Speciale prijs 11 A.Bondewel&Zn. MONTAGEPERSONEEL TURNVERENIGING „D.1.0." QxicMubfren Een jas waarin U zich thuis voeli openbare lessen vindt geen doorgang WONING in aanbouw Lux centrifuge f 89,- Haal nu Uw rijbrevet met nieuwe Opel Kadeil Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau SCOOTER Fa H. G. DAALHUIZEN Jr. Bond v. Bejaarden Jaarvergadering winterjas J. SCHRIER, Breskens met grote cijfers. B.K.C. pup.Swift pup. 20. Dat er in B.K.C. heus wel toekomst zit, bleek ook nu weer. De pupillen overwonnen ook nu evenals in hun uit wedstrijd de Swiftianen met 20. De doelpunten werden gemaakt door M. Francke en A. de Jonge. Programma voor zaterdag a.s.: B.K.C. juniorenOndo junioren. Aan vang 14.30 uur. VOETBAL De stand is nu: Ereskens 7 6 1 0 13 26-11 Steen 7 5 2 0 12 21— 9 Biervliet 7 5 1 1 11 30—12 Aardenburg 7 5 0 2 10 2615 Zeelandia 7 3 2 2 8 12—15 R.C.S. 7 3 1 3 7 18—10 Clinge 7 2 2 3 6 12—11 Lewed. Boys 7 3 0 4 6 1221 Com Boys 6 114 3 14—14 Hansw. Boys 6 1 1 4 3 515 Oostburg 7 1 0 6 2 9—27 IJzendijke 7 0 16 1 934 Programma voor zondag a.s.; BreskensR.C.S.AardenburgSteen Hansw. BoysBiervliet; IJzendijke- Clinge; Corn BoysOostburg: Lewed. BoysZeelandia. Breskens kan zondag a.s. zijn positie boven aan de ranglijst weer verstevi gen, door R.C.S. met lege handen naar huis te sturen, wat hun wel zal geluk ken. Aardenburg zal het zwaar te verdu ren hebben, nu Steen op bezoek komt. Vanwege het terreinvoordeel kunnen ze het misschien tot een gelijk spel brengen. Biervliet moet in Hansweert kunnen winnen en de beide punten mee naar huis nemen. IJzendijke zal de winst aan Clinge moeten laten, ondanks het feit dat ze voor eigen publiek spelen. Oostburg gaat op bezoek bij Corn Boys en ondanks het feit, dat ze j.l. zondag van R.C.S. wisten te winnen, zullen zij toch wel de winst aan Corn Boys moeten laten. Lewed. Boys zal alles op alles zetten om thuis van Zeelandia te winnen. Wij houden het op een puntenverdeling. Om 12.30 li.: Breskens 3Jong Am- bon 3. Zondagsdienst doktoren. Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Jansen, Groede, tel. 01171 - 366 Cadzand-RetranchemeTit-Sluis- Zuidznndc Dr. Bom, Cadzand. tel. 01179 - 366 Oostburg-Aardenburg-Eede Dr. Loose. Oostburg. tel. 01170-2121 BiervlietHoofdplaatIJzendijke Dr. Kalkman, Biervliet, tel. 01152-345 Zondagsdienst dierenartsen W. van Veen, tel 01170 - 2693. Oosthme KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk Zondag 7 november Aardenburg, 11 uur, Eerw. Heer De Vries Biervliet, 9.30 uur, Ds. Bergsma Breskens. 9.30 uur, Ds. Spaans Cadzand, 10 uur, Ds. Luuring H. Doop. Collecte algem. chr. doeleinden Groede, 11 uur, Ds. Doornink 4 uur, Da. de Neeling, jeugddienst Hoofdplaat, 11 uur, Eerw. Heer Begeer Nieuwvliet, 9.30 uur, Ds. Doornink H. Avondmaal Oostburg, 9.30 uur, Ds. van Drunen Retranchement, 9.30 uur, Eerw. Heer de Vries Schoondijke, 10 uur, Ds. Brinkman St. Kruis, 11 uur, Ds. van Drunen Sluis, 9.30 uur, Ds. Balk St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Balk Waterlandkerkje, 11 uur, Ds. Bergsma Collecte kerkvoogdij IJzendijke, 9.30 uur, Eerw. Heer Begeer Zuidzande, 10.30 uur, Da. de Neeling Zendingscollecte Vrij Evang. Gemeente H. Avondmaal Breskens, 9 uur, Ds. Praas Nieuwvliet, 10.30 uur, Ds. Praas Cadzand, 9 uur, dhr. Ligtelijn Retranchement, 10.30 uur, dhr. Ligtelijn Geref. Kerk, Breskens 10 uur, leesdienst 5 uur, Ds. Gispen, Terneuzen Evang. Luth. Gemeente 9.30 uur, Ds. Steinhart, Utrecht R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 7 nov. 22e zondag na Pinksteren Feest van de H. Willibrord H. Mis 8 uur. Hoogmis 10 uur. Collecte binnenlands apostolaat In de week H. Mis om 7.30 uur Woensdag gezinsmis 19 uur Vrijdag, avondmis om 19 uur Zaterdag Lof 19 uur Voor de zeer vele bewijzen van mede leven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader, de heer JACOBUS LUCIEER, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam M. LUCIEER-Leenhouts. Groede, november 1965. DE KONINKLIJKE MACHINEFABRIEK GEBR. STORK CO. N.V. TE HENGELO vraagt o.a. voor diverse projecten In Noord-Brabant en Zeeland t.w. constructiebankwerkers pijpfitters en -monteurs transporteurs (o.a. voor het hijsen van grote keteldelen) lassers ongeschoold personeel voor opleiding Goede kostgeldregeling Indien mogelijk wordt voor collectief vervoer gezorgd. Sollicitaties te richten aan: N V. MUCAMI HENGELO (O) Montage Maatschappij van de Koninklijke Machine fabriek Gebr. Stork Co. N.V. Voor de vele bewijzen van deelne ming, ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze vader, behuwd- en grootvader, BASTIAAN WILLEM BRAND, betuigen wij onze welgemeende dank. Uit aller naam H. M. BRAND-Geluk. Breskens, november 1965. Havenstraat 36 Breskens Op woensdagavond 10 november a.s. zullen er in de gymn. zaal worden gegeven, waarvoor de ouders der leerlingen hierbij worden uitge nodigd aanwezig te zijn. Aanvang 7 uur. De aangekondigde veiling ten ver zoeke van de heer P. BRAKMAN te Nieuwvliet, wegens verkoop uit de hand. Notaris VAN DEN HOEK, Groede. Te koop Binnen enkele maanden gereed. Te bevragen Grote kade 3, Breskens Telefoon 596 voor 3 kg. wasgoed met volledige Edy garantie en service Mercuriusstraat 35-37 Breskens - Telefoon 605 Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 Te koop i. g. st. z. N. S. U. Langeweg 52, Breskens. TE KOOP .-PAPEGAAI met nieuwe kooi, f 75,Telefoon (070) 83 60 80. ADVERTEREN DOET VERKOPEN! MODEHUIS voor ELEGANTE en DUURZAME kleding Winterse mode kan ook gracieus zijn, dat bewijst onze collectie Mantels en Japonnen w.o. Kerko en „Lady Style"- modellen. Een Jersey japon of Deux pièce is ideaal om te dragen, soepel en slank af kledend. Daarom eerst naar Nieuwendijk 39, VLISSINGEN. Telefoon 2579 afd. Breskens op dinsdag 9 november a.s. des middags om half drie, in het gebouw „Immanuël", Weijkmanlaan. Mogen wij op U allen rekenen Het bestuur. 't Wordt langzamerhand voor een behagelijke tijd Kies zo'n nieuwe jas stijl '65- '66, die U lekker zit, goed staat en U heerlijk warm houdt, ook in de guurste dagen. Speciale aandacht voor de exclusieve, grijze loden jassen licht in gewicht en bestand tegen regen. HERENKLEDING Kon. Emmastraat 2 Telefoon 432

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3