dansavond opruiming Van 10 lol 50pCt. horig balans-OPRUIMING Van de Casieel Zn. bovendien zo'n dankbaa werk... o SÜucMuL^en Gemeente Breskens Dorpsstraat 74 Zaterdag 12 januari hei woonhuis Voor Uw rijlessen naar Rijschool „Succes". Uw Rijbewijs verlengen aan hetzelfde adres 1 A.V.R.O. radio-en televisiegids in maniels, manlelcosluums, japonnen, rokken en jumpers Fa H. G. DAALHUIZEN Jr. BALANS OPRUIMING A. DE WITTE-DOCO 15 januari: BALANS-OPRUIMING J. SCHRIER - Herenkleding - BRESKENS Dinsdag 15 januari om 9 uur, start onze Haast U De mooiste koopjes zijn er het eerst uit Dorpssiraai 4, telefoon 847, Breskens Dokter en Mevrouw VAN DER MAAS-van Nieuwenhuijzen danken hartelijk voor de ontvangen geluk wensen en bieden wederkerig de beste wensen voor 1963 aan. De Heer en Mevrouw OSSEWAARDE-Riemens danken hartelijk voor de ontvangen geluk wensen en bieden wederkerig de hunne aan. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, onze geliefde vader, be huwd-, groot-, overgrootvader en oom, de heer WILLEM VAN DE WALLE. in de ouderdom van bijna 93 jaar. Breskens W. VAN DE WALLE A. M. VAN DE WALLE DE MEIJ. Klein- en achterkleinkinderen. Groede, 4 januari 1963. Pr. Marijkeplein Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde man, vader, zoon, behuwd zoon, broeder, behuwdbroeder en •om, WILLEM NELISSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam P. S. NELISSE-Eversdijk Breskens, januari 1963. Ph. van Kleefstraat 19 Vanaf heden is de gemeente secretarie gevestigd in de voor malige maréchaussee-kazerne in hotel „Casino" te Breskens Aanvang 8 uur Ten bate van V. V. „Breskens", op muziek van de band „Ronny and hi» Javelin»". Entrée f 1,50. Leden van V. V. „Breskens" hebben vrije toegang op vertoon van lid maatschapskaart. Te koop bij inschrijving: Dorpsstraat 103 •p en met recht van erfpacht tot 31 mei 2019 van perceel Breskens Sectie D nummer» 3060 en 3061 samen I.52 aren. Laatst bewoond door P. Leenhout», als eigenaar. Aanvaarding vrij van huur. Lasten voor rekening koper vanaf 1 januari 1963. Betaling koopsom en kosten uiterlijk 19 februari 1963. Te bezichtigen zaterdag 12 januari 1963 van 14-16 uur en overigens in overleg met A. Leenhouts, Boulevard II, Bresken» telefoon (01172) 604. Inschrijvingsbiljetten in te leveren ten kantore van Notaris A. H M. van den Hoek te Groede, uiterlijk bij opening der biljetten en wel op zaterdag 19 januari 1963, des voorm. 11 uur. Inschrijvers hebben daartoe toegang tot diens kantoor. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde Notaris. Nijverheidsstraat 5, Bresken». Tel. 819 verkrijgbaar bij 7». SMOOR DE HULSTER, Bresken» MODEHUIS voor ELEGANTE en DUURZAME kleding Op dinsdag 15 januari a.s. om 9 uur begint onze Nieuwendijk 39, VLISSINGEN. Telefoon 2579 Moment van voordelig kopen Op courante goederen 10 pCt. korting, zoal» truien, pullovers, lakens, slopen en dekens. Blauwe- en Manchester werkkleding. Herencostuums en -broeken. Dorpsstraat 128 Breskens Voor voordelige aanbiedingen met 30 tot 40 pCt, korting in costuums, herenvesten, overhemden. Zie étalage Op alle andere artikelen geven wij io pCt. korting (uitgezonderd maatkleding). Tijdens de kortingen zijn veranderingen aan costuum» niet grati». Kon. Emmastraat 2 Telefoon 432 Damesmantels, 20 - 50 pCt. korting Damesjaponnen en -pakjes, 10-50 pCt. korting Maids- en kindermantels, 10- 50 pCt. korting Jongens- en meisjescoats, nu alle maten f 19,75 Dames- en kinderrokken, 10 pCt. korting Kinderjurkjes en -pakjes, 10 pCt. korting In vesten, jumpers, blousee, vele koopjes. Dames leren jasjes van f 58,75 nu f 25,—. Op vele andere courante artikelen 10 pCt. korting. Nu reeds vele koopjes Zie étalage Afwisselend, interessant... bijzonder dankbaar! Zo denken de leerling-verplegers en verpleeg sters in het DELTA ziekenhuis over het werk, dat ze toch nog maar sedert korte tijd verrichten. Eigenlijk niet verwonderlijk; In nauwe samenwerking met bekwame artsen en psychologen verplegen... verzorgen zij mensen, die het tempo van deze jachtige tijd niet meer verwerken kunnen. Een taak in een rustige landelijke omgeving, waar geduld, begrip en afleiding belang rijke "geneesmiddelen" zijn. Reden waarom behalve de verpleegcursus óók cursussen in handenarbeid, psychologie enz. gegeven worden. Een taak, welke een ruimere kijk op mens en maatschappij geeft, moet gepaard gaan met meerdere recreatiemogelijkheden! Het zieken huis heeft daarom ook een eigen zwembad, een tennisbaan... in de naaste omgeving zijn rustige plekjes om te wandelen of van zon of zee te genieten. En dankzij een direkte busverbinding (met speciaal tarief) is Rotterdam dichtbij Het DELTA ziekenhuis vraagt jonge mensen - mannen en vrouwen - die méér willen dan "zomaar" een baan Het DELTA ziekenhuis biedt de dienstplichtige, die afzwaait, biedt de jongeman, biedt de jonge vrouw die een "verzorgende toekomst" zoeken alle mogelijk heden. Kosteloze opleiding tot gediplomeerd verple gende - 21 a 23 arbeidsdagen vakantie - kleding toelage - reiskostenvergoeding - eigen afzonderlijke en verwarmde kamer - een behoorlijk salaris datt.z.t. kan oplopen tot fl. 7.000,- per jaarl Meisjes jonger dan 17 jaar krijgen eerst speciale vooropleiding I Voel je hier iets voor? Kom dan langs (reiskosten worden vergoed) of stuur een briefje om nadere inlichtingen. Wij hebben plaats... Jij hebt de mogelijkheid deze te bezetten I

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 4