Dames! KOFFERS 1 A.V.R.O. Kalender BOBBE BAL Modemagazijn DAALHUIZEN Emigranten JAN ROOVERS Firma H. 6. DHZEH Ir. Voor I iaïünnei\ naar smh I ^-X/nescoK^cha Firma Schippers Nauia f 11.95 iiieerneueurp gesloten Nat. Chr. Geheelonthouders vereniging Inwoners van Breskens Filmvoorstel I i ngen Wosa-Jersey Najade-Jersey Swaggers en Mantels Tweekleurige Regenmantels Vlissingen Swaggers natuurlijk l Teddymantels w Een ladder in Uw kous? C. v. d. KREEKE, Oranjeplein 3 - Telefoon 80 HOLLAND-BELGIË Radiotoestel voorzien van klankkleur De Vrijbuiter Actie in de stille Zuidzee enorme groie collectie Kapitein Klakkebos op DE WEERDT, de leeuwenjacht Garagegebouw Kinderwagen perceel grond Cadzandse klederdrachten MANTELS SWAGGERS Jersey Japonnen en Deux-Pièces Uw modehuis! Voor de vele bewijzen van deelne ming, die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, SARA HAARTSEN, W«d. van HENDRIK VAN HANEGHEM, mochten ontvangen, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam I. VAN HANEGHEM. Breskens, October 1952. bij u/mem daar moet je zijn I Voor nieuwe meubelen, bedden, enz. MAARRR ook gebruikte kachels. meubelen, haarden en Vanaf 20 October a.s. tot nader bericht, wegens verhuizing naar da Boulevard, v/h Firma JACOBS; complete meubilering, BRESKENS bezoekt onze op DINSDAG 21 OCTOBER 1952, die zullen plaats vinden In het vereni gingsgebouw. Om half 5 voorstelling voor kinderen. Entrée 25 ct. Om half 8 voorstelling v. volwassenen. Entrée 50 ct. Zie voor programma's de raam- en strooibiljetten. Werkschoenen f 14,50. Korte Heren rubberlaarzen f9,75. Heren-rubberlaar zen f 11,85 - f I3>5°- Muilen, bestel ze vroegtijdig. Schoenmakerij L. DE PAGTER, Walstraat 105, Vlissingen. op Zaterdag 18 October bij J. v. d. VELDE-Keijmel, 2e Zandstraat, Breskens. u-aa& elegante en duWigatne kleding. Jersey dress, 100 pCt. wol. Uw figuur maakt Uw ver schijning. Wat kunt U dan beter dragen als Wosa- Jersey Japonnen en Mantelcostuums. Blouses en Rokken, elegant en sterk. zeer rijke collectie. Ook voor oudere dames, met heup- maten, hebben wij ruime keuze. diverse kleurencombinaties. Zeer laag in prijs. Nieuwendijk 39 Telefoon 2579 l Mantels U SLAAGT DAAR ALTIJD! walstraat 32, vlissingen NAAIMACHINEHUIS BRESKENS Wij halen ze voor U op. Ouk In H;lum. -NIEUWE MODELLEN Stofknopen. Gespen en ceintuurs over- trekken wij voor U. kunt U het beste beluisteren met een Wij komen gaarne bij U demonstreren OOSTBURG - Telefoon 58 BRESKENS - Telefoon 165 Luxor Theater te BRESKENS presenteert U ZATERDAG 18 Oct. a.s. ALAN LADD—ELIZABETH SCOTT In de kleurenfilm Harde mannen In een harde strijd. Toegang 14 Jaar. ZONDAG 19 OCT. a.s. JOHN WAYNE In Avonturen ter zee en In de liefde, belden even gevaarlijk. Aanvang 8 uur. Toegang 14 Jaar. Haalt Uw in een „SPECIAALZAAK" reeds vanaf Speciaalzaak in Koffers en Lederwaren Walstraat 82, VLISSINGEN De zaak met vakkennis. LICHTVOETIG DOOR EEN PRIMA REPARATIE! Ph. van Klatfstraat 41 BRESKENS Prijs f 2,— verkrijgbaar bij Firma SMOOR DE HULSTER. Breskens door G. Th. ROTMAN. 71. „Als ik een troep van die negers mee kan krijgen", zei hij, „zullen we met de wagen dwars door heel Afrika naar 't Zuiden trekken!" Dadelijk daarop begon hij met het opperhoofd te onderhandelen, wat nu niet zo erg vlot ging en met behulp van allerlei gebaren plaats moest hebben. 72. Eindelijk waren ze 't eens. De kapitein kreeg twintig negers mee, alle voorzien van proviand. De machine werd op de apenwagen gebonden. De wereldreizigers namen er in plaats en terwijl de onderdanen van Kookmebotje zich in 't zweet trokken, zette de op tocht zich in beweging. Notaris VAN DEN HOEK te Groede zal op DONDERDAG 30 OCTOBER a.s. te Oostburg in het café „De Een hoorn", des nam. 16 (vier uur), over gaan tot de openbare verkoop, krachten» art. 1223 B.W., van een (thans in bedrijf bij Firma DE ZEEUW) aan de Nieuwstraat 42 te Oostburg, met de grond kad. bekend Oostburg Sectie B nr. 2654, groot 3,85 aren. Aanvaarding vrij van huur 30 Nov. 1952 Onder koop mede begrepen hetgeen onroerend is door aard. Kosten van eventuele ontruiming voor koper. Be taling koopsom 30 November 1952. Betaling veilingskosten 8 dagen na toe wijzing. Lasten voor koper vanaf 30 November 1952. Bij veilingskosten op te leggen de lasten over December 1952, kosten royement en kosten exploiten. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. Verkrijgbaar bij J. BOERDAM, Langeweg, Breskens bijna volwassen jonge Hennen 50 stuks, vanaf 6,per stuk. Grote slachthanen aan billijke prijs. Komt zien op het erf. 2 beste graskalveren keur uit 5, wegens gebrek tan stalling. Te koop I. g. st. z. Te bevragen aan het bureau v. d. blad. Ter overname gevraagd: aan de Boulevard (Noordzijde) te Bres kens. Aanbiedingen aan H. de Witte, p/a Dorpsstraat 69, Breskens. Te koop gevraagd liefst compleet, voor de Zeeuwse Ver eniging, afd. Dordrecht. Brieven atn P. A. VERSPRILLE, Pr. Bernhardstraat 51, Zwljndrecht. Telefoon 4867. Kent U leedi o-n^e afdeling, jeugdige tnadeilen in de gviote maten? Wij brengen in deze afde ling een zéér uitgebreide collectie waarvan de coupe en de modellen zo zijn gekozen, dat ze elk figuur werkelijk kleden. Ook voor de grotere maten. fLewl (Hj,(ten bij, Coosje Buskenstraat 63 VLISSINGEN. Fa. SMOOR DE HULSTER, Broeken».

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4