PERSONEEL studio,,d mnl. ventilatorkachel flmtona f 1198,- SCHIPPEI Nog is hei zomer Firma Schippers Nauia Serie 1966 Wegens vakantie gesloten w. p. andringa Weggevlogen Herv. Gemeente te Breskens zitting tot het ontvangen van de huur der zit plaatsen in de consistorie Fa H. G. DAALHUIZEN Jr. Haal nu Uw rijbrevel met nieuwe Opel Kadeil Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau Gevraagd Gebr. Verduijn's suikerwerkfabriek N.V. Breskens voorman elektrotechnische onderhoudsdienst Prettige, gezellige EDELGAS warmte „Infralux" flessengaskachel Radio - Televisie I.DE s.s. „ANNE' Voor de vele blijken van belangstel ling, vóór en bij ons huwelijk ont vangen, betuigen wij, mede namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank. E. MAAS M. MAAS-NOTEBAART. Breskens, september 1965. Papaverstraat 6 van 12 t.e.m. 26 september as. architectuur- industrie- reclame reportage fotografie, foto-cinehandel rookartikelen boulevard 1 - breskens tamme parkiet, blauwgrijs met geel kopje. Terug te bezorgen tegen be loning bij Peter de Muijnck, Schelde- kade 22, Breskens. Morgen, zaterdagmiddag 11 sept van 3-5 uur, Namens de kerkvoogdij der Herv. Gemeente. MODEHUIS voor ELEGANTE en DUURZAME kleding De wintermode 1965 is charmant Onze modellen MANTELS kleden vlot en jeugdig, in een keur van zonnige wintertinten. En ook voor de oudere dames hebben wij een ruime keuze. JERSEY is wederom favoriet in JAPONNEN en DEUX-PIÉCES Daarom eerst naar Nieuwendijk 39, VLISSINGEN. Telefoon 2579 Huur nieuwe televisie met ALLE pro gramma's voor een gering bedrag per maand. Geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij U thuis! Bel (ook 'savonds) M'burg - 3973 ol Goes - 5397 of Zierik- zee - 2540 of Axel - 338 of Sluis - 277. Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 ADVERTEREN DOET VERKOPEN! Goede arbeidscondities. Prettige werkkring. Kom eens praten op het kantoor, het verplicht U tot niets. llllllllllllllllllll Illlllllll!!lllll!!!llll!l!llllll!lllllllll!lllllll!!llllll!!lllllll!!llllllll!lllllllll!lllllll!l!llllllll!!llll!lllllllllll!lllllll!llllllll!llllll Postbus 48, Terneuzen. Op onze nieuwe chemische fabrieken teTerneuzen hebben wij eenvakature voor een Deze funktionaris zal onder leiding van de chef van de elektro technische dienst de dagelijkse leiding voeren over alle elektro technische onderhouds- en installatiewerkzaamheden. Hij dient een uitgebreide praktische ervaring en theoretische kennis te hebben op hoogspannings- en sterkstroom gebied, in het bezit te zijn van alle V.E.V.-diploma's en van het diploma elektro technisch opzichter of aspirant elektrotechnisch opzichter. Voor huisvesting kan op korte termijn worden gezorgd. Indien U interesse heeft voor deze funktie maakt U dan een telefonische afspraak met onze afdeling Personeelszaken telefoon 01150-3651 of schrijft U onder referentienummer 303 S. (alhoewel wat nat) VERDRIJF KILTE OF KOUDE met een PHILIPS vanaf f 49,95 Breskens, Dorpsstraat 67 telef. (01172) 617 Groede, Molenstraat telef. (01171) 258 waar U maar wilt (keuken, studeerkamer, huiskamer, slaapkamer, enz.), met behulp van de hierbij afgebeelde solide, ver rijdbare SPECIALE AANBIEDING: Bij aankoop van deze kachel, winkelwaarde f 106, EDELGAS fles, compleet met drukregelaar en H.D. slang, in bruikleen, dus GRATIS abonnement Eerste vulling EDELGAS van 11 kg. GRATIS Totale waarde f 151.90 Nu samen voor slechts f 99,75 1 EDELGAS: reukloos, roetloos, GOEDKOOP in gebruik Inlichtingen bij onze depothouders Waar nog niet vertegenwoordigd: bij GEBR. CRU SON N.V., Westlandstraat 6 te Breskens, telefoon (01172) 851 Experts verwachten DIT WORDT HET MEEST VERKOCHTE TOESTEL Niet alleen volautomatisch, doch bovendien vederlichte instelling van de kanalen (De MOTOR doet het zware werk voor U) MENSEN DIE HEI GOED BEKIJKEN KIEZEN ARISTONA Ook de knop van de kanalenkiezer zit nu aan de voorkant, waardoor nóg eenvoudiger bediening V En U weet het reeds wij hebben een héél gemakkelijke betalingsregeling voor U Het bedrag hoeft dus geen bezwaar te zijn, wij zorgen daarom wel dat U kijktEn direct Dezelfde dag nog U bent welkom, ook als wij (nog) niet tot een accoord komen. DORPS8TRAAT S3 BRESKENS TEL. 01172 - 450 B.G.O. 587

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4