MEDINOS INMAAK BRANDEWIJN TOUR DE FRANCE Int. Bakkerij- Tentoonstelling J SEIZOENOPRUIMING Fonteijn's Kledingmagazijn Jeugdiger teint en huid tegen motten RTJES" )T- EN VERZENDHUIS ELLA - Breda HARDHOUTHANDEL 6. CANTRIJN N.V kapitaalkrachtige personen 'n LAP n NAALD 'n DRAAD en h[et Ylieuwe fïlodeblad ï'JÈeïla" wnn&z i aWW MEDINOS helpt tandbederf voorkomen tekoop ford v.8 j. kuzee firma denevers assen wielen en banden rectificatie. seizoen-opruiming julia V. d. walle Bierkaaistraat, HULST „oki do" temidden der kampioenen agent-incasseerder noordstraat 22 terneuzen DAGBLAD DE STEM VAN - JULI 1950 liet te dulden rote rol Nieuwe Ginnekenstr. 9 Giro 39376 TRIPLEX en BOARDS SLAV. EIKEN- en BEUKENHOUT Veemarkt Hallen 's - hertogenbosch HEBT U NODIG- OM GOED GEKLEED TE GAAN VOOR WEINIG GELD Vanaf heden 17 t.m. 29 Juli aan sensationeel lage prijzen f 49.50 vanaf f 7.50 Sn was Uw haar met Palmolive Shampoo Zorg dat ook zijn tanden sterk worden! i per )aaf con- is de superieure TANDCREAM Echt genSefon, vrank en vrij HOORT ER BIJ! 60 ct de 20 ORGANON OSS Waarom is £A VA -SEUL de beferë schoencrème? QA-VA-SEUL I ■tentie) ven, Uw nachtrust, van Uw omgeving, 'fdpijn, zenuwpijn, lijnen één of twee n tOminuten voelt KERTJES werken lijnhaard, zijn on- selijk in te nemea Urect eel buitengewoon ■egemaakt, dat ik 'inden, om het uit :oiets voor zieken lakt door de hulp an de K.A.B., dat vergeten. En wat treft, zij sloven s uit, dat wij voor lebben". iers van het twee- üoehlman uit Rot- patiëntje) spreekt, ik Verhulst uit jn jolige snuit, of it Westdorpe, het lof. Alles samen woord, dat de 92- dier Cte. de Beau- irfectement". m („merken") in ering van de wln- lal de klant er in :n in overeen- met zijn smaak emonnaie (koop- ig brengt echtA h mede. De „om- goederen wordt voorraad en sor- rol spelen ;o. Hoe meer ka- raad wordt gesto- het renteverlies, irraad des te ho rn (ruimte)Hoe bewaard moeten :r het risico, dat itgaat en de prijs lenen dan kwali- ij heeft dus kans valiteitsachterult- enz. sortering van de is niet te groot, lein zijn. 5NSEN VAN DE nWENT. wenst een grote ecte levering. Dit idelaar risico en ie. Het risico en ;oed moeten wor- lent, indien deze ndel de sorteer- •vult. t de consument stelt. De opslag- woordig gedeelte- ïent zelf vervuld, jke waren zelf in slaan. innis en door de i zijn pakhuis en Ie handelaar ech- slagfunctie beter .n de consument, zoals juweliers, elzaken, meubel de sorteer-func- unr.cr, vervullen .n alles verkopen, aliseren in een >ok de „service" ïdat de verkopers irenkennis bezit- ilisatie. De voor zal dus ln „spe er zijn en ook de lan de klant be- a zullen er meer en zich echter aan de behoef- t. nent voor- het zelfs verve den op zijn vin- t adviezen lastig lan is deze over- luter verspilling, kan blijven, ed Is dan wegge- ig Is dan niet oehoeften. Een i van de functies e behoeften van eeds gewenst. H. WALDER. 14 „Ja zo was 'olksliederen, 15.10 >or de zieken, 16.30 i kinderen, 17.45 Amusements-or- 18.30 Voor de s, 19.15 Actualitei- 19.40 Voor de Gramofoon-mu- t en solist (20.50 mgs de evenaar"), gramofoonmuziek, 22.40 Godsdiens- ïebed, 23 Nieuws, 23.20 tot 24 Gra- Vlaams): 12 Gra- ht orkest, 13 Nws, 14 Kamermu- mofoonmuziek, 16 ziek, 17 Nieuws, ïuziek, 18.30 Voor 19.30 Klassieke Appelboomhalte", le gramofoonmu- 22 Nieuws, 22.15 imige gramofoon- i tot 24 Sympho- frans): 12.05 Om- 3 Nieuws, 13.10. 5, 16 en 17 gra- mroep-orkest en 15 Lichte gramo- iws, 20 „Tosca". en 22.40 Gramo- s, 23 Dansmuziek, Op 19 Juli as. hopen onze ge liefde ouders Sophia Schuren en Antonius Dhaene de dag te herdenken waarop zij voor 59 jaar in het huwe lijk traden. Dat ziij nog lang moge leven is de wens van hunne dankbare kinderen en kleinkinderen. Receptie van 2 tot 4 uur aan huis te Boschkapelle. 453-0 Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank bij ons huwelijk ondervonden. Aloys de Cooninck- Audenaerde Koewacht, 't Zand. 452-0 Super de Luxe 1947 in pracht staat. FORD V 8 1938 Coach. Prima staat. Tel. 232 451-0 NIEUW EN ST. JOOSLAND. w TOowUhfMlrtO Ui tal. voor de Zeeuwee op- lage: bi) max. 20 WOQJd!f f 0.83; elk woord meer et Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen t elk woord meer 0 «n» pir woord «n per plaatsing. PERS. GEVRAAGD Voor direct net meisje gevraagd voor dag en nacht voor de huis houding Zelfstandig kunnende werifen Goed loon. De Nieuwe Uitspanning, C 52. Teterlngen. H H kappers. Herenkapper voor noodhulp wordt gevraagd. Vier dagen. Brieven onder no. 4166. R. K. LEERGANGEN - TILBURG. De nieuwe cursuseens voor Gemeente - Administratie I te Bergen op Zoom beginnen in September inlichtingen worden verstrekt door de Rector der R. K. Leergangen te Tilburg en door de heer J. v. d. Wouw, Gemeente-Se cretaris te Bergen op Zoom. 448-00 De vanouds bekende kwali teit op speciale wijze voor het doel gestookt. Voor inmaak van alle soorten vruchten: Frambozen, Zwarte Bessen, Abrikozen, verse of gedroogde Boerenjongens-ro zijnen, Pruimen, Moerbezieën Bramen, met gratis recepten- kaart. Ook voor het maken van Advocaat, met gratis recep- tenkaart en pakje vanille suiker, bevattende volgens fabrieksgeheim preparaat voor spoedig aandikken. Per literfles 4.75. Deze speciaal gestookte in- maakbrandewijn alleen ver krijgbaar in de oude Slijtery Wijnhandel. 413-0 Lange Delft 90, MIDDELBURG Opgericht 1879 AFLEVERING BINNEN 1 WEEK. H. H. LANDBOUWERS! Overal op de Zeeuwse wegen Komt men KUZEE zijn landbouwwagen» tegen. In Oost en Noord; in Zuid en West, Overal bevallen ze best. Grote voorraad. Groothandel in landbouwwagens. Handelaren smeden en wagenmakers korting. 450-O J. KUZEE, Tel. 232, Nieuw en St. Jooslanil GEBL. BEDDENTIJK VLOKMATRAS 140 breed2.85 2"Pers- ëebl- tjjk 56.50 Het genoeglijk gezinsblad. Abonneert U bij de bezorgei van „de Stem" Wie iets meer wil weten omtrent grote renners en hun mentaliteit, leze het boeiende boek van JORIS VAN DEN BERGH: Wij bieden u dit werk met tal van illustraties in pracht band aan voor halve prijs, nl. van f 6.90 voor slechts f 3.45 en zenden het franco toe na ontvangst van het bedrag. U kunt het werk ook bij uw boekhandelaar bestellen. 444-00 Terheideusewe» 122. BreJa. Tel 8170 na kantooruren 6182 CONTACT GEZOCHT MET ENIGE om tot uitbreiding van filiaalstelsel te geraken. Goede resultaten over afgelopen jaren. Deelname f 15.000.- tot f 20.000.-. Commissarisplaats disponibel. Brieven onder nummer 33449-00 bur. v. d. blad. VAN 17 TOT EN MET 26 JULI 1950. Vakwedstrijden Brood-, Koek- en Beschuitbakkerij Grootse avondfeesten. Optreden van beroemde artisten. DONDERDAGAVOND GROOT BENELUX-PROGRAMMA. Zaterdag 22 Juli: BOSSCHE CARNAVALSAVOND Prijs tentoonstelling f 1.25; voor kinderen f 0 60. DAGELIJKS GEOPEND van 105 uur en van 79 'uur. Fraaie prijzen w.o. elke dag een prijs van een week gratis brood voor het gehele gezin. 288—00 SERVICE-STATION VOOR BREDA EN OMGEVING: REIGERSTRAAT 30, TEL. 9001. Levens- en Varlaverzekering Mij. vraagt voor bestaand agentschap in de omgeving Heyt- huizen, Roggel, Neer. Aanstelling op vast salaris en provisie. Zij, die het vak kennen genieten voor keur. Borgstelling vereist. Uitv. brieven onder no. 9813 Adv. Burg. Suggestief, Keizersgracht 332, Amsterdam. 454-oo <4 jC Verschijnt 2 X per mnd. met telkens ruim 25 GRATIS PATRONEN op het raderblad. Per 3 maanden I 2.40 Los nummer 40 cent Abonneert U bij de bezor gers of bij de kantoren van het DAGBLAD DE STEM. SPORTCOSTUUMS 2 dl. vanaf SPORTCOLBERTS extra koopjes f 22.50 REGENJASSEN (GUMMI) komt nooit meer voor, TWEEDJASSEN voor het laatst f 49.00 KAMGAREN COSTUUMS 2 dl. vanaf f 71.00 3 dl. vanaf f 79.00 STOFFEN PANTALONS extra aanbieding f 12.50 JONGENS REGENJASSEN spotprijs f 5.00 GABARDINE JASSEN prima wol f 78.00 Tot slot als extra reclame een ZWARE DUBBELE KATOENEN REGENJAS model Trenchcoat voor f 39.75 472-0 Amerikaanse doctoren constateerden: bij 2 van de 3 vrouwen O nder toezicht van 36 huid artsen probeerden 1285 Amerikaanse vrouwen de Palmolive Schoonheidskuur. Na 14 dagen constateerden de doctoren, dat twee van de drie vrouwen een mooiere huid en een jeugdiger teint hadden gekregen. Deze simpele schoonheidskuur kunt U óók toepassenWas Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer dan Uw huid één minuut met het heerlijke Palmolive- schuim Spoel daarna af Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. En ook üw huid zal mooier en jeugdiger geworden zijn. 20 cent per pakje Alkalivrij! Een blijde jeugdeen gezond lichaam... 't is het beste, dat ge Uw kind kunt meegeven. Alles wilt U voor hem doen, vergeet dan ook dat ene niet: de zorg voor mond en tanden! Elke dag poetsen met Medinos helpt zo goedWant deze tand- cream bevat thans verschillen de stoffen, die een zeer gunstig! tandbederf-werende werking uit- Tweemaal tróle door de tandarts en I mS minstens tweemaal per dag borstelen met Medinos, is het beste om pijn en onkosten te voor komen en om mooie, gezonde, glanzend witte tanden te hebben v.,:.; Normale tube 45 ct. Zeer grote tube 75 ct. Verkrijgbaar bij apothekers, drogisten en de speciaalbranche M 466 CaUlh/w en hun larven ALS VLOEISTO» OM TE VERSPUITEN ALS POEDER OM TE VERSTUIVEN Omdat in QA-VA-SEUL de kostbare Ricinusolie is verwerkt, die het leer soepel en gaaf houdt. Bovendien schenkt QA-VA-SEUL schoencrème een schitterende duurzame glans. Vraagt Uw winkelier daarom altijd schoencrème. In alle kleuren verkrijgbaar I Verkoopkantoor CA-VA-SEUL Strijenlaan 40. Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 3