Dat is goedkoop Morgen de laatste dag Dat U 10 pCt korting krijgt op onze "orlrrrinHo nrÜTon Uitnodiging Garage Centrum Sloperij C Vermast Bioscoop gebouw HULST HOFZICHT- THEATER IJZENDIJKE CONCERT GEBOUW TERNEUZEN OLYMPIA THEATER Sas van Gent LEDEL THEATER ÜUSTBURG LUXOR THEATER TERNEUZEN Het Centrum AAlL Een alleraardigste militaire klucht, waarin de koste TYPEN TRANSPORTBEDRIJF meesterknecht oeren Duel in de Zon 't Is feest vandaag De strijd in het rotsgebergte Schaduw uit het verleden Nicky als detective De slavin van Haroea De sprong des doods De politie volgt het spoor Moederlied Buitengewoon verlof elkzfrpmtm em GOede I l ACTIEVE JONGEMAN Districts- Vertegenwoordiger 6 DAGBLAD DL STEM VAN VRIJDAG 7 JULI 1950 6 AANBESTEDING AANBESTEDING. A. Th. Verbist A. Th. Verbist LEVENSMIDDELENBEDRIJF HULST A. J. van de REE Boerenleenbank ZONDAGMIDDAG VOORSTELLING 177 0 „NIET GEWENST" WONINGRUIL FILM FICKINGER C. TH. HERMANS ZONEN VERTEGENWOORDIGER LEVENSPOSITIE DE MOTTENVANGER He. 'HeUk iper/iptj/jMi Wel dn is m'Jn oude des Namens het R. K. Schoolbestuur te CLINGE zal de architect J. v. d. Avoird te Hulst op Woensdag 12 Juli 6 uur n.m. in het café van de heer vdn Duvsse, Graven straat te Clinge publiek trachten AAN TE BESTEDEN, in percelen en in massa: Het vernieuwen van toiletten, rioleringen, bete geling en herbestrating der speelplaats aan het schoolgebouw te Clinge. Bestek en tekening verkrijgbaar ten huize van de archi tect, L. Nieuwstraat 22, Hulst ad f 8.50, rest. f 5,op de dag der aanbesteding. Aanwijzing Zaterdag 8 Juli 6 uur n.m. aan het schoolgebouw. 228o De architect B.N.A. J. v. d. AVOIRD Op Dinsdag 25 Juli 1950 zullen ondergetekenden na mens hun opdrachtgever de Heer A. van Steyn_ te Hank, Gem. Dussen, 's namiddags te 3 uur in café C. van Dinteren aldaar, IN HET OPENBAAR AANBESTEDEN Het bouwen van een woonhuis in het uitbreidings plan te Hank. Bestek en voorwaarden verkrijgbaar ten kantore van ondergetekenden na ontvangst van f 10,per stel, fr. p. p. f 10,35, restitutie f 6, De Architecten LUINGE en BART, 214-oo Bergerweg 146 te Alkmaar, Tel. 3197. NOTARIS te HULST VERKOOPT: openbaar op Vrijdag 7 Juli '50 des namiddags 1 uur ten ver zoeke van Mejuffrouw M. P. van Heese te Kloosterzande, aan haar woonhuis, de gehele inboedel bestaande uit: Tafel®, stoelen, kachel, ledi kant met bed, lampen, spie gels, klok, kasten, aarde werk, keukenkachel, keu- kengerief, petroleumstellen, waskuipen, emmers, krui wagen, tuingereedschap en hetgeen verder zal worden aangeboden. 658-0 Betaling contant. NOTARIS te HULST Verkoopt openbaar ten verzoeke van mej. M. P. v. Heese bij A Hoefijzers te Kloosterzande, op Vrijdag 7 Juli 1850 des vm. om 11 uur: haar HUIS MET SCHUUR en ERF aan de Cloosterstraat te Kloosterzande, groot 6.88 are. Aanvaarding bij betaling op 1 Augustus 1950. 17-o ZATERDAG 8 JULI INLEVEREN VAN VACANTIEB0NS van des namiddags 1 tot 5 uur. Losse bons worden niet aangeno men. Bij P. A. v. Dries- sche, Fred. Hendrik straat 11, Lamswaarde. 236-0 1 Pot AARDBEIEN of KERSENJAM (inh. 450 gram) 230-O n u voor 33 R.K. LEERGANGEN TILBURG. In September a.s. begin nen te Tilburg nieuwe cursussen voor Boekh. M.O. - Staats- practijkdiploma en Mo derne Bedrjjfs-admini- stratie. Inlichtingen en prospectus worden verstrekt door de Rector der R. K. Leergangen, Bosseweg 341, Tilburg; door W. Haarselhorst, Korvelseweg 172 Tilburg en door H. Wils, Anna Paulownalaan 12, Bre da. 6OO-00 zijn onze gouden Damespolshorloges waarin wij doorlopend ruim gesorteerd zijn. Nieuwstraat 14 Temeuzeh t.o. Hotel „Des Pays Bas". 241-0 Ter gelegenheid van de ingebruikname van onze nieuwe Showroom, onderdelenmagazijn en kantoren, op ZATERDAG 8 JULI a.s., zullen wij een aantal nieuwe modellen van de SKODA- en VOLVO-AUTOMOBIELEN tentoonstellen, terwijl ook een STEYR- DIESELTRACTOR te bezichtigen zal zijn. We nodigen U hierbij uit tussen 1722 uur een bezoek aan onze garage te brengen. Wij zullen het zeer op prijs stellen indien U aan onze invitatie gehoor zult geven. COOSJE BUSKENSTRAAT 49, VLISSINGEN Dealers voor geheel Zeeland van SKODA- en VOLVO-AUTOMOBIELEN en STEYER LANDBOUWTRACTOREN. 240-o TERNEUZEN Woonhuis en bergplaats Oostkant naast het schietplein (Java) IN- EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN HOUT- EN IJZER WAREN (oud en nieuw). TELEFOON No. 2252 POSTREKENING 77930. En zal men dan niet in de eerste plaats goed uitkijken, indien het er om gaat. zijn spaar gelden veilig te beleggen Met haar krachtige reservefondsen zijn de plaatselijke Boerenleen banken, met daarachter de Centrale Bank, de solide brandkasten van het platteland, waar het contante geld veilig en vootdelig is belegd. Coöperatieve Centrale Eindhoven met 583 aangesloten Boerenleenbanken Zaterdag 8 Juli om 8 uur, Zondag 9 Juli om 5.15 en 8 uur, Dinsdag 11 Juli om 8 uur. Met trots kondi gen wij U aan, de lang verwachte superfilm, het nevenproduct van „Gone with the wind" Opgenomen in Color by Technicolor, met de meest fameuze sterren JENIFER JONES, JOSEPH COT- TEN, GREGORY PECK, WALTER HUSTON. Hartstochtelijker dan het boeindste filmverhaalOpwinderder dan iedere actiefilmHonder den onvergetelijke momentendat is „Duel in de Zon". JENIFER JONES in de rol van een Indiaanse halfbloed onstuimig en levend in de sfeer van misdaad, haat, hartstocht en verderf. Suggestief Overweldigend Weer galoos Dramatisch Machtig. 18 jaar. Zondag 9 Juli om 2.30 Uur, Maandag 10 Juli om 8 uur, JACQUES TATI, Frankrijks grootste ontdekking, in 232-0 (Jour de Fête). Een oerkomische klucht, waarvan U zult schudden van het lachen. Een wel daad van een film, vrolijk van de eerste tot de laatste minuut. (Alle leeftijden). Zaterdag 8 Juli te 8 uur, Zondag 9 Juli te 5 en 8 uur, met GEORGE BRENT, HOWARD DUFF, ANN BLYTH. GEORGE BRENT in een grootse actiefilm in schitterende kleu ren. Toegang 14 jaar 233-o Zaterdag 8 en Zondag 9 Juli. aanvang 8 uur, STEPHEN MURRAY, BEATRICE CAMPBELL, SALLY GRAY in 99 99 (SILENT DUST). Een film van ongekende spanning, met tal van grote speelmomenten. Een film, die feiten toont zoals zij zijn, hard, onverbiddelijk, sensationeel. Aanvang 2.30 uur. Toegang boven 18 jaar. Zaterdag 8 Juli 8 uur; Zondag 9 Juli 5 en 8 uur; Maandag 10 Juli 8 uur, DEANNA DURBIN in een vol maakte combinatie van charme en spanning DEANNA als amateur-detective raakt verwikkeld in de verwardste zaak van haar leven en het vrolijkste mysterie, ooit op het witte doek vertoond. Toegang 14 jaar. Zondag 9 Juli 2>/« uur, Dinsdag 11 Juli 8 uur, Woensdag 12 Juli 8 uur, MARIA MONTEZ, JOHN HALL in de nieuwste avonturenromance in Technicolor Een film uit het land van liefde en avonturen, waar roekeloos geleefd en wild bemind wordt. Toegang 14 jaar.201-O Vanaf Zaterdag 8 tot en met Maandag 10 Juli, aan vang 8 uur, ANNABELLA, FERDINAND LEDOUX, LOUIS SALOU in Een wonderlijk en ontroerend verhaal uit de circus- wereld, gespeeld door Frankrijks grootste artisten. Zondagmiddag voorstelling. Aanvang 3 uur. Toegang boven 18 jaar. Woensdag 12 Juli, aanvang 8 uur, LOUIS JOUVET, SIMONE RENANT. BERNARD BLIER in Een uiterst spannende detective-film, welke zich afspeelt in de karakteris- tieke sfeer van het Franse cabaret. Toegang boven 18 jaar.178-0 Vanaf Vrijdag 7 Juli tot en met Maandag 10 Juli, aanvang 8 uur, BENJAMINO GIGLI en MARIA CEBOTARI in Een gelukkig huwelijk verstoord door moord. Alles wees haar als de schuldige aan, de bewijzen stapel den zich tegen haar op totdat.... Zondagmiddag voorstelling. Aanvang 4.30 uur. Toegang boven 14 jaar. Dmsdag 11 en Woensdag 12 Juli, aanvang 8 uur, FRANK RANDLE in Een buitengewoon lachsucces met FRANK RANDLE, de Engelse Charley Jhapliin. Toegang alle leeftijden. 176-0 Zaterdag 8 Juli om 6.30 en 9 uur, Zondag 9 Juli om 4.15 uur: WILLIAM BENDIX in ivri „INGERUKT, MARS" lijkste kazerne-onzin wordt opgelepeld. Het soldaten leven met al zijn jool, inbreuk op discipline en wraakneming op beroerlingen. Toegang alle leeftijden. Zondag 9 en Woensdag 12 Juli om 8 uur brengen wij U een opzienbarende probleemfilm van IDA LUPINO met SALLY GRAY. Het navrante verhaal van een jong, onervaren meisje, verraden door de liefde, verraden door het leven, verraden door alle zich afzijdig houdende volwassenen. Het probleem van de ongehuwde moeder met jngzenswaardig<^p(ajhMtighei^^angesneden^Toegan|^^jaar^^^^52^ AmsterdamBreda. Aangeb. Moderne 3e étage, Nieuw, Zuid, Amsterdam, 6 badk. keuken f 8.60 p.w. Ge vraagd: Mod. woning m. minstens 3 slaapkam. te Bre da of omgev. Br. No. 1076 Alta's Adv. Bur., N.Z. Voorb. wal 298, A'dam. 209-OO h Alles wat Gevaert biedt aan vakkennis, ervaring en verfijnde techniek, vindt U in één enkel rolletje ♦>van een schattig wiegje^ i" tot luiers, poeder en 'l' alle dingen, die U voor k Uzelf en kindje nodig ❖hebt. 238-0 TETER.DIJK 119 BREDA. 220-OO ADRES VOOR VERHUIZINGEN: ZOWEL IN BINNEN- ALS BUITENLAND ADRES: WALSOORDEN 32 TELEF. 6 CLINGE Gravenstraat B 19 856O Wij zoeken een ERVAREN, ACCURATE VOOR ONZE SCHOENFABRIEK. Bekend met alle machines en in staat om arbeiders op te leiden. Bekend met de vervaardiging van werkschoe nen. Schriftelijke sollicitatie met uitvoerige gegevens over opleiding en vroegere betrekkingen te richten aan Werkplaatsen voor Invalide Mijnarbeiders der Staats mijnen, Schinkelstraat 2, Heerlen. 125-oo EHIG FABR.: ROELOF GROENTEMAK'S LEDERWAREN - GALERU 3 4. FEL 30547. A'DAM Direct uit onze fabriek aan particulieren een prima GARANT-RIJWIEL voor DAMES M HEREN, geheel compleet Eerste klas, onverwoestbaar, met remnaaf, achter wiel verzwaarde spaken, roestvrij lak werk, alle nikkelen delen verchroom de uitvoering, jasbeschermer, prima lamp, le klas banden, prijs f130 Het kan niet beter, dat ls tenslotte onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke langdurig* garantie. Niet volkomen naar uw genoegen, na 8 dagen gebrulk t volle bedrag terug. Vaagt gratis prijscourant RIJWIELFABRIEK „GARANT" Roermondsplein 30, ARNHEM. Telefoon 22529 Leveranciers van Politie en Gemeente-instellingen. m C. J. VAN HOUTEN ZOON N.V. Koninklijke Fabriek van Cacao en Chocolade Bijkantoor Eindhoven vraagt voor spoedigs indiensttreding om opgeleid te worden tot Leeftijd i 22 jaar. VereistenMiddelbare schoolopleiding, goede gezondheid en correcte omgangs vormen. Uitvoerige sollicitaties, vergezeld van pasfoto, te richten aan C. J. van Houten Zoon N.V., Leenderweg 202, Eindhoven. Voor spoedige indiensttreding gevraagd een ervaren Leeftijd 35-40 jaar, in het bezit van rijbewijs A. Rayon Zeeland- West-Brabant. Standplaats Roo sendaal of Bergen op Zoom. In eventuele woningruil wordt be middeld. Geboden wordt: Levenspositie met veel perspec tief, vast salaris met provisie. Bij gebleken geschiktheid op name in pensioenfonds. Uitsluitend eerste klas ingevoer de krachten, die bewijzen van hun verkoopkracht kunnen over leggen, gelieven te reflecteren. Sollicitaties onder bijsluiting van een goed ge lijkende recente foto worden gaarne, met spoed, onder motto levenspositie" ingewacht door: A. van den BIGGELAAR Co., N.V. Koffie-, Thee- en Tabaksfabriek „DE MORIAAN" ROOSENDAAL DOOR W. VAN DER STEEN 107. Wiske ls getuige van een zon derling schouwspel: de Motten- vanger op een middernachtelijke mottenjacht aan het zeestrand. Uit de geheimzinnige verzuchtin gen van dit merkwaardig wezen maken we op, dat er aan het mot- tenvangerschap ook nog zo iets als een ouderdomspensioen verbonden moet zijn. De Mottenvanger gaat nu naar ..het nieuw Orakel" om te zien, wat er met Suske. die im mers in gevangenschap is geraakt, gebeurt. Wiske blijft, in plaats van bij de Feniksen hulp te gaan halen, om te zien wat voor ge heimzinnigs hier allemaal gaande

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4