ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN vJ Meneer Hansen, incognito r 19e Jaargang Nr. 1033 Vrijdag 23 juli 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS Fa SMOOR ÖE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.-»» - GIRO 358296 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE OOSTBURG over de maand juni 1965 GEBOORTEN: 3, Patrick, zn. van E. A. Beulens en van H. Brevet, wonende te Heist aan Zee; 5, Charles, zn. van J. P. Kornelis en van E. M. van Lare, wo nende te Cadzand7, Lena Suzanna, d. van J. I. Vermaat en van N. Sanders, wonende te Sluis; 15, Carianne Lisette, d. van P. A. Robijn en van C. C. Hooge- steger, wonende te Oostburg; 15, Jako- ba Janna, d. van C. Schrijver en van M. M. Boone, wonende te Oostburg; 16, Marie Therèse Christina, d. van R. C. M. de Dobbelaere en van C. M. Govaert, wonende te IJzendijke; 17, Marinus Aarnout, zn. van W. J. Boidin en van L. J. E. de Marée, wonende te Oostburg; 20, Maatje Jacoba, d. van S. M. v. Strien en van L. Adriaanse, wonende te Groe- de; 25, Monique Magdalena Maria, d. van W. C. de Jonge en van A. E. L. de Smit, wonende te Oostburg; 26, Mo nique Edgard Janny, d. van P. L. F. van 't Westeinde en van I. L. B. de Reu, wonende te Oostburg; 26, Irma Marcel - lina, d. van Ch. A. Langeraert en van A. A. E. Bleijenbergh, wonende te Zuid- zande; 29, Pieter Abraham, zn. van P. de Pooter en van C. Wage, wonende te Zuidzande; 30, Mario Jordanus Jules, zn. van E. J. P. Devreeze en van C. Ch. M. L. Van de Geuchte, wonende te Aar denburg, Eede. HUWELIJKEN: 3, Jacob Izaak Bouwens, 26 j., wonende te Zuidzande en Klazina Harmsen, 21 j., wonende te Oostburg OVERLEDEN: 1, Alfons Joseph Ducar- mon, 83 j., wonende te Oostburg; 4, Elodie Maria de Vos, 80 j., ev. A B. van den Navoij, wonende te Aardenburg; 5 Petrus Mortier, 69 j., wonende te Oostburg; 6, Pieter Morel, 79 j., wo nende te Oostburg; 16, Theophile Ver- schaeve, 83. j.. wonende te Oostburg; 15, Leendert Verplanke, 77 j., wonende te Oostburg; 20, Jacoba Elizabeth Ris- seeuw, 47 j., e.v. A. J. Ie Grand, wonen de te Oostburg; 22, Jozias Abraham Risseeuw, 76 j., wonende te Oostburg; 23, Maria Pieternella Klaeysen, 73 j., e.v. J. van de Velde, wonende te Bres- kens; 24, Maria Suzanna German, 93 j., w.v. A. J. Guiran, wonende te Oost burg; 27, Maria Sara de Kramer, 66 j.. e.v. J. Krane, wonende te Groede; 27, Elizabeth Martijn, 49 j., e.v. C. I. Serlé, wonende te Schoondijke. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Verkoop hofstede. In hotel „De Rode Leeuw" is onder grote belangstelling de hofstede „Grote Boomdijk" te St. Kruis verkocht. De hofstede omvatte een woning, schuur, tuin-, bouw- en weiland, met een totale grootte van 20.65.05 ha. Tot 15 maart 1966 is de boerderij verpacht aan de heer A. van Vooren. Een der schuren is FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Er ging een week voorbij, waarin het bleef vriezen en waarin de bewoner van „De Rietvink" praktisch niet buiten de deur kwam. Doch omdat zijn etens voorraden opraakten, moest hij in ieder geval toch de tocht naar het dorp on dernemen, zodat hij met zijn tasje door de sneeuw waadde en de noodza kelijke inkopen voor enkele dagen deed. Kon hij weer een poosje vooruit. Terwijl hij door het dorp wandelde, bekeek hij de étalages waarin men be zig was de goederen, bestemd voor de halfjaarlijkse opruiming, uit te stal len. Voor de étalage van het plaatselijke warenhuis bleef hij staan en staarde gefascineerd naar een kijker, die voor een vrij lage prijs werd aangeboden: „Iets beschadigd, slechts f 39,99". Veertig pop voor zo'n kijker, die nor maal zo ongeveer het dubbele moest opbrengen, was enerzijds een koopje, maar anderzijds toch altijd veertig gul den. Dat betekende voor hem ruim een week eten, drinken-, licht, warmte en huur. Dat betekende dus een week minder nietsdoen. door storm verwoest. Voor de herbouw is een verzekeringsuitkering beschik baar van f 15.000,— .De publieke verko ping" werd gehouden door notaris A. Herdink uit Sluis in opdracht van de heer L. Lanooije uit Knokke. De heer M. Maes uit St. Kruis stelde een en an der in met een bedrag van f 233.3^3, Aan het opbod werd door twee perso nen deelgenomen, n.l. de pachter, de heer A. v. Vooren en de heer G.Claeijs uit IJzendijke. Na 30 verhogingen werd de heer Van Vooren tenslotte koper voor f 263.000, Breskens Eerste shoiv-boCLt. Maandagavond is de eerste van de vijf show-boten, die in dit seizoen vanaf Breskens zullen varen, van wal gesto ken. Ruim 500 passagiers bevonden zich aan boord voor een tocht langs de Wal- cherse en Zeeuws-Vlaamse kust. De plaatselijke muziekvereniging „Uit het Volk Voor het Volk" zorgde voor een muzikale omlijsting, terwijl op de muziek van een band-recorder met ver sterker kon worden gedanst. De tocht werd ook meegemaakt door de directeur van de Provinciale Stoom bootdiensten, mr. J. L. Nieuwenhuis. Uit de bocht gevlogen. De heer J. v. d. B. uit Breskens reed met zijn motor op de veerhaven met een zodanige snelheid, dat hij de macht over het stuur kwijt raakte. Hierbij kwam hij te vallen, waarbij hij enkele verwondingen opliep en zijn motor beschadigd werd. Mooie successen voor „Scheldestroom" Zaterdag 17 juli j.l. heeft de zwem vereniging „Scheldestroom" met haar jeugdleden deelgenomen aan de Zeeuwse zwemkampioenschappen voor senioren te Goes. Bij de heren van „Scheldestroom" werden geen prestaties van formaat geleverd. De best geklasseerden waren W. Jongman, die 5e werd op de 400 m. vrije slag en J. Verduijn, 2e op de 200 m. schoolslag. Bij de dames waren het de meisjes van „Scheldestroom", die de toon aan gaven. Op de 200 m. schoolslag kwam P. Erasmus goed mee en werd tweede ach ter T. Daalhuizen. De 100 m. vrije slag werd op overtuigende wijze gewonnen door C. Salomé, die zich van de sprin ters-reputaties van P. Donze en T. Daalhuizen niets aantrok en met gemak dit kampioenschap op haar naam bracht. Ook op de 400 m. wist ze zwem sters als G. Hoogerheide, P. Donze en C. Heijboer de baas te blijven en won dit nummer zelfs met 20 sec. voorsprong. De estafettes 4 x 100 m. wisselslag en 4 x 100 m. vrije slag werden beiden gewonnen door de meisjes van „Schel destroom". Op ae wisselslag zorgden M. Cambier, P. Erasmus, P. Donze en C. Salomé voor de overwinning. Op de 4 x 100 m. Aan de andere kant: zo'n gelegen heid deed zich praktisch nooit voor. Vooruit, hij kocht dat ding, kon hij op zijn beurt de buurman eens beter be kijken. Hij liep naar binnen en vroeg om de kijker van f 39,99 uit de étalage, maar de juffrouw bracht hem vriendelijk aan het verstand, dat het nog geen oprui ming was en dat hij tot maandagmor gen negen uur moest wachten. Daar had Vlaming evenwel geen zin in. Dan maar geen kijker. „Maandag heb ik geen tijd", loog hij. „En wat doet het er nu toe of u hem nu of maandag verkoopt?" Het meisje dacht na en zei toen: „Ik zal het even aan meneer vragen". „Meneer" keek ook even bedenkelijk, maar omdat de kijker nu al voor de derde keer voor een lage prijs in de opruiming terecht gekomen was en hij hem wel eens een keer kwijt wilde, zei hij: „Het mag eigenlijk niet, meneer, maar in dit speciale geval zal ik dan maar een uitzondering maken. Als u het maar aan niemand vertelt, want anders kom ik in moeilijkheden". „Geef me ook maar zo'n beker", zei Jan, wijzende op een rij witte melkbe kers, want hij "had de zijne de vorige dag in de gootsteen laten vallen. „Dan heb ik alleen een beker gekocht". De winkelier knikte begrijpend. „In orde, meneer". Hij haalde kijker en prijskaartje omzichtig uit de étalage, liet Jan zien waaruit de beschadiging vrije slag waren het weer P. Erasmus, P. Donze, C. Salomé en C. Heijboer. Als men bekijkt, dat deze meisjes nog mee mogen zwemmen in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar, dan heeft „Scheldestroom" nog een goede toe komst. Ook zondag 18 juli j.l. hebben de leden van „Scheldestroom" zich goed geweerd. In Sas van Gent werd deelge nomen aan een internationale ont moeting met deelname van enkele goede Belgische clubs, o.a. St. Niklaas. Hier wisten de Bressiaanders 6 prijzen te behalen. Het eerste nummer van deze middag werd een driedubbele over winning voor de meisjes van „Schel destroom", 50 m. schoolslag tot en met 12 jaar, 1. P. Erasmus ,2. J. Fenijn en 3. E. Beun. De 50 meter schoolslag jongens tot 12 jaar werd gewonnen door I. Brugge. De 100 m. vrije slag meisjes tot en met 15 jaar werd een overwinning voor C. Salomé met als tweede P. Donze. Bij de 50 m. vrije slag meisjes tot en met 12 jaar was het weer P. Erasmus, die alle andere leeftijdsgenoten voorbij streefde en dit nummer won in de mati ge tijd van 38,5 sec. Hetzelfde nummer bij de jongens werd gewonnen door I. v. d. Broecke. Ook in deze internationale ontmoe ting behaalden de „Scheldestroom"- zwemsters de eerste prijs in de estafette 4 x 100 m. vrije slag dames. Hieraan werkten mee P. Donze, P. Erasmus, C. Heijboer en C. Salomé. De eerstvolgende Zeeuwse zwem-ont- moeting is weer in Breskens, op 14 aug. Dan wordt de traditionele havenwed strijd gehouden. Cadzand Inzegening toeristenkerk. De bisschop van Breda, mgr. G. de Vet, heeft vrijdag j.l. de plechtige in zegening verricht van de St. Bonifatius- kerk. De plechtigheid en de H. Mis wer den bijgewoond door een groot aantal genodigden en badgasten. De strand- kerk in Ca^and-bad is de derde kerk in Zeeland die onder auspiciën van de Stichting Katholieke Toeristenzielszorg is opgebouwd. Tijdens een bijeenkomst in hotel „De blanke top" memoreerde dhr. Van 't Westende, voorzitter van de Stich ting in Zeeland, de totstandkoming van deze kerk. Reeds voor 1950 bleek voor Cadzand de noodzaak van een strand- kerk, gezien de grote vlucht die het toeristenverkeer nam. Eerst had men de beschikking over een landbouw- schuur, later over een kerktent. Vorig jaar kon met de bouw van een defini tieve strandkerk worden begonnen. In 1964 werd de nieuwbouw al provisorisch in gebruik genomen. Tellingen wezen de grote noodzaak van het kerkgebouw aan. Vorig jaar werden op 20 juli 2700 kerkgangers geteld en op 2 augustus 2900. Op 9 augustus reeds 3800. Spr. bracht dank aan verschillende perso nen en instanties, die aan de totstand koming hadden meegewerkt. Mgr. de Vet zei de indruk te hebben, bestond - „niet de moeite waard, me neer en de glazen zijn geheel in orde, kijkt u zelf maar, maar ja men wil dit natuurlijk niet" - en pakte hem toen in, waarna Vlaming het pakje meteen onderin zijn tas duwde. Hij be taalde kijker en beker en stond even later, zeer tevreden over deze transac tie, op straat. Niet bemerkende, dat Gert Hoolwerf op enige afstand naar hem stond te kijken. Een kwartier later wist de recher cheur, dat meneer Hansen uit „De Riet vink" een beschadigde prismakijker had gekocht voor f 39,99 en of meneer Hool werf zo vriendelijk wilde zijn om er geen werk van te maken. „Ik heb die kijker al twee-en-een-half jaar meneer Hoolwerf en ik kon dat ding maar niet kwijt. Begrijpt u, dat ik de gelegenheid met beide handen heb aangegrepen om hem nu eindelijk eens te kunnen lo zen?" Meneer Hoolwerf antwoordde, dat hij het zeer wel begreep en dat hij ditmaal een oogje dichtkneep. „Maar maak er geen gewoonte van, Loonstra. Laten we het. maar beschouwen als de uitzonde ring die de regel bevestigt, afgespro ken?" En die bevestiging kreeg Gert van een opgeluchte winkelier. Intussen was de nieuwe eigenaar van de kijker al lang en breed op weg naar zijn huisje, alwaar hij zijn aankopen uitpakte en voor het grootste deel in de keuken deponeerde, om tenslotte dat de stichters van een strandkerk vlotter medewerking krijgen van het bisdom dan een gewone bouwpastoor. Echter bond hij de bouwers van strand- kerken wel op het hart om zo zuinig mogelijk te zijn. daar de strandzielszorg in Zeeland het bisdom ieder jaar enkele tonnen kost. Hij noemde echter een strandkerk een uitnodiging om de mens op vakantie de gelegenheid te geven de gever van alle goed niet te vergeten. Namens het Provinciaal bestuur en de Katholieke Raad voor Maatschap pelijk werk werd het bestuur geluk ge wenst door dhr. J. van Dongen. Spr. hoopte echter dat de volgende strand kerk een overdekte zou zijn met een verwarming en hoogtezon erin, waarbij hij doelde op de slechte zomer. Burgemeester J. Leenhouts van Cad zand zei dat het toenemende toeristen verkeer grote aandacht vraagt van zo wel burgerlijke- als geestelijke over heid. Hij sprak daarom ook de wens uit dat beiden in een sfeer van goede sa menwerking veel ten voordele van de badgasten zullen bereiken. Tot slot werd nog het woord gevoerd door Ds. Luuring uit Cadzand. Hij herinnerde aan de tijd, dat katholieken en protes tanten argwanend tegenover ekaar stonden. Ook wees hij op de grote ver anderingen, welke de laatste jaren zijn ingetreden. De mensen zelf waarderen het ook dat men elkaar beter begrijpt, terwijl men voorts meer waardering- blijkt te hebben voor eikaars mening. Ter verfraaiing van de kerk was door een Belgisch echtpaar, dat bijna elk jaar naar Cadzand komt, de collecte schalen geschonken. Een Duitser bood een Mariabeeld aan, terwijl door Zeeuws-Vlaamse jeugdgroepen uit de kanaalzone het altaar werd verzorgd. Deze strandkerk, die een ontwerp is van architect J. Loonen uit Breskens, en waarvoor Pater J. Mak lang gepi onierd heeft, zal bediend worden door de Paters uit Sluis. Pater F. Kil is er als Pastoor benoemd. Het ligt in de be doeling om er ook 's winters een Mis te lezen, waarvoor het koor van een af scheiding is voorzien. Groede Aanrijding. Op het kruispunt Buitenlust had een aanrijding plaats tussen twee personen auto's. Eén hiervan, bestuurd door F. v. d. H. uit Terneuzen, kwam uit de rich ting Schoondijke en reed in de richting van de veerhaven. Een Belgische per sonenauto, bestuurd door mej. J. M. uit Philippeville, kwam uit de richting Breskens en wilde ter plaatse de voor- rangsweg oversteken, waarbij geen voorrang werd verleend aan v. d. H. Een aanrijding was het gevolg, waarbij de voertuigen werden beschadigd. Hoofdplaat Wielerkoers. Ter gelegenheid van de kermis werd zondag j.l. alhier een wielerkoers ge houden voor nieuwelingen, over een afstand van 75 km., waaraan 38 renners heel voorzichtig de kijker uit te pakken en te bekijken. Een reuzekoopje, was zijn oordeel. Zullen we de proef eens op de som nemen? Zoals altijd had hij voor zijn vertrek naar het dorp de vitrages dichtgescho ven. Achter dit gaas zou hij voor de be woner van de villa onzichtbaar blijven. Aangenomen natuurlijk, dat z'n kijker niet in de zon weerspiegelde. Maar de zon was aan de andere kant, dus dit ge vaar was uitgesloten. Hij richtte de kijker onder het gor dijn bij de vensterbank op de villa en begon hem in te stellen. Boven was niets bijzonders te zien. De huiskamer? Er brandde een klein lichtje, waar schijnlijk van een schemerlamp. Hij richtte de kijker op het vertrek en tuurde er enige tijd door. Na een paar minuten liet hij zich plotseling achter over vallen, want in het vertrek had hij heel duidelijk zien zitten zijn buur man Lagov, maar bij hem rond een ta feltje zaten nog twee heren, in wie hij heel duidelijk de beide zogenaamde uitgevers had herkend, die hem inder tijd een bezoek gebracht hadden. „En nu zal ik op slag een baviaan worden als ik daar wat van snap", was zijn oordeel. HOOFDSTUK 12. Al snapte Jan Vlaming ook de vol gende dagen nog niet welke relaties de beide zogenaamde uitgevers hadden met buurman Lagov, hij werd geen ba-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1