Fa. HENNEKAM PARÉ Atkooft m KR-EMLON Joh» Gunst Goes telf. 2046 GRAND THEATER ALHAMBRA THEATER AGENTEN» Presto TEKOOP ■r ILOUWEQSE ij L DE PRIESTER i I I I I I Handels Avondschool - Goes. H. H. handelaars en landbouwers Transportbedrijf J. C. van Opdorp Zonen Golfplaten FILMPROGRAMMA SCHOUWBURG LUXOR THEATER HET PERSONEEL VAN GAAT VAN 24 t.m. 29 JULI MET VACANTIE Amsterdamsche Bank Incasso-Bank DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 13 JULI 1950 6 ALBERT HEIJN GOEDKOPER! JR ALLO. ALLO, WIELRENNERS! AA scherp conc. prijzen sMatndtgs Markt Hulst Woensdag Markt Terneuzen Zaterdag Markt Axel Vanaf VRIJDAG De Grote Passie Movie Crazy Manon De Drie Musketiers Toch schijnt de zon OOSTBURG. Wijziging Zitdagen Aardenburg en IJzendijke AARDENBURG: IJZENDIJKE: 10 GELUKKIGE GEZINNEN Levensmiddelenbedrijf CYRIEL VAN VOOREN MAAKT DE VAAT NIET „GEWOON" SCHOON maar MEISJE Yellow Transparant DE MOTTENVANGER Iepen, d/stej! Als ik ntt moor opt5d 6 1 ■yüL Alléén de echte Brillantine Russe draagt het merk: Lel vooral op de naam K R E M L O N Engros: J. MEYERINK, Bergselaan 102, Rotterdam. FIAT 500 Cabriolet, kopklepmotor. Als nieuw 20.000 k.m. gelopen AUSTIN A 40 600 k.g. bestelwagen, in perfecte conditie. ROOSENDAAL. Telefoon 2044. 944-00 MAAKT U HET LEVE.H W c?tu<«kw»4 tril Jg' MI. "ril Uitsl. voor de Zeeuwse op lage: bij max. 20 woorden t 0.83; elk woord meer 5 ct. Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen t 2.20; elk woord meer 8 per woord en per plaatsing. PERSONEEL GEVR. Een net dienstmeisje gevraagd, leeftijd 16 jaar. Zich aanmelden bij G. B. Huisman, café-rest. Perkpolderhaven, Walsoorden. TE KOOP GEVRAAGD Een in goede staat zijnde hand- of trapnaaimachine te koop gevraagd. Vink, Axelse- straat 10, Telef. 2165, Terneuzen. GEVONDEN Een trouwring gevonden, in de Zandbergsestraat. Terug te be komen bij het Hoofd der school te Graauw. 964 HANDEL Te Hulst. Golfplaten, dagelijks te koop. Zeer concurrerend, bij P. Koster. Statie, café „De Korenaar." 1° DUIVENLIEFHEBBERS t>e Sociëteit „De Snelle Duif" te Terhole meldt U, dat de koers vanuit Arras op 23 Juli WEGENS OMSTANDIG HEDEN NIET DOORGAAT. Deze koers wordt nu ge houden op Zondag 16 Juli a.s. vanuit Moeskroen met dezelfde geldelijke waar borg, welke op de rondge stuurde kaarten staat ver meld. 932-0 Het Bestuur. middelpunt van gezelligheid in Het T uw woonkamer. Neem daar een schouw van tegels. Fijne modellen en tinten vindt u in de toonkamer van 850-O n MIDDELBURG TEL.3203 I Vacantie tonder dorst er deze zomer op uittrekt en onderweg genieten wil, die neemt PA-RÉ-LETS mee de fijne nieuwe dropapalet» ▼an Paré. Doratlessend en energie-verhogend. U proeft de echte vruchten! Per beker (ink. l/2 lb) 75 ct; per 100 gram 30 ct. GEVRAAGD TEGEN 1 SEPTEMBER A.S. Leraar Aardrijkskunde M. O. (2 uur). Leraar Boekhouden M. O. (11 uur). Leraar Engels M. O. (7 uur). Leraar Nederlands M. O. (7 uur). Leraar Wetskennis, Mr. in Rechten (2 uur). Salaris volgens Rijksregeling. Sollicitaties in te zenden vóór 25 Juli 1950 bij de Dl- recteur der School: W. DE GLAS, Wijngaardstraat 21, Goes. 918"^ ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ N.V., TERNEUZEN. Daguitstapjes naar Cadzand-strand. Met ingang van Zaterdag 15 Juli rijden op de Zaterdagen en Zondagen in Juli en van 31 Juli t/m 31 Augustus a.s. da gelijks extra Z.V.T.M.-autobussen naar Cadzand-Strand. A. V Hulst (Markt) V Terhole (gehucht) V Rapenburg (Tol) V Zaamslag (Markt) V Terneuzen 9.00 9.05 9.10 9.20 9.30 9,35 9.50 V Sas van Gent (Dam) 9.55 V Driekwart 10.00 1020 V Philippine (Café Wiskerke) 9.00 9.05 9.15 9.25 9.40 V Hulst (Markt) V St. Jansteen (Kerk) V Heikant (Kerk) V Koewacht (Polspoel) V Zuiddorpe (kerk) V Sluiskil (Hotel Weert) 9.55 V Axel (Postkantoor) V Driekwart 10.00 V Westdorpe (kerk) V Philippine (Café Wiskerke) 10.05 V IJzendijke (station) A Cadizand (strand) 10.55 V IJzendijke (station) A Cadzand (strand) 10.05 10.20 10.55 Vertrek Cadzand-strand 18.00 uur. Aankomst en vertrek te Cadzand-strand nabij Hotel-Café-Restaurant „Zeebad", eig. P. de Leijzer, telef. 30. Prijzen dagretours naar Cadzand-strand: Hulst-Terhole-Rapenburg Tol-St. Jansteen-Koewacht 2,50 Zuiddorpe - Axel - Zaamslag - Terneuzen - Westdorpe- Sas van Gent 2.25 Philippine S 2. IJzendijke 1-50 Voor kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar, reizend on der geleide van een volwassene, is de halve prijs verschul digd, afgerond naar boven op een veelvoud van 5 cent, met dien verstande, dat per geleider 1 kind beneden de leeftijd van 4 jaar vrij is. N.B. Bij grote drukte kan geen plaatsruimte worden gega randeerd. Bij zeer ongunstig weer zullen deze extra auto bussen niet rijden. 885-0 DE DIRECTEUR. i«6 ril J i; A.s. Vrijdag op de Markt, Breda. Nieu we haring 10 cent, schoongemaakt; Maatjesharing 5 ct., schoongemaakt 4 a 25 ct., zure haring 10 a 50 et., Verder tong, f 1.25 p. kg, schol, schar, schelvis, ka beljauw, enz. tegen de laagst mogelijke marktprijzen. - Let goed op de eerste kraam, met blauw zeil, naast de bloe- men-auto's. Aanb. W. Beekhuizen Woningruil Breda - Haarlem (N.) Vrij huisje bev. 5 kamers W.C., keuken, hal, tuin met schuurtje. Zoek soort gelijke woonruimte in Breda. Brieven onder no. 32905-00 bur. van dit blad. HEBT U GRANEN TE VERVOEREN VAN ACHTER DE COMBINES. WIJ HEBBEN VRACHTAUTO'S SAS VAN GENT TEL. DRIEKWART 3 DOORVERBINDING Op ZONDAG 16 JULI GROTE WIELERWEDSTRIJD voor BEGINNELINGEN te WATERVLIET, wijk Maagd van Gent (ter gelegenheid van de kermis) 1000 frs. prijzen en talrijke premiën worden aan onze jonge krachten aangeboden. Af- stanl 45 k.m. Inschrijving bij G. Onghenae, Maagd van Gent. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke on gevallen. 886-0 DUS ALLEN OP POST! HET BESTUUR TENTOONSTELLING „BEZIGE HANDEN" Uitslag loterij Prijzen zijn gevallen op no.: 75, 168, 227, 248, 272, 299, 345, 404, 463, 471, 578, 634, 822, 850, 892, 1000, 1002, 1174, 1213, 1236, 1279, 1353, 1399, 1448, 1494, 1596, 1598, 1368, 1700, 1746, 2166, 2271, 2423, 2544, 2551, 2638, 2893, 2906, 2912, 2993. 692-0 De prijzen kunnen worden afgenaaid, liefst des avonds tussen 7 en 9 uur, Vlasmarkt 16, Middelburg. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ N.V., TERNEUZEN. Met ingang van Maandag 17 Juli worden uitsluitend op werkdagen de volgende ritten ingelegd. Traject HulstPerkpolderhaven v.v. 184 A 23.02 RITNUMMERS 184 B V 22.50 O 22.40 22.30 22.20 22.L5 X 21.38 21.35 V Hulst 21.47 V Terhole 22.00 V Kloosterzande Markt V 22.13 A Perkpolderhaven Boot V 22.25 X V Boot n./v. Kruiningen A V Vertrek (trein Kruiningen aankomst I station aansluiting van richting Koewacht, Axel en verder. O aansluiting voor richting Axel (via Absdale) X A.M.Z. geeft aansluiting Kruiningen Station - Kruinin gen Veerhaven v.v. N.B. Rit 184 B loopt op verzoek door naar St. Jansteen. Traject Hulst-Axel. Met ingang van Maandag 17 Juli wordt busrit 154 met 40 minuten verlaat, zodat het vertrekuur uit Hulst wordt .2.52, 1." aansluiting op rit 184 B, aankomst Axel 23,10. Terneuzen, 10 Juli 1950. 884-0 DE DIRECTEUR. Te koop 3,22 m 2,44 m, 1,83 m MIDDELBURG TEL. 2181 Ann Todd - Claude Rains - Trevor Howard In naar de roman van G. Wells. Toegang 18 jaar. Aanvang 8 uur. Zondag 2.30 en 8 uur. 893-o ELECTRO BIOSCOOP middelburg Tel. 2110 Een daverend weerzien van Harold Lloyd In Toegang alle leeftijden. Aan vang: 7 en 9,15 uur. Zondag: 3.30, 7 en 9.15 uur. 894-0 GOES De meest besproken film van het jaar Aanvang: 8 uur; Zaterdag: 7 cn 9 uur; Zondag: 3, 7 en 9 uur. 18 jaar. 895-0 VLÏSSINGEN Tel. 2260 Als Groot Kermlsprogramma de spannendste film, die U ooit gezien heeft. Aanvang: 7 en 9 uur en Zon dagmiddag 3 uur. 14 jaar. 896-0 VLISSINGEN June Haver, Ray Bolger en Gor don MacRae ln (Look for de silver lining) Zang, dans en vrolijkheid op Broadway. 897-0 Aanvang: 8 uur; Zaterdag: 7 en 9 uur; Zondag: 3, 7 en 9 uur. Alle leeftijden. Mocht U voor die tijd nog een was behandeld willen hebben, bericht U ons dan tijdig, of belt U 2055 goes, want alle routes worden na de 22e Juli 1 week ver schoven. Gaat U zelf met vacantie, geeft Uw zomerkle ding dan nog tijdig om chemisch te reinigen. BELT OP: 2055 GOES 2653 TERNEUZEN 3376 MIDDELBURG EN WIJ KOMEN DADELIJK BIJ U! 898-0 DINSDAG 9 uur tot 10 uur 30, in Hotel de RijckeBlondeel, Telefoon no. 1. DONDERDAG 9 uur tot 10 uur 30, in Hotel „De Vier Emmers", Telefoon no. 7. ZATERDAG 9 uur tot 12 uur, in Hotel Lie- vens, Telefoon no. 12. 922-0 Wij zoeken voor verschillende plaatsen in Zeeland nog ijverige agenten voor de verkoop van vrucht-, laan- en sierbomen, alsmede van bessen-, rozen- en sierstruiken. Zeer mooie bijverdienste. Alle inlichtingen worden U op aanvrage toegezonden. 888o GEBR. VAN 'T WESTEINDE, WESTHOF 'S HEER ARENDSKERKE. DIE DEZE WEEK VOOR 2.50 GRATIS BOODSCHAPPEN ONTVANGEN. J. Heters, Koewacht. M. Poppe, St. Jansteen. L. Hazevoet, St. Jansteen. J. van Put, Clinge. Gez. Burin, Nieuw-Namen DEZE WEEK bij 250 gram Koffie EEN REEP CHOCOLADE GRATIS. A. van Bunderen, Hulst. E. Hoefijzers, Hulst. J. Borm, Huist. Ch. Biesbroeck, Hulst. C. van Arenthals, Hulst. BONTEHONDSTRAAT 4 HULST (li. 3 a VOLLE MELK EN PUUR VERKRIJGBAAR BIJ UW WINKELIER EN IN ONZE WINKELS GEVRAAGD: voor hele of halve dagen, Zondags vrij. Mevrouw Kranenburg, Mr. Rlsseeuw- str. 79 (achter Postkan toor) Oostburg. 923-o De Prov. Afzetcommlssie voor Zeeland deelt de fruittelers mede, dat van af Maandag 17 Juli 1950 met een minimummaat van 60 m.m. op de veilin gen aangevoerd kunnen worden. 919-o Donderdag 20 Juli a.s. kunnen alle maten van Yellow transparant op de veilingen aangevoerd wor den. DOOR W. VAN DER STEEN 112. Ja, wie kan daar nu nog tussenkomen? Er rest ons niets an ders dan ons vast te klampen aan de enige strohalm, die ons over bleef: de hoop, dat Lambik heeft mis geschoten. En dat vervelende spook ziet dit maar met welgeval len aan. Dat maken we tenminste op uit de houding van het hemd. Wiske heeft intusseh de sabel van Lambik gevonden en komt ermee aansnellen, om de pijl nog vóór te zijn. Wij hebben geen vertrouwen in deze hulpverlening; Wiske kan er hoogstens zichzelf maar mee ut de narigheid brengen. Neen, dan nog maar liever het Noord-Atlan tisch pact, al is de maan daar dan (nog) niet bij betrokken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4