Opening Oranjeplein Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht Wat de voorbereidingen voor de feestelijkheden van morgen bij de opening van het Oranjeplein betreft, deze verlopen naar wens. Zo heeft de voetbalvereniging be sloten, dat de spelers des middags gecostumeerd in de optocht zullen meelopen, terwijl de commissie ook nog besloten heeft het Oranjeplein een enigszins feestelijk aanzien te geven door het aanbrengen van vlaggetjes en een betere verlichting. De feestcommissie doet verder langs deze weg een beroep op de bewoners van het Oranjeplein om de vlaggen te willen uitsteken. Zie voor feestprogramma ons vorig nummer. DUIVENSPORT. Duiven-Mij. „Nog Sneller" te Breskens. Uitslag prijsvlucht Breteuil op 24 Aug. j.l. Jonge duiven. Los 7.30 u. Aank. ie duif 10u. 32 min. 20 sec., snelh. 1176 m. per min. 1 W. Fenijn. 2, 11 J. de Meester. 3 A. v. d. Voorde. 4, 6, 20 Jn. v. Gijs. 5 Dierx-Har- tog. 7, 18, 23.G. Pleijte. 8 P. v. d. Walle. 9 J. v. Dierendonk. 10 Jn. Datthijn. 12 Ver- sprille-K. 13, 16 Jn. Pleijte. 15 Iz. Porreij. 14 Versprille H. 16 A. Hamelijnck. 19 Faas Mz. 21, 24 J. Maas. 22 en ie overduif J. Risseeuw. 23 Iz. de Jonge Az. Iden oude duiven. Aank. ie duif 10 u. 25 min. 33 sec., snelh. 1214 m. per min. 1 J. Risseeuw. 2 Verm.-Verd. 3, 5 W. Bruijnooge. 4 M. de Visser. 6 Jn. Datthijn. 7 Jn. v. Gijs. 8 en ie overduif Iz. Porreij. 9 J. Carels. Schoondijksa Concours- Verzendingsbond Uitslag bondsvlucht Breteuil op 24 Aug. j.l. Los 7.30 u. Aank. ie duif 10 u. 3 min. 20 sec. 1, 2 A. Merrelaar O. 3 J. Risseeuw Br. 4 Verm -Verd. Br. 5, 36 J. Temmerman Bv. 6 W. Fenijn Br. 7, 23 J. v. Hanegem Gr. 8, 25 W. Bruijnooge Br. 9, 40 J. de Meester Br. 10 J. Faas Br. 11, 48 J. de Roecks Gr. 12, 43 0- de Meijer SI. 13 A. v. d. Voorde Br. 14, 21, 52 Jn. v. Gijs Br. 15, 39 Dierx-Hartog Br. 16, 62 M. de Visser Br. 17, 54 E. Pieters Br. 18, 19, 30, 42, 66 C. v. d. Walle SI. 20 A. Boek hout Br. 22 G. Pleijte Br. 24 J. de Krijger Gr. 26 P. Martens IJ. 27, 68 O. Clijnke SI. 28, 49 J. Jansen Br. 29, 65 D. den Hamer Dw. 31 Gebr. Termotte Bv. 32 J. v. Dierendonk Br. 33 I. Vermeulen Gr. 34, 67 J. Jacobs Br. 35 Faas Mz. Br. 37 J. Seen Sch. 38 J. P. Ris seeuw Gr. 41, 47 A. Post Br. 44 P. Sijnesael Sip. 45, 58 G. de Meijer SI. 46 J. Stijaart Gr. 50, 59 J. Deunink Zz. 51 Versprille K. Br. 53 Gebr. Blaakman N. 1. 55, 57 Iz. Porreij Br. 56 J. Carels Br. 60 J. Wisse Br. 61 J. v. d. Broeke Br. 63 P. Hamerlink IJ. 64 H. de Bliek Sch. ie overduif A. v. d. Ameele H. Duivenver. „Strijd in Vrede" te Groede. Uitslag prijsvlucht Breteuil op 24 Aug. j.l. Los 7.30 u. Aank. ie duif 10 u. 29 min. 24 sec., snelh. 11 m. per min. 1, 4 J. v. Haneghem. 2, 8 J. de Roecks. 3 Joh. de Krijger. 5 M. Robijn 6 I. Vermeulen. 7, 10 en ie overduif J. P. Risseeuw. 9 G. Du- sarduijn. FILMN1EUWS „Op naar Broadway1' Luxor Theater te Breskens brengt U Zondag a.s. een vrolijk geval van zang en dans. „Op naar Broadway". Vijf ar- tisten bij elkaar, die ieder voor zich elke musical tot een genot maken. Een meeslepende afwisseling van humor en vrolijkheid, van sentiment en rhythme. Doris Day en Virginia Mayo in een film vol zang en dans. U zult genieten van deze parade van beroemde sterren. Zij nemen U mee naar Broadway en laten U hun kunnen zien. stoel afhing tn drukte deze spontaan. Toen keerde ze naar haar stoel terug en barstte in snikken uit. „Nou breekt m'n klomp," mopperde Wijnandse heel onparlementair. „Denk je haar een genoegen te doen en in- plaats daarvan gaat ze huilen Als ik in mijn leven ooit iets van vrouwen ga begrijpen „Ja snikte ze, haar ogen bet tend, „maar dit is van geluk. U weet niet half, hoe gelukkig me gemaakt hebt. Ik ben van dit werk gaan hou den als was het mijn eigen drukkerij. Ik zou er niet meer buiten kunnen. En toen U begon te spreken, dacht ik eerst dat U mij m'n ontslag gaf. Dat dat zou ik verschrikkelijk gevonden hebben en nu nu „Nu ben je mijn rechter- en linker hand tegelijk, om zo te zeggen: mijn plaatsvervangster. En huilende procu ratiehoudsters kan ik met gebruiken, hoor! Stel je voor, dat de telefoon eens onverwachts ging, je zou moeten zeggen op huilerige toon: Hallo, U spreekt met uitgeverij Wijnandse En hij imiteerde haar huilstem zo kos- door G. Th. ROTMAN. 57. Leeuwenvlees en maiskoeken brach ten de kapitein weer gauw op streek en spoedig was hij weer zo mollig als ooit te voren. „Weet je wat?" riep hij, „we gaan naar Zuid-Afrika; daar zijn giraffen en zebra's; we vangen ze le vend, verkopen ze aan de diergaarde en worden schatrijk!" 58. Alles werd nu voor het vertrek gereed gemaakt. De kapitein schuurde met diepe zuchten en woestijnzand z'n gezicht af en vergoot hete tranen bij het afscheid van zijn vriend, het opper hoofd Roetsieboetsie en Roetsieboetsie huilde, of hij met zijn gezicht in de uien gevallen was. Plaatselijk Nieuws. Sluis Prachtig werkstuk. Aan de bloemenoptocht in Knocke nam ook de heer C. Batselaere alhier deel met een houten maquette van het Stadhuis te Sluis. Het was een prachtig werkstuk, waaraan plm. iioo arbeidsuren zijn besteed. De heer Batse laere oogstte hiermee dan ook een groot succes en mocht langs de route verscheidene malen een hartelijk applaus in ontvangst nemen. Hengelwedstrijd De visvereniging „Jantje van Sluis" had Zondag j.l. in de vaart een wed strijd tegen de Vlissingse Hengelsport vereniging. De inzet van deze wedstrijd was een wisselbeker, die nu definitief in het bezit van de Vlissingers kwam. De persoonlijke uitslag luidt: I A. Schuurman, VI. 2 A. Kotouw, VI. 3 J. de Rijke, VI. 4 G. van Luik, VI. 5 J. Koeier, VI. 6 A. de Krijger, SI. 7 C. Schoenmaker, VI. 8 P. Velleman, VI. Schoondijke Athletiek en voetbal Schoondijke komt Zondag a.s. met een zeer mooi sportpogramma voor de dag. De hoofdschotel is de voetbalwed strijd Steenbrugge (België)De Zeeu wen. Gezien de overwinning van De Zeeuwen j.l. Zondag op Axel, zullen de sterke Belgen het zeker niet gemakke lijk krijgen. Schoondijke 1 belust op een overwinning, zal zich zeker tot het uiteiste weren tegen De Zeeuwen 2. De D.T.C. Zeeland van de K.N.A.U. heeft, gezien de publieke belangstelling voor de athletiek te Schoondijk, tussen de voetbalwedstrijden een stevig athle- tiekprogramma gevlochten. Het wor den Zondag dan ook haast op alle nummers recordaanvallen. Ten eerste 4 x 60 m. meisjes, waarop de Schoondijkse pupillen van Staf Dobbelaere, zeker even veel kans heb ben dan de Vlissingse meisjes, om het record van 34.6 te verbeteren. Ten tweede, 4 x 100 m. heren, waar op de Zeeuwen-ploeg voor een record verbetering kan zorgen. En ten derde zal het hoofdnummer, de 2000 m. zeker in de smaak van het telijk, dat het meisje door haar tranen heen in een lachen uitbarstte. „Ziezo," constateerde Wijnandse te vreden, „dat hebben we ook weer ge had. Doe me een plezier en droog je tranen, want als Kees onverwachts binnenkomt denkt hij minstens, dat ik je mishandeld heb". Inplaats van de meesterknecht echter kwam de loopjongen binnen met een arm vol post. Gelukkig lette hij meer op de sigaret, die hij van Wijnandse kreeg als afleidingsmanoeuvre, dan op het meisje, dat zich een houding trachtte te geven. Wijnandse liep rustig de post door. Eén brief las hij met meer dan gewone aandacht. Hij was van mevrouw Nie- land, die hem verzocht, indien hij daar toe gelegenheid had, nog eens over te komen om te spreken over een paar financiële kwesties die gerezen waren. Of mijnheer Wijnandse zo vriendelijk wilde zijn om advies te geven. Hij legde de brief apart en werkte toen in snel tempo de resterende post af. (Wordt vervolgd). publiek vallen. Staf Dobbelaere, belust op revanche voor zijn nederlaag op de 1000 m. tegen Rootsaert, laat er een uitnodiging om in Loan (Frankrijk) te lopen voor varen en hij zal zeker alles in het werk stellen om het record onder de 6 min. te brengen. Maar ook Bilius, die vorige Zondag te Rotterdam een schitterende 3000 m heeft gelopen, zal zeker ambities hebben om de twee W. Z.-Vlamingen achter zich te laten. Op de 80 m. meisjes, zal Anneke Plompe voor een derde maal van Willy Cijsouw willen winnen. Verder hebben we dan nog 60 m. meisjes en 100 yards heren. De wedstrijden vangen aan om 1.45 uur stipt. Breskens Uitslag clubkampioanschappan „Schaldastroom". Zaterdagmiddag j.l. werden door de zwemvereniging „Scheldestroom" in het „Wilhelmina"-zwembad alhier de club kampioenschappen verzwommen. De uitslagen waren als volgt: 15 m. schoolslag meisjes van 910 jaar: I Ineke de Weerdt 28.5 sec. 2 Nelly Goderie. 3 Corry v. d. Lijke. 4 Magda v. d. Heuvel. 5 Bep Karreman. 6 A. M. van Helsdingen. 7 Sonja Brevet. 8 Marian de Rijke. 9 Irene Bos. 10 Henrita du Fossé. 11 Willy Roth. 12 Saartje Kraaijmes. 25 m. schoolslag meisjes van ii en 12 jaar: 1 Marietje Leenhouts 26 sec. 2 Joke de Bert. 3 Louise Bondewel. 4 Ina v. d. Heuvel. 5 Lien de Feijter. 6 Rietje van Meenen. 7 Jo de Rijke. 8 Miep Notebaart. 25 m. schoolslag jongens van 910 jaar: 1 A. Reijnhoudt 26.2 sec. 2 J. v. d. Lijke. 3 A. de Ruijter. 4 A. v. d. Vijver. 25 m. schoolslag jongens van 1112 jaar: 1. Th. Seuss 233 sec. 2 C. de Zeeuw. 3 H. Fenijn. 4 A. Hamelinck. 5 A. de Baare. 6 A. Verberkmoes. 50 m. rugslag jongens van 13 jaar: 1 J. v. d. Broecke 1 min. 4.2 sec. 2 R. Ver schoor. 3 W. Roth. 100 m. schoolslag meisjes van 14—15 jaar: 1 M. Verplanke 1 min. 47.1 sec. 2 Anke Roest. 50 m. schoolslag jongens van 1415 jaar: 1 P. v. d. Heuvel Jz. 44.2 sec. 2 Hans Valk. 3 J. v. d. Heuvel. 4 J. Maas. 5 P. de Bree. 6 A. Heijboer. 7 P. Jongman. 8 P. de Baare. 100 m. vrije slag dames: 1 Lies de Meester 1 min. 33 sec. 2 Anke Roest. 3 Wini Versprille. 4 Ria Versprille. 100 m. schoolslag heren: 1 A. Versprille 1 min. 36.2. 2 W. v. Quekel- berghe. 3 P. v. d. Heuvel Azn. 4 J. Erasmus. 5 C. v. d. Sande 6 J. Hoogstad. Jt_ M. v. d. Broecke. 8 J. Keijmel. 9 Th. Verschoor. 50 m. vrije slag meisjes van 13 jaar: 1 M. v. d. Lijke 45.3 sec. 2 Jo de Marte- laere. 3 Annie de Back. 4 Ria Heijboer. 5 Anneke de Feijter. 6 Ineke Luteijn. 7 Jan- nie de Dreve. 8 Sari Lako. 9 Ria de Hulster. 3 x 50 m. wisselslag persoonlijk dames: 1 Lies de Meester 2 min. 43 sec. 2 Marie Verplanke. 3 Tilly de Meijer. 4 Wini Ver sprille. 3 x 50 m. wisselslag persoonlijk heren: 1 P. v. d. Heuvel Jzn. 2 min. 24.1 sec. 2 A. Versprille. 3 J. Keijmel. 4 Jac. v. d. Heuvel. 5 W. van Quekelberghe. 6 P. v. d. Heuvel. Waterpolo. Zaterdag j.l. speelde Schelde stroom I na affoop van de club kampioenschappen een vriendschappe lijke wedstrijd tegen S.Z.V. I uit Sou burg; deze ploeg neemt in de eerste afdeling van de Zeeuwse waterpolo- competitie de derde plaats in. Schelde stroom speelde een zeer geestdriftige partij en wist met 2—1 te winnen. De doelpunten werden gemaakt door J. Keijmel en E. Carels. 0 Aan deze wedstrijd ging een wed strijd tussen de S.Z.V.-dames en de Scheldestroom-dames vooraf. Het was voor onze dames hun eerste wedstrijd en ze moesten dan ook met 3o het onderspit delven, hetgeen echter geen slecht resultaat is als men in aanmer king neemt, dat de S.Z.V.-dames in de competitie spelen en onze dames voor het eerst een wedstrijd speelden. Dames van Scheldestroom, alle begin is moeilijk, laat de moed niet zakken en zorg dat jullie volgend jaar een woordje In de competitie kunnen mee spreken. o Maandag j.l. speelde Scheldestroom I haar laatste competitie-wedstrijd tegen Scheldestroom II. Na een matige en kalme wedstrijd wist Scheldestroom I met 2o van haar reserves te win nen. Een doelpunt werd gemaakt door E. Carels en Scheldestroom II werkte een bal in eigen doel. VI issingen Scarborough. Zondagmiddag had in het „Wilhelmina"-- Zwembad te Breskens een ontmoeting plaats tussen Vlissingen en Scarborough (Engeland). Het werd een mooie zwem- middag en dank zij het prachtige weer was de belangstelling bevredigend. Over het algemeen bleken de Vlissingers sterker dan hun Engelse gasten. Aanbastsding. Door het architectenbureau J. C. P. Loonen te Breskens werd op 27 Aug. j.l. aanbesteed in opdracht van het R.K. Kerkbestuur te Breskens, het bouwen van een Lagere School met bijbehorende werken Perceel metselwerk Soulimans, Hoofdplaat f 17200, C. Daansen, Breskens f 17151, Gebr. Vergouwe, Breskens f 15899, Perceel timmerwerk C. Mollet, Hoofdplaat f 8568,- W. Burgers, Breskens f 7692, H. Freyser, Terhole f 7575, J. v. Rosevelt, Breskens f 7320, Fa. Brevet, Breskens f 6888, Perceel lood-, zink- en smeedwerk, waterleiding en sanitair Schippers Nauta, Breskens f 2857, L. Izeboud, Breskens f 2748, A. P. Leenhouts, Breskens f 2700, Gebr. Rookus, Breskens f 2379, Perceel electra Schippers Nauta, Breskens f 515, A. Brevet, Breskens f 495, I. de Visser, Breskens f 494, W. v. d. Walle, Breskens f 440, Perceel schilderwerk Fa. Wed. B. Keijmel, Breskens f 1638, J. v. Haneghem Zn., Breskens f 1573, Carels' schildersbedrijf, Breskens f 1539, Massa metsel- en timmerwerk V. Verstraete, Hoofdplaat f 27400, P. Simpelaar, Oostburg f 26850, Gebr. v. Steenbergen, Philippine f 26600, C. d. Ruijsscher, Hoofdplaat f 26500, Gebr. Visser, Breskens f 25568, Gebr. Maas, Breskens f 24300, Totale massa E. de Boever Zn., Biervliet f 34900, Fa. P. v. d. Sande H. d. Exter, Breskens f 32666. Gebr. Visser, Breskens f 29980, Gebr. Maas, Breskens f 29320, De laagste inschrijvers waren Gebr. Vergouwe, fa. Brevet, Gebr. Rookus, W. v. d. Walle en Carels' schilders bedrijf, allen te Breskens, voor de som van f 27145,De begroting bedroeg f 30413.—- Aanbesteding. Namens baron R. Jaquemijns te Brussel is door de architecten Steen en Tuinhof te Vlissingen aanbesteed het bouwen van een woning en schuur met bijkomende werken, op het terrein aan het fort „Frederik Hendrik", be woond door de heer C. Manneke. Ingeschreven werd als volgt Fa de Ruijsscher, Hoofdplaat f 65000 Gebr. Haers, Philippine - 62500 Fa de Bliek, Schoondijke - 59760 Vict. Verstraete, Hoofdplaat - 58800 C. L. Soulimans, Hoofdplaat - 57500 W. Jacobs en D. Plekkenpol, Breskens - 55750 De gunning is aangehouden. Stoffelijke resten van militair opgegraven. Bij graafwerkzaamheden aan de haven te Breskens, werden Woensdag de stoffelijke resten opgegraven van een militair. Zeer waarschijnlijk heeft men hier met een Duits militair te doen. Het stoffelijk overschot is naar de algemene begraafplaats overgebracht.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2