„DE KERSTKLOK" Wollen dekens KWALITEITS MEUBELEN SLACHT v CHOtHERIE MESMIE Fa. Julia v, d. Walls - Hulst [Firma. JAC. RADEMAKERS I op Zaterdag 7 Juni a.s. om 3 uur n.m. H. P. BORGHSTIJN, STEENSTRAAT 8, HULST Garage H. J. Colsen Hulst Telefoon 149 FREYSER- BOEL BOM naar hun TEXTIELCENTRALE HULST derde jaargan g BÜNTEHONDSTR. 5 HULST Zie verdere mede delingen in de etalages Voor het verkrijgen van een Balion is het noodzakelijk dat gedurende de missietentoonsteliing een kaart wordt afgehaald a 50 cent bij alwaar de prijzen dezer wedstrijd worden gêëtalleerd Vandaag vi 'ES' MORRIS Ag&ntssshap Comm. V. Toezicht: A. F. van hootegem: a. e. 'Be. A. 3. J. M MES; Mr. Verschijnt elke werkdaf jbij vooruitbetaling) post <-2S, p. week (bij nummers 6 cent nai Bierkaaistraat Hulst aS5SBBi3r^TÏ53E5 ALLE VOORKOMENDE etalage benodigdheden zoals- UITVOERING IN 3 KLEUREN. nikkelen standaards voor iedere branche, plateaux, schepjes, bokjes, zuilen; decoratie-papier en carton Pakpapier, enz. Décors, Etalageverzorging. van den Bogaert't Reclamebureau HULST Lange Bellingstraat 16 <9 HOTEL, CAFé EN RES TAURANT nabij Gentse Poort, HULST Gezellige zitjes Prima dranken Nette slaapgelegenheid JAC. ONGENAE lOO procent WOL mot garanttolood/o Artikel Nr. 12507 12511 12513 Maten 180 X 220 190 X 230 190 X 230 Prijs per stuk f 23,— f 43,25 f 46,50 Kleuren Pastel rose - bleu zalm en okker Dessins Effen en motief DEKENS uitsluitend op speciale vergunning. AAN TEXTIELCENTRALE TE HULST. Zendt mij op zicht zonder verplichting wollen dekens volgens bijgaande vergunning, kleurmaat artikel Nr Bevalt de zending mij dan stort ik het bedrag binnen 5 dagen na ontvangst op Uw girorekening 254246, zo niet dan gaat de zending direct na ontvangst ongefranceerd retour. Stm. Zo zeker zijn wij van de prima kwaliteit van deze dekens overtuigd, dat wij zeggenSTUUR ons GEEN GELD, maar vraagt een zending op zicht met bijvoeging van Uw speciale vergunning. 139-oo nQOOOOOOOOOGGOOOOOOOOOGGOOOOOOOOOOOOQG Ook nu -weer -hebben wij op Uw een grote en fijne sortering chocolade en suikerwerken L. Nieuwstraat 2, HULST Tel. 165. f (DGOOOGOOOGGGGOGGOOGOGGGOOGOGOOOOOOOOOÖ ooo<xxx>ooooooooooooooooooooooooooooooo O is het om eerst eens bij ons te komen kijken. Niet altijd is de aanvoer van artikelen even groot, maar..,, a Wij werken voor U vroeg en laat Komt daarom naar de Bierkaaistraat Manufacturenhandel - 2 Woninginrichting 00000000000000000000000000000000000c HET VAN OUDS BEKENDE ADRES VOOR REPARATIE VAN ALLE SOOR- TEN RADIO'S H OOK UW ADRES Grote voorraad electrische kronen, kappen, g leeslampen, ganglantaarns, wandverlich- O ting enz. Anode-batterijen Electrtische Strijkijzej-s, enz. 143-0 De Ballons worden gratis verstrekt op vertoon van de kaart op de dag van de wed= strijd vanaf 11 uur in het St. Aloysius patronaat BALLON WED STRIJD IMITO S (Val CTIL is het op 1 series legervl zon. Geen davere kei rank vliegtui; Er is rouw op hel derdag door de i VOL piëteit herden onderofficieren pen van marine- en soneel der waarnem| gevallen medemakke van Donderdag op V officieren de wacht met de stoffelijke rei en toen Vrijdag de waren, hebben waan marine en landmael overgenomen. Otil was kit in hi brandweerkazerr man in het R.A.F. man in het marine-b hielden bij de twa: houten kisten, die kaar gerijd stonden. De kisten waren vaderlandse driek doek waarop dc in de dood trouw ren. Slechts een e mijn op de kisten, liefdevolle hand m der het lokaal sobt het rood-wit-hlau' groen langs de wa den tussen het g voudig zilveren k hout. Vrijdag zijn de f^ slachtoffers naar Gi men. In het lokaal 1 kisten stonden, hebta bij hen die zo plotsi van hen zijn weggq bewijzen van deelr de families ontvang. Ook de minister heer A. H. J. L. Fi Gilze-Rijen gekomei medeleven blijk te g< ter plaatse op de hi van de oorzaak var Gisteravond en zijn de stoffelijk slachtoffers naar hun inwoning gebl gedeeltelijk 's mori teiyk 's middags, begrafenissen pla; Alleen het stoffel van sergeant-vliegtu de Groot blijft Waar het des midda mene begraafplaats besteld. Dit geschie geant de Groot geen deriand heeft wonei Bij hun laatste vliegveld hebben aer ramp een laatste superieuren en coll a,j de hoofdpoort veld had zich daarto opgesteld. Hedenmorgen om Nog steed Veers verwaehtii avond: Meest matige st en Zuid. War Wel overal bewol! Zon op 4.28 uu 18 uur. Zon om maan onder 3.14

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 12