Koelkasten een goed verzorgd kapsel DIANA Firma SCHIPPERS i NAUTA Diepvrieskisien en" kasten Met de kermis Wegens vakantie afwezig P. Zegers - Breskens Gemeenie Breskens dere vereniging aan te pas. Ie werd W. de Zeeuw, 2e P. Nieolai, 3e R. de Dekker, 4e J. Wesdorp. De 100 m. schoolslag meisjes 12-13 jaar gaf hetzelfde beeld. 1. P. Erasmus, 2. D. Bondewel, 3. J. Fenijn. 200 m. vrije slag dames. Dit bijzon der moeilijke nummer werd gewonnen door C. Salomé, die bewees dat men met haar terdege rekening zal moeten houden. Zij verwees zwemsters als P. Donze, T. Daalhuizen, L. Jasperse en I. Stadhouders naar de resp. 2e, 3e, 4e en 5e plaats. Dat dus de 400 m. vrije slag dames, welk nummer zij vorige week in Middelburg op haar naam bracht, geen uitschieter was, werd hier een feit. De 100 m, vrije slag jongens 12-13 jaar werd een overwinning voor J. de Back. Het nummer 4 x 50 m. wisselslag pers. jongens 14-15 jaar werd weer een com plete „Scheldestroom"-aangelegenheid. 1. R. de Dekker, 2. J. Wesdorp, 3. F. Ni eolai. De 100 m. vlinderslag meisjes 14-15 jaar kwam op naam van P. Donre. 50 m. rugslag meisjes 8-9 jaar. Hierop behaalde J. Cambier haar 3e medaille. Ook E. Beun was weer de sterkste bij de meisjes 10-11 jaar en won gemakke lijk de 50 m. rugslag. De 50 m. vlinderslag jongens 8-9 jaar werd gewonnen door I. v. d. Sande, 2e F. Flikweert, 3e H. van Vliet. 50 m. vlinderslag jongens 10-11 jaar. Hierop werd de strijd om de eerste plaats geleverd door J. F. Salomé en A. Bondewel. Deze laatste wist als le het eindpunt te bereiken. De 4 x 100 m. wisselslag est. meisjes 14-15 jaar werd een overwinning voor „Scheldeetroom" met Th. de Winde, L. Schrier, P. Donze en R. Asard. 4 x 100 m. vrije slag est. jongens 14- 15 jaar. Hierop waren het J. Wesdorp, P. Nieolai, R. de Dekker en W. de Zeeuw, die zich met 100 m. voorsprong als le klasseerden. Zaterdag 3 juli worden in het „Wil- helmina"-zwemfcad wedstrijden gehou den tegen St. Niklaas uit Belgié. Op 10 juli hebben we weer in Breskens de Zeeuwse junioren-kampioenschappen. Er wordt gerekend op uw belangstel ling en steun. Wordt donateur van „Scheldestroom". Wijziging R.K. kerkdiensten. Met ingang van zondag 4 juli zullen in de R.K. kerk de diensten worden ge wijzigd i.v.m. het zomerseizoen. De diensten zullen worden gehouden om 7, 8,30 en 10,30 uur. Geslaagd. Aan de U.T.S. te Terneuzen slaagde de heer J. Faas te Breskens. Retranchement De bejaarden willen op reis net comtié, dat zich jaarlijks belast met het organiseren van een uitstapje voor de bejaarden, onderzoekt de mo gelijkheid tot het maken van een bus reis naar de plaatsen Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Turnhout en Antwerpen. Zo mogelijk op zaterdag 10 juli a.s. Om dit financieel mogelijk te maken is men begonnen met het inza melen van gelden door middel van een lijstcollecte. Vrouwenvereniging op reis. De N.H. Vrouwenvereniging heeft de zer dagen haar jaarlijkse busreis ge maakt. Na een rondrit door Brussel werd de tocht voortgezet naar Namen, waar op de citadel koffie werd gedronken. Via Dinant bereikte het gerelschap op het middaguur de stad Bouillon, waar men geruime tijd vertoefde. Volop genoot men in deze omstreken van de prach tige natuur. Op de terugtocht werd de reis nog even onderbroken in Brussel en Gent. Geslaagd. Mej. M. C. van Dale te Retranche ment slaagde te Utrecht voor het exa men vakbekwaamheid hotel-restaurant houder. Cadzand Geslaagd. De heer J. Focke te Cadzand slaagde te 's-Gravenhage voor het diploma ge meente-administratie I. Sluis Uitnodiging voor Apollo". De muziekvereniging Apollo" uit Sluis is uitgenodigd voor een wandel concert in de Belgische gemeente Moerkerke, dit ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe burgemees ter. EXAMENS KLEUTERLEIDSTER. Bij de aan de Gemeentelijke Oplei dingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg gehouden examens slaag den voor de akte kleuterleidster de da mes: A. M. W. Kotvis, Breskens; E. Kostense, Biervliet; M. M. Fierens, Oostburg; J. D. Robijn, Oostburg. KORFBAL. B.K.C. juniorenAtlas junioren i5. In dece wedstrijd, waarin vooral de Atlas-mensen door hun betere balbe handeling en doorzetting, zijn de pun ten bij de partij terecht gekomen die deze het meest verdiende. Al vrij vlug keken de Bressiaanders tegen een 02 achterstand, maar J. Verduijn 12 en R. Asard 22 zorgden voor een gelijke stand. Nog voor de rust wisten beide partijen te scoren, eerst Atlas 23 en T. Flikweert uit een goed genomen strafworp 33. Er werd nu fel om de overwinning gestreden. Uit een door M. de Jonge goed genomen af standschot kwamen de B.K.C.'ers, wat tegen de verhouding in, met 43 voor te staan en met nog 10 min. te spelen ging men reeds aan een overwinning denken. Atlas dacht er echter heel an ders over. Via een Atlas-heer die er 44 van maakte, was er nog van alles mogelijk. In een van de laatste minu ten scoorde men 45, wat gezien de verhouding ook wel de beste uitslag was. 0 B.K.C. B pupillenK.V.L. pupillen 10. Ook onze B pupillen beginnen er steeds beter in te komen, want ook nu werd het weer een overwinning, al was het dan ook maar met het kleinst mo gelijke verschil. W. Jansen scoorde het enige doelpunt. 0 Animo pupillenB.K.C. A pupillen 07 Onze A pupillen behaalden een ware monsterzege op de Animo pupillen. Als men hierbij nog bedenkt dat dit ailes in 2 x 20 minuten moet gebeuren, kunnen we alleen maar meer waardering heb ben voor de schotvaardigheid van de B.K.C. A pupillen. De doelpuntenregen werd veroorzaakt door W. Kooman, R. Mookhoek 2x, C. v. d. Velde 2x, J. Fe nijn en M. Donze. 0 B.K.C. BVedo pupillen 21. Dinsdagavond hebben de B pupillen evenals vorige week, ook nu weer hun tegenstander in het zand laten bijten. Zij trokken nu met 21 aan het langste eind. De doelpunten werden hier ge maakt door P. de Koster en L.. v. d. Meule. 0 Op het afgelopen zaterdag gehouden pupillen-tournooi, uitgaande van de Zeeuwse Korfbalbond, hebben de pu pillen uit Breskens een eerste plaats we ten te veroveren. Zij eindigden gelijk met de pupillen van Togo uit Goes, maar door het beter nemen van de strafworpen kwamen zij in het bezit van de beker. Gezien de deelname aan dit tournooi is dit zeer zeker een prima prestatie te noemen. DUIVENSPORT Duivenver. „DE REISDUIF", Breskens Uitslag prijsvlucht vanuit Creill op zaterdag 19 juni j.l. Los 6.50 u. Aank. le duif 9 u. 48 min. 16 sec., snelh. 1398 m. per min. 1, 9 J. v.d. Lijke Sr. 2, 4, 7, 10 A. W. Verduijn. 3 D. Pieters. 5 A. Jansen. 6 J. Woittiez. 8 en le overd. A. J. Versprille. Uitslag prijsvlucht vanuit Chate- raux op 25 juni j.l. Los 5.30 u. Aank. le duif 11 u. 54 min. 20 sec., snelh. 1374 m. per min. 1, 4, 5, 6, 7 en le overd. J. Woittiez. 2 A. W. Verduijn. 3 A. J. Versprille. Uitslag prijsvlucht vanuit Noyon op zaterdag j.l. Los 6.30 u. Aank. le duif 9 u. 3 min. 22 sec., snelh. 1343 m. per min. 1, 3, 9, 10, 12 A. W. Verduijn. 2 J. Woittiez. 4, 6, 7, 11 J. v.d. Lijke Sr. 5, 8 W. Boekhout. 13 F. Scheele. le overd. D. Pieters. P.V. „Strijd in vrede" te Groede Uitslag prijsvlucht vanuit Albert op zondag j.l., jonge duiven. Los 7.40 uur. Aank. le duif 9 u. 50 min. 23 sec., snelh. 1268,37 m. per min. 1 L. v.d. Wege Jz. 2 R. Zeegers. 3, 49, 53, 62 D. Ekkebus. 4, 39 Schautt.-de Roo. 5, 41 L. v.d. Wege. 6, 12, 55, 57, 66 H. Simpelaar. 7. 13. 18, 31, 48, 52, 70 C Brakman. 8, 2*3 F. Ras. 9, 10, 24, 50, 68, 72 A. Ekkebus. 11 en le overd. J. Merk. 14, 15, 16 J. Ra«. 17, 19, 20, 34, 40, 60 J. Ris- seeuw. 21, 22. 42, 43. 71 J. van Driel. 25, 56 Ch. Ras. 26, 29. 61 J. Elfrink. 27. 32, 35, 46, 67, 69 O. de Zutter. 28 J. Ver meulen. 30, 59 Iz. Schippers. 33, 44, 63 J. Stokkerman. 36, 37, 65 M. Robijn. 38 Joz. v.d. Wege. 45 J. de Vlieger. 47 Joh. v.d. Wege. 51 W. Vinjé. 54 W. Willems. 58 C. v.d. Wege. 64 D. Morel. Idem oude duiven. 1, 2, 5. 6, 11, 16, 17, 20, 24, 25. 35, 41 G. Dusarduijn. 3, 8, 18, 30, 34, 37, 49 Jac. Becu. 4. 36 Ch. Ras. 7, 10. 21, 23, 31 Joh. v.d. Wese. 9, 27 H. Elfrink. 12, 39 Schautt.-de Roo. 13, 14, 15, 19, 22, 32 L. v.d. Wege. 26, 28, 33 en le overd. J. Risseeuw. 29 J. van Driel. 38 J. de Roecli. Uitslag prijsvlucht vanuit Cha- teauroux, oude duiven. Los 5.45 uur. Aank. le duif 13 u. 30 min. 22 sec., snelh. 1131,01 m. per min. 1, 3, 7 G. Dusarduijn. 2, 14 J. de Krij ger. 4, 5, 9, 16 Jac. Becu. 6 Joz. v.d. Wege. 8 J. Risseenw. 10, 11, 12, 13, 17 J. van Driel. 15 Schautt.-de Roo. 18 D. Ekke bus. Duivenver. „Nop Sneller." Breskens Uitslag prijsvlucht vanuit Albert op zondag j.l., jonge duiven. Los 7.30 uur. Aank. le duif 9 u. 48 min. 19 sec., snelh. 1310 m. per min. 1, 152 en le overd. J. Quaars-V. 2, 125 liter f 299,- 135 liter f 329,— en f 349,- 165 liter f 399, uit voorraad leverbaar Zie etalages te Breskens Verkoop tijdelijk alleen te Groede Telefoon (01171) 258 KAPSALON Dorpsstraat 26 Breskens Telefoon 611 15, 70, 74, 99, 105, 113, 123, 1Z7 W. Fenijn. 3, 10, 47, 89, 109, 131, 133, 144, 149, 151 J. van Gijs. 4, 14, 65, 94, 102, 138 Ko Quaars. 5, 34, 50 A. Bondewel. 6, 11, 17, 39, 40, 48, 62 M. Quaars. 7 J. Reinhout. 8, 45, 183 Ad. Verstraaten. 9, 93 J. de Meester. 12. 21, 61, 112 H. Schelstraete. 13, 26, 77, 79, 145 P. Blaakman. 16, 33, 120, 157 J. Oosterling. 18. 80, 82, 88. 132. 136, 165, 169 J. Klaaijsen. 19, 24, 76, 100, 122 J. Buize. 20, 184 A. Hamelijnck. 22 J. Donze. 23, 69, 86, 87, 134, 135 Ab. Ver straaten. 25, 27, 59. 85, 95 C. v. Opdurp. 28, 84, 115, 124, 162, 170, 173 J. Carels. 29, 58 P. Cornelis. 30. 130, 174 J. Faas- de R. 31, 52. 66, 147, 153 J. Datthijn. 32, 107 G. van Grol. 35, 42, 56, 68. 92, 140, 178 A. Vermeulen. 36 A. de Hulster. 37 J. v.d. Broecke. 38, 121 J. Robijn. 41, 63, 75, 78, 116 W. Bruijnooge. 43, 71, 73 I. Ritico Zn. 44 A. v.d. Heuvel. 46. 117, 171 J. Wisse. 49, 91 C. v. Zeele. 51, 55, 57, 118. 143, 154 M. Faas. 53, 119, 129 G. Boekhout. 54. 90 I. de Jonge. 60, 104, 158 I. Verstraaten. 64, 142, 160 A. Versprille-K. 67. 106, 110 M. Leur- gans. 72, 139, 141 Jn. Pleijte. 81, 97, 125 J. v.d. Velde. 83 A. de Jonge. 96, 98, 111, 126, 166, 179 J. Quaars-L. 101, 168 L. de Meester. 103 C. Jansen. 108 A. Boekhout. 114. 176 P. v.d. Walle. 128. 181 A. Ver- sprille-H. 137 J. Jansen. 146 T. Smalle- gange. 148, 156, 164, 172, 180 A. Corne lis. 150 Jac. Pleijte. 155 H. de Krijger. 159, 161 J. v. Oostenbrugge. 163 J. Faas. 167, 182 R. v. Quekelberghe. 175 J. Zee gers. 177 J. Jacobs. Idem oude duiven. 1, 9, 30 I. Ritico. 2, 37 J. v.d. Broecke. 3 J. Pijcke. 4, 14 Adr. Verstraaten. 5, 18, 34 J. Klaaijsen. 6, 15, 21 A. v.d. Voor de. 7 A. Cornelis. 8 Jn. Faas. 10, 11 J. Wisse. 12, 38 Jac. Pleijte. 13 J. v. Gij?. 16 W. Bruijnooge. 17 I. de Jonge. 19, 25 J. v. Oostenbrugge. 20, 27, 35 J. Faas- de R. 22 M. Leurgans. 23 J. Carels. 24 J. Zeegers. 26 J. de Meester. 28 C. van Opdurp. 29, 36 J. Quaars-L. 31 J. Maas. 32 G. v.d. Velde. 33 R. v. Quekelberghe. 39 J. Reinhout. le overd. J. Buize. Prijsvlucht vanuit Chateauroux op zaterdag 26 juni j.l. Los 5.45 u. Aank. le duif 13 u. 33 min. 8 sec., snelh. 1128 m. per min. 1, 9 J. de Meester. 2 J. v.d. Broecke. 3, 5, 13, 16 J. van Gijs. 4 Jn. Faas. 6, 8 J. Klaaijsen. 7, 15 A. Vermeulen. 10 I. Klaaijsen. 11, 14 J. Carels. 12 J. van Oostenbrugge. Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t^jn. 's maandagsmorgeus 8 uur) Breskens, Groede, Schoondijke: Dr. Folmer, Schoondijke. tel. (01173) 366 Cadzand-Retranchement-Sluis- Zuidzande Dr. Bom, Cadzand, tel. 01179 - 366 Oostburg-Aardenburg-Eede Dr. de Bruljckere, Oostburg, tel. 2323 Biervliet. Hoofdplaat, IJzendijke: Dr. Lievens, IJzendijke, telef. (01176) 266 Spreekuur Maatschappelijk Werk Breskens, woensdagmorgen 11 uur. Gemeentehuis. van 3 tot en met 17 juli Voor de werkzaamheden van 7.30 tot 17.30 uur. Achterweg 2a, of Steen oven 9. Sanitair Het kantoor van de burgerlijke stand is voortaan voor het publiek geopend van'maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12 uur. Ook op zaterdag is het kantoor met ingang van 3 juli a.s. gesloten. Zondagsdienst dierenartsen H. van de Vijver, IJzendijke, tel. (01176) 388, b.g.g. (01152 232. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk Zondag 4 juli Biervliet, 10.30 uur, Ds. Evenhuis Breskens, 9.30 uur, Ds. Spaans Collecte kerken in België Cadzand, 9.30 uur, Ds. Luuring H. Doop. Collecte alg. chr. doeleinden Groede, 9.30 uur, Ds. de Jonge, Kloetinge Collecte pl. jeugdwerk Hoofdplaat, 11 uur, Eerw. Heer Begeer Collecte P.I.T. Nieuwvliet, 9 uur, Eerw. Heer Begeer Oostburg, 10 uur, Da. van Kempen Retranchement, 9.30 uur, Eerw. Heer de Vries Schoondijke, 9.30 uur, Ds. Brinkman H. Avondmaal Sluis, 9.30 uur, Cand. Lecompte St. Anna ter Muiden, 11 uur, Cand. Lecompte Waterlandkerkje, 10 uur, Wika de Haan Collecte kerkvoogdij IJzendijke, 9 uur, Ds. Evenhuis Zuidzande, 9.30 uur, Ds. Luuring H. Avondmaal Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9 uur, Ds. Praas Nieuwvliet, 10.30 uur, Ds. Praas Cadzand, 9 uur, Ds. v. d. Molen Retranchement, 10.30 uur, Ds. v. d. Molen Geref. Kerk, Breskens 10 en 3 uur, Ds. Warnink, Epe Evang. Luth. Gemeente Groede, geen opgave R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 4 juli 4e na Pinksteren H. Mis 7 uur en 10.30 uur Hoogmis 8.30 uur In de week H. Mis 7.30 uur Woensdag gezinsmis 19 uur Vrijdag feest H. Martelaren van Gorcum Zaterdag Lof 19 uur

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3