4. npdiiip df Firma SCHIPPERS l NAUIA Dames! Etalagepapier, enz. sm« m wsm, Mm Drukkerij Fin SMOOR l DE HULSTER, Breskens Verepie'sKleliiBrtstas Uw oude radio Firma Schippers Nauia Visitekaartjes Nieuwjaarswensen Geëmailleerde Deurplaatjes PIJNLOZE VOETBEHANDELING Z'JN MEESTERS INVVAK DE WEERDT, Kleine geschenken onderhouden de vriendschap Wij hebben een prac =- collectie PLATEEL 900 tronkbomen NAAIMACHINEHUIS BRESKENS Een ladder in Uw kous C. v. d. KREEKE, Oranjeplein 3 - Telefoon 80 IVltP&VYl Sicflijn? 6 Woninginrichting WILLEM FENIJN's Woninginrichting, Breskens ió tn&e'i umaAd dan U denkt Drie mannen van Texas De schrik der zeven zeeën Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht BRILLEN LEO HELDER Reparaties Kunstgebitten Si. Nicolaas-cadeau? Woonhuis Wegverhardings materialen. BEURTDIENST „CADZANDRIA" FILMNIEUWS Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader en huis genoot, PIETER CHRISTIAAN MAZURE, in de leeftijd van ruim 85 jaar. Terneuzen J. W. MAZURE. J. A. MAZURE-de Jonge en kinderen. 's-Gravenhage JOZ. P. MAZURE. M. KULIK. 's-Gravenhage, 1 December Edisonstraat 120 952. Groene Kruisgebouw te BRESKENS iedere Woensdag van 10 tot 5.30 uur. Mevrouw A. SIBBES, pédicure. In café R. CLAEYS-Schoutteet te GROEDE Zaterdag 6 en Zondag 7 Dec. a.s Enkel* attracties. Ph. van Kleefstraat 41 BRESKENS van de Plateelbakkerij „Schoonhoven' BRESKENS OOSTBURG Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede zal ten verzoeke van zijn principaal overgaan tot de openbare verkoop van ongeveer (populieren en wilgen) wassende op de Sint Jansdijk, tussen de Provinciale weg en Strijdersgat- polder en wel op Zaterdag 13 December a.s., des n.m. 13 (1) uur. De bomen moeten zijn gerooid uiterlijk 1 Februari a.s. Betaling a contant. Verzamelen bij de hofstede van de heer CAPPON aan de Provinciale weg voorbij Nieuwvliet, op de weg naar Potjes. Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede, zal krachtens art. 318 p W. v. K. juncto art. 1223 B. W. op DINSDAG 16 DECEMBER a.s., des n.m. 16 (4) uur, in het café van de heer N. VALK te Breskens, aan de Scheldekade, overgaan tot de open bare verkoop van het houten Motorkotterschip genaamd „Tonijn" varende onder de aanduiding BR 59, metende 45 6/100 m3, hebbende 2 misten, 1 vooronder, 1 visruim, 1 stuurhuis, 1 machinekamer, met 90 P.K. „M.W.M." vier tact snel lopende Dieselmotor met 6 cylin ders. Gebrand in V. Midd. 1949. Betaling onkosten 8 dagen na toewij zing. Betaling koopsom 1 maand na toewijzing. Het schip is terstond te aanvaarden na betaling koopsom. Meerdere inlichtingen ten kantore van Notaris van den Hoek, vn. Fa. Smoor de Hulster, Breskens WIJ halen ze voor U op. NIEUWE MODELLEN Stofknopen. Gespen en ceintuurs overtrekken wij voor U. Biedt U met de Sint Nlcoliai prachtige wanddoeken vanaf f 5,95 Ligstoelen, compleet met verende kussens f 59,50 Clubstellen, bekleding naar keuze vanaf f 195,Arm-fautauilitellen f 115,enz. Radlotafels met krantenhoudcr f 32,50 en hoger Gotische slaapkamers van f 675,nu voor f 525,— Old finish, eiken of blank eiken slaapkamers naar keuze f 398,Alles onder volle garantie en franco huls. Bezoekers uit West Zeeuwsch-Vlaanderen busgeld vrij En zonder enige verplichting. Maar let goed op het enigst juiste adres Boulevard Telefoon 116 Bij aankoop van een nieuwe radio rullen wij Uw oude In tegen een prijs, die U zal meevallen Vraagt U eens Inlichtingen bij OOSTBURG, telefoon 58 BRESKENS, telefoon 165 Luxor Theater te BRESKENS brengt U Zaterdag 6 Dec. a.s. William Boyd In Een spannende Wild-West film vol avonturen. Toegang 14 jaar. Zondag 7 December a.S. een spannend zeeroversverhaal In kleuren Twet programma's waarvan U zult genietan. Toegang 14 jaar. kunt U nu reeds bestellen. Wij houden ons hiervoor ten zeerste aanbevolen. Wacht niet tot het laatste ogenblik om teleurstelling te voorkomen. Ook deze kunt U nu reeds nn het bureau van ons blad opgeven, In die plaatsen, waar wij een bezorger hebben, kunt U ook aan hem Uw advertentie meegeven. door G. Th. ROTMAN Eerst morrelde de kapitein wat met zijn tang in Kookmebotje's mond, maar hij kon de kies er niet mee te pakken krijgen. Toen haalde hij 'n breekijzer en 'n hamer, plaatste het opperhoofd tegen een boom, zette het zware breekijzer tegen de kies en 84. „OeaOea!" klonk het uit Kook mebotje's keel, toen de hamer op het breekijzer neerkwam. Hij had twee kiezen ingeslikt, drie lagen los in zijn mond en het breekijzer zat tot op de helft in zijn keelMet uitpuilende ogen holde de arme man in de rondte Komt U naar Middelburg Bezoekt dan onze zaak eens Ruime sortering BRILMONTUREN en -GLAZEN Billijke prijzen Vakwerk U bent welkom Optiek- en Fotohandel Middelburg Vllssingen Langedelft t.o. V. D. Bellamypark 38 Sneller, beter en... goedkoper! Drogisterij D. A. CRINCE, Ph. van Kleefstraat 31, Breskens. Wij hebben nog een ruime keuze en U zult zeer zeker slagen. Voor Vader, man, verloofde Glacé handschoenen, Wollen sjaals, Zelfstrikkers, Drukknopdassen, Herenvesten, Truien, Sokken, Bretels, Manchetknopen, Mouw- en sokkenhouders, te veel om op te noemen. Oranjeplein Telefoon 130 Uit de hand te koopeen met schuur en varkenshok. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij A. BEUN, Platte Putje O 13, Groede. Wegenpuin, grove en fijne sintels, in elke gewenste hoeveelheid beschik baar. Levering franco bestemming, af gehaald ter plaatse of franco spoor wagon. Adres: P. BLOMMAERT, Absdaalsche- weg, Sint Jansteen, Post Hulst, Tel. 79, Hulst. VERZENDT UWE GOEDEREN PER BRESKENS - Telefoon 78 Tweemaal wekelijkse dienst Breskens - Dordrecht - Rotterdam Afvaart BreskensWoensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur Afvaart RotterdamWoensdag- en Vrijdagmiddag 12 uur Afvaart Dordrecht: Woensdag- en Vrijdagmiddag 5 uur Eigen AUTO-AFHAAL- BESTELDIENST Drie mannen van Texas. Luxor Theater te Breskens brengt U Zaterdag a.s. een spannende Wild West film waarvan U zult genieten. De Texas Rangers grijpen in om de bende van Morgan op te rollen. Cali- fornie, het land der misdadigers, die geen pardon kennen. Flitsende vuisten, rokende revolvers en gevechten op le ven en dood. De schrik dar zevan zeeën. Zondag a.s. een zeer spannende kleu renfilm. Deze speelt zich af in de 17e eeuw. Charleston, het broeinest der piraten en de markt van hun geroofde goederen. Een winkelbediende is ver liefd op de pupil van de Gouverneur. Bij een bezoek van deze aan zijn win kel, ontdekt hij, dat de winkelier gesto len goederen verkoopt en eist onmid dellijke arrestatie, doch zij weten onder, weg te ontvluchten. Nu blijkt, dat de Gou'-erneur zelf verliefd is op zijn pu pil en dat een huwelijk niet is uitge- sl jten. De winkelbediende ontpopt zich ali een goocheme jongen en komt in het bezit van een schip en dan begin nen zijn avonturen. Een film om van te watertanden. Gruwzaam, grimmig en genadeloos. Slaven, gekletter der wa pens en musketten in een verhaal ver enigd.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4