Uitzonderlijke Aanbieding f 795.- N.V. JAN HENDRIKX Er komen nog vele warme dagen! RADIO ELECTRA Gerrit de Jonge Bril Z.T.I. Goes. illatü de Slagzütf A. Wilking Radio Electra OPROEP "SPOED* Golfplaten- verkoping Sleutelketting Verlichting WiltU een SOLEX kop en? E. J. Sinke-de Graag y D. P. MANNAERT LUXE AÜTO's V< Dt 100 Dekkleden Legergoederen 100 Dekkleden Legergoederen Boomgaard met woonhuis VEILIG SOEPEL ANTI-SLIP IJZERSTERK KEUZE! KEUZE! KEUZE! Dat is juist wat U zoekt Ziei DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 JULI 1950 kermisschieting schieting PUBLIEKE VEILING PUBLIEKE VEILING f jonger iSierker ^Slanker Firma GERRETZEN Romac draagbare radio NET MEISJE in kennis komen ZITDAGEN WEGENS VACANTIE GEEN SPREEKUUR VENDUTIE Rijk gebeeldhouwd HUIS- en EETKAMERAMEUBLEMENT Dressoir 2.04 m. breed Ovale Tafel TuimelbUd 4 Stoelen 2 Armstoelen De grootste Woninginrichting in het Zuiden Geschenken voor iedere gelegenheid Alb. Eggermont F. HOORN ICK met Radio Tazelaar - OP REIS PHILIPS KOELKAST H. VAN OPSTAL en ZN. OTTEVANGER EN ZN. Laat Uw Meubelmagazijn KLOKSTRAAT 7 GOES School voor Middelbaar Technisch Onderwijs. De inschrijving van leerlingen W VREDESTEIN TEST No. 12 wm i -StftZ ktywttf HERENCOSTUUMS, HEREN REGENJASSEN, JONGENS COSTUUMS, Rijwiel- en Motorhandel AXELSESTRAAT 16 TEL. 2220 TERNEUZEN DXT tS Gem. - Nijverheidsonderwijs te Vlissingen DL Van| TEkeij Ter gelegenheid van Molen- kens Kermis op 9 Juli, GROTE op de liggende wip, begin 3 uur. Maandag 10 Juli om 4 uur en DANSMUZIEK bij 429-0 RENé v. GREMBERGHE Café Oude Molen, Koewacht VERKOOPZAAL „ASMANN" Veemarkt 20, Tel. 9431 BREDA. Op Dinsdag 11 Juli a.s., des v.m. 10.30 uur zullen in het Verkooplocaal „Asmann", Veemarkt 20, Breda, publiek a contant worden verkocht: "en TENTZEILEN uit En gelse legerdumps in di verse afm. grotendeels nieuw en i.ij prima staat, Voorts indien nog tijdiig ter plaatse De goeden zijn te bezien één uur voor den aan vang, tegen betaling van 25 ct. 467-oo JOH. ASMANN Makelaar. TE ZUNDERT Op Dinsdag 11 Juli a.s. des nam. 6 uur zullen op het terrein van P. Hereygers, Molenstr. A 24 te Zundert, publiek a contant worden ver kocht: en TENTZEILEN uit Engelse legerdumps in diverse afm. grotendeels nieuw en lm prima staat, voorts indien nog tijdig ter plaatse (TENTEN, etc.) De goederen zijn te be zien één uur voor den aanvang tegen betaling van 25 ct. 466-oo JOH. ASMANN Makelaar. en voelt U z«ch en bent U direct 2 maten J0JA MASSAGECORSET ZONDER BALEINEN Duizenden dames profiteren al van deze prachtige Ame rikaanse uitvinding en willen nooit meer anders. Prijzen van 24.50 tot 31.50 PASSAGE 5—7 BREDA 549-00 Neemt de wereld mee op vacantie Wij leveren U de nieuwste uitvinding op dit gebied. Uitgerust met midden- en ultra korte golf, niet groter dan een foto-étui, slechts voor f 185.— KOMT U EENS ZIEN Gerrit de Jonge ORANJESTR. 2, AXEL Telefoon 230. 410-O Gevraagd: genegen alle huishoudelijke werkzaamheden te verrich ten, hulp voor kinderen aan wezig. Spoedige indiensttre ding gewenst. Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave vam gewenst loon aan Mevr. van Meel, 31 Brd de Glatiquy, Versailles, Frankrijk. 496-00 R.K. Dame van goede huize, uit plaats in Zeeland, met een goede huishoudelijke aanleg en veel gevoel voor gezellig heid zou graag met een degelijk R.K. Heer tussen 35 en 45 jaar, die een rijksbetrekking heeft of za kenman is, liefst uit Brabant of Zeeland. Bemiddeling van H.H. Geestelijken gaarne aan vaard. Brieven onder no. 32398-00. Ultal. voor de Zeeuwse op lage: btj max. 20 woorden f 0.83; elk woord meer 5 ct. Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen f 2.20; elk woord meer 5 cent per woord en per plaatsing. PERS, GEVRAAGD Dienstmeisje gevraagd, voor dag en nacht. Prettige werkkring. Goed loon. Aanmelden: mevr. Weidema, Wilhelminasingel 25, Breda. Telefoon 6181. 3800 Voor direct dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht. Ho tel „Cosmopolite", Stations plein 4, Breda. 3760 Meisje in Amsterdam gevraagd, voor dag en nacht. Prettige werkkring, gezin met 1 kind. Brieven aan mevrouw Ages- Santman, 66 Rozengracht. 32501 TE KOOP GEVRAAGD Hele of gedeelte van inboedels te koop gevraagd, tevens boe ken, prenten, oude kasten, kis ten, klokken, schilderijen, kra len enz. Gebr. Couvreur, Vis serstraat 4, Breda. 3864 TE KOOP AANGEB. Een nog goed werkende aard appelrooier te koop, bij J. F. Serrarens, Provinciale weg 24, Stoppeldijk. 955 Zo goed als nieuw wandelwa gentje te koop. Slechts enige malen mee gereden. Te bezich- igen: Molenstraat 50, St. Jan steen. 956 Bruine en blauwe kamgaren costuums vanaf f 99. Confectie: E. J. Sinke-de Graag, Markt 2. Goes, telefoon 2527. 65 PracHt dressoir wegns omstan digheden zeer 'billijk te koop. Evertsenstraat 90, Goes. 66 DIVERSEN Bezoekt Speeltuin Café Zee zicht aan het strand te Bergen op Zoom, met als nieuwste at tractie de Jaes schommel. Be leefd aanbevelend, Joh. Jansen, Bergen op Zoom.8534 Voor mooie geboortekaartjes, naamkaartjes, naamstempels, trouwbrieven, schrijfblocs, beste enveloppen, parafix-enveloppen, pennen, prima harde potloden, kasboeken, winkelboeken, qui- tantieboekjes, drukwerken, naar Firma Moerdijk, Zuiddorpe. Hallo, Hallo! Tijdens de ker misdagen op Zondag 9 en Maan dag 10 Juli, dansen in de zaal bij J. Em. de Cock, Terhole. Grote schieting bij Jos. van Helsland-d'Hooghe, Soc. Elck zijn Recht, Hulst, op Zondag 9 Juli, begin 3 uur.957 Voor binnen- en buitenopname: Foto De Soomer, Papegaaistraat 15, Goes. Telefoon 2331. De ontvanger van het Waterschap Het Vrije van Sluis zal voor de inning van het dijkgeschot dienst 1950, benevens voor alle vervallen pachten, erfpachten, enz., een eerste zit dag houden in de navolgende gemeenten: Aardenburg: Dinsdag 11 Juli 9-12 u. café wed. S. Cuelenaere Eede: Dinsdag 11 Juli 14-16 u. café wed. G. Blondeel Groede: Donderdag 13 Juli 9-12 u.. café P. Beun. Nieuwvliet: Donderdag 13 Juli 14-16 u. café P. Cornelis. Sluis: Vrijdag 14 Juli 9-12 u. café F. Dusarduyn St. Kruis: Vrijdag 14 Juli 14-16 u. café G. M. Paridaen. IJzendijke: Zaterdag 15 Juli 9.30-13 u. hotel de Vier Emmers Biervliet: Maandag 17 Juli 9-12 u. Hotel de Vriendschap. Breskens: Maandag 17 Juli 14-16 u. café Kinderen Pleyte Retranchement: Dinsdag 18 Juli 9-12 u. café J. F. de Voldere Cadsand: Dinsdag 18 Juli 14-16 u. café A. Masclee-v. Dale. Zuidzande: Donderdag 20 Juli 9-12 u. café P. de Witte. Schoondijke: Donderdag 20 Juli 14-lf>.30 u. café G. Wijffels. Waterlandkerkje: Vrijdag 21 Juli 14-16 u. café L. Versprille. Na afloop der zitdagen zal voor iedere openstaande post een aanmaning verzonden worden, waarvan de kosten 25 cent bedragen. 454-0 Tijdens de zitdagen zal het kantoor van de ontvanger geslo ten zijn. DISTRICT CONSULTATIE-BUREAU VOOR TUBER- CULOSE-BESTRIJDING te GOES VAN 10 JULI t./m. 31 JULI A.S. DR. J. M. VAN DAAL District t.b.c.-arts op WOENSDAG, 19 JULI 1950, in de zaal bij dhr. J. C. KRIJGER, Beestenmarkt te Goes. Aangifte van goederen bij de vendumeester A. Jacobs, scheldestraat 48. of ten kantore Kleine Kafe 11. I. M. DE KOK, deurwaarder. Gedurende 8 aagen in de etalage te bewonderen Wollen Moquette naar keuze Boschstr. 1*3 BREDA ACADEMIE VOOR BEELENDE KUNSTEN ,ST. JOOST" BREDA Erkende volledige Kunst- en Kunstnijver heidsopleidingen. Voor de uitbreiding van het onderwijs in dag- en avondcursus worden leerkrachten gevraagd in de vol gende vakken Tekenen en schilderen Boetseren en beeldhouwen Grafische kunsten Modetekenen en -ontwerpen Fotografie - Anatomie Wiskunde en Engelse Taal. Uitvoerige sollicitaties voor 22 Juli a.s. aan het Bestuur der Academiep/a van Gaverenlaan 14. Breda. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN Woensdag 19—20 uur., Donderdag 23 uur, in het Academiegebouw, Kerkstraat 4, Breda, Tel. 5984. Pracht keuze plateel aardewerk, gebloemd. Vazen, kannen, fruitschalen enz. Solazilver - Solamassief. Leerdam glas en kristal. Origineel Delfts Blauw. EN TAL VAN ANDERE ARTIKELEN KORTE NIEUWSTRAAT HULST fdiütMn'7aSAA IATrCMMWXUBUtBMM uf 1 mxuzoitNrKvtna: '"Sm Uittil ty ZILVEREN Broodmanden Bonbonmandjes Delfts Blauw met zilver gemonteerd De grootste en mooiste sortering 516-0 Markt Hulst a.s. Maandag EXTRA LAGE PRIJZEN. Een grote partij golfplaten is geweldig nat geregend, ligt op stapels en zou op de duur gaan roesten. Zonder veel kosten kan ik die niet drogen. Daarom verkoop ik ze voor elk redelijk bod. Dus koop nu a.s. Maandag Materiaal is toch geld ,als u ze straks nodig hebt. 511-0 MIDDELBURG KLEDINGVERHUUR Sinds 1898 REKKER Henegouwerlaan 65 ROTTERDAM Compl. Bruidstoiletten en Trouwcostuums Tel. 36280. (380-oo) Vraagt onze prijs courant. „Microlicht" Praktisch - Duurzaam Geen zoeken meer in het donker naar sleu telgaten van voordeu ren, autoportieren enz Prijs compleet met batterij en lampje 2,75. 452-0 Noordstr. 21. Tel. 2361 TERNEUZEN OBERAMMERGAU Autotocht door mooi Zuid- DuitslancT. Vertrek: 5 en 19 Aug. 2 en 16 Sept. PARIJS Achtdaagse treinreis naar de Lichtstad. Vertrek: 5 en 31 Augustus. LOURDES Autocarreis vertrek op 2 en 12 Sept. Treinreizen op 30 Juli, 6, 13, 20 Aug. en 1 en 30 September. U krijgt direct de program ma's als U ze vraagt bij: Reisbureau PEETERS VENLO Heutzstra. 3, Tel. K. 4700-3136 384-00 GEKOOKTE HAM f 0.42 per 100 gram DROGE WORST I 0.36 per 100 gram BOTERHAMWORST f 0.28 per 100 gram PLOCKWORST f 0.40 per 100 grim VET GEZOUTEN SPEK f 1.00 per 500 gram MAGER GEZOUTEN SPEK f 1.20 per 500 gram GESMOLTEN REUZEL f 0.80 per 500 gram LEVERKAAS (lekker en goedkoop) f 0.15 per 100 gram HOOFDKAAS uitsluitend varkenskop f 0.20 per 100 gram IJSEBAERTS LEVERPASTEI heeft een zeer hoog levergehalte f 0.45 per blikje FIRMA E. A. YSEBAERT Vlooswijkstraat 57 Tel. 2212 Terneuzen 508-O Een ONGEKEND GE NOT is dan zo'n Buitengewoon practisch in 't gebruik. Wij leveren U uit voor raad Adem koelkast, 40 L. f 385.— Menagel, 80 L. f 650.— Philips, 120 L. t 925.— met gesloten sealed unit. I 1020. ORANJESTRAAT 2 AXEL TELEFOON 230. 509-o TE KOOP IN ZEELAND ongeveer 4.50 h.a. en 2 OPSLAGPLAATSEN met overname inventaris w.o. motorsproeimachine. Alles in prima conditie. Te bevra gen- 533-0-xxx HALSTERSEWEG E 174, TEL. 681, BERGEN OP ZOOM Wij geven hierop een H jaar garantie met de beste service, die geboden kan worden. Ook op gemakkelijke betalingscondities. Vraagt voorwaarden aan het officiële SOLEX SERVICE STATION KLUNDERT Telefoon 4. 399-00 Verte Lees Muziek Dubbel Focus; Zonne 689-0 Lange Kerkstraat 9 Goes Dan is het goed! De oudste Ziekenfondsleverancier van Zeeland. 2-persoons Bed, compleet met divanbed, f 89.—; idem 1-persoons f 67.50; 2 persoons Engels Ledikant met bed I 98.idem 1-persoons f 70.Engels 2-persoons Le dikant f 49.75; idem 1-persoons t 37.50; 2-persoons Bed met twee kapok-kussens f 55.—; idem 1-persoons f 37.50. Pracht Binnenveringen, in groen, blauw, terra, 2-per soons f 145,Gebloemde pluche Ganglopers vanaf f 9.90 per meter. Effen pluche Gang- en Traplopers vanaf f 8.25, Handweef vanaf f 3.per meter. Vaste Vloerbedekking vanaf f 5.— tot f 17.50 per meter. Hol- tap Vloerkleden vanaf f 40.Pluche Vloerkleden, in Haar-velours en Wilton, vanaf f 70.—. TELEFOON 2527. 515-0 Opleiding voor Waterbouwkundig Opzichter. Technisch Ambtenaar van de Rijkswaterstaat. voor de in SEPTEMBER A.S. aanvangende cursus is opengesteld en kan plaats hebben op 11, 18 en 25 JULI A.S. van 1012 uur in het Schoolgebouw Parallelweg 44, Goes. 518-o Telefoon tussen 12 en 1.30 No. 2769. De Directeur, W. H. J. VAN DER HOOFT, Als Uw zoon uit Indië thuis komt Na 't volbrengen van zijn taak, Wed ik, dat hij het op prijs stelt; Als 'k voor hem een „feestlied" maak! Moeders zoen! en Vaders handdruk! Vrien en maag een blij gezicht'. En als klap dan op de vuurpijl,... Een vlot, passend „feestgedicht"! GUUS KEDDY, Oude Vest 26 a, Breda Telefoon 7517. 313-00 A. Alle liefhebbert van autosport gaan Zondag 23 Juli aA naar: Het Rijksmuseum (18), de Hoge Velutce ƒ4), de Grote Prijs van Nederland (2), het Muiderslot (21). B. In de Nationale Auto-races te Zand poort op 11 Jnni j.l. werden 4 eerste en 3 tweede prijzen behaald op: Zeepkisten (15)Rolschaatsen (17), Auto- Scooters (28), Vredestein Autohanden (9), G Nederland heeft zijn Nationale en Internationale Auto-races op Zand poort te danken aan: De KNVB (23), de KNAC (12), de AVRO (7), het ANP (11). D. Dit zijn de pier machtige poordelen welke U geboden worden doort Televisie (13), Vredestein Autobanden fiX Air-conditioning (25), Radar (IX Schrijf, in de volgorde A B CD, de nummers der door U gekozen antwoorden naast elkaar. Elk goed nummer correspondeert met de zoveelste letter van het alfabet. Nu U alle twaalf advertenties bezit, beschikt U over 12 groepjes van 4 letters, waaruit U de slagzin kunt samenstellen. Inzendingen uitsluitend op de speciale Vredestein-brief kaart, welke gratis verkrijgbaar ia bij de erkende anto- en bandenhandel (erkende Bovag- en Vacoleden), of die schriftelijk aangevraagd kan worden bij N.V. Vredestein, Enschede. Inzenden vóór 31 Juli 1950. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en alle inzenders ontvangen bericht. Correspondentie over dit onderwerp kan niet worden gevoerd. Bij een belangrijke aankoop speelt de keuze een enorme rol. U moet kunnen kiezen uit verschillende STOFFEN, uit verschillende KLEUREN enkunnen kopen tegen BILLIJKE PRIJZEN. keuze uit honderden costuums in TWEED, CHEVIOT en KAMGAREN, degelijke, zeer moderne met 2 rijen knopen, in de meest gevraagde kleuren, in prijzen van 58,60, 63,—, 66,—, 71,— en hoger. Maten 44 t/m 52, ook lengte maten. keuze uit Wollen Gabardine regenjassen in diverse kleuren De originele Falcon in fijne popeline, ook met geruite voering. Katoenen Gabardine regenjas, zeer goedkoop. Gegummeerde jas in zware kwaliteit model Trenchcoat. keuze uit diagonaal, visgraat en fantasiestoffen met korte broek en plusfour, in pracht tinten. Nu zijn ze er volop. Straks moet U misschien weer wachten. Komt U eens kij ken, het verplicht U tot niets. 506-O Zeelands best gesorteerde speciaalzaak voor rijwielen en motorrijwielen. Enorme sortering in ieder gewenst model. SIMPLEX FONGERS BURGERS EYSINK JOCO MAGNEET LOCOMOTIEF VESTING enz. Prijzen vanaf 98, Wij leveren reeds pracht afgewerkte sport- rij wielen in luxe uitvoering en in diverse kleuren, vanaf 129, H MOSQUITO fietsmotoren, de beste en sterkste fietsmotoren, welke verkrijgbaar zijn, kunnen nu nog uit voorraad geleverd worden, desgewenst compleet met een speciale Mosquitofiets. MOTORRIJWIELEN, model Quick, geheel compleet f 695,— Zwaardere N.S.U. motoren f 1075.— tot f 1650,— Vlij HULSMAN VILLIERS MOTORRIJWIELEN 125 cc. slechts Slechts f 875,in de nieuwste uitvoering. 507-O Ook in lederen kleding hebben wij een grote keuze. Lederen jassen, jekkers, damesjasjes en vesten. 507-o het rijwiel del U zoekt, een degelijk, betrouwbaar rijwiel de jaren door. WIJ HEBBEN TE HUUR met of zonder chauffeur voor binnen- en buitenland. Zeer voordelige tarieven. Eerste Zeeuwsehe Motor sloperij Auto- en Motorverhuur. J. HOEKMAN CO, Lange- weg A 173, 's Gravenpolder 513-0 ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN CURSUS VOORBEREIDEND MIDDELB. TECHNISCH ONDERWIJS. Deze cursus leidt op voor het toelatingsexamen M.T.S. en Zeevaartschool, alsmede voor het examen diploma „Algemene ontwikkeling" nodig voor de studie N.Q akten Cursusduur 1 jaar; aantal lestijden per week 8 (3 avon den). Inschrijving van nieuwe cursisten op Dinsdagavond 11 Juli van 79 uur in het schoolgebouw Badhuisstraat 64. Opgave tot deelname kan ook schriftelijk geschieden aan het adres schoolgebouw. 531-0 De Directeur, G. WAGENVOORDE gehouda velandsl noemdel üi Klo kensza De Krabf 2e pr. J. Q. Oudel gelegen' Jong<| van A.I ra vanl van Nie Oude Francie tóngen; I eig. J. zelfde 1 hoeve" RillandJ Klo pr. Nio de. Klo nikenhd tendijkd A. C. hengstv| Biezelin Biezelin pr. elg. WJ 2e pr. D. A. r Julma Goes; P. W. merrie-! eig. Q. Anne v| Vrieze, Goes, eil Ella vaif beeke, eig. J. van B. tingel Wolf.dijl te. eig. I Hein" le pr. Wed. A.| eig. P. Nico val 's-Heer lens: J. Meul Nico. Jonge Borsele, Elza va 't We Bertha, zand: J. Jan B Llza 4e pr. Heer A eig.; 4e eig. C. dorp. da eigj 2e pr. P. vanl pr. B N OvezanJ de, elg. Inde; 4d de Kok! afsta eig. D. pr. Nio „Schelf Nieuwdl

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 6