Drie keer dat stuivertje CLINGSE Kermis WINKELPAND OPRUIMING van 15 Juli-1 Aug SCODA fc(Myg; KELTUM PLEET Rijks Post Spaarbank UI WED. A. LION ,™STE'38 nieuwe geweren actieve agenten WED. HON. REULING BIESBR0ECK AUG. SMET-MEUL;"*" t BERCO Machinistenschool Middelburg. Garage S. DIELEMAN Spiegels eomeubelgla* BETREKKING steno - typiste Dansen Dansen tegen extra lage prijzen! DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 15 JULI 1950 7 Voor elke werker sterker R. Lampo, Halst eriijk gc2cgd, ik heb er wel 'n beetje mee ingezeten, met die verhoging van de bierprijs. Op zichzelf kan U natuurlijk moeilijk van me verwachten, dat ik 'r tegen was; want wat je als waard op een glaasje bier verdiende nou, laten we maar zeggen, daar kon nog wel wat bij... als U begrijpt wat ik bedoel. Tenslotte is bier geen drankje, dat je zomaar even in een glaasje kiepert Ik zal U vertellen, dat er heel wat bij komt kijken voor datzo'n pilsje-om-in-tc-bijten voor je op de tafel staat. Niet dat ik het niet altijd graag gedaan heb, hoor. Daar niet van. Ik zeg maar zo: aan 't biertje- dat-ie-tapt kan je zien wat een waard waard is. Die van het goede hout gesneden zijn hebben het bier altijd met zorg en met liefde en met kennis van zaken getapt. Ik ben éven bang geweest, dat 't nou met die paar centen meer mis schien een beetje minder vlot zou lopen. En dat zou jammer zijn want de gang zit er nèt zo lekker in. Maar niks hoor: niet één van m'n bierklanten heeft er ook maar één biertje om laten staan. Of nee, nou zeg ik teveel. Ééntje was 't toch te begrotelijk geworden, zei hij. Hij vraagt: „Wat kost een glas melk?" Ik zeg: zó-veel. „Kijk eens aan," zegt-ie, „dus met één glas melk te drinken spaar ik drie keer dat stuivertje uit, dat een glaasje bier nou duurder moest worden." Ik zeg: „Dat klopt." Toen zegt-ic: „Goed, dan bestel ik een glas melk." En verder: „Maar geef dat dan aan de poes en breng mij die drie glaasjes bier." „Ja, niet tegelijk natuurlijk," zei hij nog. Kort en goed en dat wou ik maar zeggen: „drink 's uit, TANTE BLANK VISSER-ANTHONM Fa. T. FABERIJ DE JONGE, Meisjesjurkjes Alle soorten Babygoed Jongenspakjes Meisjes wollen vesten TIJDELIJK AANBOD Tandheelkundige Inrichting ENGELMAN Mijnsbergen's Spiegelfabricage TE KOOP KEES HUYBREGTS DUBBELE POORT HULST ALLE VOORRADEN GOEDEREN WORDEN OPGERUIMD «Japonnen Alleen van dit seizoen 16,90.14,90.12,90-10,90-9,75 Uitsluitend prima kwaliteiten 59,75 - 49,75 - 37,90 - 29,75 Zuiver wol. Aparte modellen 23,90 -19,75 - 17,90 - 13,90 Poplin Mantels Geheel dubbel 39,75 GOES LANGE V0RSTSTRAAT 80-82 ENKELE LEERLINGEN Uit voorraad leverbaar: S— INSTITUUT E.N.S.A.I.D. DAMES en MEISJES Bon «AVO led», ca Sckoeoblriel» ft* RAVENSTEIN Vooi reparaties kunstgebitten Snel en goed. Mevr. L. C. Loof, NoordOTraat 90a, Terneuzen. Voor Uw Constructie werk naar 307-O Telefoon 290. Voor Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen een, Hoofdvertegenwordiger gevraagd, voor het aanstellen van vertegenwordigers-depot- houders, voor de verkoop van Tuin- en Landbouwraden, gras- en klaverzaden, Zaai granen en Pootaardappelen. Alleen zij, die zich door ener gie en verkoopkracht een flinke bijverdienste willen vormen, schrijven aan: CH. P. SERRARENS, Zaadteelt, Zaadhandel, Goes. 280-00 bfenti toeeto Jbeót~ De van ouds bekende SCHUURBLAADJES zijn in de oude kwaliteit wepr verkrijgbaar. VOOR DIRECT GEVRAAGD of typiste met notitie van boekhouding. Goed loon. P. v. d. WALLE AARDENBURG (ZLD.) Direct uit onze fabriek aam particulieren een prima GARANT-RIJWIEL voor DAMES OI HEREN, geheel compleet Eerste klas. onverwoestbaar, met remnaaf, achter- wiel verzwaarde spaken, roestvrij lak werk, alle nikkelen delen verchroom de uitvoering, jasbeschermer, prima lamp, le klas banden, prijs f Het kan niet beter, dat 1* tenslotte onze reclame Franco thuis enz. Volledige schriftelijke langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoegen, na 8 dagen gebruik 't volle bedrag terug. Vaagt gratis prijscourant RIJWIELFABRIER ..GARANT' Roermondsplein 30, ARNHEM. Telefoon 22529 Leveranciers van Politie eD Gemeente-instellingen Dicpborïngen Watervoorzieningen •gtaotste ea kleinste weik' SIPPE Opgericht 191 i. Tel. 363 (Roosendaal) pfeeb Edel van vorm en materiaal verdeling Vervaardigd door edelsmeden Fabrikaat: Koninkt. Zilverfabriek Gerritsen van Kempen JUWELIER, HORLOGER, 314-0 LANGE KERKSTRAAT 30 GOES. an 17 juli af ligt op het postkantoor de verrassing klaar voor de jeugdspaarders bij de Rijkspostspaarbank, die hun ver zamelkaarten laten zien met de complete series „Malende Molens" en „Zingende Torens". Die krijgen bij het 10e en laatste Molenplaatje een alleraardigst boek over Zingende Torens en Malende Molens, door Dr. D. G. G. v. Ringelestein en de bekende schrijver van kinderboeken Leonard Roggeveen, met mooie tekeningen van J. Hazeveld. Zorgt, dar je deze extra verrassing kunt tonen, als bewijs, dat je tot de flinke doorzetters behoort. Heb je alleen de serie ..Malende MolensDan is er toch een verras sing voor je. Een prachtige verjaardagskalender, als blijk van waardering voor je spaarzin. Maar vergeet vooral niet, dat het sparen zelf de hoofdzaak blijft! Ga er mee door, de aanhouder wint! Laat dus trouw tweemaal per maand wat spaargeld, al is Wet maar een klein be drag, bijschrijven op je spaarbankboekje van de Sparen maakt van centen guldens En met guldens kan je wat doen Ter gelegenheid van de in de zaal van V. DUYSE. Op 16 17 18 JULI a.s. Orkest The Gayly Boys. Frisse dranken. BERGPLAATS VOOR FIETSEN. 342-0 DIVERSE COUPONS VAN PRACHT STOFFEN DOET UW VOORDEEL, bij VAN DER BENT-DONKER, Wapenhandel, TERNEUZEN heeft af te geven enkele enigszins beschadigde (dubbelloop, cal. 12), aan zeer lage prijs. 351-o Pijnloze behandeling Voor inlichtingen buiten de spreekuren Antwerpse weg 431, teL 728. GEVESTIGD 1872 Spreekuren: Bergen op Zoom, Stationsstraat 42a Donderdag van 10-12 uur Gehele gebitten vanaf f 45.— Vaste en uitneembare prothesen Reparaties en slnitend maken van slecht passende gebitten VOOR EEN GOEDE VERZORGING VAN OW s Heer Hendrikskinderenstraat 66 Telefoon 2980 GOES In het CENTRUM van NOORDSTRAAT te AXEL Brieven onder no. 33327-0 bureau dezer. BEKENDE ZAADHANDEL vraagt voor de verkoop van zaaigranen, zaden en pootaardappelen e op provisie-basis. Voor goede werkers ruime verdienste. Brieven onder no. 33313-0 aan bureau van dit blad. Bij het Assurantie-kantoor „Zeeuwsch-Vlaanderen" be staat gelegenheid voor energieke jongeman om te wor den opgeleid tot Zij, die in het verzekeringsvak werkzaam zijn geweest, genieten de voorkeur. Uitvoerige schriftelijke sollici tatie aan J. W. DE FEYTER, ST. HUBRECHTSTRAAT 1 HOEK, Z.V1. 339-0 r MAAR DAN OOK NERGENS HEBT V ZO 'N KEUSP HOREX, 350 co, kopklep, een juweel f 2490. A.J.S., 350 cc, kopklep, dienst- en sport- motor A.J.S., 500 cc, kopklep, voor zwaar werk A.J.S., 500 cc, kopklep, 2 cylinder, de geweldige TRIUMPH, 350 cc, kopklep 2 cylinder, soepel en snel TRIUMPH, 500 cc, kopklep, 2 cylinder, Speed Twin TRIUMPH, 650 cc, kopklep, voor zwaar zijspanwerk DOUGLAS, 350 cc, kopklep de Engelse B.M.W. ARDIE, 250 cc, tweetact, sterk en geschikt voor zijspan KAPTEIN, 175 cc, kopklep, de zuinige dienstmotor KAPTEIN, 125 cc, zijklep, de enige 125 cc, viertact SPARTA, 200 cc, tweetact, voor- en achterwiel telscoop SPARTA, 125 cc, tweetact, zuinig, mooi en goedkoop PUCH, 125 cc, tweetact, telescoop, zware handen en ketting D.K.W., 125 cc, tweetact, een oude bekende, D.M.F., 125 cc, tweetact met de beroemde J.L.O—motor VESPA SCOOTER, DE auto op 2 wielen voor iedereen Diverse hulpmotoren, waaronder het mooiste en beste, dat aain de markt is, KAPTEIN, MOBYLETTE, compleet met verlichting PEUGOT, 3-wieler, beste motor, 150 k.g. draagvermogen TEMPO, 3- en 4-wieIers, gesloten en open hak, vanaf D.K.W. bestelauto, geheel gesloten, 750 k.g. draagvermogen PANHARD, 4-persoons, 4-deurs, ver bruikt 1 liter op 17 kan. BRITTANNIA, buitenboord motor, 2 cylinder Dit alles kunnen wij uit voorraad, of op hele korte termijn leveren. De Hillman luxe en Estate Car komen binnenkort, bestel daarom niet te vroeg en kom eerst met ons praten. AUTO- en MOTOUBEDRIJF Tel. 2155 2020.— 2175.— f 2999.— f 2275.— 2495.— f 2600.— f 2399.— f 1740.— 1475.— 1020.— f 1195.— 995.— 1050 1099.— f 1025 f 1535.— 415.— f 1395.— 2800.— 6750.— 4760.— 595.— Middelburg De grootste motorzaak in Zeeland VOOR Alle soorten: ZAGEN van de beste merken. BOOROMSLAGEN SCHAVEN (stalen en houten) BEITELS KLAUWHAMERS, enz., enz. TRUWELEN WATERPASSEN MOKERS BREEKIJZERS SCHIETLODEN, enz., enz. Mb Ziet onze Etalages LANGE NIEUWSTR. HULST TEL. 264 344—0 KOFFIEMOLENS 10.75 8.95 7.90 KOFFIEKANNEN 3.75 FLUITKETELS met deksel2.45 THEEPOTTEN2.45 TAFELMESSEN in étui 5.40 PORTEMONNAIES - leer 1.— EIERLEPELS 0.10 EIERDOPPEN 0.10 SCHOENCRêME 0.10 BIERGLAZEN 35—30—13 ELECTR. STRIJKIJZERS 8.— ELECTR. KOOKPLAATJES 3.— STALEN WRINGERS 42.35 HOUTEN WRINGERS 37.85 Dit is slechts een greep uit onze honderden oprui mingsartikelen. 336-0 kant der zaak no. 15 BIJZONDERE ATTRACTIES VINDT U IN ONZE ETALAGES Zowel in de afdeling PRACTICI als in de afdeling THEORETICI is nog gelegenheid tot plaatsing van (met of zonder financiële steun van scheepvaartmaat schappijen). AANGIFTE en INLICHTINGEN dage lijks aan de school. 318o De Directeur: E. VISSCHER. 2-deurs coach, zwart en beige 2 Persoons Cabriolet, kleur naar verkiezing BESTELWAGEN, 500 kg. U kunt er van op aan, dat de andere kleuren en modellen Sedan, Cabriolet coach, in enkele weken leverbaar zijn. 346-o MARKT 23 TERNEUZEN TEL. 2036 Hoofddir.: Fa. HENDRIKSE-KNAPEN Bond van Directrices, Leraren en Leraressen by het I E.N.S.A.I.D. Kunstnijverheids- en Modevakonderw^js, Tolsteegsingel 54 Utrecht bezoekt de gratis demonstratie en proefles. Vakopleiding voor Costumière, Coupeuse, Lerares, Kunstnijverheid en opleiding Staatsacte K en U. Ook lessen in de vrije avonduren. In onderstaande plaatsen wordt de studie-film, modeshow en tentoonstelling om 2 uur gehouden voor iedereen. GRATIS TOEGANG. LEEUWARDEN (Amicitia) op 20 Juli GRONINGEN (Ver. Geb. „Tehuis") 20 Juli ZWOLLE (Buitensociëteit) 21 Juli ENSCHEDE (Concordia) Markt 15, 22 Juli UTRECHT (Jaarbeurs) 27 Juli BRESKENS (Vereniging) 31 Juli MIDDELBURG (Schuttershof) 1 Aug. BREDA (Graanbeurs) 2 Aug. MAASTRICHT (L'Univers) 7 Aug. ROERMOND (Central) Munsterpl. 10 Aug. DEN BOSCH (Hotel Nrd. Brab.) 18 Aug. NIJMEGEN (yereniging) 19 Aug. DORDRECHT (American) Gr. Markt 22 Aug. DEN HAAG (Amicitia) Westeinde 23 Aug. AMSTERDAM (de Pool) Damrak 24 Aug. Wüt U vlug en handig THUIS knippen, naaien en stof versier en? Stuurt dan onderstaande BON met 36 ct. aan postzegels er in en U ontvangt een mooi boek met ruim 100 maten en modellen en een gratis maraat om U te laten zien hoe gemakkelijk onze ^»de is. NAAM: ADRES: Aan INSTITUUT E.N.8JLJLD. Tolsteegsingel 54 - Utreeht J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 5