BRILLEN vJ Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1040 Vrijdag 10 sept. 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F4 SMOOR DE HULSTER DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL,,-» - GÏRO 358296 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE OOSTBURG over de maand augustus 1965 GEBOORTEN: 2, Johanna Jozina, d. van D. A. Dekker en van J. M. Faas, wo nende te Oostburg; 5, Sandra Gertrudis Francisca, d. van A. V. Bukkens en van M. C. P. van de Vijver, wonende te Sluis; 6, Steije, zn. van F. Horsman en van E. van den Berg, wonende te Bus- sum; 11, Paulus Gerardus Maria, zn. van P. J. M. Metz en van M. A. Waebeke, wonende te Hoofdplaat; 12, Christina Magdalena, d. van J. Riemens en van M. W. C. Quaars, wonende te Breskens; 16, Comelis Marinus, zn. van C. M. Verschelling en van J. P. N. Louwerse, wonende te Breskens; 16, Mark, zn. van A. A. Bolleman en van H. Vergouwe, wo nende te Breskens; 17, Martin Aloysius, zn. van A. Verbrugge en van M. G. J. Oosterveen, wonende te Oostburg; 17, Marcel Gerardus, zn. van A. Verbrugge en van M. G. J. Oosterveen, wonende te Oostburg; 19, Peter Jacob, zn. van J. H. Verploeg en van K. S. Lanse, wo nende te Oostburg; 19, Suzanna Maria Anna, d. van J. P. Triou en van A. E. S. Meulendijk, wonende te Waterlandkerk je; 21, Pieternella Cornelia, d. van J. A. Duininck en van C. D. J. Boekhout, wo nende te Zuidzande; 21, Abraham Pie- ter, zn. van J. A. Duininck en van C. D. J. Boekhout, wonende te Zuidzande- 27, Aurelia, d. van M. E. U. Landi en van R. A. B. Adriaansen, wonende te Cadzand. HUWELIJKEN10, Willibrordus Johan nes Maria Bilderbeek, 25 j., wonende te Nijmegen en Ingrid Anna Alphonsien van Hauwe, 21 j., wonende te Oostburg; 19, Johnny Laurentius August de Smet, 21 j., wonende te IJzendijke en Marian ne Mathilda Heetesonne, 20 j., wonende te Oostburg; 19, Marinus Jan Contant, 25 jwonende te Kortgene en Cornelia Pieternella Anderiesse, 25 j., wonende te Oostburg. OVERLEDEN: 6, Theophile Johannes Martens, 37 j., wonende te Hoofdplaat; 13, Frangois Dirkx, 73 j., wonende te Aardenburg; 19, David Luteijn, 64 j., wo nende te Oostburg; 22, Elisabeth Catha- rina Witte, 77 j., ev. M. Dieleman, wo nende te Breskens; 28, Adriana Cornelia van der Veer, 71 j., wv. G. de Jongh. wonende te Zuidzande. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Zwemexamens. Door de Kon. Ned. Zwembond werden in het gemeentelijk zwembad zwemexa mens afgenomen door de sekretaris van de Kring Zeeland, dhr. C. Wagenaar uit Souburg en badmeester Ph. v. d. Velde. Er werden 147 diploma's uitgereikt, waarvan 86 diploma's zwemproef, 37 di ploma's geoefend zwemmer, 15 vaardig heidsdiploma's I en 9 hogere zwemdiplo ma's. Naast talrijke kandidaten uit Aarden FEUILLETON door Frank van Falckenoort. „Nu moet u niet overdrijven". „Ik meen het, juffrouw Ankie. Dit was een godenmaaltijd". Ze haalde haar schouders op. „U zult wel eens uitgebreider diners gehad heb ben als schrijver. Met boekenbal en zo". Hij schudde langzaam zijn hoofd. En in een opwelling antwoordde hij„Ik zal u een bekentenis doen, juffrouw Ankie, omdat ik u niet langer voor de gek mag houden. Ik ben helemaal geen schrijver en ik heet geen Hansen. Ik ben niets. Een gewoon mens. Mijn naam is Jan Vla ming". HOOFDSTUK 15. Ze nam de sigaret uit de mond en drukte hem automatisch uit in de as bak, terwijl haar mond langzaam open ging. De vrouw staarde enige tijd naar de man in pyama. maar hij weerstond haar blik en knikte een paar maal, als of hij daarmede zijn woorden onder streepte. „U bent helemaal geen schrijver?" herhaalde ze. Vlaming schudde zijn hoofd. „Ik heb burg waren de geslaagden afkomstig uit Oostburg, Eede, Maldegem, Cadzand, Zuidzande, Waterlandkerkje, Sluis, Bre da, Eekloo en Westkapelle (B.). Handboog competitie. De handboogcompetitie 1965 van de Handboog-Mij. „St. Sebastiaan", welke over 8 schietingen werd gehouden, is op de staande wip een kampioenschap ge worden voor j. van Iwaarden met 43 pnt. De verdere uitslag is: 2. R. de Rijcke 42 p.; 3. H. v. Iwaarden 33 p.; 4. H. de Rijcke 26 p.; 5. Iz. Puijenbroek 25 p.; 6. E. Minnaert, Sluis 16 p.; 7. G. Blondeel, Eede 15 p.; 8. J. de Rijcke 15 p.; 9. M. v. Iwaarden 13 p. Aan de eerste drie schutters werd een beker uitgereikt. Jeugdtennis. Op het gemeentelijk sportterrein zijn onder leiding van clubbestuurder G. Maenhout de wedstrijden gehouden voor liet jeugdclubkampioenschap van „S.J.- E.F." uit Aardenburg. In het damesenkelspel werd Emmy Quataert door Trees van Dongen ver slagen met 60, 61. Trees van Dongen werd hierdoor kampioene. Paul Paridaen deed hetzelfde bij de heren en versloeg Hans Zeldenrust met 6—4, 6—1. De verdere uitslagen zijn: Damesdubbelspel: Jeanne van Over loop-Trees van Dongen tegen Emmy Quataert-Tine Cuelenaere 60, 61. Herendubbel: Paul Paridaen-Walter Blondeel tegen Bob Horsman-Hans Zel denrust 62, 63. Gemengd dubbel: Van Overloop-Blon- deel tegen Cuelenaere-Horsman 75, 9—7. Biervliet Vergadering voetbalvereniging De plaatselijke voetbalvereniging houdt heden, vrijdag 10 sept., in het clubge bouw „Het Oude Raedthuys" haar alge mene vergadering. Op de agenda staat o.a. verkiezing van bestuursleden. Af tredend zijn de heren P. F. M. Borm (sekretaris) en A. C. de Meijer (pen ningmeester). Beide heren stellen zich herkiesbaar. De heren C. Brakke en P- de Lijser treden eveneens af en stellen zich niet herkiesbaar. Eveneens komt op de agenda de verkiezing van een elftal commissie. De leden W. Versluijs, P. Bogte en J. D. Bogte treden af en stel len zich niet herkiesbaar. Dressuurproeven. De instructeur van de plaatselijke ponyclub „De Haringruiters", de heer A. Schilleman, zag zijn werken van het af gelopen jaar beloond met de goede re sultaten die de ruiters in hun onder linge wedstrijd met de dressuurproeven behaalden. Het jurylid, de heer J. de Feijter uit Axel, die de prijzen uitreikte, deelde mee dat de prestaties ver boven die van vo rig jaar voor het eerst gehouden wed strijd lagen. Bij de grotere paarden was het Adri Schilleman, die met 98,5 pnt. de wissel beker veroverde. Op de voet gevolgd door de winnaar van vorig jaar, Frans Haak nog nooit een boek geschreven". Ze wees naar de schrijfmachine. „En dat dan?" Hij haalde zijn schouders op. „Laten we vaststellen, dat ik enkele serieuze pogingen gedaan heb om iets te schrij ven. Maar ik bezit niet de nodige capa citeiten. Het draaide allemaal op niets uit. Hebt u het niet gelezen?" Ze begon te kleuren. „Ik. ik heb één vel gelezen, dat wat naast de machine lag, toen ik hier schoonmaakte. Mis schien had ik het niet mogen doen, maar ja ik was zo nieuwsgierig naar wat u schreef". „En? Hoe vond u het?" „Ik heb er weinig verstand van, me neer Hansen eh Vlaming. Ik dacht: misschien zijn het voorlopige aanteke ningen. Hoe weet ik, welke methodes een schrijver gebruikt? Ik dacht: het zal wel een bedoeling hebben". „Natuurlijk heb ik het geprobeerd, maar Hij spreidde zijn handen uit en zuchtte. „Maar wat doet u dan wel? Waar om bent u dan hier al die weken?" „Och, dat is zo moeilijk uit te leggen. Laten we zeggen, dat ik tabak van alles had, dat ik de stilte zocht, dat ik een poosje wilde luieren. Ik had rust nodig en die vond ik hier". „Wat bent u dan van beroep?" „O, niets bijzonders, kantoorbediende, boekhouder. En nog niet eens zo'n hele beste". ^rlllemaefier" OOSTBURG met 97,5 pnt. De uitslag was verder: 3. Guido Mullaert 89,5 pnt.; 4. Anke Pladdet 83,5 pnt.; 5. Adri Catseman 76,5 pnt.; 6. J. Roegiers 76 pnt. Bij de kleinere paarden was de uitslag 1 en wisselbeker Mariëtte van Hoeve 98,5 pnt.; 2. Marijke Schilleman 97,5 pnt.; 3. Franciska Kalkman 89,5 pnt.; 4. Hans Jacobs 87,5 pnt.; 5 Jan van Hoeve 85 pnt.; 6. Theo Buijsse 82 pnt. Bretkeni „De Zeekrab". Zaterdag a.s. geeft de hengelsport vereniging „De Zeekrab" te Breskens de 4e en laatste onderlinge wedstrijd voor het kampioenschap aan het z.gn. „Duivelshoekje". Aanv. 13.30 uur. Schilderij aangeboden. Zaterdagmorgen is in het gemeente huis het schilderij aangeboden, hetwelk door de aannemers, architect en kunste naar Hans Heeren uit Middelburg ge schonken is bij de opening van het nieuwe gemeentehuis en toen slechts symbolisch kon worden overgedragen. Het schilderij stelt een tafereel van de visserij voor en is vervaardigd door de kunstenaar Hans Heeren uit Middel burg. Bij deze aanbieding waren aan wezig B. en W., de gemeente-sekretaris, architect J. Loonen uit Breskens, aan nemer J. Barendregt uit Oostburg en Hans Heeren. Diploma-zwemmen In het „Koningin Wilhelmina"-zwem- bad te Breskens werd door 65 leerlingen van de lagere scholen deelgenomen aan het diploma-zwemmen. Voor het diploma I slaagden: Sietske v. d. Made, Henk de Smidt. Frans Monjé, Suzie Verschelling, Ma rijke Benningshof, Marian Faas, Ellie Faas, Annemarie Verschelling, Carla Boekhout, Willie Missilje, Joke Vergou we, Rina Keijmel, Yvonne Janse, Josi Janssen, Hans Vergouwe, Marion Quaars, Cor Wisse, Anita Gardeijn, Piet de Koster, Ria Jongman, Nannie Ver gouwe, Gerrie Bakker, Tinie Dekker Sjaak Bolleman, Herman v. d. Voorde, Jenny Hubregtse, Janny v. Oostenbrug- ge, Hanneke Spaans, Lenie de Feijter, Corry Lucieer, les v. Hanegem, Ineke Vergouwe, Jan Roest, Jackie de Mil- liano, Oscar van Quekelberghe, Rita Jansen, Ria Blaakman, Annemarie Ja cobs, Marjos de Milliano, Gerda Lensen, Marj os v. Eetveldt, Emmy Blaakman en Marijke de Milliano. Diploma II Els de Meester, Marjan Heijboer, Jen ny Cambier, Tannie v. Quekelberghe, Magda Catseman, Hans Monjé, Wilma v. Quekelberghe, Wicher Moorlag, Henk Lucieer, Corrie Melieste, Tinie Dekker, Margreet Francke, Els Versprille, Harm van Vliet, Sjaak Flikweert, Lilian Ko- „Waar woont u dan eigenlijk?" „Het laatst in Den Haag", erkende hij naar waarheid. „Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam". Ze keek hem geruime tijd onderzoe kend aan, tot hij begon te lachen. „Nu ben ik in uw ogen zeker van mijn voet stuk afgevallen, niet? Inplaats van de zogenaamde beroemde schrijver N.N., die hier incognito vertoeft onder de naam Hansen, zit hier de doodgewone Jan Vlaming in „De Rietvink", een huis- en-tuin-pennelikker, die een paar cen ten heeft en nu zit te rentenieren en te luieren. Dat zal wel een hevige te leurstelling voor u en uw zuster zijn. Enfin, zodra ik weer een beetje in orde ben, smeer ik 'm wel. Dan zult u geen last meer van me hebben". Ze ging met haar armen op de tafel leunen en keek hem nog steeds onder zoekend aan. „Waarom doet u nu in eens zo? Ik heb toch niet gezegd, dat u moet vertrekken?" „Ik heb u en uw zuster toch voor de gek gehouden? Eigenlijk is het bedrog". Ze haalde haar schouders op en keek even naar buiten. „U hebt ons altijd op tijd betaald en we hebben niet de minste last van u gehad. Wat u niet of wel bent, is tenslotte onze zaak niet. U zult er wel een bedoeling mee gehad hebben om u als schrijver voor te doen. Waarom deed u dat eigenlijk?" „O, ik weet eigenlijk zelf niet. Mis schien omdat ik altijd veel bewonde lijn, Ria Blaakman, Marijke de Mil liano en José Schenk. Diploma III: Els Versprille, Ellie Beun en Laura v. d. Meule. Cadzand Wielerkoers. In Cadzand is de „12e Ronde van Cad zand" voor nieuwelingen verreden. Deze ronde is een overwinning ge worden voor Sjaak Beun uit Biervliet, die de 72 km. aflegde in 1 u. 44 min. Jan Kievit zorgde voor de eerste ont snapping en wist gedurende 20 km. een voorsprong te behalen van 20 sec. Door Beun en Wouters werd een sprongetje gemaakt om Kievit in de kraag te grij pen, hetgeen echter mislukte. Het ganse peloton begon hierna een tegenaanval, waarbij de koploper spoedig tot de orde was geroepen. Men was bijna half koers, toen Beun, Wouters en van Groezen de beslissende fase inluidden. Van Overveld, Freijters en Koeken wisten nog net met de weg lopers mee te glippen. Het 6-tal was voor de anderen te sterk om nog met succes een tegenaanval te ondernemen, al wis ten Oomen, Westerweele en Wurth in de slotfase nog zeer dicht bij de leiders te komen. De eindsprint was zeer span nend omdat Beun, Koeken en van Groe zen elkaar niets toegaven. De positie op kop wisselde op de laatste 50 m. zelfs nog enkele malen, doch uiteindelijk wist Beun zijn rivalen met een half wiel te kloppen. Door Ina Goossen werd aan de win naar een fraaie beker en een zoen ge geven. De uitslag was als volgt. 1. Sjaak Beun, Biervliet 1 u. 44 min.; 2. C. Koeken, Achtmaal; 3. M. v. Groezen, Made; 4. A. v. Overveld, Zegge; 5. A. Wouters, Zundert; 6. K. Freijters, Zegge; 7. A. Wurth, Brouwershaven; 8. H. Wes- terweele, Sluis; 9. P. Oomen, Breda; 10. J. v. Gaal, Ossendrecht. Eede Bolling. Ter gelegenheid van het 5-jarig be staan van de Bolderclub Eede werd op de bolbaan bij De Geeter een bolling ge houden. Aan daze boiling werd door 74 personen deelgenomen. De uitslag was: 1. E. SierensE. v. Rie; 2. R. Schel - straeteH. Rieman; 3. G. de Geeter R. Lampo; 4. P. GoedegebuurP. Stae- lens; 5. C. StaelensC. Rodts; 6. M. HaegemanM. Claeys; 7. E. Hollebosch E. Standaert; 8. A. SnouwaertA. de Badts; 9. G. de CrookJ. Mussche; 10. A. BronP. v. Male. Groede 25-jarig jubileum. Vorige week donderdagmorgen was de keurig met bloemen versierde raad- ring had voor boekenschrijvers. Ik dacht verleden jaar: Laat ik me nu ook maar eens een schrijversnaam aanme ten. Wat had u gedaan als ik gezegd had: Ik heet Jan Vlaming, ben gewoon kantoorbediende en ik wil hier een paar maanden logeren, wonen, een beetje uit rusten, anders niet. Had u me dan even eens geaccepteerd?" Ze dacht enkele ogenblikken na. „Ik denk van wel. Waarom niet? U betaal de meteen drie maanden vooruit en we kregen allebei een gunstige indruk van u. Ik geloof niet, dat dit enig verschil maakt. Misschien wilde u ons impone ren?" „Best mogelijk. Het was zo maar een idee van me". De vrouw stond op en deed naden kend enkele passen door het kleine ver trek. Ze bracht een hand naar haar kin en steunde de elleboog met de andere hand. Op een gegeven ogenblik draaide ze zich om. Haar blik gleed over de man bij de tafel. Terwijl ze haar ogen weer van hem afwendde, vroeg ze op zachte toon: „Bent u soms ergens voor op de vlucht? Bent u getrouwd?" „Ik weet niet of ik het verleden jaar gezegd heb, toen ik dit huisje huurde, maar ik ben vrijgezel. Nooit getrouwd geweest. En ik ben ook niet op de vlucht. Voor niemand. Nu ja misschien voor mezelf". Er is dus niets met u aan de hand? Neem me niet kwalijk, maar de situatie

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1