TONEELAVOND u LEENHOUTS' woninginrichting JACOBS-v. Dixhoorn, Breskens I meisjes-en jongenskleding JACOBS-van Dixtioora, Breskens Kies nu nieuwe vasie vloerbedekking gaai niei door sporthemd ERKENDE BÖNDSÜUIORIJSCHÖOL „BE CENTRALE" 1. het woonhuis werkplaats tuin in het Ledeltheater te OOSTBURG gratis ondertapijt Voor de a.s. feestdagen HOOFTMAN - Breskens Wegens vacantie gesloten Bakkerij Vergouwe hel plaatsen van een STRANDHUISJE motorrijwiel Haal nu Uw rijbrevet met nieuwe Opel Kadeii Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau REPARATIES KUNSTGEBITTEN Zo'n zonnig J. SCHRIER Breskens Fa H. G. DAALHUIZEN Jr. Cadzand-Retranchement-SIul - Zuldzande Dr. de Meijer, tel. (01178) 366, Sluis Oostburg-Aardenburg-Ee de Dr. Rijk, tel. (01177) 466. Aardenburg Biervliet. Hoofdplaat, IJzendiJke: Dr. Kalkman, Biervliet, tel. 01152-345 Tot onze diepe droefheid is heden in het St Antomus zieken huis te Uostburg van ons weg genomen, onze lieve, zorgzame man, vader, behuwdvader en opa, de heer DANIËL JONGMAN, echtgenoot van mevr. B. N. BRON, op de leeftijd van 53 jaar. B. N. Jongman-Bron. Groede M. J. Morel-Jongman W. P. Morel Donr.y Ellen. Breskens: W. Jongman Hans. Breskens, 17 mei 1965. Sch epvaartstraat 13 Tot onze diepe droefheid is heden in het St. Antor.ius zieken huis te Oostburg van ons weg genomen, oi ze lieve broeder, behuwdbroeder en oom, de heer DANIËL JONGMAN, echtgenoot van mevr. B. N. BRON, op de leeftijd van 53 jaar. Familie JONGMAN. Breskens, 17 mei 1965. Met grote droefheid geven wij kennis dat van ons is heenge gaan, onze geliefde moeder, be huwd-, groot- en overgroot moeder. MARIA SUZAN NA BREVET, wad. van A. LUCIEER, in de ouderdom van 88 jaar en 6 maanden. Zij hield zoveel van ons allen. Breskens P. C. M. Jacobs-Luciter J. J. Jacobs. Amstelveen M. W. P. ter Beek-Jacobs J. ter Beek. Breskens J. J. Jacobs M. A. Jacobs-Risseeuw Jan en Dorientje. Breskens, 20 mei 1965. Dorpsstraat 73 De teraardebestelling is bepaald op zaterdag 22 mei a s., om 2 uur, op de alg. begraafplaats te Breskens. Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede zal ten verroeke van de heer CORN. KARELSOosterling, op maandag 24 mei 1965, des n.m. 17 uur, in het café van de heer Ekkebus, aan de Slijkstraat te Groede. overgaan tot de openbare veiling van: Nieuwstraat 4 met ERF, groot ongeveer 62 ca. te Groede; 2. naast gelegen met bij behoren ERF en TUIN, groot ongeveer 1.00 are te Groede, beiden kad. bekend Gemeente Groede Sectie C no. 1743; 3. aan de overzijde van de straat ge legen kad. bekend Gemeente Groede, Sectie C no. 1744, groot 82 ca. Aanvaarding vrij van huur bij beta ling kooprom. Betaling koopsom 1 maand na toe wijzing. Betaling kosten 8 dagen na idem. Lasten voor rekening van koper van af 1 juli 1965. Bezichtiging in overleg met J. J. KARELS, Gerritsenstraat 18 te Bres kens. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde Notaris. te geven door de Chr. Toneelvereniging uit Terneuzen op woensdag 2 juni 1965, 's avonds 8 uur Opgevoerd wordt: „BAZUINEN OM JERICHO", spel in drie bedrijven door Ben van Eijsselsteijn. Vooraf wordt opgevoerd: „HET VROUWTJE VAN STAVOREN". historisch spel in drie bedrijven. Entrée f 2,—. Kaarten aan de zaal. Bij aankoop van vaste vloerbedekking vanaf f 15,per m: en duurder, krijgt U TIJDELIJK A.s. week grote keuze eethoekstoelen in de winkel tc Breskens. Dorpsstraat 61 BRESKENS £l!lllll!i!lll!IIIIIIIIIillillllllllllllllll!!llllllillllÉIIIIf!!llffll!IIIIIIHIIllia brengen wij aparte geklede en sportieve lichtgewicht mantels en mantelkostuums Deux- en trois-pièces, zomerjurken Hoeden, tienerjurken, jassen Pakjes, blazers In regenmantels de nieuwste zomertinten MODEHUIS j. SOLEX-station W. Z.-Vl. Telefoon 616 Solex-Oto de Luxe f 399. Solex-Ami (blauw) f 415. van 24 tot en met 29 mei en van 7 tot en met 12 juni Breskens De aangekondigde veiling ten behoeve van de heer J. HOSTE-Ramon te Nieuwvliet, op maandag 24 mei a.s., daar het pand inmiddels uit de hand verkocht is. Notaris VAN DEN HOEK te Groede. Ook in 1965 bestaat er wederom gelegenheid tot voor eigen gebruik, op het strand te Breskens. Aanvragen vóór 1 juni 1965 richten aan N.V. Expl. Mij.Zeebad Breskens" Corr. adres Postbus 9, Breskens. TE KOOP: D. K. W., bouwjaar 1960, zeer goed onderhouden. Te bevragen bij mevr. Van den Heuvel, Visserijstraat 28 te Breskens. Zondagsdienst dierenartsen W. Kapsenberg, Sluis, tel. (01178 225 Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 Voor Uw MODEHUIS SNELLER, BETER EN GOEDKOPER LUCIEER, Oranjeplein 6, Breskens dat zo lekker zit, en zo fleurig staat, is beslist een aanwinst voor Uw, steeds met zorg gekozen gardetobe, gecombineerd met één van onze mooie combinaties bent U vlot en toch keurig gekleed. Herenkleding Kon. Emmastraat 2 Telefoon 432 Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden. Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WINKELBEDRIJF, Spulstraat 29, VUsslngen. Telefoon 01184 - 3803 (b.g.g. 42651. U belt en onze reparatiewagen komt. MODEHUIS voor ELEGANTE en DUURZAME kleding Fris, fleurig en apart is onze collectie mantels ook voor de oudere dames, mantelcgstuum3 jersey-blazers en Japonnen w.o.„Kerko" en „Lady Style" Lange SUèDE MANTtLS een ideale voorjaarsmantel. Daarom eerst naar Nieuwendijk 39, VLISSINGEN. Telefoon 2579 Huur een KOELKAST voor f 12,75 per maand zonder vooruitbetaling, met recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij U thuis. Bel (óók 's avonds) Vlissingen 4410 - Goes 5397 - Zierikzee 2540 - Axel 338 of Sluis 277. 10 RIJLESSEN voor f47,50 Modern lesmateriaal, gediplo meerde instructeurs. Halen en brengen gratis. Theorieavonden met lichtbeelden AanmeldingsadresBRESKENS, Boulevard 1. Telefoon 485 Huur nieuwe televisie met ALLE pro gramma's voor een gering bedrag per maand. Geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij U thuis! Bel (ook 'savonds M'burg - 3973 of Goes - 5397 of Zierik zee - 2540 of Axel - 338 of Sluis - 277.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3