MUZIEKCONCOURS A. Bondewel Zoon Koelkasten Tijdelijk! dat zegt genoeg Opening zwembad „Wilhelmina" I. IOOFTMAN 2 kantoorbedienden (vrl.) Firma Schippers Nauta op donderdag27mei a.s.(Hemelvaarlsdag) Na afloop SLOTCONCERT door hot winnende korps Een volmaakte nachtrust geniet U op Draka- en Dunlop polyether matrassen s.s. „ANNE' te BRESKENS op zaterdag 2&)mei a.s., om 14 uur. TARIEVEN voor 19G& 15 jaar en ouder f 5,plus verenigingscontributie f 1,50 beneden 15 jaar, ie lid f 3,25 f 1, 15 jaar, 2e lid f 1,75 f 1,— 15 jaar, 3e lid f 0,75 f 1,— Zwemles, vanaf 15 jaar f 5,50. Zwemles beneden 15 jaar f 2,75 1 x baden f 0,40 Terreinkaart f 0,2 j Kaart-voorverkoop vanaf 10 uur aan het zwembad. Het bad is op werkdagen open van 10-12 uur en van 13.30-18.30 uur. Van 18.30-20 uur alleen voor gediplomeerden, 's Zondags alleen geopend bij goed weer. Buiten de openingsuren is het ten strengste verboden het bad te betreden. KANOVERHUUR Nationaal Federatief MET TAMBOERWEDSTRIJD TE ZUIDZANDE Het concours wordt gehouden op het plein achter de O. L. School. Aanvang 13 uur. Programma's, tevens bewijs van toegang, ter plaatse verkrijgbaar f 1,25. TOT ZIENS IN ZUIDZANDE! N.V. VROON's Handels- er. Scheepv.cmd. te Breskens vraagt wegens uitbreiding voor lichte kantoorwerkzaamheden. Enige kantoorervaring gewenst, bij voorkeur typediploma. Goede arbeidsvoorwaarden, 5-daagse werkweek, goede salariëring. Sollicitaties binnen 1 week aan bovengenoemd adres, telefoon 500 581 Breskens. 1-persoons f 29,f 39,75 f 69,f 87, 2-persoons f 49,— f 69,f 110,f 125, Slaapkamers 1- en 2-persoons Ledikanten, ressortdekken Divanbedden, etagebedden Breskens Mercuriusutraat 35-37 Telefoon (01172) 605 die U inderdaad „koelcomfori" bieden Type 125 liter f 299, Type 135 liter f 329, 165 liter f 399, 200 liter f 499, Maak van Uw huis een thuis met een koelkast van Breskens, Dorpsstraat 67 telef. (01172) 617 Groede, Molenstraat telef. (01171) 258 De zachtste en mooiste badhanddoek die er in Nederland te koop is. Voor 50 DIJKzegels en bijbetaling van slechts 1,25. Op ieder pakje Gouda s Glorie zit zo'n waardevolle DIJKzegel. Vraag uw winkelier een spaarkaart. Weer gebracht door Gouda's Glorie! Weer een extra voordeel! w... k-/-# v Gouda's Glorie zilver-margarine is samengesteld uit de beste grondstoffen die daarvoor spec iaal w arden geïmporteerd. Daar om is Gouda's Glorie zo'n bijzonder fijne tafelmargarine. Spaar ook de Gloria-kopjes. Deze zegels zitten altijd op j Gouda's Glorie margarine. I Ze zijn geld waard, (200 Gloria-kopjes hebben een waarde van f 11,25) maar geven u ook, zo u dat wenst, een voorkeurspositie bij ons verkoopkantoor „Gouda's Glorie" Daar bespaart u 25 tot 40% j op de aankoop van merkar- tikelen. Voor een overzicht t van deze artikelen verstrek- ken wij u op aanvraag een gratis catalogus. Gouda's Glorie, postbus 62, Gouda. Telefoon 01820-6988 (fèouttó (glorie PUCH 9 toer- en crossmodellen vanaf f 6|5. Puch-dealer voor W. Z.-Vl. Spuipiein Breskens Telefoon 616

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4