijn pistool wilde grijpen en schieten. Om hem vóór te zijn hebben zij gescho ten en hem aan de schouder gewond. Toen Lindemans in het ziekenhuis verhoord werd, heeft hij zich op Schreieder beroepen. Hij wist van Giskes, dat, wanneer hij moeilijkhe den zou hebben met de Sicherheits- polizei, hij zich op Schreieder moest beroepen. Schreieder belde Giskes op en liet na overleg met Giskes King Kong in het ziekenhuis aan de Zuid- wal brengen. Kupp, een ondergeschik te van Giskes, organiseerde de bevrij ding. Toen Giskes in Mei 1944 naar België overgeplaatst werd, heeft hij Lindemans meegenomen. Schreieder hoorde nog eenmaal van King Kong, op 17 September 1944, dus op de dag van de luchtlanding bij Arnhem, toen hij bij majoor Kiesewetter, de opvol ger van Giskes, was. Hij bezocht deze 's Zondagsochtends en toen zei Kiese wetter tegen Schreiedei: „Lindemans was juist hier. Maar ik weet het niet, ik heb de indruk, dat de man van twee wallen eet". Verder vertelde hij Schreieder, dat Lindemans toentertijd het plan van de geallieerden betreffende Arnhem aan Giskes medegedeeld had. Hij ging voort„Maar desondanks weet ik niet, of hij nu voor ons, of voor de andere kant werkt!" Dat was het laatste, dat Schreieder van Lindemans gehoord heeft. Giskes heeft verklaard, dat King Kong tot Maart 1944 voor de Engel se dienst heeft gewerkt in Nederland, België en Frankrijk. King Kong is toen in Duitse dienst getreden, omdat zijn broer gevangen genomen werd en ter dood veroordeeld was. Lindemans had een broer, die wel tien jaar jonger was dan hij zelf en die op aansporing van King Kong illegaal voor de ge allieerden heeft gewerkt; daarbij werd hij gepakt en door een krijgsraad ter die raad van verzet niet bestond. Hij wist, wie Chris was en dat die post duiven niet uit Engeland kwamen. Hij had alle reden om te veronder stellen, dat er iets mis was. Het was echter al te laat, want de „Christofoor"-redactie was al opge rold. Dat was het eerste teken. Er wa ren echter verschillende andere teke nen, die bet zeker maakten, dat h(j fout was. LUCHTLANDINGEN OVER DE TONG hoven. Dat was Vrijdags vóór de lucht, landing bij Arnhem; hij kwam toen van Brussel. Lindemans had de op dracht te Brussel achter te blijven en na het oprukken van de geallieerden met de Engels-Canadese geheime dienst contact op te nemen, daar zich dan als agent aan te bieden on der verwijzing naar zijn vroegere ac tiviteit als illegaal werker. Hij moest daarbij de plannen van de Canadese geheime dienst, wat betreft Nederland, vaststellen en zo snel mogelijk door de linies terugkomen om het resultaat van zijn navorsingen te melden. Hij kreeg deze opdracht op de 3e Septem ber, op de dag van de val van Brus sel. Giskes ging op dezelfde dag naar Antwerpen terug, waar de volgende dag de Canadezen binnenrukten. Gis kes weet verder slechts, dat King Kong reeds op 4 September des mid dags de verbinding met de chef van de Canadese inlichtingendienst had. Het was een captain Baker van het korps, dat te Brussel gelegerd was. Lindemans is toen op 15 September, gehoor gevend aan de opdracht, die hij van Giskes gekregen had, om naar Nederland te komen, in het door de Duitsers bezette gebied gekomen. Giskes was intussen reeds in het Rijnland. Lindemans is toen naar Drie. bergen, naar het bureau van majoor Kiesewetter geloodst. Deze had Gis kes in Nederland opgevolgd. Daar heeft King Kong van een reeks door hem gedane waarnemin gen melding gemaakt. Hij heeft ge meld, dat een grote Engelse lucht landingsmacht klaar stond en dat op Zondagmorgen een aanval op Eindhoven zou plaats vinden; hij heeft zeer beslist niet gemeld, dat een aanval op Arnhem zou plaats vinden. Dat is absoluut zeker. Gis kes weet het daarom zo zeker, om dat men hem in Engeland juist over deze materie zeer nauwkeurig heeft ondervraagd. Hij kon absoluut zeker bewijzen, dat King Kong Arnhem niet in zijn melding genoemd heeft. Lindemans is op Zaterdagavond te ruggegaan naar Eindhoven. Dat was de 16e September. Hij moest zich bin nen drie dagen weer melden bij de eerste post van een divisie in de buurt van Eindhoven om verdere mededelin gen te doen. Daartoe is het echter niet meer gekomen. Hij heeft geen verdere berichten meer gebracht en geen Duit se instantie heeft hem meer gezien of gesproken. Het is aan Lindemans gelukt bij de aanval op Eindhoven weer achter de geallieerde linies te komen. Daarna is hij niet meer in door de Duitsers bezet gebied terug gekeerd. Buiten het bovengenoemde bericht, dat hij op de 15e September gebracht heeft, heeft hij voor de Duit se kant geen meldingen gedaan. De Engelsen hebben het geval King Kong daarom zo hoog opgevat, om dat zij het vermoeden hadden, dat King Kong betrokken was bij ver raad, dat betrekking had op Arnhem. King Kong had echter Arnhem niet genoemd. Dat er uit vele andere waarnemingen aan de Duitse kant aanwijzingen waren voor een para- chutistenaanval, waarvoor op dat tijd stip slechts Arnhem in aanmerking kon komen, is natuurlijk een andere zaak, maar Lindemans heeft daarover geen inlichtingen verschaft. Er waren andere aanwijzingen voorhanden, dat, waneer 'n grote Het is dus niets bijzonders, dat men in de staven onder elkaar spreekt over luchtlandingen op verschillende plaat sen en dat het uit dien hoofde In die staven ook bekend was, dat er lucht landingstroepen later zelfs een heel korps, bestaande uit drie divisies in Engeland gereed werden gehou den. Zo is het dus mogelijk, dat Lin demans bij zijn contacten in een der geallieerde hoofdkwartieren daar ook iets van heeft horen verluiden en het is voor de heer van Hilten helemaal niet zo bijzonder, dat Lindemans op 15 September 1944 te Driebergen heeft kunnen melden dat er in Engeland be langrijke luchtlandingstroepen en pa- rachutistenafdelfngen gereed stonden. Dat wees echter nog geenszins op een luchtoverval bij Arnhem. Bovendien was het reeds bij de Duitsers bekend, dat er in Engeland luchtlandingstroe pen gereed werden gehouden. OPERATIE ARNHEM TJIT ONDERZOEKINGEN en ge- sprekken, welke de heer van Hil ten met verschillende Duitse gene raals heeft gehad, is hem het volgen de gebleken. Er zijn drie merkwaar dige feiten, die spreken tegen ver raad van de operatie-Arnhem. In de eerste plaats de plaatsing van het hoofdkwartier van lettergroep B on der commando van Feldmarschall Mo del. Dit hoofdkwartier werd op 15 September, dus twee dagen vóór de overval bij Arnhem, in zijn geheel verplaatst naar Oosterbeek. Op de 17e kwam dit hoofdkwartier betrekkelijk midden tussen de parachutisten te zitten: von Wühlich, de chef van de staf Christiansen, heeft de heer van Hilten uitdrukkelijk gezegd, dat hij de chef van de staf Model in de middag van de 17e September aan de tele foon heeft gekregen, waarbij deze hem in een soort alarmstemming mededeel de: „We zitten hier midden tussen de parachutisten; we moeten onmiddellijk weg". Het hele hoofdkwartier is toen SCHREIEDER NA VERHOOR „Ik weet biet of hij nu voor ons of voor de andere kant werkt...," dagen tevoren zijn gehele hoofdkwar tier juist daar had ondergebracht. In de tweede plaats heeft von Wühlich aan de heer van Hilten medegedeeld, dat Christiansen op de 17e Septembef met hem zat te dineren in Crailoo{ hun stafkwartier was toen te Hilver sum gevestigd. Zij waren verrast door de geweldige hoeveelheid vliegtuigen die overkwamen en hebben zich af gevraagd: Wat moet dat worden, hoe veel zouden het er zijn? Zij waren zich op dat moment volkomen bewust, dat het ging over een luchtoperatle ln gro te stijl. Von Wühlich heeft de heer van Hilten verzekerd, dat het voor hem een volkomen verrassing was. In de derde plaats wijst de heer van Hilten op het feit, dat Reinhard, de comandant van het 88ste Duitse leger korps, op de 17e September des och tends op verkenning was geweest in de richting van Reusel en Eersel, na dat er juist een stilstand was gekomen in de strijd aan de Belgische kanalen, waar zijn troepen ook aan de verde diging hadden deelgenomen. Toen Reinhard van deze verkenning terug kwam, zag hij een steeds toenemend aantal vliegtuigen in de lucht. Rein hard vertelde de heer van Hilten, dat hij telkens dekking moest zoeken met zijn auto. Toen de omvang van de iuchtoperatie, die daar aan de gang was, tot Reinhard doordrong, heeft hij zijn auto in de steek gelaten, is bij ie motor-ordonnans, die hem vergczejife achterop de duo gaan zitten en is naar zijn stafkwartier in de nabijheid van Tilburg vertrokken om zijn eerste maatregelen te nemen. Ook Reinhard gaf volkomen toe, dat deze Iuchtope ratie voor hem een verrassing was. De Duitsers hadden tegen deze lucht aanval helemaal geen bijzondere maat regelen bij Arnhem genomen. Er was een heel zwak rivierfront gevormd langs de Lek en de Beneden-Rijn. Dat was niets anders dan een bewaking van de rivier-overgangen met zwakke onderdelen. In Arnhem zelf was ook niets bijzonders. De commissie in haar grootst moge lijke meerderheid is als gevolg van hals over kop van Oosterbeek ver- 't vorige van oordeel, dat duidelijk is trokken naar Terborg. Wanneer de Duitsers geweten hadden, dat een der gelijke overval uit de lucht zou plaats vir.aen, dan kan de heer van Hilten toch niet aannemen, dat Model twee komen vast te staan, dat Lindemans op 15 September 1944 bij de Duitsers te Driebergen geen mededelingen heeft gedaan over het aanstaande offensief van de geallieerden op Arnhem. dood veroordeeld. Dit feit heeft Lin- S4UiV demans genoopt in Duitse dienst te luchtlandingsaanval zou komen, de- treden om zijn_ broer te redden. Hij ze het gebied Nijmegen-Arnhem tot heeft zich te Brussel in Maart 1944 aan Giskes aangeboden met het zeer duidelijke doel en het zeer duidelijke voorstel zijn broer te redden. Giskes heeft hem dat beloofd. Zijn broer werd vrijgelaten en ging naar Duitsland. Lindemans heeft sindsdien voor Gis kes gewerkt. DOOR DE LINIES /"TP 15 September 1944 is Lindemans door de linies gekomen bij Eind- Hoewel er stevig aan werd getrok ken en er talrijke uitlooppogingen te noteren vielen, bracht de negende etappe van Niort naar Bordeaux (206 km.) geen grote wijzigingen in het al gemeen klassement. Met de nadering van de bergen waren de ploegleiders op hun hoede ten einde te voorkomen, dat deze of gene favoriet zoals Bar- tali of Robic geen grotere achterstand krijgt dan men op het ogenblik heeft. Reeds in de eerste 40 km. trachtten verscheidene renners weg te vluchten, maar steeds was de waakhond Magni er bij om het tempo af te remmen. Na St. Jean d'Angely kregen de ren ners de wind schuin tegen, maar niet temin bleef het rennersveld actief. Te Cognac, op 80 km. van de start, kwam het peleton gesloten door. Daar na hebben Bartali en ook Magni en kele malen getracht er tussen uit te komen en dit gelukte ook wel, al be droeg de voorsprong nooit meer dan een paar honderd meter. Dan gaf lei der Binda het sein het tempo af te remmen. Blijkbaar was het de bedoe ling van de ploegleider te onderzoeken, hoe ver of hij gaan kon en in welke mate het peleton kon volgen, een tac tiek, welke waarschijnlijk werd toege past met het oog op de komende berg etappes, als de Italianen werkelijk ten aanval zullen trekken. Overigens hoorden wij de laatste dagen telkenmale de klacht uiten, dat de Italiaanse B.-ploeg herhaaldelijk steun verleende aan de cracks,, het geen in strijd is met het reglement. Jacques Goddet zou Zaterdagavond eens ernstig gaan bepeinzen, wat hij hieraan kon doen. Te Barbezieux. op 112 km- kwam het bericht, dat Chapatte, de kopman van de Parijse ploeg, de strijd staak te. Na de bevoorrading grepen enkele renners hun kans om er tussen uit te trekken en dit maal voorgoed. Het waren Desbats en Geminiani, de jeug dige Italianen Pasotti en Bonini, Pe- droni van de Italiaanse A.-ploeg en Brik Schotte. In het peleton remde Blomme het tempo af met het resul taat, dat de zes vluchtelingen defini tief een voorsprong konden nemen. De voorsprong groeide voortdurend en bij de laatste controle, te Saint André de Cubaz, op 34 km. van Bordeaux, be droeg het verschil 4 minuten. Het zes tal kwam gezamenlijk de wielerbaan van Bordeaux op, waar de sprint be sliste ten gunste van Pasotti. Onze landgenoten wisten het ln sommige phasen zeer harde tempo uitstekend te volgen en zij kwamen te zamen met de grote groep renners Bordeaux binnen. Alle vijf werden 15e ex aequo geplaatst in dezelfde tijd als Sciardis, die slechts enkele minuten achterstand had op de zes vluchtelin gen. De uitslag was: 1 Pasotti (Italië B) tijd 5.30.25, 2 Sohotte (België) 3 Bonini (Italië B.) 4 Desbats (Frankrijk) 5 Pedroni (Italië) 6 Geminiani (Frank rijk) 7 Damauguilhem (Centraal Zuid West Frankrijk) tijd 5.33.05, 8 Sciar dis (West Frankrijk) 5.35.34, 9 Baldas- sari (Parijs) 10 Baffert (Frankrijk), 11 Frankowski (Parijs), 12 Lajoie (Cen traal Zuid West Frankrijk) 13 Ockers (België) 14 Blusson (Parijs) 14e ex aequo een grote groep renners o.w. Wagtmans, Vos, de Ruiter, Voortlng, de Hoog, Impanis, Robic, Bartali, Ku- bler, Goldschmidt, Bobet, Gauthier, Magni, Brambilla, Couvreur etc. allen in dezelfde tijd als Sciardis, n.l. 5 uur 33 min. 34 sec. De Nederlanders namen in het al gemeen klassement, opgemaakt na de negende etappe, de volgende plaatsen in: 52 de Hoog 60,41,42; 72 de Ruiter 60.55.57; 83 Vos 61.23.43; 84 Voorting 61.24.28; 92 Wagtmans 61.41.35. Behalve Chapatte (Parijs) heeft ook Deprez (Frankrijk) de strijd gestaakt. Verder zijn Tacca (lie de France) en Pineau (Centraal Zuid West) geëlimi neerd, omdat zij later dan de toegesta ne tijdslimiet te Bordeaux aankwamen. doel zou hebben. De Duitsers wa ren met betrekking tot de aanval op Arnhem niet helemaal onvoor bereid, maar de reden daarvan was niet gelegen in de mededelingen van King Kong. Reeds op 25 Augustus, toen het front nog ongeveer langs de lijn Lille-Char- leville-Sedan liep, was bij de opperbe velhebber-West bekend, dat de geal lieerden Maasafwaarts massaal zouden doorstoten om vervolgens langs de IJssellinie de Zuiderzee te bereiken. Op deze veronderstelling was in ieder geval de operatieve afweer aan de Duitse zijde opgebouwd. Dat de plan nen zo lagen en dat het zo geprobeerd is, bewijst Arnhem. BELANGRIJK ILLEGAAL WERK "yOLGENS kapitein K. de Graaf was King Kong werkzaam voor M.I. 9 en heeft hij gedurende de tijd van vier jaar zeer belangrijk illegaal werk ge daan. Hij was een free lance verzets man, die in de M.I. 9-organisatie was terecht gekomen, geëmployeerd werd als passeur en daarvan een vak maak te. Hij deed dit werk uitstekend; hij reisde tussen Rotterdam en de Pyre- neëen heen en weer en trok zich van de Duitsers niets aan. Als zij op het punt stonden hem te arresteren, schoot hij ze meteen dood en ontvluchtte hij. Deze man heeft bijzonder veel geluk gehad. Het was een heel merkwaardige kerel, maar hij is in het verzet, in de eigenaar dige spanningen, waarin hij heeft ge leefd, in de ups en downs van het verzetsleven bezweken. Hij had geen andere inkomsten dan hetgeen hij kreeg voor zijn passeurswerk en van mensen, die iets konden missen. Op een gegeven moment moest hij zijn heil zoeken in het smokkelen van si garettenpapier, omdat hij geen andere inkomsten had. Een van de punten, waardoor de heer de Graaf wist, dat King Kong fout was, was een telegrafisch bericht, volgens hetwelk aan de redactie van „Christofoor" een aantal postduiven was aangeboden, die uit Engeland kwamen. Die moesten door de redac tie gebruikt worden om berichten naar Engeland te zenden. Die duiven zou den zijn aangeboden door King Kong, Chris, hoofd van de raad van verzet in België. De heer de Graaf wist, dat (Van onze onderwijsmedewerker) VANDAAG bracht een kind uit mijn klas een jong egeltje mee naar school, dat het thuis in de tuin ge vangen had. Het diertje zat klein behuisd in een klein formaat Weck fles en keek ontgoocheld de wereld in. Maar toen ik het beestje op de speelplaats wat liet rondlopen, maakte het gretig van de herkregen vrijheid gebruik. De kinderen zaten er in een grote kring rondom. Toen de trotse eigenares vertrok ken was om de fles met inhoud ook in de andere klassen te vertonen, zei er een kind tegen mij: „MeneeT, die egel had net schoentjes aan". En inderdaad, als men, die kleine zwarte pootjes onder de haast onbeweeglijke ruggevacht bewegen ziet, maken ze de indruk van vier zwarte laarsjes onder een vaalbruine jas. Ja, kinde ren weten zo scherp op te merken. Maar zij zien niet alleen een egeltje heel scherp, maar ook ons, de grote mensen rond hun kinderwereldje. Zij zien verrassend duidelijk, wat er goed en wat er fout is in ons gedrag. En vooral nemen zij direct iedere in consequentie waar tussen ons spreken en ons handelen. OVER HET BIDDEN. IPen paar dagen geleden viel het me nog eens op. We hadden het ge had over het bidden. Bidden is praten met Onze Vader in de hemel. En dat moet je natuurlijk netjes doen. Dan, moet je laten zien, dat je het echt meent, dat je ook echt aan Hem denkt, als je dat gebed, bidt. Ogen dicht dus en handen samen. Goed, dat was begrepen en afgesproken. Om twaalf uur waren we de Engel des Heren aan 't bidden,. Buiten op de speelplaats liepen al 'n paar kinderen van een andere klas. Ik zag, dat Piet je Verharen met grote ogen naar buiten zat te kijken. Ik hield op met voorbidden en zei: „Pietje, weet je nog. hoe je met God moet praten?" Rap kneep hij de ogen toe en zat stokstijf. We baden verder. Maar in tussen werd het buiten zo'n herrie, dat ik toch eens even keek wat er gaande was. En meteen dat ik me naar net raam boog, zag ik de ogen van Pietje op mij geritht. Ik schaam de me, al heb ik dan al tegen de jeugd gezegd, dat meneer onder het bidden wel eens moet kijken om te zien of iedereen mee bidt. Piet Verharen is nog klein en hij heeft me niet gezegd, dat ik zelf moet doen, wat ik aan anderen beveel. Maar i'k kan me voorstellen, dat hij En zo kan een egel onze gedachten nog naar het Onze Vader leiden. B. toch wel gedacht heeft, dat meneer zelf stiekum graag naar buiten, kijkt. Zo verging het mij in de klas. Thuis zet U natuurlijk ook de radio af on der het bidden en U schept de soep niet op. terwijl U zegt: „Jan, ogen dicht onder 't bidden". IMPROVISEER! \/OOR de tiende keer gaat katho- liek Nederland naar Paray le Mo- nial, de bron van alle verering van het H Hart. De Nationale Directeur van hét Intr'onisatiewerk, Pater Odulf s s c.c Nieuw IJpelaar, Ginneken, zal ooknu met de goedkeuring van de Bisschop van Breda, de geestelijke leiding van de bedevaart op zich ne men. De data dezer bedevaart zijn voor dit jaar vastgesteld van 21 tot en met 27 Augustus. Paray le Monial ligt ln een land van heiligdommen en hun bezoek is een deel van het programma. Behal ve die. welke direct verband houden met Paray le Monial en zijn bevoor rechte zienster. de H. Margaretha Maria Alacoque, is er Ars, waai' de H. Pastoor van Ars J. M. Vianney leefde en begraven werd; Nevers, waar het ongeschonden lichaam van de H. Bemadette Soubirous, de zien ster van Lourdes bewaard wordt: en dan nog Parijs, met zijn Sacré Coeur, die waakt over de wereldstad. IN VI 1 te eiland se zak strijdk munis taal d want Zui< de kaar Japanse bewoner den met stad Ma eilander springp mosa. Volge gen de gebied" verklar bij het rea, dot worden Genei nalistisc vraagd van de Quemoy Dit ei beschiet nisten t H 'ET com tier van de, dat „op oet 3.2 k.m. k.m. lar hebben niqué en Zuid front va haalde blijven

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 6