A.Bondewel&Zn. Woningruil Nuisspaarbank Philips televisie net meisje Laai Uw trap beleggen mei balaired Firma Schippers Nauia Voor de school A.V.R.O. radio-en televisiegids Land- en Tuinbouw Wegens vakantie gesloten Fa. J. J. van Wijck Zn REPARATIES KUNSTGEBITTEN VERLOREN Nederl. Staatsloterij Maandag a.s. M. A. A. Versprille-de Kraker Haal nu Uw rijbrevet met nieuwe Opel Kadeit Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau seizoen 1965-1966 Fa. Smoor de Hulster s.s. „ANNE" (nu op groot formaat) Pa. SMOOR DE HULSTER, Breskens Meenemers op transportbanden. Nu de laatste jaren, mede gestimu leerd door de mechanisatie in de land en tuinbouw, steeds meer bedrijven er toe overgaan voor het transporteren van hun produkten een transportband aan te schaffen, hebben wij ons licht opgestoken wat bij de aanschaf van deze machines terdege in het oog moet worden gehouden. Ten eerste zal in het oog gehouden moeten worden voor welk doel de trans portband zal worden gebruikt en ten tweede welk profiel het meest geschikt hiervoor is. Het is ons nl. opgevallen dat de mees te voor universeel gebruik bestemd zijn. Er kunnen dus de meest uiteenlopende produkten mee getransporteerd worden. Speciaal denken wij hierbij aan aard appelen die los gestort worden. De band kan al naar gelang de hoog te waarop gestort moet worden hoger of lager gesteld worden. Nu doet zich bij de meeste banden het euvel voor dat het hoger worden van het stortplateau met zich meebrengt dat de band de aardappelen niet meer naar boven brengt. De gladde of onvoldoende ge profileerde band biedt aan de aardap pelen niet voldoende houvast en hopen zich op in de stortbak onderaan de band. Een bekend loopvlakvernieuwing op de Zuid-Hollandse Eilanden heeft nu middels het speciale Vakuum-Vulk- systeem een methode gevonden de ban den van speciale „meenemers" te voor zien. Dit zijn T-vormige rubberstrippen die met de platte kant op de band wor den gevulcaniseerd. Het euvel van te rugrollen behoort dan definitief tot het verleden, zodat men met dezelfde breedte transportband ongeveer 25% meer aardappelen e.d. tegelijk kan transporteren. Een bijzonderheid is nog dat de ban den hiervan niet in het minst te lijden hebben want het vulkaniseren gebeurt volkomen „koud" met speciale Vakuum Vulk rubbermengsel die een absolute hechting garandeert. DUIVENSPORT Duivenver. „Nog Sneller", Breskens Uitslag Visserij-vlucht vanuit Beau- metz op zondag j.l., oud en jong tegen elkander. Los 7.30 u. Aank. Ie duif 9 u. 15 min. 15 sec., snelh. 1357 m. per min. 1, 11, 12, 13, 56, 61, 82 J. van Oosten- brugge. 2, 22, 48 J. Klaaijsen. 3, 30, 32, 66 P. Blaakman. 4 Jn. Faas. 5, 16, 23, 47 J. Faas-de R. 6, 26 I. Ritico Zn. 7, 53 W. Verstraete. 8, 37, 44, 57 en le overd. J. Carels. 9 P. Cornelis. 10, 52, 65, 90 J. Wisse. 14 J. Zeegers. 15, 62 A. Boekhout. 17, 20, 46 J. Jacobs. 18, 58. 75 J. Buize. 19, 21, 40 I. de Jonge. 24 J. v.d. Velde. 25, 49 G. van Grol. 27, 84 J. van Gijs. 28 J. Adam. 29, 74 C. van Opdurp. 31, 43 H. de Krijger. 33, 54 M. Quaars. 34, 36, 55 H. Schelstraete. 35 J. Pijcke. 38 L. Verstraaten. 39 Ad. Ver- straaten. 41, 50 J. Vermeulen. 42, 64 G. v.d. Velde. 45 W. Fenijn. 51, 93 J. Oosterling. 59 J. Quaars-L. 60 T. Smal- legange. 63 W. Bruijnooge. 67, 72, 80 R. v. Quekelberghe. 68 M. de Reu. 69 Ab. Verstraaten. 70 J. Robijn. 71 Jn. Pleijte. 73 M. Faas. 76, 86 J. Donze. 77, 87 J. Jansen. 78 G. Boekhout. 79, 91 J. v.d. Broecke. 81, 88, 92 P. v.d. Walle. 83 J. de Meester. 85 E. Rijckaert. 89 J. Quaars-V. P.V. „Strijd in vrede" te Groede Uitslag prijsvluchit vanuit Beaumetz op zondag j.l., oude en jonge duiven ge zamenlijk. Los 7.30 u. Aank. le duif 9 u. 11 min. 11 sec., snelh. 1378,29 m. per min. 1, 8 L. v.d. Wege Jz. 2, 25, 28, 29, 47. 52 G. Dusarduijn. 3, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 22, 26, 33 L. v.d. Wege. 4, 38 O. de Zutter. 6 Joz. v.d. Wege. 11 J. Elfrink. 12, 16. 37, 39, 41 H. Elfrink. 13, 57 D. Ekkebus. 15, 19 Joh. v.d. Wege. 17, 21 F. Ras. 20 M. Robijn. 23, 36 Iz. Schippers. 24, 31 Schautt.-de Roo. 27, 45, 48, 56 Ch. Ras. 30 J. de Roeck. 32 C. de Poorter. 34, 35 A. Ekkebus. 40, 59 W. Vinjé. 42, 55 J. Risseeuw. 43 A. de Maillie. 44 J. Vermeu len. 46, 51 R. Zeegers. 49 C. v.d. Wege. 50 D. Morel. 53, 54 Joh. de Krijger. 58 en le overd. J. Ras. van 30 augustus tot en met 7 september Schoenhandel, Spuiplein Breskens SNELLER, BETER EN GOEDKOPER LUCIEER, Oranjeplein 6, Breskens Aangeboden nieuw huis, 4 slaapk., douchecel te Breskens. Gevraagd huis met garage of gelegenheid daarvoor, eveneens te Breskens. Brieven onder no. 1037, bureau van dit blad. armbandje (Japans motief) aanden ken. Tegen beloning terug te bezor gen Ph. van Kleefstraat 44, Breskens. Gevraagd Hotel VALK, Breskens. Huur een KOELKAST voor f 12,75 per maand zonder vooruitbetaling, met recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij thuis. Bel (óók 's avonds) Vlissingen 4410 - Goes 5397 - Zierikzee 2540 - Axel 338 of Sluis 277. verkoop van nieuwe loten. Spoedig afhalen gewenst. Oranjeplein 5 Telefoon 768 Breskens en U bent voor altijd klaar. Overal, waar veel wordt gelopen, is BALATRED ideaal. Bestand tegen naaldhakken. Onverwoestbaar. Geen onderhoud. In moderne dessins. Mercuriusstraat 35-37 Breskens Telefoon (01172) 605 Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden, Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WIKKELBEDRIJF, Spulstraat 29, Vlissingen. Telefoon 01184 - 3803 (b.g.g. 4265). U belt en onze reparatiewagen komt. Middelburg Bijkantoor Breskens Dorpsstraat 47 Dagelijks opengesteld RENTEVERGOEDING: 3'/< spaarrekeningen met uitge breide kosteloze dienstverle ning (giro-opdrachten). 4% rekeningen met een opzeg gingstermijn van 6 maanden. Sparen per kas en giro. Giro no. 634467. Inwisselen vreemde valuta. 23 TX 490 A 23 TX 481 A 23 TX 483 A f 998,- f 1198,- f 1328,- 23 TX 480 A f 1128,- Breskens, Dorpsstraat 67 telef. (01172) 617 Groede, Molenstraat telef. (01171) 258 Agenda's Vulpennen Vulpotloden Ballpennen Driehoeken Linialen Patroonboeken Plakkaatverf Panda- en Wasco krijt Kleurpotloden School-etui's, enz. Dorpsstraat 10 Breskens ^Kcn haar, 1 f MANNETJE, JE KRIJGT HIER ALLE6 WATJE NODIG HEBT t

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4