Voor Uw bril naar... BOSCH - HULST INMAAK BRANDEWIJN „HOUVER* JO BAART HEI T01IUBEDRIJF „DE PELIKAAN van Zachte Zeep: 11 weet... RADIO TAZELAAR GEOPEND A. A. DEES E. J. Baert-van Immerseel KEUKENFORNUIZEN Wed. Hon. Reuling-Biesbroeck HERENHUIS Nederlandse Credietbank N.V. 6 cent per kilo! QmitS' SINGER REPARATIEDIENST Is uw machine defect? Opening Toonzaal inname van KOOLZAAD en COMBINE-GRANEN IS rige DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 JULI 1950 aanbesteding. FIRMA DENEVERS BEDIENDE Deze week 'n speciale aanbieding A. J. v. d. REE onze nieuwe zaak Uitknippen Uitknippen! TERNEUZEN C. H. V. v.d. N. C. B. VAN DELFT's Kinderwagens MEUBELKUIS FREYSER Het Touringcarbedrjjf van GEBR. VAN FRAASSEN, Paul Kriigerstraat 21, Tel. 2175 te Vlissingen. Maandag 10 Juli van onze nieuwe modern ingerichte 10% korting op alle artikelen! DANSEN TE KOOP HBOS VAT S I IEP i N T R P A O B L A O T Tu 3T lovan. tegen* .undia 364-oo BREDA. Namens de Kerkvoogdij der Ned. Herv.Gemeente van HULST zal de architect J. v. d. AVOIRD, aldaar op Donderdag 13 Juli, om 7 uur nam. in Hotel LGUriK- MONT, publiek trachten aan te besteden, in percelen en in massa: het gebouw Gr Eagijnestraat 32 te Hulst met bijbehorende werken. Bestek en tekening verkrijgbaar ten huize van de ar chitect, L. Nieuwstraat 22 te Hulst ad f 8.50, rest. f 5. op de dag der besteding. AANWIJZING Maandag 10 Juli, 6 uur nam., Gr. Ba- gijnestraat 32. 419—0 De architect B. N. A„ J. v. d. AVOIRD. De vanouds bekende kwali teit op speciale wijze voor het doel gestookt. Voor inmaak van alle soorten vruchten: Frambozen, Zwarte Bessen, Abrikozen, verse of gedroogde Boerenjongens-ro zijnen, Pruimen, Moerbezieën Bramen, met gratis recepten- kaart. Ook voor het maken van Advocaat, met gratis recep- tenkaart en pakje vanille suiker, bevattende volgens fabrieksgeheim preparaat voor spoedig aandikken. Per literfles 4.75. Deze speciaal gestookte in- maakbrandewijn alleen ver krijgbaar in de oude Slijterij Wijnhandel. 413-0 Lange Delft 90, MIDDELBURG Opgericht 1879 Saluting- en Administratie kantoor Centrum Oost - Zeeuwsch- Vlaanderen, vraagt voor ipoedige indiensttreding aankomende enigszins op de hoogte van boekhouding en belastingza ken, tevens kunnende typen. Brieven met opgave verlangd salaris onder no. 32438-0 aan het Bureau van dit blad. Wasmachines Klop-veeg-stofzuigers Slede-Stofzuigers Hand-Stofzuigers Gaarne demonstratie aan huis door geheel Zeeuwsch-Vlaanderen OFF. HOOVER-DEALER: Noordstr. 21 Tel. 23G1 TERNEUZEN 451o Gezond gekleed bij warme dagen, Dan ondergoed van JO BAART dragen.'! Een pracht kwaliteit SINGLETS met bijpassend onderbroekjes, vanaf 4.75 SINGLETS, Interlock 2.98 SINGLETS, Interlock, vanaf 2.60 HERENSLIPS 3.15 FLANEL, 75 c.m. breed, per meter 1.45 200 c.m. bTeed, per meter 3.95 GENTSESTRAAT 417—o HULST TEL. 183 HET MOOISTE CADEAU als beloning voor een goed examen is een ANKER HORLOGE met 15 stenen van 422-o t/o Pays Bas, Nieuwstr. 14, Terneuzen, Tel. 2284. 'T IS BEKEND EN 'T WORDT GEZEID, v. d. REE LEVERT KWALITEIT H.H. AUTOMOBILISTEN in auto- en motorbenodigdheden AXELSESTRAAT 59, Terneuzen, Telef. 2035 44 Moderne Shellpomp Agentschap BERINE en VAP rijwielhulpmotoren met ketting, uit voorraad leverbaar. 423-0 Aanbevelend Woensdag 12 Juli Dagtocht naar ROTTERDAM-Ahoy. Uw verwachtingen zullen over troffen worden! f 5.p. pers. Zondag 16 Juli De veel gevraagde dagtocht naar AMSTERDAM en SCHIPHOL f 7.50 p. pers. Dinsdag 18 Juli Schitterende dagtocht naar DINANT f 10.p. pers. Donderdag 20 Juli Mooie dagtocht naar 'T GOOI f 7.50 p. pers. Zondag 23 Juli Prachtige dagtocht naar Z.-LIMBURG f 10.p. pers. Woensdag 26 Juli De populaire dagtocht naar Ant werpen en Brussel f 6.50 p. pers. Donderdag 27, en Vrijdag 28 Juli De prachtige tweedaagse tocht naar ZUID-LIMBURG, met in de prijs begrepen 2 diners, logies en ont bijt f 25.p. pers. In verband met het aanvragen van francs, is tijdig boe ken voor de Belgische reizen aanbevelenswaardig. Zorgt u voor een paspoort of bewijs van Nederlander schap Gratis prospectus en alle nadere inlichtingen zjjn verkrijgbaar bjj de Verkoop-adressen te: 44 MIDDELBURG: Kantoor „Stoomtram Walcheren", Markt, Telefoon 3043 en 3044 T.C.W. (v. Graaf- eiland), Turfkaai 11, Telefoon 3200 V.V.V., Ver- keershuis, Lange Delft, Telefoon 2112. 44 VLISSINGEN: Garage de Muynck, P. Krugerstraat 209, Telefoon 2008 V.V.V. Verkeershuis, C. Busken- straat, Telefoon 2345 Weka Pijpenhuis, Walstraat 31, Telefoon 2840 Sigarenmagazijn ter Meuten, Walstraat 34, Telefoon 2341. 44 GOES Kantoor A.M.Z., Spiegelstraat 5, Telefoon 2200. Verder bij de A.M.Z.-kantoren en agentschappen te Borssele, Hansweert, Kamperland, Rilland, Wemel- dinge en Yerseke. 435-o Al onze reizen gaan door! Al onze reizen gaan door! NOORDSTRAAT 70 Bijkantoor Hulst in onze magazijnen te HULST, SAS VAN GENT, KLOOSTERZANDE, KOEWACHT, IJZENDIJKE en AARDENBURG. 447-0 44 In Sas van Gent kan dag en nacht worden aan gevoerd. De directeur E. G. van Campen Wij hebben de NIEUWE MODELLEN Het zijn stuk voor stuk leuke aparte modellen Van Delft's kinderwagen beter doch niet duur der dan andere fabrikaten. Hebben patent op hun kogelwielen. Alleenverkoop der N.V. v. Delft's kinderwagen fabrieken 449-o VISMARKT 9 HULST Als Uw zoon uit Indië thuis komt Na 't volbrengen van zijn taak, Wed ik, dat hij het op prij3 stelt; Als 'k voor hem een „feestlied" maak! Moeders zoen! en Vaders handdruk! Vrien en maag een blij gezicht! En als klap dan op de vuurpijl.... Een vlot, passend „feestgedicht"! GUUS KEDDY, Oude Vest 26 a, Breda Telefoon 7517. 313-00 Onze auto komt iedere week op Maandag en Dinsdag in Zeeland. Zendt ons dan even bericht en wjj komen U bezoeken. Alle soorten naaimachines, door ons gerepareerd, gaan weer jaren mee SINGER MAATSCHAPPIJ N.V. Londense Kaai 19-19a, Telefoon 2165, MIDDELBURG; Boschstraat 49, Telefoon 8997, BREDA. 503-O 99 VERENIGINGEN EN GEZELSCHAPPEN! Uw beste adres voor Touringcarritten door bin nen- en buitenland is Prima materiaal en ervaren chauffeurs. Wagens van 30 34 38 en 44 personen. Vraagt prijs en inlichtingen BILLIJKE TARIEVEN 433-0 U krijgt nu een ruime kijk op onze grote sortering HUIS- en SLAAPKAMERS, SALONS en KEUKENUITZETTEN in alle prijsklassen. Tevens bieden wij een ruime keuze voor complete WONINGINRICHTING. Als extra reclame op de openingsdag KOMT EENS KIJKEN. DIT VERPLICHT U TOT NIETS WONINGINRICHTING 428-0 KOEWACHT 'T ZAND 14 TELEFOON 24 grote maten PELGRIM en ETNA. SCHERP CONCURRERENDE PRIJZEN HULST Telefoon 264. 404-O Voor uw bestelcarrosserleën KRAKER bouwt In STAAL STERK, DUURZAAM, LICHT R. J. DE KRAKER Axel Tel. 44 ZONDAG 9 JULI EMMAPOLDER KERMIS 440-O bij H. v. CAMPEN A een flink goed onderhouden met autogarage en mooie tuin. Al of niet met boomgaard, samen groot plm. 50 aren. Gelegen te Terhole aan Rijksweg. Aanvaarding naar verkiezing. Te bevragen bij: R. J. DE THEYE te TERHOLE, Hulsterweg 122 a.s. Dinsdag 11 Juli officiële in gebruikname van ons ver» nieuwde en verfraaide bankge» bouw op de GROTE MARKT No. 18 te HULST, Directie Ned. Credietbank Bijkantoor Hulst. Goed nieuws voor elke huisvrouw - Zachte zeep is nu goedkoper - Overvette, schuimende zachte zeep lost direct op, reinigt en desinfecteert tegelijkertijd - ideaal voor schoonmaken - beter voor de vaat - het beste voor de bonte wasZachte zeep geeft schuur wasgoed, minder slijtage en frisse, niet gebleekte kleuren. Zachte zeep hoort ook in Uw keuken en kost nu los45 Ct« per pond verpakt 49 per pond dat U goed gekleed gaat, wanneer ge Uw japon kiest uit Witteveen's collectie Deze klassieke doorknoopjapon is slechts dén voorbeeld uit de talloze alleraardigste zomerjtponnen die U nu bij Witteveen wachten BreiJa, Karrestraat 17

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 5