DE SPAR B. R. F. OKKE SNOEP Ontvangen Nog geen vrije sigaren Fa. Th. C. Fassaert Auto oliën GOUD EN ZILVER Helaas! RADIATEURENFABR1EKEN C. JOOSSE DE VIER ,v!z TOPPER KEERT TERUG Gereld itelling Donker enz. Bedrijfs v. d. Walle's Oliehandel CONCERTGEBOUW TERNEUZEN ich - Bruidsbouquetten Bloemenmagazijn „DE IRIS BOEKHANDEL PLEUNIS Hulst fitppdH de Katholieke Boekenkeuring voorhanden. 133—o WAT A. EGGERMONT - HULST EM. KRAMERS - HULST. WED. PRUD. DE MOOR ijzerhandel, Huist. Voedt U goed G E Z. BOL Onze specialiteit; Java Lux ,DE HALVE MAAH" Voor KWALITEITS Bezoekt de kermis in de Zandstraat Koop daarom reed* NV ml Uw ink—pon fcjf Gouden Trouw- en Verlovingsringen Bioscoop- en Concertgebouw Hulst BRENGEN WIJ VLUG UW KOLEN QSiamwiuuifmx. GROENTEN- EN FRUITHANDEL één keer in één keer in land en één Zuid-Frankrijk. waarheid nlandse vrouw in Johannesburg moest staan,, n pathetisch en end klinkend voor haar on- De rechter liet spreken en zei, ïaar geloven zou zij haar woor- :t een plechtige crachtigde. De lacht even na. oen een stuk stak het aan en de kern van getuigenis. Toen dj de vlam met ndcn. De plech- heiligste eed stam, zei ze. 1 vrijgesproken. >000000000 van f 10.000.- worden nog schikbaar ge- de grote zil- aangeboden lingin en me- n door Prin- ins Bernhard. oont bijzon- r deze lande- x. Met niet landen werd en en door len reeds offi :n aangewe- Frankrijk, ren, Zweden, Polen, Italië, tnd, Hongaije ügde Staten, Zuid-Afrika. de hier te buitenlandse ndelsattache's met een be- der tentoon- e keuringen rieken, heng- fokpaarden. worden de ;tammelingeD lën, geclassi- e Nederland- ,en kampioen n deze dagen istraties der akgroepen en aars der ten- ijl met de verschillende zestientallen ;e dressuur- en vertoond. verteld hebben gevraagd bad. -tellen met die tem, die een had van wat" en. het gezin der 'rminst benlj- 1 „het ar* het enige mrs. Cat- had iemand mwd, die van rond te ko- gestorven zou wor- ic tamelijk vertrouwde tijdens de .madeniois- gekocnea zo stil- _.jn ,c"at EiÏÏJven, toen dfl im pearl, en rvcl ?nde „op het rtom er dingen, waar- een hanu- altiid aan van tras van r :n iren tien mole ;n url» n jus je was evonden ds op >m in en vervel1 ar aangena imste irdt vervolgd) ONZE SPECIALITEIT BIERKAAISTRAAT - HULST TEL. 82 148-0 is de juiste en passende lichtbron voor uw woning, kantoor of fabrieks- ruimte. Wij hebben ruime sortering ln, alle mogelijke verlich tingsartikelen. Wij adviseren U geheel zonder enige verplichting en doen geheel gratis lichtmetingen. Electrische apparaten ln grote verscheideftheid o.a. theelichtjes, kookplaatjes, electr. dompelaars enz. Batterijen voor radio en zaklantaarns. 147o TECHNISCH EN ELECTROTECHNISCH BUREAU ER WORDT VERWACHT!!! Een pracht collectie HOOG ZOMER MODELLEN IN DAMES- EN HERENSCHOENEN. Schoenhandel 132o Ontvangen een mooie sortering PETTEN MET RUBBER KLEP, tevens pracht collectie Herendassen Zelfbin- ders, moderne tinten in alle prijzen, punten vrij Maalkleermakerij Manufacturcnhandel FIRMA V. PASSEMIERS ZN. HULST (nabij de Kerk) 135o een grote partij asphalt, draadnagels, hangrollen, bascules (Normaal) en prima Engelse spaden en harken, zeisenbomen, gegalvaniseerd droog draad enz. enz. alsmede een prima houten wasmachine en motor. ALLES PRIMA KWALITEIT maar wel de beste merken op Uw bonnen in Het Sigarenmagazijn W. A. VAN POPPEL—NEELEMANS STEENSTRAAT 14 HULST Voorradig; prima FRANSE PIJPEN en verschil lende sooren AANSTEKERS als voor de oorlog, tevens alle ROKERSBENODIGDHEDEN. 136-0 door verzorgde waar van Telefoon 226 Hulst EN GROS EN DETAIL En toch nu vooral blijft UW ADRES 137-0 voor DAMES, en HINDERHOEDEN Korte Nieuwstraat 9 HULST Vraagt Kwaliteit Bier fust en fles Pilsener Limonade zolang de de voorraad strekt N.V. Bierbrouwerij u* HULST Telefoon 37 He beste adres voor: COLD WAVE PERMANENT, PERMANENT WAVE, WATERGOLF EN BRUIDSKAPSELS. DAMESKAPSALON „MODER N" Fl. HamelinckMannaert GENTSESTRAAT 36 HULST OOK VOOR MANICURES. 134—0 STATIONSWEG 9 HULST TEL. 113 151—0 gemeente SAS VAN GENT op Zaterdag 31 Mei, Zondag 1 en Maandag 2 Juni. OPENING der kermis met GECOSTUMEERDE VOETBALWEDSTIJD voor VROUWEN GECOSTUMEERDE VOETBALWEDSTIJD voor MANNEN Aanvang 4 uur. Opluistering met muziek. KERMISSCHIETINGEN en KERMISBOLLINGEN. 3 Dagen gelegenheid tot DANSEN. 718-0 fastippen UMr I De Sj*r noecbgt U ait. Pvseh- tige foebten nur den Haag, Tele aftraetfea an goed eten to drinken GRATIS! De /©en wen mogen immars beet een extra ver zetje hebbenBij al Uw inkoopen untodit Dw Sparwiabelier eegele. Voor een boevaeBbaAd deeer eajala kont U GRATIS een tocht mee maken. Méér eegele bebbon beteek©nt dat méér «erineleden meekunnen „de Spar", dan bent U taker van em xo mor tocht. Het i« goed koopen bij Jjnj HEBBEN EEN UITGEZOCHTE COLLECTIE MOOIE IARTIKELEN IN EEN WAARDEVOL BEZIT. Ja, helaas komen zulke ongelukken zelfs bij de meest ervaren rijders óók voor. Maargelukkig beschikken wij over goed geschoold „all round" radiateurspe cialisten, di< de scha de in de kortst mo gelijke tijd onzicht baar .naken! Met onze „Harrison" systeem koelblokken en radiateuren ont vangt U het beste koelsysteem, hetwelk alleen in Amerika en Engeland te verkrijgen was. Thans echter ook by onze speciaalfabriek. De ervaren automobilisten vragen echter steeds naai B R F Harrison systeem radiateuren ENIGSTE SPECIAAL FABRIEK IN NEDERLAND HOOFDFABRIEK BREDA, TERHEUDENSCHEWEG 49 TELEF. 8681 ge sortering. Merk H.D.Z. Doet Uw voordeel: ke°Pt bij ons. ST VDRIAANSTRAAT 11 GOES. TELEF. 2728 Op ZATERDAG 31 MEI om 8 uur Op ZONDAG 1 JUNI om 3 5>/2 Op MAANDAG 2 JUNI om 8 uur 8 uur EEN KLEURENFILM VAN OVERWELDIGENDE SCHOONHEID Een beklemmend verhaal van strijd en avonturen, zich afspelend in het Oosten tegen een achtergrond van weergaloze kleurenpracht Grandioos gespeeld Is dit waarlijk prachtig filmwerk EEN ADEMBENEMEND SCHOUWSPEL IN EEN WONDERVOLLE MOOIE KLEURENPRACHT (Toegang 14 Jaar). 746o .ZUJTïRSnW» TELÖWI1703 «13 St. Jaeobstraat 50 - GOES is weer 2» ruim gesorteerd als met Pinkster-Zaterdag, maar AANMERKELIJKE PRIJSDALING. Beleefd aanbevelend. 728-0 ZATERDAG 31 MEI. ZONDAG 1 JUNI Aanvang 8 u. ROLAND YOUNG JOAN BLONDELL in Een onbedaarlijke lachverwekkende geschiedenis De beste komische detective film ZONDAG MATINEE AANVANG 2.30 UUR Toegang boven 14 jaar Plaatsbespreking als gewoonte 733o

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 7