PERSONEEL 10 °lo korting op catalogusprijs van alle Ubica matrassen Koelkasten mnl. en vr. Nulsspaarbank Fin H. C. van de Sande Firma SCHIPPERS I N&UTA Firma SCHIPPERS i NAUTA keurkapok, schuimrubber, polyether en binnenvering VAN HANEGHEM's woningtextiel, Dorpsstraat 3, Breskens OPGELET Haal nu Uw rijbrevel met nieuwe Opel Kadeil Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau Wegens vakantie gesloten TIJDELIJK Verloren Diepvrieskisten en~ kasten Gevraagd Gebr. Verduijn's suikerwerkfabriek N.V. Breskens de enige bromfiets is de SOLEX J. HOOFTMAN - Spuiplein - Breskens s.s. „ANNE" Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn zorgzame vrouw, onze moeder, groot moeder, zuster, behuwdzuster en tante, mevrouw MARIA PIETERNELLA VAN DE VELDE, geb. KLAEYSEN, betuigen wij onze oprechte dank. J. van de Velde. Mevr. M. Notebaart-van de Velde en kinderen. Breskens, juli 1965. Voor de zeer vele blijken van mede leven en deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, grootmoeder, zuster en tante, APOLONIA ANNA LEENHOUTS, geb. ELENBAAS, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam A. P. LEENHOUTS Breskens, juli 1965. Dorpsstraat 115 Voor de vele bewijzen van belang stelling, ontvangen ter gelegenheid van mijn 90 e verjaardag, betuig ik mijn hartelijke dank. Wed. Hoevenaar-v. d. Luijster. Retranchement, juli 1965. Huur een KOELKAST voor 12,75 per maand zonder vooruitbetaling, met recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij U thuis. Bei (óók 's avonds) Vlissingen 4410 - Goes 5397 - Zierikzee 2540 - Axel 338 Of Sluis 277. JANSEN brengt maandag op de markt te Breskens voor ieder wat wils. Reclame damesblouses f 9,95, 2e voor de halve prijs. Damestruien en -vesten 10 pCt. korting. Nachthemden, nylon a f 6,95. Duster schorten f 9,90. Weekendshirts f6,95, 2 stuks f 12, Traditielakens 1-pers. f 5,95, 2-pers. f 6,95. Slopen 2 stuks f 3, Op al onze andere artikelen 10 pCt korting. Pepita regenjassen van f 49,NU f 35,-. Komt en ziet wat JANSEN U biedt! Zondagsdienst dierenartsen W. Kapsenberg, Sluis, tel. (01178 225 BETAALDE VRIJETIJDSBESTEDING voor enquêteurs en enquêtrices bij het N. I. P. O. (Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie). Wij zoeken mannelijke en vrouwelijke medewer kers om als regel op maandag(avond) vraaggesprekken te houden over ver schillende onderwerpen. Minimum Leftijd20 jaar. Vergoeding op basis van gewerkte uren. Schrijf voor verdere inlichtin gen de heer A. Baars bij hel N.I.P.O., Barentszplein 7, Amsterdam. Vermeldt op uw brief letter SF. Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 Huur nieuwe televisie met ALLE pro gramma's voor een gering bedrag per maand. Geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij U thuis! Bel (ook 'savonds) M'burg - 3913 of Goes - 5397 of Zierik zee - 2540 of Axel - 338 of Sluis - 277. van 16 juli t/m 2 augustus Mercuriusstraat 20 Breskens Telefoon 894 Stoeltjesklok, Friese staartklok, Pen dule met kandelabers, of andere oude klok (defect geen bezwaar) en kris tallen lamp, ook lange kwikbarometer gevraagd. Brieven postbus 4010, Rijs wijk (Z.-H.). voor reparatie en verkoop Telefoon (01171) 258 een wit gouden broche met edelsteentjes. Tegen beloning terug te bezorgen Van de Sande, Vogelenzang 31, Breskens. 125 liter f 299,— 135 liter f 329,en f 349,- 165 liter f 399, uit voorraad leverbaar Zie etalages te Breskens Verkocp tijdelijk alleen te Groede Telefoon (01171) 258 Goede arbeidscondities. Prettige werkkring. DANKBETUIGINGSKAARTEN Te koop gevraagd Porcelein, kristal, koperwerk, tinnen borden, schaaltjes, maatkannen, klokken, por- celeinkastje, karaffen, enz. Koper, ook Indische voorwerpen. Brieven aan Postbus 4010, Rijswijk (Z.-H.). Voor alle storingen en reparaties san Elektromotoren voor alle doeleinden. Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS Vv i ztcki .RF.nnuF, Spuistraat 29, Vlissingen. Telefoon 01184 - 3803 (b.g g. 4265). U b;lt en onze reparatiewagen komt. ADVERTEREN DOET VERKOPEN! Middelburg Bijkantoor Breskens Dorpsstraat 47 Dagelijks opengesteld RENTEVERGOEDING: 3'/4°/o spaarrekeningen met uitge breide kosteloze dienstverle ning (giro-opdrachten). 4% rekeningen met een opzeg gingstermijn van 6 maanden. Sparen per kas en giro. Giro no. 634467. Inwisselen vreemde valuta. Benzine erin en hij rijdt. Geen gezeur met technische toestanden. Solex rijdt altijd. Is eenvoudigveilig en betrouwbaar. Hij respecteert uw kleding en kost nog geen cent per kilometer. Alleen SOLEX geeft u zoveel echt bromfietsplezier! Solex-service station W. Z.-Vl. Telefoon 616 SOLEX f 399.— SOLEX-Ami (blauw) f 415.—

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4