mnl. PERSONEEL Nulsspaarbank NU AL... TH. DE WITTE Zn. PHILIPS TELEVISIE A. Bondewel Zn. Issuranlitkanfoor - Reis- en passagehrean ZIELEN IN CONFLICT Firma Schippers Nauta MatrassenMatrassen 1. het woonhuis 2. daarachter gelegen gronden en opstallen 3. garage woonhuis J. J. BRUGGE-DUBOIS Gevraagd Gebr. Verduijn's suikerwerkfabriek N.V. Breskens Voor beter beeld en betere service s.s. „ANNE" Notaris VAN DEN HOEK te Groede zal krachtens art. 1223 B.W. op vrijdag 24 september 1965, des nam. 17 uur, in hotel Sanders- de Pauw aan de Kaai te Sluis, over gaan tot de openbare veiling van Walplein 12, met erf en tuin te Sluis, Sectie A no. 2692, groot 1,61 are van de fabriek van „Quataert en zonen" te Sluis, Sectie A no. 2639, groot 1.10,75 ha gelegen tegen de wallen van Sluis Zuiddijkstraat ongen. Sluis, Sec tie I no. 109, groot 46 c.a. Alle percelen onverhuurd te aanvaar den na betaling koopsom. Perceel I is bewoond door L. F. Quataert-van Hoornweder. Onder perceel 2 is niet begrepen ketel en schoorsteen met toebehoren in het ketelhuis alsmede niet trans formatorhuisje P.Z.E.M. Betaling koopsom 1 maand na toe wijzing. Betaling veilingskosten 8 dagen na toewijzing. Lasten voor rekening koper van 24 oktober 1965. Kosten exploiten, royement hypotheek, «xtra advertenties en achterstallige lasten voor rekening van koper. Bezichtiging zaterdag 18 sept. a.s., van 14-16 uur, overigens in overleg met L. F. Quataert, Walplein 12 te Sluit. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde Notaris. Notaris VAN DEN HOEK te Groede zal in de boedel van wed. Risseeuw- Bossand te Oostburg, ingevolge art. 1 122 B.W., in het café „De Eenhoorn" aan de Markt te Oostburg, op maandag 20 september 1965, des nam. 17 uur, overgaan tot de openbare verkoop van het Zuidzandsestraat 105, met schuur en erf te Oostburg, Sectie E no. 275, groot 1,02 are. Aanvaarding vrij van huur. Onder de koop zijn de duivenhokken niet begrepen. Betaling koopsom 1 maand na toe wijzing. Betaling kosten 8 dagen na toewijzing. Lasten voor rekening koper vanaf I november 1965. Bezichtiging in overleg met A. J. Risseeuw, Oude Haven 19, Oostburg. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde Notaris. Te koop gevraagd: Tegeltjes, Porcelein, Kristal, Koperwerk, Tinnen borden. Schaaltjes, Maat- kannen, Klokken, Porceleinkastje, Karaffen, enz. Kopen ook Indische voorwerpen. Br. postbus 4010, Rijswijk (Z.-H.). Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden, Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WIKKET.BEDRIJF, Spulstraat 29, Vllssingen. Telefoon 01184-380S (b.g.g. 4265). U belt en onze reparatiewagen komt. Te koop gevraagd: Gramofoon- platen en Linguaphone cursus. Br. aan postbus 4010, Rijswijk (Z.-H.). Deze prachtige Billy Graham-film in kleuren kunt U zien op maandag 20 september, Groede, „De Franse Kerk" dinsdag 21 september, IJzendijke, Jeugdgebouw R.K. Kerk donderdag 23 september, Hoofdplaat, „De Vriendschap" vrijdag 24 september, Aardenburg, Aardenburgse Sociëteit zaterdag 25 september, Breskens, „De Uitkomst" Aanvang steeds om 7.30 uur. Toegang vrij. Leger des Heils (Stichter William Booth) Dr. Stavermanstraat 39-41 Vlissingen Telefoon (01184) 2633 Postgiro 440492 Spuiplein 35, BRESKENS Telefoon 593 Hierdoor delen wij onze cliënten mede, dat ons kantoor wegens vakantie gesloten zal zijn van 20 tot en met 28 september aanstaande. Voor dringende zaken wende men zich rechtstreeks tot de betreffende maatschappijen of inspecteurs. Goede arbeidscondities. Prettige werkkring. Kom eens praten op het kantoor, het verplicht U tot niets. Middelburg Bijkantoor Breskens Dorpsstraat 47 Dagelijks opengesteld RENTEVERGOEDING: 3'/<°/o spaarrekeningen met uitge breide kosteloze dienstverle ning (giro-opdrachten). 4 rekeningen met een opzeg gingstermijn van 6 maanden. Sparen per kas en giro. Giro no. 634467. Inwisselen vreemde valuta. kunt U bij ons volop keuze doen uit de kleding die U straks graag zult willen dragen. Kom nu al kiezen, er is veel nieuws JAPONNEN PAKJES TRUITJES - VESTEN REGENMANTELS in Terlenka en Trevira en ANORAKS Ueien- KOSTUUMS COLBERTS PANTALONS REGENMANTELS in Terlenka en Trevira en ANORAKS DAMES- EN HERENCONFECTIEBEDRIJF Dorpsstr. 36 - Telef. (01172) 461 - BRESKENS 48 cm. beeld automatic f 948, 59 cm. beeld 23 TX 490 A f 998, 59 cm. beeld 23 TX 460 A f 1098,- 59 cm. beeld 23 TX 480 A f I 128, 59 cm. beeld 23 TX 481 A f 1198, 59 cm. beeld 23 TX 483 A f 1328, Alle toestellen zijn uit voorraad leverbaar Alle klaar voor tweede net Wij plaatsen volgens Uw keuze draaibare of vaste antenne Breskens, Dorpsstraat 67 telef. (01172) 617 Groede, Molenstraat telef. (01171) 258 Wij leveren U prima merken tegen voordelige prijzen o.a.Norma, Olga, Pulman, Draka 1-persoons f 29,— f 39,75 f 69,f 99, 2-persoons f 69,f 88,f 110,f 125, Moderne stalen slaapkamers, ledikanten, divanbedden Mercuriusstraat 35-37 BRESKENS Telefoon 605 GEBOORTEKAARTJES DANKBETUIGINGSKAARTEN Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens HU 16 NIET IN HET RUIM,6C0TTy.' ER MOET IET5 6EBEURD ZUN I ZE HEBBEN ME DU6 NIET OVER BOORD GEZET. UITSTEL VflN EXECUTIE... OF ZIT ER WAT ANDER6 achter 9 KOMT IEMAND.' NU ZAL ik HET 6 HUW WETEN J pflhr kan jê donder op ZEGGEN

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4