Speciale prijs 11 A.Bondewel&Zn. Bezoekt de 2-daagse conferentie SGHIPPE CONCERT Mannelijke arbeidskrachten gevraagd Firma Schippers Nauia VKB voor vak- en bedrijfskleding Versprille 's kledingbedrijf Voor wollen dekens, draion dekens, W. J. Leenhouis Gemeente Breskens het woonhuis OPGELET Nederl. Staatsloterij M. A. A. Versprille-de Kraker Lux centrifuge f 89,- Haal nu Uw rijbrevet met nieuwe Opel Kadett Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau vakbekwame timmerlieden en meubelmakers Fa. Gebr. Maas - jachtwerf - Breskens te Breskens Is Uw televisie niet geschikt voor het tweede kanaal? a. sen vrouwelijks kantoorbediende b. een manneiijke kantoorbediende Radio - Televisie Wilt U een bankstel? In verband met het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan deze gemeente, zal de secretarie op 2 november a.s., des middags voor het publiek geopend zijn, inplaats van 's morgens. AGENTEN-DEPOTHOUDERS ge vraagd voor de verkoop van groente-, bloemzaden, bollen, enz. Zeer hoge provisie. W. B. de Zeeuw, postbus 5037, IJsselmonde, Rotterdam. Notaris A H. M. VAN DEN HOEK te Groede zal ten verzoeke van de heer P. BRAKMAN te Nieuwvliet, Dorpsstraat 29, in het café de „Stads herberg" te Nieuwvliet, op vrijdag 5 november a.s., des nam. 17 uur, overgaan tot de openbare veiling van Dorpsstraat 29 te Nieuwvliet, op en met het recht van erfpacht van 81 ca. van het perceel Nieuw vliet Sectie B nr. 380. Aanvaarding vrij van huur. Betaling kosten 8 dagen na toewijzing. Betaling koopsom I maand na toe wijzing. Bezichtiging op zaterdag 30 oktober a.s., tussen 14 en 15 uur en overigens in overleg met genoemde heer Brak man. TE KOOP .-PAPEGAAI met nieuwe kooi, f 75,Telefoon (070) 83 60 80. JANSEN brengt maandag op de markt te Breskens weer unieke koopjes Flanellen lakens 1-pers. f 5,95 2-pers. f 6,95 gestreepte f 7,95 en f 8,95. Kindermanteltjes en coats vanaf f22,90 Nylonjacks voor groot en klein. Damespyama's vanaf f 6,95 Kinderpyama's vanaf f 3,98 Herenpyama's vanaf f 6,95 Terlenka damestruitjes en -vesten Gemoltoneerde borstrokken met lange mouw of lange hroeken vanaf f 4,98 Flanellen hemden f 3,98 Lange broeken, borstrokken of hem den met korte mouw vanaf f 2,75 Komt en ziet wat JANSEN U biedt! door het Zeeuws-Vlaams kamerkoor (het koor van Jaontje) o.l.v. Cor Schijve op vrijdag 5 november in het Herv. Jeugdcentrum te OOSTBURG Aanvang 8 uur. Programma, tevens bewijs van toegang, èi f 1,50. Voorverkoop bij dhr. L. Masclee, Markt 20, Oostburg. telefoon (01170) 2413. Maandag 1 november a.s., aanvang verkoop nieuwe loten. Deb. Nederl. Staatsloterij Oranjeplein 5, telefoon 768, Breskens TE KOOP aangeboden 2-persoons stalen ledikant met 3-delig bed 1-persoons tuimeiledikant wasmachine, snelwasser met houten wringer Begoniastraat 1, Breskens. voor 3 kg. wasgoed met volledige Edy garantie en service Meicuriusstraat 35-37 Breskens - Telefoon 605 Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden, Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WIKKELBEDRUF, Spulstraat 29, Vlisslngen. Telefoon 01184 - 3803 (b.g.g. 4285). U belt en onze reparatiewagen komt. LUTEIJN's suikerwerkfabriek Spuiplein 15 - BRESKENS - Telefoon (01172) 413 GEVRAAGD Prima loon, winstdeling, 2 uitkering ineens, vakantiebonnen, pensioenbonnen, bedrijfskleding, 2 maal daags gratis koffie, hulp bij huisvesting. Telefoon (01172) 673 2 en 3 november, in de kerk van de Vrije Evang Gemeente Aanvang der samenkomsten op 2 november om 7.30 uur op 3 november om 2.30 en 7.30 uur Thema voor de avondsamenkomsten „Wat de Heer ons over de liefde te zeggen heeft" Thema voor de middagsamenkomst „Gebed en voorbede" Sprekers Ds. G. VAN BRUGGEN en Ds. J. SERVAAS Medewerking zangkoren Ook U wordt verwacht. Brengt U anderen mee Met een U.H.F. converter kunt ook U alle stations ontvangen Prijs voor zeer goede kwaliteit f 98, Vraagt vrijblijvend inlichtingen Breskens, Dorpsstraat 67 Telefoon (01172) 617 Groede, Molenstraat Telefoon (01171) 258 N.V. Gebr. VERDUIJN's suikerwerkenfabriek, Breskens Gevraagd voor spoedige indiensttreding H.B.S.- of U.L.O.- en type-diploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan het kantoor der N.V., Prinses Julianastraat 30, Breskens. 59T084 tl Arlstona multistandaard TV, voor Nederland, België, Frankrijk en Duitsland VHF en UHF. Volledig automatischl Comfortabele bediening, luxueuze uitvoering. 1128.- s IDORPSSTRAAT 83 BRE3KJEN8 TIL. 01172 - 480 B.aa 807 Overalls in blauw, wit en khaki, kinder-overalls Heren- en kinderen Amerikaanse overalls Heren- en jongens spijkerbroeken Heren- en jongens manchesterbroeken Kantoorjassen, werksokken, truien, enz. Oranjeplein 5 BRESKENS GRATIS ZILVERZEGELS Telefoon 768 bedspreien, slaapkamerkleedjes, gordijnstoffen er» vitrages, voetzakken en haardbankjes Dorpsstraat 61 BRESKENS Telefoon (01172) 664 Kom even in de winkel te Breskens en wij rijden U naar Schoondijke om te kiezen uit een pracht kollektie Vanaf heden is de winkel weer tot 7 uur open

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3