BOBBE r teg&runarvtelö HET ONMOGELIJKE HUWELIJK ALG. NiEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 17e Jaargang Vrijdag 15 Nr. 947 nov. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,15 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 1 o ct. per m.m.bij abonn. korting Advertentie» m. brieven onder nr. of bij on» te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKERS-UITGEVERS f - SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.* - GIRO- 358296 Burgerlijke Stand GEMEENTE SCHOONDIJKE GEBOORTEN: 8, Leonardus David, zn van Pielaet, Angelus Jacobus, en van Kotvis, Levina Adriana; 11, Jacqueline Maria, d. van: Dekker, Willem en van de Putter, Neeltje Suzanna Catrina, 25 Maria Gabriëlle Carolina, d. van Die- rikx, Gerardus Josephus en van Dhuy- vetter, Celina Irma Amanda. HUWELIJKEN: 10, Bastiaan Daniël Verdouw, oud 20 jaar, wtonende te Rhe- nen en Herrebout, Cornelia Elizabeth, oud 20 jaar, wonende te Serooskerke; 11, Janse, Jan, oud 23 jaar, wonende te Vlissingen en Steijaert, Maria Emma, oud 19 jaar, wonende te Schoondijke, 16, van Hardeveld, Willem Hendrik Fre- derik, oud 24 jaar, wonende te Berskens enOcké, Janna Suzanna, oud 19 jaar, wonende te Schoondijke. OVERLEDEN: 21, Risseeuw, Elizabeth, oud 61 jaar, wonende te Schoondijke, echtgenote van: Versprille, Abraham Jacob; 22, van Luijck, Cornelis Josias, Oud 09 jaar, wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 16, van Hardeveld, Wil lem H. F. van Breskens naar Kon. Julia nastraat 20; 16, Hoogerwerf, Evert en gezin van Baarn naar Lange Heeren straat 17; 18, de Beer, Adrianus P. M. van Oosterhout naar Pr. Beatrixstraat 5, 29, Hamelink, Jacomina J. van Ter- neuzen naar Lange Heerenstraat 4. VERTROKKEN: 11, Jansen. Magdalena P. van W 86 naar Oostkapelle; 11, Jan- se-Steijaert, Maria E. van O 40 naar Vlissingen; 16, Poissonnier, Pieter en gezin van Pr. Beatrixstraat 24 naar Biervliet; 25, Dierick, Antoine H. J .M. van Pr. Beatrixstraat 5 naar Oostburg; 25, Klerx, Elisabeth van Pr. Beatrixstr. 5 naar Oostburg; 31, Haartsen, Neeltje A. van Damstraat 31 naar Rotterdam. GEMEENTE BRESKENS GEBOREN: 6, Izaak Jacobus, zn. van Marijs Dingenus en van Cambier Catha- rina; 11, Izak Johannes, zn. van: van den Broecke, Jannis Marinus en van: Verduijn, Catharina Magdalena; 22, Leendert Jacobus, zn. van: de Koster, Jacobus Adrianus en van: Jansen van Rosendaal, Johanna Tanneke. HUWELIJKEN: 11, Reijnhoudt, Pieter Abraham, oud 22 jaar, wonende te Bres kens, en: Neuféglise, Neeltje Catharina, oud 22 jaar, wonende te Breskens; 15, Hamelijnck, Alex Marinus, oud 22 jaar, wonende te Breskens en: Cornelis, He lena Godeliva, loud 19 jaar, wonende te Breskens; 17, de Clerk, Willy Eugène, oud 22 jaar, wonende te Aardenburg en: Hoefnagel, Elizabeth Hendrika, oud 19 jaar, wonende te Breskens; 24, Boerjan Herman Désiré, oud 20 jaar, wonende te IJzendijke en: de Lange, Johanna Wil- helmina, oud 20 jaar, wonende te Bres kens. OVERLEDEN21De Witte, Petrus Jo sephus, oud 55 jaar, wonende te Bres kens, overleden te Terneuzen, echtg. van Tanneke de Feijter; 22, Izaak Jaco bus Verduijn, oud 83 jaar, wonende te Breskens, overleden te Oostburg, wed. van Albregtse Maria; 23, Vermeulen, Adriana Catharina, oud 67 jaar, wonen FEUILLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. Ze schudt haar hoofd. „Ik heb geen honger", zegt ze zacht. Hij steekt een sigaret op en houdt het geopende pakje haar voor, maar ze zegt: „Ik rook niet". Als hij een paar trekken aan zijn si garet gedaan heeft, buigt hij zich naar het meisje en zegt: „Zo Riet, vertel jij je ouwe schoolkameraad maar eens, wat de moeilijkheden zijn. Mij dunkt, daar is altijd wel een oplossing voor". Ze zet haar kopje neer, kijkt hem even aan en schudt opnieuw haar hoofd „Dat kan niet, Arie", antwoordt ze met moedeloze stem. Hij laat zich echter niet zo spoedig afschepen. „Kom, kom, je moet wel be hoorlijk diep in de purée zitten, als je tot zoiets je toevlucht wilt nemen. Ver tel nou maar eens wat er aan de hand is. Mij dunkt, overal is een oplossing voor te vinden". Ze leunt met haar ellebogen op het tafelblad en kijkt in het lege kopje. „Laat me maar Arie, het heeft geen zin. Dit moet ik alleen klaren". de te Breskens, overleden te Oostburg, echtg. van: Weeda, Nicolaas Adriaan. INGEKOMEN: 2, Zegers, Johanna, van Duitsland naar Boulevard 124; 8, Geld hof, Cornelia J. A., van Zwijndrecht naar Van Zuijenstraat 9; Heijboer, Ma ria J. P., van 's-Hertogenbosch naar Boulevard 41; 8, Knowles, Kenneth en echtg. van Winterswijk naar Wulpen laan 12; 22, vn den Hemel, geb. Simonse, Maria J., van Hoofdplaat naar Weijk- manlaan 2; 25, Boerjan, Herman D., van IJzendijke naar Burg. Gerritsenstraat 2 30, Noordhoek, Jacques A., en echtg. van Vlaardingen naar Wulpenlaan 11. VERTROKKEN: Praas, Hermina C. F. G. van Papendrecht 2 naar Ermelo; 4, van Meenen Maria A., van Mercurius- straat 15 naar Gorinchem; 7, de Klerk, Martha C., van de Hullustraat 29 naar Goes; 7, van den Heuvel, Christina van Mercuriusstraat 43 naar Iran; 7, Tschop geb. Ornée, Janna F., en gezin, van Dorpsstraat 43 naar Algiers; 9, Harte, Paulus en gezin vn T.F. Blankenstraat 18, naar Terneuzen; 11 de Witte, Mar jolein van Grote Kade 3 naar Rotter dam; 11, van Grol, Wilhelmina D., van Begoniastraat 7 naar Amsterdam; 14, Boogaard, Andries van Goudsbloemstr. 20 naar O. en W. Souburg; 15, Cappon Anna L. L., van W 25 naar Baarn; 15, Flikweert, Amelia L„ van W 4 naar Sensenruth (B.)16, Taillie, Abraham A., van Nijverheidstraat 7 naar Bier vliet; 16, van Hardeveld, Willem H. F. van Mercuriusstraat 43 naar Schoondij ke; 17, du Bois, Pieter C., en echtg. van Dorpsstraat 47 naar Oostburg; 17 de Clerck, geb. Hoefnagel, Elizabeth van Dr. Broodmanstraat 31 naar Aarden- burg. FILMNIEUWS „Casino"-Bioscoop te Breskens pre senteert U zondag 17 november om 8 u. Sven Eric in de spannende film „Na 12 uur 's nachts". Een film over de grote- stadsjeugd van na de oorlog. Een bende van een zestal jongens zwerft iedere avond op straat en maakt de stad on veilig met hun terreurdaden. Het einde betekent ook voor hen een confrontatie met de politie, waarbij dus het recht zegeviert en de jongens wor den weggevoerd met een politie-auto. Een schokkend verhaal over de heden daagse moderne straatjeugd. Zaterdag 16 november is er geen film voorstelling, wegens bezetting van de zaal voor andere dioeleinden. KRAANVOGELS BLIJVEN PLEISTEREN In verband met de oproep van de Vo gelwacht West Zeeuwsch-Vlaanderen, inzake de kraanvogels werden van vele zijden berichten ontvange nover de aan wezigheid van deze vogelsoort in het zuiden van Zeeland en Brabant. Deze grote vogels, welke volgen de bekende gegevens nagenoeg niet in Zee land verschijnen op de trek, maken dit najaar daar wel een grote uitzondering op. De eerste bekende troep werd waar genomen op 26 oktober (20 a 30 ex.) Of deze vogels in deze periode aan de Hij kijkt haar aan en knikt begrij pend. „Ja, ja en morgen of overmorgen zeker weer naar die brug toe? Kom nou Riet, ik heb jou altijd voor een verstan dig kind gehouden. Vroeger al, op school Je was doorgaans een van de besten, terwijl ik met moeite kon meekomen. En nu zou je het leven niet meer aan kunnen? Dt geloof ik niet". Het meisje slaakte een diepe zucht. Ze schuift een piek haar van het voor hoofd en leunt dan met haar hand on der het hoofd op de rand van de leun stoel. „Eerlijk Arie, ik kan het niet ver tellen. Het is te erg". Hij kijkt haar lang aan. „Is er thuis soms wat? Is er wat met je vader?" Even schudt ze haar hoofd. „Vader is al lang weer thuis. Hij was krijgsgevan gene en naar Duitsland gebracht. Maar begin juni was hij alweer hier. Nee, dat is het niet". Hij denkt na. Het moet wel verschrik kelijk er;g zijn, anders ga je niet het laatste deen, wat een mens overblijft, die niet meer tegen de moeilijkheden opgewassen is. Maar wat? Hij heeft geen flauw idee. Hij heeft haar de laatste tijd nog maar een enkele maal in de stad gezien. En verleden jaar nog op een feestje. Heeft hij toen niet met haar ge danst? Was ze toen niet in gezelschap van die Tonny van Hilst? Die ambte naar an het Departement van Buiten aandacht ontsnapt zijn is nog niet be kend. De grote vlucht werd echter vast gesteld op 31 oktober bij Saeftinge min stens 150-200 in de Braakman 105, St. Kruis 23, N.-Beveland plm. 10 exempla ren. Daarna concentreerden de vogels zich onder de gemeente Hoofdplaat e. o. Bij laag water meestal te vinden op een grote zandplaat in de W.esterschelde onder Hoofdplaat, bij hoogwater ver blijvend, voedselzoekend, tussen Bres kens en Hoofdplaat-dorp. De vogels blijven schuw en laten zich moeilijk be naderen. De laatste dagen verspreiden de vogels zich meer in zuidelijke en westelijke richtingen, vermoedlijk door werkzaamheden in het land. Echter kwamen ook meldingen binnen uit St. Jansteen (een troep in V-vorm ter lengte van 400-500 meter), een troep onder Axel 200exemplaren inde richting Hulst, een grote groep onder Ritthem bij het Zuid-Sloe, plm. 20 stuks, Sint Philipsland, 26 stuks, Zandstraat, gem. Sas van Gent, 200, Woensdrecht 30 40 Kalmthoutsheide (België), Prinsenbos bij Breda, Teteringen, Moerdijk. Ook in Biervliet (waar de schoolkinderen van het mooie gezicht genoten). Alle verdere inlichtingen zijn nog steeds zeer welkom. Desgewenst worden de gemaakte onkosten vergoed van be- richtzending aan het sekretariaat van de Vogelw. W.-Z.-Vlaanderen ,Helsinki- straat 2, vooral inlichtingen van buiten West Z.-Vlaanderen blijven zeer wel kom. Enkele telefonische meldingen kwa men binnen zonder nadere adresaan duiding. Zouden deze hun adres even willen opgeven. Een ieder die inlichtin gen verstrekt krijgt naderhand een uit gewerkt verslag toegezonden, hiervoor is het echter nodig dat van een ieder het adres bekend is. Graag zouden wij ook inlichtingen ontvangen waar de vogels hun voedsel zoeken. Momenteel is dit nagenoeg al tijd op pas gezaaide wintertarwe. Plaatselijk Nieuws Breskens Biljarten. A.B.C. uit Breskens speelde zijn thuis wedstrijd tegen Hoofdplaat. A.B.C. moest enkele van zijn beste krachten missen tegen Hoofdplaat, maar zij ver keerden in zo'n goede vorm dat zij toch tot een overwinning wisten te komen. De heer Clement speelde een zeer sterke partij liefst met een gemiddelde van 4 in 15 beurten. Bijna alle partijen werden gespeeld in 15 beurten wegens te grote deelname van beide zijden. Deze wedstrijd werd onder grote belangstel ling gespeeld en zeer sportief .Voor deze wedstrijd was een medaille beschikbaar gesteld door een brouwerij. Deze werd door A.B.C. in de wacht gesleept met een grote overwinning. De uitslag was 114 in het voordeel van A.B.C. Sluis Intocht St. Nicolaas. Zaterdag 30 nov. a.s. zal St. Nicolaas landse Zaken in Den Haag? Majoor Van Beusekom, de officier in hart en nieren, zou het ongetwijfeld toejuichen, dat zijn oudste dochter een huwelijk aanging met een ambitieuze, jonge ambtenaar Van Hilst. Trouwens, de oude heer Van Hilst was referendaris aan de Griffie van de Provinciale Staten, ook al zo'n gerenommeerde familie. Daarbij viel hij natuurlijk in het niet. Wacht eens, zou er in de oorlog wat met Tonnie gebeurd zijn? Nu hij erover nadacht, kwam hij tot de conclusie, dat hij hem na mei niet meer had gezien „Is er soms iets met Tonnie?" vroeg hij op goed geluk af. En terwijl hij het meisje aankijkt, ziet hij, dat er lang zaam een rode gloed over haar gezicht komt. Raakgeschoten denkt hij. Daar ligt de sleutel van het geheim, „Is hij soms verongelukt tijdens de oorlog? Maar hij was toch niet in dienst?" „Vraag het me alstublieft niet, Arie, ik kan het toch niet zeggen". „Is Tonnie soms dood?" houdt hij hardnekkig aan. Ze haalt haar schouders op. „Ik weet het niet", antwoordt ze met zachte stem. Ze wil het niet zeggen, denkt hij, maar nu ben ik zeker op de goede weg. „Ik dacht, dat jullie zJo'n beetje met el kaar verloofd waren. Of vergis ik me?" aardige kant van de regen is, dat je erin kunt lopen met een mantel van BOBBE Jawel, Bobbe heeft dit seizoen een veelzijdige collectie dames- waarin het prettig gaan en staan is, o.a. FOAMBACK mantels, heerlijk dragen ook bij koud winterweer, reeds vanaf f 74,50 En dan onze TERLENKA- MANTELS, anti regen, kreukherstellend, verwerkt tot de meest modieuze regenkleding. DAT IS TERLENKA. Reeds vanaf f 62,50 öxt-k iaoo-'l Uw- beteAe leyetiMedüig, eerst kijken bij Uw Modehuis in Vlissingen worden afgehaald aan de Nederlands- Belgische grens, waarna hij zich eerst naar Sint Anna ter Muiden begeeft, waar hij op het gemeentehuis zal wor den ontvangen. Vervolgens vertrekt de Sint naar Sluis, waar hij eveneens door het gemeentebestuur zal worden ont vangen. Op zondag 1 dec. bezoekt Sint de wijk Heille, waar de kinderen in het dorpshuis zullen worden onthaald. Ten slotte brengt Sint Nicolaas op maandag een bezoek aan de schoolgaande jeugd in het parochiehuis. Geslaagd. Voor het diploma voet- en schoen- kundig pedicure slaagde te Rotterdam mevr. S. P. M. van de Walle-Maes. Inbraak. Toen burgemeester Van Leeuwen Za terdagavond te pl.m. half negen thuis kwam, bemerkte hij dat er was inge broken. Er werd een geldsbedrag en enkele sieraden vermist. De rijkspolitie heeft de zaak in onderzoek. ROUWBRIEVEN Fa. SMOOR DE HUT .STER, Breskens Ze blijft zwijgen. En hij vraagt verder. „Hebben jullie soms ruzie gehad?" „Nee, waarom?" klinkt het opeens vrij cru uit haar mond. „De kwestie is. hij is hij is in Engeland". Arie Schras laat een zacht gefluit ho ren. Dus dat is het. De oorlog heeft het paar gescheiden. Misschien waren ze al verloofd, misschien wel in ondertrouw. Groningen is een grote stad en al ken je enkele van je oude kennissen, er ge beurt genoeg, wat je nooit te weten komt, of het zou toevallig moeten zijn. Je leeft verder en ieder gaat na de schooljaren zijn eigen weg. Je groeit steeds verder van elkaar af en slechts incidenteel loop je elkaar nog wel eens tegen het lijf: bij een receptie, een feestje, een huwelijk. Ships that pass in the night „Waren jullie verloofd?" vraagt hij op zachte toon. Ze knikt langzaam bedachtzaam. „Bijna. We zouden ons verloven, zodra hij terugkwam. Begin mei moest hij on verwachts naar Engeland. Voor het Ministerie. Met nog een paar hogere ambtenaren. Achteraf begrijp ik nu wel dat dat verband hield met de oorlogs dreiging. Vader zei, dat ze dat al da gen wisten in Den Haag. Hij zou zater dags voor Pinksteren terug komen en dan zou hij met Pinksteren vader en moeder toestemming vragen. Maar toen

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1