^Volksonderwijs' TONEELAVOND Toneeluitvoering Opruiming A.Bondewel&Zn. assistent voor de boekhouding Balans - opruiming MONTEUR Velpon Spray NU ielevisie kopen 1 SCHIPPEjj Firma SCHIPPERS NAUTA .DE CENTRALE" Fa. Smoor de Hulster Haal nu Uw rijbrevel met nieuwe Opel Kadeii Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau Woensdag 3 februari J. SCHRIER - herenkleding - Breskens Nu lijmen op n moderne manier Klevon Gluton Blancol Gim-Gom Cetaflex Rubbercement Speciale aanbiedingen Tegen januari-prijzen 1 U zuil versteld staan En met VOLLE garantie. Wij ruimen nu maar ineens heel de boel op ook U moet er dus wel als de kippen bij zijn s.s. „ANNE" Al diegenen die iets verschuldigd zijn aan, dan wel te vorderen hebben van JACOB VAN LARE, laatst wonende te Schoondijke, Nieuwe Havenweg 9, en overleden 29 december 1964, ge lieve hiervan opgave te doen aan Notaris A. H. M. van den Hoek te Groede, Alle abonnementen worden mitsdeze opgezegd. Vereniging Afdeling Breskens op vrijdag 29 januari 1965, te verzorgen door de toneelvereniging „Groede" in zaal Casino, Oranjeplein, Breskens Aanvang 7.30 uur. Zaal open 7 uur. Uitsluitend toegankelijk voor leden. Niet-leden, die deze uitvoering willen bijwonen, kunnen zich nog als lid opgeven des avonds aan de zaal. Het bestuur verzoekt beleefd het lidmaatschapsgeld aan de zaal te willen voldoen. Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 PHILIPS ELEKTRISCHE DEKEN met automatische temperatuur regeling f 98.- Breskens Groede telef. (01172) 617 telef. (01171) 258 „Vadertje Langbeen", door de oud leerlingen van de Christelijke school voor de bejaarden van Breskens, Nieuwe Sluis, dames V. V. H. en voor zover plaats, voor andere belangstellenden. om 7.30 uur, in het jeugdgebouw „De Uitkomst" Entrée belangstellenden f 0,50. Men kan zich opgeven aan onder staande adressen, alsook bij de andere dames der V.V.H. vóór 31 januari. Zij, die afgehaald willen worden, er bij vermelden. Mevr. Niermans, Boulevard 48 Mevr. Meeusen, Kon. Emmastraat 8 Mevr. Woittiez, Ph. v. Kleefstraat 70 Mevr. Ornée, Dorpsstraat 49 Mevr. Meijer, Crocusstraat 2 Mevr. Poissonnier, Spuiplein 17 Dhr. D. Kotvis, Dorpsstraat 70 Dhr. J. de Groote, Langeweg 14 Dhr. P. Ghijsels, Nieuwe Sluis Matrassen 50 pCt. beneden de prijs Polyether dons matrassen, 1-pers. f 27,2-pers. f 45, Polyether matrassen, 10 cm. dik, 1-pers. f 35,— 2-pers. f 49,50 1-pers., 6 cm. dik, f 26, Mercuriusstraat 35-37 Breskens Telefoon 605 10 RIJLESSEN voor f47,50 Modern lesmateriaal, gediplo meerde instructeurs. Halen en brengen gratis. Theorieavonden met lichtbeelden Aanmeldingsadres: BRESKENS, Boulevard 1. Telefoon 485 Huur nieuwe televisie met ALLE pro gramma's voor een gering bedrag per maand. Geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij u thuis! Bel (ook 's avonds) nr. 01184-4410 of 01180-3973 of 01100- 5397. N.V. VROON, Breskens, vraagt voor spoedige indienst treding (mnl. of vr.). Goed kunnende typen en kennis van boek houden vereist. Aanmelding aan bovenstaand adres, tel. (01172) 500 en 581. Zeer voordelige aanbiedingen in kostuums, kolberts, herenvesten, overhemden, met kortingen van 30 a 40 pCt. Zie etalage I Op alle konfektiekostuums, winterjassen, regenjassen, herenvesten, overhemden, enz., geven wij tijdens de opruiming 10 pCt. KORTING Kon. Emmastraat 2 Telefoon 432 Veranderingen tijdens de opruiming niet gratis N.V. Gebr. VERDUIJN's suikerwerkfabriek, Breskens vraagt voor de onderhoudsdienst. Aanmelden dagelijks ten kantore, Prinses Julianastraat, of telefonisch (01172) 643, na 18 uur 535. in een handige spuitbus. Slechts f 2,95 Een moderne aanvulling van de Velpon-lijmen: voor bouwplaten, etiketten, raambiljetten, reparatie behang, pakjes, plastic, leer, modelbouw, enz. Andere soorten lijm, die wij in voorraad hebben, zijn 33 55 75 53 cent 70 140 ct. 125 cent 60 - 90 145 ct. 65 cent 120 cent Dorpsstraat 10 Breskens Keuze uit vele apparaten Apparaten, die slechts enkele maanden gespeeld hebben. Overjarige (nieuwe) apparaten. Z.gn. „uitleen apparaten" (deze zijn als nieuw). Voor de „doe-het-zelvers" koopt hierbij ons „antenne-pakket" het bespaart U enorm veel Deskundig advies bij plaatsing. DORPSSTRAAT 53 BRESKENS TEL. 01172 - 450 B.G.G. 507 N.B. Ook voor deze apparaten betalingsspreiding

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4